Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Музиченко-Козловська О.В. Економічне оцінювання туристичної привабливості території

Монографія. - Львів: Новий Світ-2000, 2012. - 176 с.

У монографії представлено комплексне теоретичне, методичне та практичне розв'язання проблеми економічного оцінювання та регулювання туристичної привабливості території на основі запровадження системи заходів. Запропоновано механізм реалізації державної програми розвитку туризму у регіоні. Сформульовано суть поняття "туристична привабливість території". Визначено чинники, які впливають на формування туристичної привабливості території, а саме: туристичні ресурси, у т.ч. якісне довкілля, матеріально-технічна база туризму та маркетинг місць. Запропонована методика оцінювання туристичної привабливості території щодо якості довкілля. Досліджено доцільність та переваги створення туристичного кластера у регіоні. Обґрунтовано переваги використання теорії маркетингу місць для підвищення туристичної привабливості. Здійснена експертно-статистична оцінка туристичної привабливості території. Розроблено комплексні методичні рекомендації щодо економічного оцінювання туристичної привабливості регіону.

Для наукових працівників, викладачів економічних спеціальностей, аспірантів, студентів та практиків.

Зміст

Музиченко-Козловська О.В. Економічне оцінювання туристичної привабливості території

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЇ
1.1. Розвиток туризму у світі та в Україні
1.2. Класифікація видів туризму
1.3. Сутність туристичної привабливості території
1.4. Державне регулювання розвитку туристичної галузі у регіоні
1.5. Показники оцінювання туристичної привабливості території

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗУВАННЯ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЇ
2.1. Туристичні природні та антропогенні ресурси як основа формування туристичної привабливості території
2.2. Кластерна модель розвитку туризму у регіоні
2.3. Якість довкілля як чинник формування туристичної привабливості території
2.4. Маркетинг місць - завершальний етап формування туристичної привабливості території

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБІВ ОЦІНЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ТЕРИТОРІЇ
3.1. Використання чинних статистичних даних для оцінювання туристичної привабливості території
3.2. Експертно-статистичне оцінювання туристичної привабливості території
3.3. Формування програми заходів для регулювання туристичної привабливості території

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ДОДАТКИ
Додаток А. Фактичні показники туристичної привабливості пансіонатів і регіонів України
Додаток Б. Коефіцієнти парної кореляції між рівнем туристичної привабливості та чинниками, які його формують
Додаток В. Розрахункові значення f-статистик Стьюдента для чинників, які формують рівень туристичної привабливості території
Додаток Д. Фактичні показники туристичної привабливості регіонів України за 2004 р. після відсіювання
Додаток Е. Зразок анкети
Додаток Ж. Результати анкетування
Додаток З. Зведена таблиця оцінок елементів інтегрального показника оцінювання туристичної привабливості регіону
Додаток К. Часткові індекси та інтегральні показники оцінювання туристичної привабливості регіонів України
Додаток Л. Оцінка рельєфу для гірськолижного спорту

<<< назад | зміст | вперед >>>
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.