Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< назад | зміст | вперед >>>

Наумова С.А. Економіка та підприємництво в соціально-культурному сервісі і туризмі

Навчальний посібник. - Томськ: Видавництво Томського політехнічного університету, 2003. - 127 с.

У посібнику в стислій формі викладено основи економіки і підприємництва в соціально-культурному сервісі. По кожній темі представлені вправи, запитання для контролю знань, включений статистичний матеріал. Посібник підготовлено на кафедрі культурології та соціальної комунікації, відповідає програмі дисципліни та призначений для студентів Інституту дистанційної освіти, які навчаються за спеціальністю: 230500 «Соціально-культурний сервіс і туризм».

ЗМІСТ

Наумова С.А. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме Введення

Розділ 1. СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ СЕРВІС У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

ТЕМА 1. ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВІСУ
1.1. Економічні функції соціально-культурного сервісу
1.2. Галузі і підприємства соціально-культурної сфери

ТЕМА 2. СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ
2.1. Особливості виробництва, ресурсів, ринку
2.2. Підприємницький сектор в соціально-культурній сфері

Розділ 2. ЕКОНОМІКА ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ

ТЕМА 3. ЕКОНОМІКА ОСВІТИ
3.1. Освіта як галузь народного господарства і предмет економічної науки
3.2. Фінансування освіти
3.3. ВНЗ як суб'єкт економіки. Роль вищої школи у підготовці кадрів
3.4. Завдання реформування сфери освіти

ТЕМА 4. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
4.1. Формування підприємницького середовища в охороні здоров'я
4.2. Медичне страхування - засіб реформування галузі
4.3. Бюджетне фінансування охорони здоров'я

ТЕМА 5. ЕКОНОМІКА СФЕРИ ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ
5.1. Функції та особливості галузі
5.2. Економічна реформа в побутовому обслуговуванні населення

ТЕМА 6. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
6.1. Економічне значення галузі. Джерела фінансування
6.2. Шляхи підвищення ефективності житлово-комунального господарства

ТЕМА 7. ІНДУСТРІЯ РОЗВАГ
7.1. Економічне значення індустрії розваг. Межі галузі
7.2. Театральні послуги та театральне господарство
7.3. Господарство багатоцільового залу
7.4. Клубна діяльність

ТЕМА 8. ЕКОНОМІКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
8.1. Соціальна робота як галузь соціально-культурної сфери
8.2. Заходи економічної підтримки окремих секторів соціальної роботи
8.3. Фінансування соціальної роботи

Розділ 3. ТУРИСТСЬКА ІНДУСТРІЯ

ТЕМА 9. ФУНКЦІЇ І СТРУКТУРА ГАЛУЗІ
9.1. Функції індустрії туризму
9.2. Структура туристської індустрії
9.3. Туристичні підприємства первинних туристських послуг
9.4. Туристські підприємства вторинних туристських послуг

ТЕМА 10. ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
10.1. Показники попиту на туристському ринку
10.2. Показники пропозиції на ринку турпослуг

ТЕМА 11. ВЛАСНІСТЬ У СФЕРІ ТУРИЗМУ
11.1. Об'єкт і суб'єкт власності у сфері туризму
11.2. Розподіл прав власності в туризмі
11.3. Система володіння клубним відпочинком

ТЕМА 12. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
12.1. Економічний ефект і витрати туристської діяльності
12.2. Критерії ефективності туристського виробництва
12.3. Негативні економічні та соціальні наслідки туризму

ТЕМА 13. ЦІНОУТВОРЕННЯ В ТУРИЗМІ
13.1. Фактори, що визначають ціну турпослуг
13.2. Методи визначення базових цін
13.3. Формування ціни турпродукту

ТЕМА 14. ТУРИСТСЬКА РЕНТА
14.1. Джерело туристської ренти
14.2. Форми туристичної ренти
14.3. Види рентних платежів

ТЕМА 15. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИЗМУ
15.1. Державне управління попитом на послуги туристської індустрії
15.2. Державне управління пропозицією туристських послуг
15.3. Заходи державного впливу загального характеру

Розділ 4. ПІДПРИЄМНИЦТВО В СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ СЕРВІСІ

ТЕМА 16. ПІДПРИЄМЕЦЬ ЯК САМООРГАНІЗУЮЧИЙ СУБ'ЄКТ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ
16.1. Сутність підприємництва
16.2. Функції підприємництва
16.3. Ділові та особистісні якості підприємця

ТЕМА 17. ТИПОЛОГІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
17.1. Державне і приватне підприємництво
17.2. Мале, середнє та велике підприємництво
17.3. Вуличне та професійно орієнтоване підприємництво
17.4. Виробнича та посередницька підприємницька діяльність

<<< назад | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.