Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Маркова В.Д., Кузнєцова С.А. Стратегічний менеджмент

Курс лекцій. - М: ИНФРА-М; Новосибірськ: Сибірське угоду, 1999. - 288 с.

Книга присвячена проблемам стратегічного менеджменту на підприємстві, актуальність якого визначається необхідністю збереження конкурентоспроможності підприємства в довгостроковій перспективі. В ній комплексно розглянуто всі сторони стратегічного менеджменту: аналіз зовнішнього середовища і внутрішніх можливостей підприємства, підходи до розробки стратегічних альтернатив, проблеми реалізації стратегічних рішень. Зі стратегічних позицій розглядаються проблеми інтеграції і диверсифікації господарської діяльності, аналізується вплив глобалізації бізнесу на ділову активність, а також досвід прийняття стратегічних рішень на російських підприємствах.

Для керівників і спеціалістів підприємств, викладачів економічних вузів і шкіл бізнесу, студентів та магістрантів, які вивчають проблеми управління підприємствами.

ЗМІСТ

Маркова В., Кузнецова С. Стратегический менеджмент Передмова

Розділ 1. ВВЕДЕННЯ В СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
1.1. Передумови розвитку стратегічного управління на російських підприємствах
1.2. Етапи розвитку корпоративного планування
1.3. Сутність стратегічного менеджменту
Особливості стратегічних рішень

Глава 2. ОСНОВНІ СКЛАДОВІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
2.1. Поняття стратегічної одиниці бізнесу і портфеля підприємства
2.2. Типи стратегій: корпоративна, ділова, функціональна
2.3. Основні етапи стратегічного менеджменту
2.4. Місія та цілі підприємства

Розділ 3. АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНИХ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
3.1. Основні складові і типи зовнішнього середовища. Цілі аналізу
Методи реагування на зміни зовнішнього середовища
Основні типи зовнішнього оточення

3.2. Аналіз галузі
Основні показники аналізу галузі
3.3. Стратегічні групи конкурентів
3.4. Аналіз споживачів

Глава 4. УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ
4.1. Цілі, принципи і методи управлінського аналізу
Методологічні принципи управлінського аналізу та рівні його проведення
Методи управлінського аналізу

4.2. Визначення стратегічних ресурсів і сфер діяльності. Конкурентні переваги підприємства
4.3. Можливі підходи до визначення структури управлінського аналізу: система McKincey, «ланцюжок цінностей» Портера, підхід Омаэ
4.4. Проблеми управлінського аналізу, його місце в розробці стратегії підприємства

Глава 5. ПОРТФЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ
5.1. Цілі й основні етапи портфельного аналізу
5.2. Матриця Бостонської консультаційної групи
Модифікована матриця БКГ
5.3. Матриці McKincey - General Electric і фірми Arthur D. Little.
Матриця фірми Arthur D: Little (ADL/LC)
5.4. Матриця Ансоффа і тримірна схема Абеля
Тривимірна схема Абеля
5.5. Діловий комплексний аналіз (проект PIMS)

Глава 6. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ
6.1. Визначення конкурентних переваг підприємства. Основні напрями досягнення конкурентних переваг
6.2. Конкурентні переваги на основі низьких витрат
6.3. Диференціація продукції
6.4. Стратегії фокусування, першопрохідника і синергізму
Стратегія фокусування
Стратегія першопрохідника
Синергізм

6.5. Бізнес-план як форма представлення стратегії розвитку бізнес-одиниці

Глава 7. ДИВЕРСИФІКАЦІЯ
7.1. Цілі та мотиви диверсифікації. Інтеграція та диверсифікація
Інтеграція та диверсифікація
7.2. Основні форми об'єднань
7.3. Управління диверсифікованими підприємствами
7.4. Вигоди та витрати диверсифікації

Глава 8. СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ
8.1. Модель життєвого циклу галузі
Стратегія інноваційних підприємств
8.2. Стратегія підприємств зрілих галузей
Джерела конкурентних переваг в зрілих галузях
8.3. Галузі, що переживають спад
Найважливіші конкурентні переваги галузі, яка переживає спад
8.4. Глобальна стратегія

Глава 9. СТРАТЕГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ ТА УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ
9.1. Визначення стратегічних альтернатив. Можливі критерії вибору альтернативних рішень
9.2. Умови реалізації стратегії: структура і система управління
Управлінська структура підприємства
Системи

9.3. Умови реалізації стратегії: культура і персонал підприємства
Персонал та його кваліфікація
9.4. Планування реалізації стратегії
Труднощі реалізації стратегії підприємства

Глава 10. ДОСВІД РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЙ РОСІЙСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
10.1. Від програмно-цільового планування до стратегічного менеджменту
10.2. Етапи формування стратегії підприємства
10.3. Проблемно-ділова гра «ПРОБА»
10.4. Мережеві моделі у стратегічному менеджменті
Альтернативні стохастичні графи як апарат формування і оцінки альтернативних стратегічних рішень
Моделювання процесів реалізації продуктової стратегії на основі графів з поверненням


Додаток 1. Форми управлінського аналізу діяльності підприємства
Додаток 2. Застосування портфельних матриць при аналізі перспектив розвитку світових ринків лісових товарів за 1991-1995 рр.
Додаток 3. Типова форма бізнес-плану
Додаток 4. Стратегічний аудит в корпорації

Бібліографія

Скачати книгу "Маркова В.Д., Кузнєцова С.А. Стратегічний менеджмент": [ скачати з Turbobit ] [ скачати з DepositFiles ]


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.