Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие
профессиональный переводчик Москва.

| зміст | вступ | частина 1 | частина 2 | література |

П'ятакова Г.П., Заячківська Н.М.

Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі

Навчально-методичний посібник для студентів та ма­гістрантів вищої школи.
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. - 55 с.

Розглянуто актуальні проблеми застосування інтерактивних методик на заняттях у вищій школі. Аналізуються такі моделі навчання: синектика, дискусії, дидактичні ігри, навчання як дослідження, проекти тощо. Приді­лено увагу застосуванню на практично-семінарських заняттях методу портфоліо, кейс-методу, методу "снігова куля" та ін. Подано аналіз тренін­гу спілкування як педагогічної технології у вищих навчальних закладах. Детально описано психофізичні вправи, які можна застосовувати на заняттях для розвитку у майбутніх педагогів комунікабельності, сенси­тивності, креативності.

Для студентів, магістрантів, аспірантів вищих навчальних закладів різних спеціальностей.

ЗМІСТ

Вступ

Частина 1. Інтерактивні методики
Історія виникнення інтерактивних методик
Методика групової роботи
Навчання як систематичне дослідження
Варіанти моделей систематичного дослідження
Синектика
Дискусії
Рольові ігри
Кейс-метод
Метод портфоліо
Метод проектів
Типи практичних занять
Переваги та недоліки у застосуванні інтерактивних методик

Частина 2. Тренінг-спілкування як педагогічна технологія
З історії розвитку методики тренінгу
Психогімнастика на заняттях з тренінгу
Тренінг партнерського спілкування
Тренінг сенситивності
Тренінг креативність
Застосування тренінгових технологій на заняттях із курсу "Педагогіка"

Список літератури

Рецензенти:

І.М. Козловська, д-р пед. наук, ст. наук, співробітник (Львівський науково-практичний центр ІПППО АПН України);
Т.В. Равчгіна, канд. пед. наук, доц. (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Рекомендовано до друку кафедрою педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка Протокол №9 від 1.04.2003 р.

| зміст | вступ | частина 1 | частина 2 | література |
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.