Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші
Розробка фірмового стилю www.baronm.ru.

Дурович А.П. Маркетинг в туризмі

Навчальний посібник. - Мінськ: Нове знання, 2003. - 496 с.

Розкриваються сутність, принципи маркетингу, його функції та технологія маркетингової діяльності в туризмі. Концептуально структура навчального посібника побудована таким чином, щоб представити відомості про маркетинг і його інструментарії найбільш комплексно, максимально структурованому вигляді, що в значній мірі дозволяє полегшити процес вивчення. При підготовці навчального посібника використані праці вітчизняних і закордонних фахівців та результати власних досліджень автора.

Перше видання (Мінськ, 1998) рекомендовано Міністерством загальної та професійної освіти РФ в якості навчального посібника для студентів вузів, які навчаються за спеціальностями «Менеджмент», «Маркетинг», «Менеджмент у соціальній сфері».

Для студентів вищих навчальних закладів, учнів середніх спеціальних навчальних закладів, керівників і спеціалістів підприємств сфери туризму, слухачів системи перепідготовки і підвищення кваліфікації.

Зміст

Дурович А.П. Маркетинг в туризме Передмова

Розділ 1. Сутність, зміст, основні поняття маркетингу в туризмі
1.1. Соціально-економічна сутність маркетингу
1.2. Специфіка маркетингу послуг
1.3. Сутність та зміст маркетингу в туризмі
Практикум
Література


Глава 2. Концепція маркетингу в туризмі
2.1. Розвиток теорії та практики маркетингу
2.2. Рівні і координація маркетингу в туризмі
2.3. Маркетинг туризму на національному рівні
2.4. Туристське підприємство - основна ланка реалізації концепції маркетингу
2.5. Сучасні тенденції розвитку маркетингу туристських підприємств
2.6. Основні умови та принципи застосування маркетингу в туризмі
2.7. Технологія реалізації концепції маркетингу на туристському підприємстві
Практикум
Література


Розділ 3. Зміст і напрями маркетингових досліджень
3.1. Сутність і завдання маркетингових досліджень
3.2. Методичні основи маркетингових досліджень
3.3. Правила та процедури маркетингових досліджень
3.4. Форми організації маркетингових досліджень
3.5. Напрями маркетингових досліджень
Практикум
Література


Глава 4. Система маркетингової інформації туристського підприємства
4.1. Класифікація маркетингової інформації
4.2. Система внутрішньої маркетингової інформації
4.3. Система зовнішньої маркетингової інформації
4.4. Система збору первинної маркетингової інформації
4.5. Експертні оцінки як джерело маркетингової інформації
4.6. Метод фокус-групи в маркетингових дослідженнях
4.7. Система аналізу маркетингової інформації
Практикум
Література


Глава 5. Дослідження середовища міжнародного маркетингу туристського підприємства
5.1. Поняття середовища маркетингу
5.2. Аналіз внутрішнього середовища
5.3. Вивчення зовнішнього середовища
Практикум
Література


Глава 6. Маркетингові дослідження туристського ринку
6.1. Структура туристського ринку
6.2. Оцінка кон'юнктури ринку
6.3. Визначення ємності ринку
Практикум
Література


Глава 7. Маркетингові дослідження туристського продукту
7.1. Структура туристичного продукту
7.2. Позиціонування продукту
7.3. Життєвий цикл туристичного продукту
Практикум
Література


Глава 8. Маркетингові дослідження конкурентів
8.1. Конкурентне середовище туристського підприємства
8.2. Елементи аналізу конкурентів
8.3. Побудова конкурентної карти ринку
Практикум
Література


Глава 9. Маркетингові дослідження споживачів туристичних послуг
9.1. Орієнтація на споживача - основний принцип маркетингу
9.2. Фактори, що впливають на споживачів туристичних послуг
9.3. Мотиви поведінки споживачів
9.4. Характеристика процесу прийняття рішення про придбання туристських послуг
9.5. Оцінка ступеня задоволеності/ незадоволеності споживачів
Практикум
Література


Глава 10. Сегментація ринку
10.1. Сегментація як засіб вибору найбільш перспективного цільового ринку
10.2. Ознаки сегментації
10.3. Сегментація туристичного ринку по декількох ознаках
10.4. Вибір цільового ринку
Практикум
Література


Глава 11. Формування маркетингової стратегії
11.1. Сутність стратегічного маркетингового планування
11.2. Ситуаційний аналіз
11.3. Планування цілей підприємства
11.4. Розробка альтернативних стратегій
11.5. Вибір і оцінка стратегії
11.6. Розробка програми маркетингу
11.7. Бюджет маркетингу
Практикум
Література


Глава 12. Маркетингова продуктова стратегія туристичного підприємства
12.1. Формування продуктової стратегії
12.2. Оптимізація структури пропонованих продуктів
12.3. Нові продукти в маркетинговій діяльності
12.4. Основні етапи розробки продукту-новинки
12.5. Впровадження нового туристичного продукту на ринок
Практикум
Література


Глава 13. Маркетингова цінова стратегія туристичного підприємства
13.1. Ціна в комплексі маркетингу туристичного підприємства
13.2. Зовнішні чинники процесу ціноутворення
13.3. Постановка цілей ціноутворення
13.4. Вибір методу ціноутворення
13.5. Визначення та реалізація цінової стратегії
Практикум
Література


Глава 14. Маркетингова збутова стратегія туристичного підприємства
14.1. Формування збутової стратегії
14.2. Канали збуту туристичного продукту
14.3. Вибір посередників і визначення прийнятної форми роботи з ними
Практикум
Література


Глава 15. Маркетингова комунікаційна стратегія туристичного підприємства
15.1. Сутність маркетингових комунікацій
15.2. Цільові аудиторії комунікацій
15.3. Елементи комплексу комунікацій
15.4. Розробка комунікаційної стратегії
15.5. Визначення адресата і цілей комунікацій
15.6. Вибір структури комплексу комунікацій
15.7. Розробка бюджету та аналіз результатів комунікаційної стратегії
Практикум
Література


Глава 16. Особистий продаж в комплексі маркетингових комунікацій
16.1. Особистий продаж в маркетингу туристичного підприємства
16.2. Процес особистого продажу
16.3. Прийом клієнта і встановлення контакту
16.4. Виявлення потреб клієнта
16.5. Представлення продукту
16.6. Подолання можливих заперечень
16.7. Здійснення продажу і подальший контакт із клієнтом
Практикум
Література


Глава 17. Стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій
17.1. Стимулювання збуту як засіб впливу на ринок
17.2. Розробка програми стимулювання збуту
17.3. Тестування, реалізація програми та аналіз результатів стимулювання збуту
Практикум
Література


Глава 18. Пропаганда в комплексі маркетингових комунікацій
18.1. Сутність та цілі туристичної пропаганди
18.2. Напрямки туристської пропаганди
Практикум
Література


Глава 19. Реклама в комплексі маркетингових комунікацій
19.1. Особливості реклами у сфері туризму
19.2. Види туристської реклами
19.3. Характеристика сучасного рекламного процесу
19.4. Рекламні кампанії
19.5. Основні етапи здійснення рекламної діяльності
19.6. Рекламні дослідження
19.7. Визначення цілей реклами
19.8. Прийняття рішень про рекламному зверненні
19.9. Вибір засобів розповсюдження реклами
19.10. Розробка рекламного бюджету
19.11. Оцінка ефективності рекламної діяльності
Практикум
Література


Глава 20. Засоби поширення туристської реклами
20.1. Реклама в пресі
20.2. Друкована реклама
20.3. Аудіовізуальна реклама
20.4. Радіо - і телереклама
20.5. Рекламні сувеніри
20.6. Пряма поштова реклама
20.7. Зовнішня реклама
20.8. Комп'ютеризована реклама
Практикум
Література


Глава 21. Виставки і ярмарки
21.1. Характеристика виставкових заходів
21.2. Процес участі туристської фірми в роботі виставки
21.3. Оформлення виставкового стенду
21.4. Робота персоналу туристської фірми під час виставки
Практикум
Література


Глава 22. Фірмовий стиль туристського підприємства
22.1. Основні поняття та цілі формування фірмового стилю
22.2. Елементи фірмового стилю
22.3. Носії фірмового стилю
22.4. Товарний знак
Практикум
Література


Глава 23. Організація і контроль маркетингу туристичного підприємства
23.1. Організація маркетингу на туристському підприємстві
23.2. Система маркетингового контролю
Практикум
Література


Скачати книгу "Дурович А.П. Маркетинг в туризмі": [ скачати з Turbobit ] [ скачати з DepositFiles ]


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.