Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші
дитячий відпочинок в Криму влітку

Бібліотека туристичної та економічної літератури

АВТОР НАЗВА ЗАВАНТАЖИТИ / ПЕРЕГЛЯНУТИ

КНИГИ ПО ТУРИЗМУ

Артемова О.М., Козлова В.А. Основи гостинності та туризму: Навчальний посібник
Биржаков М.Б. Введення в туризм
Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство
Буйленко В.Ф. Туризм: Підручник
Ємельянов Б.В. Екскурсознавство
Жураева К. 3 дні і ти в туризмі
Зорін І.В, Квартальнов В.А. Енциклопедія туризму
Зорін І.В, Каверіна Т.П., Квартальнов В.А. Туризм як вид діяльності
Квартальнов В.А. Туризм: Підручник
Курилова В.І. Туризм: Навчальний посібник
Любіцева О.О. Методика розробки турів
Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти)
Писаревський І.М., Погасій С.О. та ін. Організація туризму: Підручник
Сокіл П.Р. Основи туризмознавства
Сокіл П.Р. Основи туристичної діяльності
Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: Монографія
Чудновський А.Д Туризм і готельне господарство: Підручник
Школа І., Ореховська Т., Корольчук О. та ін. Розвиток туристичного бізнесу регіону
Шматько Л.П., Жолобова Л.В. та ін. Туризм і готельне господарство: Навчальний посібник

ФІЛОСОФІЯ ТУРИЗМУ

Пазенок В.С, Федорченко В.К. та ін. Філософія туризму
Христовий Т.Т. Релігійний туризм: Навчальний посібник

РЕКРЕАЦІЯ ТА КУРОРТОЛОГІЯ

Кравців B.C., Гринів К.С., Копач М.В., Кузик С.П. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери
Лук'янова Л.Г, Цибух В.І. Рекреаційні комплекси: Навчальний посібник
Мазур Ф.Ф. Соціально-економічні умови розвитку рекреаційної індустрії (на прикладі Карпатського регіону)
Мілл Р.К. Гірські курорти (розділ з книги "Курорти")
Ніколаєнко Т.В. Процес рекреаційного освоєння регіону (на прикладі Криму)
Фоменко М.В. Рекреаційні ресурси та курортологія

ВИДИ ТУРИЗМУ

Алексєєнко В.А., Мамаєв Ф.М. Мотоциклетний туризм
Бабкін О.В. Спеціальні види туризму
Грабовський Ю.А., Скалій О.В., Скалій Т.В. Спортивний туризм: навчальний посібник
Коваль П.Ф., Алєшугіна Н.О., Андрєєва Г.П. та ін. У їзний туризм
Філіпов З.І. Спортивний туризм. Організація і методика спортивно-туристичної роботи

ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ

Балабанов І.Т., Балабанов А.І Економіка туризму: Навчальний посібник
Боголюбов В.С., Орловська В.П. Економіка туризму
Дмитрієв М., Забаева М., Малигіна Е. Економіка туристичного ринку
Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу
Здоровий А.Б. Економіка туризму
Козирєва Т.В. Облік витрат в туризмі
Музиченко-Козловська О.В. Економічне оцінювання туристичної привабливості території: Монографія
Наумова С.А. Економіка і підприємництво в соціально-культурному сервісі і туризмі
Папирян Г.А. Міжнародні економічні відносини. Економіка туризму
Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва
Соболєва Е.А., Соболєв І.І. Фінансово-економічний аналіз діяльності турфірми
Феоктистов І.А., Філіна Ф.Н. Облік в туризмі: бухгалтерські аспекти та оподаткування
Пилипівський Є.Є., Шмарова Л.В. Економіка і організація готельного господарства
Фролова Т.О .. Економіка і підприємництво в сфері соціально-культурного сервісу і туризму
Яковлєв Г.А. Економіка готельного господарства
Яковлєв Г.А. Економіка і статистика туризму

МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМІ

Гаранін М.І., Булигіна І.І. Менеджмент туристської і готельної анімації
Дурович А., Кабушкин Н., Сергєєва і Т. ін. Організація туризму
Жукова М.А. Менеджмент у туристському бізнесі
Зайцева М.О. Менеджмент в соціально-культурному сервісі і туризмі
Ільїна Е.Н. Туроперейтинг: організація діяльності: Підручник
Кабушкин Н.І. Менеджмент туризму
Квартальнов В.А. Стратегічний менеджмент в туризмі
Моїсеєва Н.К. Стратегічне управління туристської фірмою
Папирян Г.А. Менеджмент в індустрії гостинності (готелі та ресторани)
Руденко О.М., Довгальова М.А. Психологія соціально-культурного сервісу і туризму
Саак А.Є., Пшеничних Ю.А. Менеджмент в соціально-культурному сервісі і туризмі
Солонкина О.В., Рамендик Д.М. Психодіагностика в соціально-культурному сервісі і туризмі: Навчальний посібник
Ушаков Д.С. Прикладної туроперейтинг
Чудновський А., Жукова М., Сенін Ст. Управління індустрією туризму

МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМІ

Бріггс С. Маркетинг в туризмі
Дурович А.П. Маркетинг в туризмі: Навчальний посібник
Дурович А.П. Маркетингові дослідження в туризмі: Навчальний посібник
Дурович А.П. Реклама в туризмі
Карягін Ю, Тимошенко З., Демура Т., Мунін Р. Маркетинг турпродукту
Котлер Ф, Боуен Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостинність. Туризм
Миронов Ю.Б. Маркетинг в туризмі: Конспект лекцій
Морозова Н.С., Морозов М.А. Реклама в соціально-культурному сервісі і туризмі
Папирян Г.А. Міжнародні економічні відносини: Маркетинг в туризмі
Саак А.Є., Пшеничних Ю.А. Маркетинг в соціально-культурному сервісі і туризмі
Скараманга В.П. Фірмовий стиль у гостинність: Навчальний посібник
Степанова Е. Public Relations в туризмі

ІННОВАЦІЇ В ТУРИЗМІ

Ізотова М.А., Матюхіна Ю.А. Інновації в соціокультурному сервісі і туризмі
Новіков В.С. Інновації в туризмі
Одрехівський М.В. Валеологічні інноваційні центри

ТРАНСПОРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ТУРИЗМІ

Биржаков М.Б., Никифоров В.І. Індустрія туризму: Перевезення
Осипова О.Я. Транспортне обслуговування туристів

ПРАВО, ФОРМАЛЬНОСТІ ТА БЕЗПЕКА В ТУРИЗМІ

Вахмистров В.П., Вахмістрова С.І. Правове забезпечення туризму: Навчальний посібник
Жарков Г.М. Нормативно-правове забезпечення міжнародного туризму
Маринін М.М. Туристські формальності і безпеку у туризмі
Сутягін О.В., Феоктистов І.А. Нові правила надання туристичних послуг

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ТУРИЗМІ

Дехтяр Г.М. Ліцензування та сертифікація в туризмі
  Міжнародно-правове регулювання туристичних послуг: Навчальний посібник
Савельєв Ю.В., Толстогузов О.В. Управління розвитком туризму в регіоні. Досвід реалізації стратегії Республіки Карелія

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ

Морозов М.А., Морозова Н.С. Інформаційні технології в соціально-культурному сервісі і туризмі. Оргтехніка
Шаховалов М.М. Інтернет-технології в туризмі

АГРО - І ЕКОТУРИЗМ

Волошинський О., Каспрук І. та ін. Сільський відпочинок для неповносправних: Посібник
Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: сучасні концепції менеджменту і маркетингу
Кекушев В.П, Сергєєв В.П., Степаницкий В.Б Основи менеджменту екологічного туризму
Стойко С., Гадач Е., Шимон Т., Михалик С. Заповідні екосистеми Карпат
Храбовченко В.В. Екологічний туризм

ТУРИЗМ В УКРАЇНІ

Гонтаржевська Л.І. Ринок туристичних послуг в Україні: Навчальний посібник
Ганущак О., Погорілко О. Львів: Туристичний каталог-довідник
Зазгарская І.Б. Проблеми та перспективи розвитку туризму на території українських Карпат
Зеленський Н.М. Джерела здоров'я - Березовські мінеральні води
Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: Навчальний посібник
Кравченко Н.О. Рекреаційне господарство Полісся: сучасний стан та перспективи розвитку
Лазаренко Е.О. По вулканічним Карпатам: Путівник
Палков Т. Львів: Путівник
Пендерецький О.В. Територіальна організація промислового туризму Карпатського суспільно-географічного району та основні напрямки її вдосконалення
Роглєв Х., Бошицький Ю, Голубаха І., Мунін Р. Легендарні села України
  Подорожі в Українські Карпати
Сокіл П.Р. Організація туристичної діяльності в Україні

КРИМ, ЧОРНЕ ТА АЗОВСЬКЕ МОРЕ

Дуглас ван ден Берге Залучення прямих іноземних інвестицій: стратегія для АР Крим
Москвич Р. Путівник по Криму (1913 р.)
  Перспективи розвитку туризму в Автономній Республіці Крим: ключові результати дослідження (вересень 2013 р.)
Слепокуров А.С. Геоекологічні та інноваційні аспекти розвитку туризму в Криму

ТУРИЗМ В БІЛОРУСІ

Кокорев Ю.М. По річках і озерах Білорусії

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ

Александрова А.Ю. Міжнародний туризм
Вавілова Є.В. Основи міжнародного туризму: Навчальний посібник
Воскресенський В.Ю. Міжнародний туризм
Максименко С.В. Туристська діяльність: міжнародно-правові аспекти
Петрасов І.В. Концепція сталого розвитку стосовно до світового туризму
Петрасов І.В. Тенденції розвитку міжнародного туризму в 1990-ті роки
Сенін В.С. Організація міжнародного туризму
Харріс Р., Кац М.К. Стимулювання міжнародного туризму у ХХІ столітті

КРАЄЗНАВСТВО, КРАЇНОЗНАВСТВО І ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ

Афанасьєв О.Є. Політико-географічний простір сучасного світу: Довідник
Бентлі Дж., Кэтлинг К., Локе Т. Баварія і Мюнхен: Путівник
Волков Ю.Г. та ін Регіонознавства: Навчальний посібник
Глушко О.О., Сазыкин А.М. Географія туризму
Ионина Н.А. Сто великих міст світу
Шматків А.С., Голубєва В.Л., Одинцова Т.М. Рекреаційна географія: Навчально-методичний комплекс
Масляк П.О. Країнознавство
Масляк П.О. Рекреаційна географія
Ніколаєнко Д.В. Рекреаційна географія: Навчальний посібник
Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство
Петрасов І.В. Економіко-географічні передумови розвитку туризму в країнах світу
Рогач П.І., Косяків Н.Є. та ін Країнознавство
Романов А.А., Саакянц Р.Г. Географія туризму
Самойленко А.А. Географія туризму
Сапожнікова О.М. Країнознавство. Теорія і методика туристського вивчення країн
Смаль І.В. Туристичні ресурси світу
  Країни світу. Довідник для ерудитів і мандрівників
Шаронов О.В. Все про країни світу. Атлас-довідник
  Енциклопедія країн світу

КРАЄЗНАВСТВО І МУЗЕЄЗНАВСТВО

Горішевський П., Дейнега М., Ковалів М. та ін. Основи музеєзнавства, маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності музеїв: Посібник
Данилюк А. Українські скансені. Історія виникнення, експозиції, проблеми розвитку
Ионина Н.А. Сто великих музеїв світу
Романчук О.В. Музейний туризм: Навчально-методичний посібник

ЗАМКИ І ФОРТЕЦІ

Ионина Н.А. Сто великих палаців світу
Ионина Н.А. Сто великих замків
Мески Жан Замки
Пустиннікова І.С., Н.Ю. Безпалова Середньовічні замки Європи: Ілюстрована енциклопедія
  Стежками легендарної Тустані

ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ

Абрамов В.В., Тонкошкур М.В. Історія туризму: Підручник
Ионина Н.А. Венеція. Історія. Легенди. Перекази
Макаренко С.М., Саак А.Є. Історія туризму
Медведєв В. У пошуках Ельдорадо
Соколова М.В. Історія туризму
  Спогади ветеранів самодіяльного туристського руху в Україні: Самодіяльний туризм у Києві в 1950-1970-х рр. ХХ століття
Усискін Р. Нариси історії російського туризму
Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні

РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНИЙ СЕРВІС

Агамирова Є.В. Управління персоналом у туризмі та готельному бізнесі
Архіпов В.В., Русавська В.А. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: Навчальний посібник
Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства: Навчальний посібник
Балашова Е.А. Готельний бізнес. Як досягти бездоганного сервісу
Бородіна В.В. Ресторанно-готельний бізнес
Васюкова А., Пивоварів Ст., Пивоварів К. Організація виробництва і управління якістю продукції в громадському харчуванні
Елканова Д., Осипов Д., Романів Ст., Сорокіна Е. Основи індустрії гостинності: Навчальний посібник
Кондратьєв К.П. Організація виробництва на підприємствах громадського харчування
Шматків А.С. Готельна справа: Навчальний посібник
Лойко О.Т. Туризм і готельне господарство: Навчальний посібник
Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник
Мунін Р., Змійов А., Зінов'єв Р. та ін. Управління сучасним готельним комплексом
Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент
П'ятницька Н.О. та ін. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: Підручник
Радченко Л.О. Організація виробництва на підприємствах громадського харчування
Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту
Сало Я.М. Організація обслуговування населення на підприємствах харчування. Ресторанна праворуч
Скибінський С.В., Іванова Л.О., Моргун О.Ф Маркетинг готельних послуг
Сокіл П.Р. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах
Усов В.В. Організація виробництва і обслуговування на підприємствах громадського харчування
Егертон-Томас К. Ресторанний бізнес. Як відкрити і успішно управляти рестораном

КНИГИ З АВТОСТОПУ

Кротов О.В. 134 питання, відповіді про автостоп і про все
Кротов О.В. 500 кілометрів дорожніх байок
Кротов О.В. Практика вільних мандрівок
Лисенко Ст. Навколо світу на автомобілі
Несін В.П. Босоніж за тридев'ять земель

ПОРАДИ ТУРИСТАМ

Альошин В.М. Карта в спортивному орієнтуванні
Бардін К.В. Азбука туризму (про техніку пішохідних подорожей)
Бейден-Пауел оф Ґілвел Пластування для хлопців
Болдирєв С.М., Жмурів В.І., Косарев Е.А. Складні туристські походи
Віленська Н.Х., Клычин В.М. На лижах по околицях Ленінграда
Виноградов Ю.М., Митрухова Т.В. Недільні подорожі пішки
Ганопольський В.І., Безносиков Є.Я., Булатов В.Г. Туризм і спортивне орієнтування
Грицак Ю.П. Організація самодіяльного туризму
Гутман Л., Ходакевич С., Антонович В. Техніка альпінізму
Д'яков А.С., Яговкин О.Ю. Спортивне орієнтування
Захаров В.П. та ін Допомога інструктора альпінізму
Захаров В.П. та ін Початкова підготовка альпіністів. Частина I. Введення
Кодыш Е.Н. Змагання туристів. Пішохідний туризм
Коструб А.А. Медичний довідник туриста
Лукоянов П.І. Зимові спортивні походи
Маринов Б. Проблеми безпеки в горах
Городників Б.І., Кирчо О.М., Крохін Л.А. Підготовка спортсменів-ориентировщиков
Попчиковский В.Ю. Організація і проведення туристських походів
Рыжавский Г.Я. Бівуаки
Семенівський Ст. Спорядження туриста
Суханов А.П. Харчування та ведення господарства в поході туристком
Тыкул В.І. Спортивне орієнтування
Устинівський М.М. Забезпечення страховки на туристських змаганнях
  Хібіни. Каталог альпіністських маршрутів
Шимановський Ст. Небезпеки в горах
Шимановський В.Ф., Ганопольський В.І. Харчування в туристичній подорожі
Штюрмер Ю.А. Кишеньковий довідник туриста

ОСВІТА І ПІДГОТОВКА КАДРІВ У ТУРИЗМІ

Ожгібесов В.М. та ін. Виховання туризмом. Розповіді педагогів-позашкільників
Сакун Л.В. Теорія і практика підготовки фахівців сфери туризму в розвинених країнах світу
Федорченко Ст., Фоменко Н., Скрипник М., Цехмістрова Р. Педагогіка туризму

МЕНЕДЖМЕНТ

Гольдштейн Г.Я. Основи менеджменту
Грідчина М.В. Фінансовий менеджмент. Курс лекцій
Дмитренко Р., Шарапатова Е., Максименко Т. Мотивація і оцінка персоналу: Навчальний посібник
Ільєнкова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудін С.Ю. та ін Інноваційний менеджмент
Дейл Карнегі Як здобувати друзів і впливати на людей
Карпіловська С., Мітельман Р. та ін. Основи професіографії: Навчальний посібник
Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту
Маркова В.Д., Кузнєцова С.А. Стратегічний менеджмент: Курс лекцій
Мескон М.Х., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту
Тейлор П.У. Принципи наукового менеджменту
Генрі Форд Моє життя, мої досягнення
Хміль Ф.І. Основи менеджменту
Чернявський А.Д Антикризове управління: навчальний посібник
Щокін Г.В. Як ефективно управляти людьми: психологія кадрового менеджменту
Щокін Г.В. Організація і психологія управління персоналом
Щокін Г.В. Основи кадрового менеджменту
Щокін Г.В. Соціальна теорія та кадрова політика
Щокін Г.В. Теорія і практика управління персоналом
Лі Якокка Кар'єра менеджера

МАРКЕТИНГ

Амблер Т. Практичний маркетинг
Багієв Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: Підручник для вузів
Бернет Дж., Моріарті С. Маркетингові комунікації: інтегрований підхід
Дайновський Ю. Маркетингові прийоми
Котлер Філіп Основи маркетингу
Миронов Ю.Б., Крамар Р.М. Основи рекламної діяльності
Ребрик С. Тренінг професійних продажів

ЕКОНОМІКА

Звєрєв Ю.М. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини
Калиничева Г.І. Економічна історія
Кеннеді М. Гроші без відсотків та інфляції
Климко Г.Н., Несторенко В.П. та ін. Основи економічної теорії: політекономічний аспект
Лещинський О.Л., Рязанцева В.В., Юнькова О.О. Економетрія
Лукашевич М.П. Соціологія економіки
Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Економікс: принципи, проблеми і політика
Малиш Н.А. Макроекономіка
Матвєєв С.О., Лясота Л.І. Економічна соціологія
Нестеренко О.П. Історія економічних вчень
Павлова Л.П. Економічна соціологія: Навчально-методичний посібник
Пилипенко Ст., Гансова Е.., Козаків В. та ін. Економічна соціологія: Навчальний посібник
Покропивний С.Ф., Грещак М.Г., Колот В.М. Економіка підприємства: Структурно-логічний навчальний посібник
Радаєв В.В. Економічна соціологія
Рибалкін В.Є., Щербанин Ю.А., Балдін Л.В. Міжнародні економічні відносини: Підручник
Смовженко Т.С. та ін. Фінансова грамотність: Навчальний посібник
Соколова Г.Н., Кобяк О.В. Економічна соціологія: Курс лекцій
Фединець Н.І., Миронов Ю.Б., Гонська М.Р. Соціологія ринку: Навчальний посібник
ІНШІ
Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки
Марцин В.С. Основи наукових досліджень
П'єр ятакова Г.П., Заячківська Н.М. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі

Сайти 180 країн: влада, економіка, закони, вузи, туризм
Для далеких подорожей автомобільна радіостанція є предметом першої необхідності.
Наш тур в Мілан, Париж і Ніццу з KAYAK.ru
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.