Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие
Daily rent of cosy furnished Kharkov apartments

Туризм в Украине

АВТОР НАЗВАНИЕ СКАЧАТЬ /
ПРОСМОТРЕТЬ

КНИГИ

Гонтаржевська Л.І. Ринок туристичних послуг в Україні: Навчальний посібник
Зеленский Н.М. Родники здоровья - Березовские минеральные воды
Кравців B.C., Гринів Л.С., Копач М.В., Кузик С.П. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери
Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: Навчальний посібник
Коваль П.Ф., Алєшугіна Н.О., Андрєєва Г.П. та ін. В’їзний туризм
Кравченко Н.О. Рекреаційне господарство Полісся: сучасний стан та перспективи розвитку
Роглєв Х., Бошицький Ю., Голубаха І., Мунін Г. Легендарні села України
Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство
Сокол Т.Г. Організація туристичної діяльності в Україні

СТАТЬИ

Абрамова Л.С., Михайлова Е.И. Проблемы конкурентоспособности гостиничного хозяйства Украины
Алексєєва Н.Ф., Сакун Л.М. Регіональні аспекти стратегії розвитку туристичної індустрії
Афанасьєв О.Є. Індустрія ігорного бізнесу як чинник туристської атракції для території України: світовий досвід і перспективи
Афанасьєв О.Є. Світовий досвід розвитку промислового туризму та його перспективи на Дніпропетровщині
Афанасьєв О.Є., Бурлака Є.В., Маркіна Ю.М. Скансени України як важливий туристичний ресурс
Афанасьєв О.Є., Вовк С.О. Україна як об’єкт спортивного туроперейтингу в контексті підготовки до ЄВРО-2012
Артеменко В.Б., Списак В.Т. Оцінка можливостей участі України у міжнародному туризмі
Бабінова К. Розвиток сфери послуг у національному дендрологічному парку "Софіївка"
Балабанова О.І. Передумови підвищення конкурентноздатності санаторно-курортної галузі України
  Батурин – столица украинской Гетманщины
Безпарточний М.Г. Розвиток сфери розваг Полтавщини
Бекирова С.Э. Механизм регулирования развития рекреационного комплекса Украины
Бесклубенко Я. 27 вересня - Всесвітній день туризму
  Березовские минеральные воды
Біланюк О.П. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в українсько-польських відносинах
Білецька І.М. Сучасний стан та перспективи розвитку замкового туризму в Україні
Богатюк І.Г. Рекреаційні зони в Україні: стан та перспективи розвитку
Божко Л.Д. Культурний туризм як важливий чинник соціально-культурного розвитку регіонів України
Бойчук А.А. Розвиток туристичної діяльності в аграрній сфері України
Бондаренко В. Шляхи і стежини українського туризму
Бортников Є.Г. Пріоритетні напрями розвитку туристичної галузі в Україні
Бровкова К.В. Проблеми формування туристичного кластеру Одеського регіону
Бромот І. Розвиток туристичного бізнесу в Україні
Василькевич Л.О. Оцінка соціально-економічного ефекту становлення туристичної сфери Рівненщини у господарському комплексі регіону
Велева С.А., Велев А.И. Идентификация основополагающего фактора влияния на туристический рынок Украины
Величко В.В. Дослідження факторів розвитку туристської індустрії України
  Виртуальная экскурсия по храмам Одессы
Височан О.С., Глушко О.В. Системний підхід до формулювання та узагальнення проблем туристичної галузі України
Власова Т.Р., Циганчук О.В. Інституційне середовище міжнародного туризму в Україні: сучасний стан та шляхи покращення
Волошин І.М. Туристично-рекреаційний і інтелектуальний потенціал Житомирської області
Габор Л.А. Формирование рынка событийного туризма в Одесском регионе
Гавран В.Я. Аналіз сучасних тенденцій розвитку туристично-рекреаційної сфери України
Гавриленко О.П. Шляхи оптимізації територіальних рекреаційних систем Кіровоградщини
Гаврилюк С.П. Туристичне підприємство як суб'єкт конкуренції на ринку туристичних товарів та послуг в Україні
Галасюк С.С. Дослідження організації туристичного бізнесу в Україні та Німеччині
Галасюк С.С. Дослідження структури туристопотоку Одеського регіону
Галасюк С.С. Місце України в структурі світового туристичного ринку
Галасюк С.С. Необхідність удосконалення державного регулювання сфери туризму України
Галасюк С.С. Особливості ведення туристичного бізнесу в Україні та Туреччині
Герасименко В.Г., Галасюк С.С. Управління національним туризмом в контексті міжнародного досвіду
  Главные достопримечательности Киева
Глєбова А.О. Розвиток туристичних підприємств і організацій в реаліях сучасної економічної ситуації
Глоба С.В. Провідні напрями вирішення проблем туристичного ринку на регіональному рівні в Україні
Головчан А.І. Методика оцінки ефективності функціонування туристичних дестинацій в Україні
Горіна Г.О. Особливості сучасного розвитку готельної індустрії України
  Горнолыжные курорты Украины
Гостєва Н.П. Місце туристичної індустрії України у світі
Грабовенська С.П. Економічний аналіз готельного господарства та динаміка туристичних потоків в Україні
Гречаник В.П., Васильченко С.М. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму: Україна і світ
Гук Н.А. Інструменти регулювання міжнародного туризму в Україні
Гук Н.А. Перспективи розвитку туризму у світі та в Україні
Гусаковська Т.О., Логвин М.М. Перспективи розвитку туристичної галузі в Полтавському регіоні
Густі М.І., Бунь Р.А. Розвиток рекреації та туризму в Україні з точки зору Кіотського протоколу
Данильчук В.Ф. Развитие рынка туристических услуг в условиях промышленных регионов Украины
Данильчук В.Ф. Социально-экономические аспекты управления промышленным туризмом в Донецкой области
Дейнека Л.А., Желтикова С.В. Развитие рекреационных зон в Украине
Дем’янченко А.Г. Потенціал і проблеми розвитку круїзного бізнесу в Україні
  День туризму
Діденко А.В. Система оподаткування туристичного бізнесу в Україні
Довбенко О.М. Податкове стимулювання інвестицій в туристичний комплекс України
Довгопол Н. П'ять найпопулярніших місць для подорожей пізньої осені
  Достопримечательности Одессы
Дунаєвська О., Козловський О., Коткова Т. Житомирська область: пропозиції нових напрямів туризму в контексті проведення «Євро-2012»
Дутчак С.В., Крамская Г.І. Розвиток несприятливих процесів в межах туристсько-рекреаційних ландшафтів (на прикладі Середнього Придністер’я)
Дядечко Л.П. Місце нематеріальної культурної спадщини України в розвитку туризму
Євтушенко Н. Дослідження рекреаційно-туристичного потенціалу Харківської області в контексті євроінтеграції
Жемчужна Л.А. Інституційні елементи інноваційної інфраструктури Донецького регіону
Жила О. Мандрівка наосліп: чому туристи в Україні можуть заблукати?
Жук І. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні
Забуранна Л.В. Методика дослідження стану та проблем розвитку національного туристичного ринку
Захарчук С.С. Фінансово-економічні проблеми функціонування туристичної галузі в Україні
Заячковська Г.А. Основні засади сталого розвитку туризму в Україні
Звенигородський В.В. Туристський потенціал України у розвитку міжнародного туризму
Зима А.Г. Приоритетность развития туризма в Украине
  Золотые ворота в Киеве
Иваненко А. Полтава: необычно о привычном
Иваненко А. Уикэнд под Киевом
Іванов А.М. Управління рекреаційними територіями (на прикладі НПП «Бузький Гард»)
Ільїна М.В. Оцінка питомого природо-рекреаційного потенціалу регіонів України
  Інформація щодо співробітництва України з Європейським Союзом в галузі туризму
Казачковська Г.В. Можливості сталого розвитку туризму та курортів в Україні
  Как провести выходные в Киеве
Камушков О.С. Роль та місце малого бізнесу у розвитку туризму
Каплун І.Г. Туристичний потенціал Подільських Товтр
Кифяк В.Ф. Особливості управління рекреаційно-туристичною сферою в Україні
Кифяк О. Основні напрямки регулювання рекреаційно-туристичного сектору економіки України
Кіндрик Т.О., Головінов О.М. Інноваційна діяльність в туристичному господарстві України
Ковенська О.А. Інноваційна модель рекреаційної системи України
Колесник О.О. Економічна оцінка туристичної привабливості України
Колесник О.О. Кластерна модель розвитку туризму в Україні
Колесник О.О. Оцінка інвестиційного забезпечення розвитку туризму в Україні
Колесник О.О. Оцінка стану конкурентоспроможності туристичних підприємств України
Колесник О.О. Оцінка стану та перспектив розвитку туризму України в умовах кризи
Колотуха О.В. Дитячо-юнацький туризм в Україні як специфічна територіальна рекреаційна система
Колотуха О.В. Соціальний туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку
Конищева Н.И. Приоритеты развития туристического бизнеса в Донецкой области
Копець Г.Р., Сергатюк А.А. Клубний відпочинок у туризмі України
Корж Н.В., Заноско О.В. Формування системи економічної безпеки індустрії туризму як складової стійкого розвитку туризму в Україні
Король О.Д. Порівняльний аналіз розвитку міжнародного (іноземного) туризму в Україні та Польщі
Коцан Н.Н., Мазурець Р.Р., Хоружина О.О. Роль туризму в розвитку готельного господарства України в контексті інтеграції в європейську економіку
Кочерженко И.В. Финансовое обеспечение туристической отрасли Украины
Кравченко Н.О. Альтернативні різновиди туризму в контексті сталого розвитку України
Кравченко Н.О. Стратегічні напрямки та перспективи подальшого розвитку туризму на Поліссі
Краєвська О., Присяжнюк Ю. Cпівпраця України та Європейського Союзу у сфері туризму: політико-правовий аспект
Кретинина Л.В. Механизмы и факторы стабилизации туристической индустрии Украины в период мирового экономического кризиса
Криховецький І.З. Туристична індустрія України: стан, проблеми та перспективи розвитку
  Куда поехать на майские праздники в Украине
Кузик С., Литвин Д. Історико-культурні ресурси українсько-польського прикордоння та особливості їх використання для туристичних цілей
Кулєш В.Г. Дослідження попиту та виявлення перспектив розвитку промислового туризму в Донецькій області
Кулєш В.Г. Перспективи розвитку промислового туризму в світі та Україні
Кулєшова Н.В. Модель аналізу внутрішніх чинників формування конкурентної позиції туристичних підприємств Харківської області
Купенко А., Остапенко Ю., Дубель В. Развитие рекреационной сферы Донецкой области
Куреда Н.М., Самойленко В.О. Напрямки розвитку в'їзного та виїзного туризму Україна – Польща
  Курорт Березовские минеральные воды
Куценко В.I. Диверсифікація ринку туристичних послуг в Україні як передумова підвищення їх конкурентоспроможності
Лакомова Е.Й. Особенности осуществления туристической деятельности в старопромышленных регионах Украины
Лебедєва О.А. Концепція розвитку сектора туристичних послуг України в умовах державно-приватного партнерства
Логунова Н. Детерминанты конкурентных преимуществ Украины в круизной индустрии
Лозова О.А. Туризм в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
Любіцева О.О., Стафійчук В.І. Розвиток курортної справи в Україні
Любіцева О.О. Туристичний ринок України: сучасний стан, тенденції, перспективи
Ляховська О.С. Круїзний туризм в Україні
Максимюк М.Н. Оценка состояния и перспективы развития делового туризма в Украине
Максимюк Н.В. Оценка состояния и перспективы развития индустрии туризма в Украине
Максимюк Н.В. Государственная стратегия развития индустрии туризма Украины
Манько А. Потенціал природних краєзнавчо-туристичних ресурсів України
Мархонос С.М., Турло Н.П. Туристична сфера як фактор підвищення інвестиційної привабливості регіону
Маслова Н.М. Соціокультурні передумови для рекреаційно-туристичної діяльності в Кіровоградській області
Матвійчук Л.Ю. Аналіз раціональності використання туристичних ресурсів України
Матвійчук Л.Ю. Інституціональні аспекти раціонального використання туристичних ресурсів
Мацука В.М. Державне регулювання розвитку туризму в Україні
Мацука В.М., Авдан О.Г. Міжнародне співробітництво України в галузі туризму
Мацука В.М. Сучасні тенденції та перспективи розвитку туризму в Україні
Меліхова А.О., Любіцева О.О. Туризм в Україні: проблеми, перспективи розвитку
Мельниченко О.А. Теоретико-методологічні основи державного регулювання туризму
  Мертвый город Припять – экзотическое место для туристов
Мигалина Ю.Ю. Розвиток санаторно-курортної справи в Україні
Миронов Ю.Б. Передумови створення спеціальних туристично-рекреаційних зон в Україні
Миронов Ю.Б. Реалії українського туризму
Михалюк А.В. Проблеми культурної та природної спадщини України
Михалюк А.В. Проблеми формування позитивного іміджу України на міжнародній туристській арені
Мігущенко Ю.В. Державне регулювання туристично-рекреаційної сфери України як передумова підвищення конкурентоспроможності туристичної галузі
Мігущенко Ю.В. Системно-структурні характеристики туристичного співробітництва України та Польщі в умовах євроінтеграції
Мігущенко Ю. Стан і проблеми розвитку туристичної галузі України в контексті підготовки до Євро-2012
Молодецкий А.Э., Васильева Л.Д. Рекреационно-туристические ресурсы Украинского Придунавья
Момонт Т.В. Основні засади функціонування ринку туристичних послуг
Мудрак Г.В. Рекреаційні ландшафти Середнього Придністер’я, їх унікальність і раціональне використання
Муковський І.Т. Міжнародний туризм як форма інтеграційних процесів України
Насонова О., Даниленко Л. Тенденции развития ресторанного бизнеса на Украине: "Дешево и сердито"
Нємець Л., Заволока Ю., Ключко Л. Суспільно-географічні особливості розвитку сакрального туризму в Харківському регіоні
Новицька Д., Войтенко Д., Пирч Ю. 30 українських фестивалів, про які не знає 98% українців
  Одесса туристическая. Основные туристические объекты жемчужины у моря
Ожгібесов В.М. Туристський рух Житомирщини
Ожгібесов В.М. Туристські маршрути Житомирщини
Ожгібесов В.М. Туристські чемпіонати Житомирщини
Онищук Н.В. Критичний аналіз базових моделей організації регіонального туристського виробництва в Україні та за кордоном
Осипчук О.В., Мотузенко О.О. Міжнародна співпраця України в галузі туризму
Очеретін Д.В. Аналіз ринку туристичних послуг в Україні
Падерин А.В. Перспективы развития туризма на Украине
Пакін В.О. Здійснення державної політики розвитку туризму в Україні
Паламарчук И. Туристический бизнес в Украине: проблемы и перспективы
Панасюк К.А. Напрями сталого розвитку підприємницьких структур у туризмі в Україні
Пандяк І. Cучасний стан та проблеми розвитку інфраструктури ділового туризму в Україні
Панченко С.А. Значення і проблеми соціального туризму в Україні
Пацюк В.С. Індустріальний туризм і перспективи його розвитку в Україні
Пацюк В.С. Особливості становлення індустріального туризму на туристичному ринку України
Петрова В.В., Щербина Л.В. Дослідження конкурентоспроможності підприємств санаторно-курортного типу в Харківському регіоні
Петрухина Л. Чернобыль: даешь туризм в зону отчуждения!
Петрушенко Ю.М., Кугук І.О. Інституційні основи інноваційного управління розвитком ринку туризму в Україні
Печенка О.І., Дідьковська А.М. Перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні
Подлєгаєва С.А. Проблеми, шляхи вирішення та перспективи розвитку туристичної індустрії в регіонах України
Поклонский Ф.Е. Основные тенденции становления туризма в Украине
Постольникова Т. Десять уникальных храмов Украины
Прейгер Д.К., Малярчук І.А. Міжнародний туризм в Україні як форма розвитку інтеграційних комунікацій
Примак Т.О., Примак Д.С. Маркетингова підтримка туристичного іміджу України
Прочан Г.О. Сучасний стан розвитку маркетингу туризму в Запоріжжі
Пурська І.С. Концептуальні засади створення маркетингової стратегії розвитку іноземного туризму в регіонах України
Рега М.Г. Тенденції розвитку підприємств туристичної сфери України
Решетнікова Л.М. Інституційний механізм регулювання ринку туристичних послуг в Україні
Ривак З.М. Сучасний стан рекреаційних ресурсів України та перспективи покращення їх використання
Рожкова Л.О. Аналіз стану та тенденцій розвитку готельного господарства Луганської області
  Розвиток туристичної галузі в Луганській області
Розметова О.Г. Типологізація санаторно-курортних центрів України
Рудинская Е.В., Гуртовая О.С. Проблемы и пути повышения качества гостиничных услуг в Одесском регионе
Русанов И. Проблемы и достижения туризма в Украине
Савоста О. Стратегія розвитку курортів України: доцільність та актуальність
Савченко О.Ф., Писаренко Л.Ю. Аналіз тенденцій ринку туристичних послуг в умовах економічної кризи
Савчук А.В. Міська архітектура як складова рекреаційної привабливості міста (на прикладі м. Кривий Ріг)
Самотій Н.С. Вплив проведення Євро-2012 на туристичну інфраструктуру України
Сапєлкіна З.П. Релігієзнавчий туризм в Україні
Свелеба Н.А., Килин О.В. Дослідження впливу нестабільності економічного середовища на стан туристично-рекреаційного бізнесу України
Сидоренко І.О. Конкурентоспроможність туристичних підприємств в Україні
Сидоренко І.О. Розвиток туризму у місті Києві
Сировець С.Ю., Стафійчук В.І. Туризм як напрям співробітництва України з Європейським Союзом
Скибинская М. Секс-туризм: Украина и мир сегодня
Смирнов І.Г. Історико-архітектурний заповідник «Кам’янець»: логістичний вимір в контексті розвитку туризму в Україні та Польщі
Соловйов Д.І. Аналіз тенденцій розвитку туристичної сфери України та науково-методичні напрями вдосконалення її державного регулювання
Соловйов Д.І. Іноземний досвід регулювання діяльності туристичної сфери та його використання в Україні
Соловйова О. Регіональна політика розвитку рекреаційних послуг в Україні
Спориш О.А., Тягунова Н.М. Використання сучасних інформаційних технологій для просування туристичного продукту Полтавщини
Стафійчук В.І. Проблеми використання біотичних рекреаційних ресурсів у туристичній галузі України
Судова-Хом'юк Н. Управління інвестиційними процесами в туристично-рекреаційному комплексі України
Темник І.О. Розвиток соціокультурних комунікацій шляхом реалізації в Україні макропроектів міжнародного туризму
Темник І.О. Соціокультурні аспекти реалізації макропроектів міжнародного туризму як інструмент підвищення туристичної конкурентоспроможності України
Тимрієнко А.В. Місце України в процесах глобалізації світового туристичного ринку
Тихонова Н., Кальченко Л., Кулагина О. Актуальные проблемы развития рынка гостиничных услуг в Украине
Тітенко З.В. Туристичне господарство України: сучасний стан, тенденції, перспективи
Троицкий В.В. О проблемах развития яхтенного туризма в Украине и путях их решения
  Туризм в Україні
  Туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку
  Туризм на Донеччині
  Туристично-рекреаційний потенціал України.
Філіппський А. Куди прямує туризм? Інтерв'ю з Б.Матоличем
Худо В. Інвестиційні можливості туристичної сфери України
Циганюк Н.Є. Основи формування структури логістичної рекреаційної системи регіонів України
Цимбал О.І. Туристична сфера України як плацдарм до розвитку національної економіки та міжнародного туризму
Чепурко А.С., Черноиванова Е.Н. Перспективы и реалии проведения Евро-2012 в Украине
Чередниченко О.Ю., Чередниченко А.О. Можливості та перспективи розвитку індустріального (промислового) туризму у східному регіоні України
Чип Е. Романтические города Украины: планируем поездку на День влюбленных
Чкан А.С. Державне регулювання сфери туризму в Україні
Чкан А.С. Стратегические направления развития международного туризма в Украине
Чубукова О.Ю. Інформаційний сервіс та підтримка національного туризму
Шабардіна Ю.В. Аспекти конкурентоспроможності рекреаційної сфери (на прикладі Чернігівської області)
Шаправский Р. Какие виды экстремального туризма выгодно развивать в Украине
Шевелев А., Гресь Я. Не нужен нам берег турецкий, и Африка нам не нужна
Шиманська В.В. Конкурентоспроможність туристичного комплексу Житомирщини
Шиманська В.В. SWOT-аналіз туристичного комплексу Житомирщини
Шимкова В.Є. Логістичний підхід до управління розвитком туризму в Донецькому регіоні
Шталь Т.В., Кот О.В., Дядін А.С. Сучасний стан та тенденції розвитку ресторанного господарства України та Харківського регіону
Шулик В.В. Про сучасний стан і проблеми розвитку сфери відпочинку і туризму в Україні
Шупік Б.В. Поняття й ефективні методи державного регулювання міжнародного туризму в Україні
Яхно Т.П., Зіник С.П. Пріоритетні напрями розвитку туристичних послуг в Україні
Яшина О.В. Особливості розвитку ресторанного господарства в Україні

АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ

Гонтаржевська Л.І. Зовнішньоекономічна діяльність туристичних підприємств України. - Київ, 2006.
Гук Н.А. Розвиток регіональної системи міжнародного туризму в Україні. - Київ - 2008.
Гуменюк Ю.П. Організаційно-економічні механізми стимулювання розвитку рекреаційно-туристичного комплексу (на прикладі Тернопільської області). - Львів, 2005.
Дутчак С.В. Туристсько-рекреаційні ресурси ландшафтів (на прикладі території Чернівецької області). - Київ, 2008.
Колотуха О.В. Дитячо-юнацький туризм в Україні як територіальна соціально-економічна система: проблеми та перспективи розвитку. - Київ, 2005.
Костюкова О.М. Розвиток краєзнавчо-екскурсійної справи в Україні в 20-х роках ХХ ст. - Харків, 2003.
Кравченко Н.О. Територіальна організація рекреаційного господарства Полісся та напрями її удосконалення. - К., 2006
Опанащук Ю.Я. Формування системи послуг у готельному господарстві України. - Львів, 2009.
Охріменко А.Г. Удосконалення територіальної організації рекреаційного комплексу Подільського регіону. - Київ, 2001.
Романів А.С. Ландшафтно-рекреаційний потенціал національного природного парку «Синевир». - Львів, 2007.
Рутинський М.Й. Метризація екологічного стану ландшафтних систем (на прикладі НПП “Подільські Товтри”). - Львів, 2002.
Томаневич Л.М. Організаційно-економічний механізм управління туристично-рекреаційними комплексами в Україні. - Львів, 2006
Черніна І.В. Міжнародний туризм як фактор соціально-економічного розвитку України: регіональний аспект. - Донецьк, 2000.
Черчик Л.М. Формування та розвиток територіальної рекреаційної системи регіону (на прикладі Волинської області). - Львів, 1999.
Шмагіна В.В. Механізми мобілізації природно-ресурсного потенціалу розвитку рекреації та туризму (на прикладі Українського Причорномор'я). - Одеса, 2001.

Детские электромобили скидки.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.