Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Щокін Г.В. Теорія і практика управління персоналом

Навчально-методичний посібник. - К: МАУП, 2003. - 280 с.

У пропонованому посібнику на основі широкого використання сучасних наукових уявлень розкриваються основні концепції і методи світового кадрового менеджменту, а також система управління персоналом вітчизняних підприємств. Наводяться соціологічні і психологічні методики вивчення ефективності кадрової роботи на виробництві.

Для студентів коледжів, слухачів системи перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, а також викладачів та працівників кадрових служб.

ЗМІСТ

Щёкин Г.В. Теория и практика управления персоналом РОЗДІЛ I. ВВЕДЕННЯ В КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СВІТОВИЙ ДОСВІД
1. Еволюція менеджменту
1.1. Промисловий менеджмент
1.2. Професійний менеджмент
1.3. Підприємницький менеджмент
2. Менеджмент людських ресурсів
2.1. Виникнення і розвиток менеджменту людських ресурсів
2.2. Цикл менеджменту людських ресурсів і функція менеджера
2.3. Процедури менеджменту людських ресурсів
3. Нове в теорії і практиці управління персоналом
3.1. Нові концепції використання людського фактора
3.2. Кадрова стратегія і планування
3.3. Роль служби управління персоналом
4. Кадрова служба і її функції
4.1. Вимоги до працівників кадрових служб
4.2. Організація кадрової служби
4.3. Роль кадрових служб у формуванні виробничих колективів та їх розвитку
5. Цілі та основні методи управління персоналом
5.1. Складові системи управління персоналом
5.2. Методи оцінки працівників
5.3. Соціально-біографічний аналіз як засіб оцінки працівника
6. Професійна орієнтація: організаційні аспекти
6.1. Профорієнтація в США і Канаді
6.2. Профорієнтація в Західній Європі
6.3. Профорієнтація в Японії
7. Безперервна освіта: концепція та її реалізація
7.1. Виникнення і зміст концепції безперервної освіти
7.2. Освіта і бізнес
7.3. Організація внутріфірмового навчання

РОЗДІЛ II. СИСТЕМА РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
8. Управління кадрами як динамічна система
8.1. Предмет, завдання та зміст управління кадрами
8.2. Принципи та методи управління персоналом
8.3. Механізм управління кадрами
9. Кадрові служби - засіб реалізації кадрової політики
9.1. Основні напрямки перебудови роботи кадрових служб
9.2. Професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників з кадрів
9.3. Методи підбору і підготовки працівників з кадрів
10. Планування і прогнозування у роботі з персоналом
10.1. Планування роботи з кадрами
10.2. Прогнозування в управлінні персоналом
10.3. Соціальне планування на виробництві
11. Методи визначення потреби в кадрах
11.1. Планування чисельності та складу працівників
11.2. Визначення потреби у фахівцях
11.3. Методи розрахунку потреби в робочих кадрах
12. Комплектування кадрового корпусу і професійна орієнтація
12.1. Розподіл молодих фахівців і молодих робітників
12.2. Набір кадрів через органи працевлаштування
12.3. Організація профорієнтаційної роботи на виробництві
13. Організація роботи з персоналом управління
13.1. Аналіз якісного складу кадрів управління
13.2. Кваліфікація персоналу управління
13.3. Принципи і методи роботи з резервом керівників
14. Плинність кадрів та шляхи її скорочення
14.1. Аналіз плинності кадрів на виробництві
14.2. Управління процесами плинності кадрів
14.3. Адаптація молодих працівників та удосконалення соціально-психологічного клімату на виробництві
15. Управління дисципліною і оплатою праці
15.1. Основні види порушень трудової дисципліни
15.2. Організація обліку використання робочого часу
15.3. Управління мотивацією та оплатою праці

РОЗДІЛ III. СОЦІОЛОГІЧНІ Й ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИКИ КАДРОВОЇ РОБОТИ
16. Методико-діагностичні матеріали для проведення профорієнтаційної роботи
16.1. Методика визначення спрямованості професійних інтересів школярів (Карта інтересів)
16.2. Диференційно-діагностичний опитувальник вибору школярами майбутньої трудової діяльності
16.3. Тест "Комунікативність та адаптація працівника в колективі"
17. Матеріали для підбору кадрів управління
17.1. Методики визначення організаторських і творчих здібностей
17.2. Тест "Визначення ступеня мотивації досягнення"
17.3. Тест "Як планувати ділову кар'єру"
18. Матеріали для атестації і роботи з резервом
18.1. Методика визначення комплексної оцінки особистості керівника
18.2. Методика проведення експертної оцінки ділових і особистісних якостей керівників і спеціалістів підприємств і організацій
18.3. Тест "Оцінка ефективності управління на підприємстві (в організації)"
19. Матеріали для оцінки взаємовідносин в колективі
19.1. Тест "Визначення причин труднощів у стосунках з оточуючими"
19.2. Тест "Агресивність характеру"
19.3. Тест "Авторитет працівника в колективі"
20. Матеріали для самооцінки управлінської праці
20.1. Тест "Уміння організувати свою працю"
20.2. Тест "Уміння працювати з документацією"
20.3. Тест "Уміння вести ділові наради"

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Скачати книгу "Щокін Г.В. Теорія і практика управління персоналом": [ скачати з Turbobit ] [ скачати з DepositFiles ]


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.