Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Щокін Г.В. Соціальна теорія та кадрова політика

Монографія. - К: МАУП, 2000. - 576 с.

У монографії зроблена спроба комплексного висвітлення проблем управління людськими ресурсами в руслі соціальних наук і культурно-історичного підходу. Розглянуто різні концепції функціонування і розвитку суспільства, основні соціальні закони і закономірності соціального управління, а також предмет, зміст, принципи і методи кадрової політики. На цій основі запропонована комплексна система менеджменту людських ресурсів в сучасних умовах.

Для фахівців, викладачів і студентів, що займаються проблемами соціального управління.

ЗМІСТ

Щёкин Г.В. Социальная теория и кадровая политика

Частина I. ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Передмова
Введення

Розділ 1. ЦИКЛІЧНІСТЬ ЯК ПОВТОРЮВАНІСТЬ ІСТОРІЇ
1.1. Теорії історичного круговороту
1.2. Соціальна філософія Платона
1.3. Концепції націй, рас і цивілізацій
1.4. Соціологія релігії М Вебера
1.5. Теорія культурно-історичних типів
1.6. Теорія етносу Л. Гумільова
1.7. Теорія соціокультурної динаміки Сорокіна П.
1.8. Соціальна філософія історії Ясперса К.
1.9. Історичні цикли і ритми: узагальнюючі висновки
Розділ 2. ІСТОРІЯ ЯК ЛІНІЙНЕ І НЕЛІНІЙНЕ РОЗВИТОК
Введення
2.1. Теорія формацій
2.2. Теорії цивілізацій
2.3. Нові підходи до розуміння соціальної історії
2.4. Небезпека соціальних утопій
Розділ 3. СИСТЕМНО-ЦИКЛІЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗУМІННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ
Введення
3.1. Психологія історії
3.2. Загальна схема світової історії
3.3. Історичні мезоциклы
3.4. Історичні мікроцикли
3.5. Основи соціальної модернізації в сучасних умовах
Висновок
Список використаної літератури

Частина II. ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Передмова
Введення

Розділ 4. РАСИ. НАРОДИ. КУЛЬТУРИ
4.1. Раси людини: шляхи утворення та основні відмінності
4.2. Походження народів
4.3. Психологія етносів
4.4. Розвиток культури та походження влади
4.5. Культура і соціальне управління
4.6. Етапи соціального управління
4.7. Шляхи організації суспільства
Розділ 5. СОЦІАЛЬНІ ЗАКОНИ
5.1. Суспільство і його вивчення
5.2. Основні поняття стратифікації в соціології Вебера М.
5.3. Концепція соціальної стратифікації П. Сорокіна
5.4. Теорія соціальної мобільності
5.5. Вимірювання соціальної стратифікації і мобільності
5.6. Типи суспільства та соціальний характер
Розділ 6. ЕВОЛЮЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
6.1. Коротка історія управління
6.2. Теорія держави Стародавнього світу
6.3. Філософія соціального управління Н. Макіавеллі
6.4. Соціологія влади М. Вебера
6.5. Соціальна психологія світоустрою К. Ясперса
6.6. Менеджмент як наука і мистецтво соціального управління
6.7. Управління основними сферами суспільства
Розділ 7. ОСНОВИ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ
7.1. Політика як соціальне явище
7.2. Теорія влади
7.3. Форми державного правління
7.4. Демократія і тиранія
7.5. Психологія політики
Розділ 8. ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І УПРАВЛІННЯ
8.1. Предмет і зміст науки управління
8.2. Принципи і методи соціального управління
8.3. Система соціального управління
8.4. Зміст і організація процесів управління
8.5. Стилі соціального управління
8.6. Теорія ситуативного управління
Висновок. Деякі узагальнення та висновки
Список використаної літератури

Частина III. ТЕОРІЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ

Передмова
Розділ 9. ВВЕДЕННЯ В ПРЕДМЕТ
9.1. Об'єкт кадрової політики
9.2. Кадрова політика як система управління людьми
9.3. Соціальне управління і кадрова політика
9.4. Система підготовки керуючих людськими ресурсами
Розділ 10. ОСНОВИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ
10.1. Класифікація кадрів
10.2. Відтворення кадрів
10.3. Соціальна та кадрова політика
10.4. Кадрова політика і кадрова робота
Розділ 11. РОЗРОБКА КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ
11.1. Основні напрями та етапи розробки кадрової політики
11.2. Методи прогнозування і планування в кадровій політиці
11.3. Розробка регіональної і галузевої кадрової політики
11.4. Фірмова кадрова політика
Розділ 12. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ
12.1. Управління демографічними процесами
12.2. Управління освітою
12.3. Управління професійною орієнтацією
12.4. Управління зайнятістю
12.5. Управління працею
12.6. Управління соціальним розвитком
Розділ 13. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ
13.1. Загальнодержавні і регіональні органи управління
13.2. Галузеві органи управління людськими ресурсами
13.3. Державна служба
Висновок
Основні гіпотези та висновки
Список використаної літератури
Список робіт автора з проблем людських ресурсів


Скачати книгу "Щокін Г.В. Соціальна теорія та кадрова політика": [ скачати з Turbobit ] [ скачати з DepositFiles ]


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.