Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

| 1 сторінка | сторінка 2 | сторінка 3 |

 

Петрасов В. Економіко-географічні передумови розвитку туризму в країнах світу.

 

Зміст

 

Введення

Глава 1: Міжнародний туризм на рубежі століть. Критерії сталого туризму

1.1 Сучасний стан світового туризму

1.2 Необхідність нових напрямків розвитку туризму. Критерії сталого туризму

1.3 Особливості діяльності туроператорів, готельно-ресторанної сфери, транспортних компаній та міжнародних організацій

Глава 2: Економіко-географічні передумови сталого розвитку туризму

2.1 Взаємозв'язок туристських та економічних показників

2.2 Аналіз основних статистичних показників туризму

2.3 Параметри кількісної оцінки туристської стійкості

Глава 3: Класифікація країн світу за економіко-географічних передумов сталого розвитку туризму

3.1 Параметри складання класифікації

3.2 Огляд виділених класів

Висновок

Список джерел

 

Введення

 

Поняття сталого розвитку отримало зараз широке поширення. Практично у всіх сферах визначено принципи так званої концепції сталого розвитку. Міжнародний туризм за останні роки став грати помітну роль у світовій економіці, тому і його теж торкнулися нові ідеї.

Про необхідність сталого туризму говорять практично всі, щорічно збільшується кількість публікованих матеріалів, розширюються аспекти впливу і взаємозв'язку з іншими галузями для забезпечення сталого розвитку. Але точних критеріїв, що дозволяють оцінити стан: стійко воно чи ні, поки що не існує. Це пов'язано як з необхідністю обліку значного числа факторів, так і великими внутрішніми відмінностями.

Досить давно в нашій країні і за кордоном вивчають вплив людини і його діяльності на природу, в тому числі і в процесі рекреації. Досить добре опрацьовані теоретичні аспекти і створений ряд робіт по вивченню навантажень в процесі рекреації (в основному розглядалися особливості впливу на навколишнє середовище). Напрямок з вивчення особливостей впливу туризму і зв'язком його з стійким розвитком виникло щодо нещодавно, хоча розвивається швидкими темпами. Але робіт з прикладами кількісної оцінки впливу туризму і співвіднесення їх з критеріями сталого розвитку поки опубліковано не було.

Метою моєї роботи є розгляд країн світу з економіко-географічних передумов сталого розвитку туризму і складання підсумковій класифікації. Структурно робота являє 3 глави. 1 главі розглядаються процеси характерні для туризму зараз, наслідки подій 11 вересня, дається пояснення власне чому ж необхідно сталий розвиток туризму, і як відрізняється ситуація всередині різних секторів туріндустрії. Глава 2 оповідає про взаємозв'язок економічних і туристських показників, їх співвідношення та відмінності по країнах світу. У ній наводяться роз'яснення проведених розрахунків і виділяються критерії стійкості стану ряду показників. Третя глава містить опис того, як будувалась класифікація, а потім дається огляд усіх отриманих класів.

В процесі написання роботи довелося зіткнутися з низкою складнощів. Це, насамперед, наявність великої кількості матеріалів, присвячених впливу туризму та його стійкого розвитку, але в більшості оперують принципами прийнятими ще на саміті в Ріо-де-Жанейро в 1992 р або їх похідними, а джерела дозволяють показати кількісне вплив і навантаження від туристської діяльності знайти дуже складно. Я вирішив розглянути великий обсяг статистичних матеріалів, щоб заповнити цей пробіл. Вдалося охопити лише невеликий і досить вузьке коло показників. Але навіть наявні дані показали наскільки неоднорідне положення по країнам світу і можна говорити про сталий розвиток туризму.

Хочеться подякувати за допомогу у створенні роботи та надані матеріали кафедру географії світового господарства, особливо А. Ю. Александрову та Н. Ст. Шабалину.


Глава 1: Міжнародний туризм на рубежі століть. Критерії сталого туризму

 

1.1 Сучасний стан світового туризму

 

Туризм сумісний практично з усіма галузями господарства і видами людської діяльності, оскільки їх диференціація та дискретність і створюють ту різницю потенціалів рекреаційного середовища, яка викликає потреби людей до зміни місць і пізнання.

Туристська галузь з кожним роком займає все більш чільне місце в світовому господарстві.

Зараз в туризмі зайнято 8% працездатного населення (203 млн чол.), внесок у світовий ВВП 3,3 трлн ам. дол. (понад 11%), 630 млрд ам. дол. інвестицій, або 9 % всіх інвестицій в основний капітал. Швидкими темпами збільшуються і прибуття туристів, надходження від туризму. [22]

За останні п'ятнадцять років галузь туризму сформувалася і отримала визнання як найбільша в світі сфера діяльності з надання послуг (див. таблицю 1.1 )

 

Таблиця 1.1

Експорт товарів і послуг в 1999р. [22]

1999р. Світ у цілому Розвинені країни Розвиваються
(млрд. ам. дол.) % (млрд. ам. дол.) % (млрд. ам. дол.) %
Торговий оборот 6975 100 5693 100 1282 100
товари 5625 80,6 4542 79,8 1084 84,6
послуги 1350 19,4 1152 20,2 198 15,4
Туризм (без транспортних послуг) 455 6,5 343 6,0 112 8,8

 

Але позитивний вплив туризму на економіку держави відбувається лише в тому випадку, коли туризм в країні розвивається всебічно, тобто не перетворює економіку країни в економіку послуг. Іншими словами, економічна ефективність туризму припускає, що туризм в країні повинен розвиватися паралельно і у взаємозв'язку з іншими галузями соціально-економічного комплексу.

У 2000 р. кількість туристських прибуттів зросла порівняно з 1999 р. на 7,4% (максимальне зростання за останні десятиріччя) склало 698,8 млн. поїздок, надходження від туризму (не включаючи транспорт) збільшилися на 4,5 % до рівня 476 млрд ам. дол. (або 682 ам. дол. в розрахунку на одного туриста). [27]

 

Таблиця 1.2[25,26,27]

Основні показники по основним туристським 6 макро-регіонів (поділ Всесвітньої туристської організації, що далі СОТ)

  прибуття туристів (млн поїздок) Надходження (млрд ам. дол.)
2000 1990 Середньорічні темпи зростання (%)1990-2000 2000 1990 Середньорічні темпи зростання (%)1990-2000
світ 698,8 457,2 4,8 475,8 263,6 7,32
Африка 27,6 15 7,64 10,7 5,3 9,26
Америка 129 92,8 3,55 136,4 69,2 8,83
Європа 403,3 282,7 3,88 231,5 143,5 5,57
Близький Схід 20,6 9 11,72 9,7 4,4 10,95
Південна Азія 6,4 3,2 9,09 5,1 2,2 11,98
АТР 111,9 54,6 9,54 82,5 39,2 10,04

 

У розвинених країнах туризм дає 3-10% ВВП і до 40% у країнах, що розвиваються. Туризм один із 5 основних джерел іноземної валюти в 160 країнах світу і головне джерело у 70-ти. Принаймні, у 28 країнах витрати на туризм росли більш, ніж на 15% щорічно в 1990-99рр, серед них Кенія, Китай, Румунія, Польща, Греція, Беліз, Індія, Таїланд, Єгипет (ще в 32-х зростання склав від 9 до 14%). Але ситуація по світу вкрай неоднорідна, оскільки вкладення в туристську індустрію на душу населення в 1998р. у 76 країнах (майже вся Африка і Азія) склали менше 25 ам. дол. на особу, а в 17 державах понад 600 ам. дол. на чол., а саме в країнах Північної Європи, Австрії, Швейцарії, Кувейті.

І поки що лише 7% світового населення залучені в міжнародний туризм (в якості туристів). [22]

2001-й рік міг би стати продовженням всіх цих глобальних тенденцій, закріпивши ще раз істотну роль туризму у світовому господарстві. Але події, що потрясли світ 11 вересня завдали удару і по самій мирній галузі.

Туризму властиві схильність впливу зовнішніх економічних та політичних чинників і здатність до швидкого відновлення своїх обсягів в несприятливій обстановці.

За останні п'ятдесят років на туристську індустрію несприятливо впливали проблеми досить широкого діапазону: природні лиха, серйозні соціальні конфлікти, війни, економічні кризи і тероризм. Накопичилося достатньо досвіду, щоб індустрія туризму змогла пристосуватися і пережити труднощі, не зупиняючись у поступальному розвитку. Туризм має екстраординарні здібності і можливості, не доступні іншим галузям, щоб долати кризи.

По мірі розширення сфери туризму, його показники зазнавали значних коливань. Максимум темпів зростання прибуттів за останні десятиліття було досягнуто у 2000 р., як згадувалося вище, що пов'язано з ідеями "міленіуму", і з 2000-го християнства, а також з економічною і політичною стабільністю в світі. З 1990 по 2000 рр. міжнародний туризм зростання досить швидкими темпами (в середньому 4,8% прибуття, та 7,3% надходження в рік)[27] незважаючи на війну в Перській затоці, конфлікти, пов'язані з розпадом Югославії, і Азіатською фінансовою кризою та іншими менш суттєвими подіями. Конфлікт у 1999р. у Косово (Югославія) мав менше масштабні наслідки для міжнародного туризму, ніж бойові дії в зоні Перської затоки. Між тим, Європа стала єдиним регіоном світу, де зростання числа прибуттів у 1999 р. виявився нижче загальносвітового (+1%). Основний удар прийняли на себе країни Центральної і Східної Європи: Хорватія (-17,3% прибуттів у 1999 р. до рівня 1998 р.), Угорщина (-13,8%), Польща (-4,5%), Чехія (-1,8%). [1]

Стурбована проблемою безпеки подорожей, СОТ розробила класифікацію напрямів виїзду в залежності від потенційної загрози життю туристів. До першої, найбільш небезпечною групи відносяться країни (території), в яких затягнулися військові конфлікти, серії терористичних актів та економічна нестабільність не тільки надають постійне негативний вплив на розвиток туризму, але, по суті, стали відмінною рисою їх туристського іміджу. Це - Ліван, Північна Ірландія, Афганістан, республіки колишньої Югославії, Палестина.

Країни "другої категорії небезпеки" характеризуються окремими, часто повторюваними, іноді тривалими спалахами насильства. До них відносяться Єгипет, Індія, Пакистан, Ямайка, Кенія, Перу, Філіппіни.

Напади терористів 11-ого вересня мали більш драматичне вплив, ніж будь-який інший криза в останні роки. Світова система бронювання авіаквитків "Амадеус" зафіксувала зниження на 27,5% порівняно з аналогічним періодом 2000 р. Тільки за 10 днів з 11 по 21 вересня збитки "Ейр Франс" склали 60 млн. євро, загальний пасажирський трафік знизився на 7%, а на самому складному напрямку - північноамериканському обсяги перевезень скоротилися на 26,1%. Гавайські острови зазнали збитків на 500 млн. ам. дол. з-за ануляцій 20% раніше заброньованих місць. Індустрія туризму Канади втратить з вересня 2001 р. по грудень 2002 р. 14600 робочих місць і 457 млн. євро. [18]

Подібні цифри можна привести по багатьом країнам світу. Набагато сильнішим був психологічний ефект. Тому першочерговим завданням урядів і основних учасників ринку стало відновлення довіри споживача, прийняття необхідних заходів щодо поліпшення безпеки, і що було зроблено, але часом занадто публічно.

У ситуаціях непевності туристи часто реагують абсурдно. З'явилася певна тенденція, що зв'язала нападу 11 вересня з цілою культурою чи релігією (ісламом) і зробила вкрай несприятливий вплив на розвиток туризму в країнах, ніяк не причетних до терактів. Такі відносини погіршують наслідки терористичних актів. Це нерозсудливу, але дуже реальна поведінка споживачів туристського продукту, змусило до негайного відповіді. Так попит на відпочинок в арабських країнах впав на 60-70%, тому організація "Ісламська конференція" схвалила план розвитку туризму між 28 країнами-учасниками. Ряд мусульманських країн (Єгипет, ОАЕ, Сирія і Йорданія) запланували і почали реалізовувати загальну рекламну компанію, розраховану на великих західних туроператорів. [24]

З іншого боку, уряди мають право і обов'язок повідомити своїм підданим про ризики і можливі небезпеки, з якими вони можуть зіткнутися під час подорожі за кордон. Однак, як передбачено в глобальному етичному кодексі туризму (документ, який може розглядатися як один із варіантів концепції сталого розвитку в туризмі), їх обов'язок надати таку інформацію без заподіяння шкоди (який складається в необґрунтованості або перебільшенні загроз) індустрії туризму приймаючої сторони або інтересів їх власних операторів за кордоном. Відповідна інформація повинна бути заздалегідь узгоджена з владою та зацікавленими сторонами.

Як і попередні кризи, цей є каталізатором для туризму, пропонуючи можливість усунути неефективні структури. Криза також може прискорить процеси (модернізації та інші), знаходяться вже в стадії реалізації. Зараз важливо зрозуміти, що скорочення робочих місць, зменшення неприбуткових складових запорука майбутнього успіху та подальшого зростання. Особливість туристської галузі в тому, що зі стратегічної точки зору туризм має можливості для дуже швидкого зростання вакансій і розширення секторів впливу, що необхідно враховувати в тих регіонах, де сфера туризму є практично єдиним роботодавцем, але, тим не менше зараз доводиться йти на скорочення штату.

Початкові оцінки наслідків подій 11 вересня для індустрії туризму припускали, що галузь все-таки зможе показати невеликий зріст (близько 1%) порівняно з 2000 р.[24]. Але ситуація ускладнилася входженням економік розвинутих країн в стадію рецесії (см таблицу1.3), а також фінансовим крахом в Аргентині.

 

Таблиця 1.3[19]

Прогнози макроекономічних показників по США, Єврозоні та Японії

Джерело прогнозу Дата прогнозу Реальний ВВП (% приросту) Рівень безробіття(% робочої сили)
2001 2002 2001 2002
США
МВФ 12.2001 1,0 0,7 4,9 6,0
ОЕСР 11.2001 1,1 0,8 4,8 6,2
Європейська комісія 11.2001 0,9 0,5 4,7 5,9
Єврозона
МВФ 12.2001 1,5 1,2 8,3 8,6
ОЕСР 11.2001 1,6 1,5 8,5 8,9
Європейська комісія 11.2001 1,6 1,3 8,3 8,6
Японія
МВФ 12.2001 -0,4 -1,0 5,0 5,7
ОЕСР 11.2001 -0,7 -1,0 5,0 5,5
Європейська комісія 11.2001 -0,6 -0,9 5,2 6,5

За підсумками 2001р. падіння кількості прибуттів в світі порівняно з 2000р. склало 1,3% (у перші 8 місяців спостерігалося зростання 2,8%), а максимум відзначений в Північній Америці (-8,2%) та Близькому Сході (-8,8%), зростання в АТР (3,8%) та Африці (3,2%). Франція змогла ще більше зміцнити своє лідируюче положення, а Іспанія, скориставшись важкою ситуацією в США, вийшла на друге місце за прибуття.

Але в цілому зараз ситуація поки залишається складною, хоча головна причина цього вже не вересневі події, а рецесія в світовій економіці. Макроекономічні прогнози на 2002р. досить стримані, але як вважають експерти СОТ туристська галузь може досить швидко оговтатися від наслідків важкого удару і зниження оборотів. В найближчому майбутньому вона може стати одним з каталізаторів економічного зростання.

В цьому відношенні бачиться передова роль Європи як основного туристського макрорегіону, насамперед по 4-м причин:

- криза певним чином вплинула на географію переміщень туристів, посиливши внутрішньорегіональні тренди (на відносно невеликі відстані, переважно автомобільним і залізничним транспортом), а для Європи такі переміщення є основними.

- економічна ситуація в Європі більше сприятлива в порівнянні з США і Японією

- Висока ступінь інтеграції і готовність до співробітництва в Європейському союзі, а в умовах кризових ситуацій різко зростає необхідність координації заходів, що приймаються

- За оцінками фахівців вже у другій половині 2002 р. почне позначатися ефект введення готівкових євро, для розвитку індустрії туризму єдина євровалюта стане вельми значущим стимулом.

Скорочення витрат та зайвих витрат, укрупнення і позбавлення від неприбуткових структур - така реальність світової економіки. Тому мабуть і сферу туризму не обійдуть скорочення персоналу і інших непопулярних заходів. У зв'язку з цим актуальність ідей сталого розвитку і сталого туризму може зрости (економічні аспекти зменшення витрат, повторного використання ресурсів, зменшення використовуваних матеріалів можуть лягти схеми планування). Далі мова піде про сталий туризм як одному з найбільш перспективних напрямків подальшого розвитку

1.2 Необхідність нових напрямків розвитку туризму. Критерії сталого туризму

 

З початку 1990-х рр. в розвитку туризму досить помітними стали дві взаємозалежні світові тенденції. По-перше, глобальне поширення високотехнологічних стандартизованих туристських послуг і одночасно певна диверсифікація попиту, що проявляється як закономірна контртенденція. По-друге, високий темп зростання у порівняно новому сегменті ринку - екологічному туризмі. Його зростання за оцінкою СОТ становить від 5-7% в рік. [6] Екологічний туризм - один із вдалих прикладів реалізації принципів сталого розвитку в туризмі.

Стійкий туризм - такий напрямок розвитку туризму, що дозволяє задовольняти потреби туристів зараз, враховуючи інтереси приймаючого регіону і дозволяє зберегти цю можливість майбутньому. При цьому передбачається управління всіма ресурсами таким чином, щоб економічні, соціальні та естетичні потреби задовольнялися з підтриманням культурної та екологічної цілісності, без нанесення шкоди біологічне різноманіття і системам життєзабезпечення[23]. Тому виникає питання про те, що зараз по своїй суті більшість видів туризму не відповідає критеріям сталого розвитку, і необхідний перехід на нові принципи (див. схему 1).

 

Схема 1: Напрямки переходу до сталого туризму [ЮНЕП]

 

Необхідність сталого розвитку туризму з кожним роком стає все помітнішою, так як все очевидніше негативні сторони впливу сфери туризму, а позитивні ефекти не так значними, як були раніше. Зупинимося на деяких з них.

Повітряний і автомобільний транспорт консолідують 85% всіх перевезень, при цьому особливо гостро стають помітні наступні проблеми: шкоду атмосфері, проблема викидів СО2 та руйнування озонового шару. За оцінками експертів половина руйнівного впливу на атмосферу землі в 2015 р. [22] буде пов'язано з авіаційним транспортом, крім цього з точки зору сталого туризму для зменшення негативного впливу на озоновий шар з боку туристської індустрії необхідно не використовувати або замінити деякий типи ходильно-морозильних камер і кондиціонерів. Парниковий ефект і пов'язані з ним наслідки (підвищення рівня світового океану, підтоплення прибережних територій, а отже порушення багатьох курортних зон) також мають певне відношення до туризму, так зокрема 2,5% викидів СО2 зараз пов'язані з повітряним транспортом, який розвивається дуже швидкими темпами. ЮНЕП реалізує програму щодо ефективності використання енергії, застосування альтернативних джерел, скорочення шкідливих викидів в навколишнє середовище, в тому числі і на різних видах транспорту, безпосередньо пов'язаних з туризмом.

Залежність від змін у навколишньому середовищі туризм може виражатися не тільки привабливість того чи іншого місця, але і мати більш масштабні наслідки. Так кліматичні зміни можуть призводити до зменшення сніжного покриву на гірськолижних курортах, збільшення посушливості і підвищення середніх річних температур в деяких азійських та середземноморських регіонах.

Великий Бар'єрний риф, який є досить привабливим природним об'єктом для туристів і дослідників, приносить туристської індустрії регіону 620 млн. дол. у рік, але завдає забруднення світового океану йому руйнівний вплив протягом останніх 20-ти років.

Туризм може перетворювати місцеві культури в предмети споживання, релігійні ритуали, традиційні етнічні обряди і фестивалі видозмінюються, щоб відповідати туристським очікуванням. Пристосування місцевих і національних особливостей під туристів одна з негативних тенденцій. Тому в рамках сталого туризму самі туристи повинні підлаштовувати себе і бути готовими до сприйняття місцевої кухні, культури (обрядів, традицій і способу життя таким, яким він існує на протязі багатьох років. Необхідними стають елементи навчання і підготовки до відмінностей між "західним" і традиційним (місцевим) спосіб життя, у чому йому протилежному. Зіткнення культур людей з різних регіонів світу, що є невід'ємною частиною туризму, не повинна приймати гострих форм, заснованих на перевазі одного з них, а тим більше базуватися на відмінностях в національності, раси, релігії, мови і рівні освіти. Одна з цілей сталого туризму культурний обмін.

Був виведений індекс рівня роздратування, в основі якого лежить припущення, що роздратування, що виникає при контакті між туристом і місцевим жителем, неминуче і його слід контролювати. Цей індекс охоплює чотири рівня реакції аборигенів [9].

1. Ейфорія - початкова стадія, гарні відносини місцевих жителів і туристів.

2. Апатія - перехід до цієї стадії залежить від швидкості і показників розвитку туризму, повна формалізація контактів, туристи розглядаються стереотипно як джерело грошей.

3. Роздратування - місцеве населення починає висловлювати сумнів про користь туризму.

4. Неприязнь - всі соціальні й особисті проблеми пояснюються туризмом.

У деяких країнах туристи ігнорують існуючі моральні цінності, так у багатьох мусульманських країнах, де жінки зобов'язані дотримувати ряд правил в одязі, європейці одягаються відповідності зі своїми уявленнями (короткі спідниці, шорти тощо). Але назустріч повинні йти і місцева влада, в цілях залучення туристів знімати або пом'якшувати деякі обмеження. Як правило, з ростом прибуттів туристів йде поширення споживання алкоголю, наркотиків і тютюну (часто в розвинених країнах більш суворе законодавство, можливість отримати легкий доступ може служити одним з мотивів подорожі).

Один з негативних економічних ефектів туризму - необхідність у великій кількості малокваліфікованих працівників (покоївок, офіціантів, садівників тощо), але які за рахунок іноземних туристів отримують нерідко більше, ніж більш підготовлені співробітники в інших галузях місцевої економіки, не пов'язаних з індустрією туризму. Одне з підтверджень цьому, Таман Негра, національний парк в Малайзії, середня заробітна плата працівників парку становила 120 ам. дол., тоді як інші малазійці живуть поблизу (основною сферою їх діяльності є с/х) лише близько 40.

Хоча неправильно думати, що малокваліфіковану працю, використання підлітків і жінок, висока сезонність повністю характеризують зайнятість в індустрії туризму з точки зору сталого туризму підвищення кваліфікації працівників, створення нових перспективних вакансій та можливості кар'єрного зростання є важливими завданнями. Так само як і підвищення продуктивності праці і зміна стереотипів про роботу в туризмі. Впровадження сучасних систем, комп'ютеризація, підвищення технологоемкости галузі, швидкий розвиток інформаційного забезпечення - найближчі цілі розвитку сталого туризму.

При розвитку туризму виникають конфлікти в області використання таких ресурсів, як вода і земля. Найбільш гостро такі проблеми стоять у прибережних зонах, як основних по залученню туристів, але де концентрується велика частина населення, де туристські об'єкти можуть перешкоджати розвитку місцевого рибальства та сільського господарства. Так середньому туристи в Середземномор'ї (де водні ресурси обмежені) витрачають 200 літрів води в день [21].

Досить серйозної соціально-економічної проблемою розвитку туризму є зростання криміналізації (наявність великого числа дорогих предметів у туристів: камер, фотоапаратів, телефонів, прикрас при часто досить тяжкому становищі місцевих жителів провокують пограбування і більш серйозні злочини).

Всі вище перераховані проблеми, пов'язані з розвитком туризму і змушують говорити про необхідність змін, нових напрямках. Стійкий туризм бачиться одним із перспективних серед них, дозволяють зменшити гостроту або вирішити великий комплекс проблем.

Теорія сталого розвитку не тільки залучає увагу наукової громадськості в останнє десятиліття (сотні конференцій, тисячі монографій, підручників тощо), але є цілком "практичною". [1] Цивілізовані країни висловили готовність слідувати наміченим курсом, а державні та міжнародні документи оперують поняттям "сталий розвиток" як ідеологічної основи.

В туризмі принципи стійкості були сформульовані СОТ і Всесвітньою радою з подорожей і туризму (ВСПТ). Вони зводяться до екологічної, культурної, економічної стійкості, а також стійкості для місцевих громад.

Концепція досягнення сталого розвитку 21 столітті була обговорена і отримала схвалення на конференції ООН "Навколишнє середовище і розвиток" в Ріо-де-Жанейро в 1992 році. На цій історичній конференції бала створена Програма "Порядок денний на 21 століття". Нова програма справила великий вплив на багато шари нашого суспільства. Ідея сталого розвитку стала політичною метою і надихнула багато програми природоохоронних заходів на міжнародному, регіональному/ національному та місцевому рівнях. Відповідно з програмою "Порядок денний на 21 століття" всі галузі промисловості повинні взяти на себе певну частку відповідальності за навколишнє середовище. Туристська галузь, відповідно, повинна самостійно прагнути до охорони природи і культури як основ свого бізнесу. Точно також органи управління, які відповідають за питання туризму, і клієнти несуть відповідальність за досягнення зазначених цілей.

У 1995 р. ВСПТ, СОТ і Рада Землі опублікували спільний звіт "Порядок денний на 21 століття" для Індустрії туризму і подорожей - Назустріч екологічного сталого розвитку". У ньому були перераховані 10 пріоритетних напрямків роботи для галузі туризму і подорожей з метою досягнення сталого розвитку. На практиці це означає, що всі туристичні компанії повинні здійснити запропоновані заходи для досягнення довгострокового сталого розвитку.

В Європі також велися роботи з концепцією сталого туризму. Протягом 1994-1997 років Рада Європи опублікувала три рекомендації з питань політики сталого туризму: "Генеральний курс для сталого та екологічно безпечного розвитку туризму", "Політика сталого розвитку туризму в природоохоронних територіях", "Політика сталого розвитку та екологічно безпечного туризму в прибережних територіях" [17].

При створенні елементів туристської інфраструктури з урахуванням сталого туризму, а саме дбайливого ставлення до навколишнього середовища, економії ресурсів, використання енергозберігаючих технологій, треба пам'ятати, що він може забезпечувати додатковий економічний ефект, і це необхідно враховувати при довгостроковому бізнес плануванні.

Отже, виділимо головні принципи сталого розвитку туризму:

- Стале використання ресурсів. Передбачає впровадження систем з можливістю повторного використання та очищення води; нових блоків енергозабезпечення, які контролюються фотоелементами і в разі простою відключають непотрібне освітлення й ін; використання матеріалів підлягають утилізації або вторинній обробці, впровадження "безпаперових систем"; зниження надлишкового споживання

- Підтримання біорізноманіття. Слід планувати об'єкти туристкою інфраструктури та види туристської діяльності таким чином, щоб забезпечувати захист природної спадщини, що становлять екосистеми і біологічне різноманіття, а також охороняти види дикої фауни і флори, яким загрожує зникнення; учасники туристського процесу, і особливо, професіонали сфери туризму повинні погоджуватися з накладенням певних обмежень і меж на їх діяльність, яку вони здійснюють в особливо уразливих місцях, які підходять для створення природних парків або охоронюваних заповідників;

- Інтегрування туризму в планування, залучення місцевих громад. Залучення місцевого населення в процес прийняття рішень щодо розвитку туризму допомогою консультацій; туристську діяльність слід планувати таким чином, щоб забезпечити збереження і процвітання традиційних ремесел, культури і фольклору, а не вести до їх стандартизації та збіднення. Місцеве населення має залучатися до туристської діяльності і брати участь на рівноправній основі в отриманні утворюються економічних, соціальних і культурних вигод, особливо, у формі прямого і опосередкованого створення в результаті цієї діяльності робочих місць. Туристська політика повинна проводитися таким чином, щоб вона сприяла підвищенню життєвого рівня населення відвідуваних районів і відповідала їх потребам; при містобудівному й архітектурному плануванні та експлуатації туристських центрів і засобів розміщення необхідно передбачати їхню максимальну інтеграцію в місцеву соціально-економічне середовище; при рівних умовах слід вишукувати в першу чергу можливість найму місцевої робочої сили. Необхідно приділяти особливу увагу специфічним проблемам прибережних зон та острівних територій, а також вразливим сільським і гірських районів, для яких туризм часто є однією з рідкісних можливостей розвитку в умовах занепаду традиційних видів економічної діяльності;

- Відповідальний маркетинг туризму. З метою зменшення тиску туристської діяльності на навколишнє середовище та підвищення її корисного впливу на туристську індустрію і на місцеву економіку, слід сприяти більш рівномірному розподілу потоків туристів і відвідувачів часу і простору; проводити маркетингових досліджень та рекламні компанії.


1.3 Особливості діяльності туроператорів, готельно-ресторанної сфери, транспортних компаній та міжнародних організацій

Початкові зусилля з впровадження сталого розвитку повинні звести до мінімуму негативні екологічні наслідки туризму. Це завдання набуває особливої актуальності у світлі бурхливого розвитку галузі, яке очікується в найближчі роки, і зростання її навантаження на середу, якщо не будуть вжиті відповідні заходи. Адже, в кінцевому рахунку, галузь зможе розвиватися лише при стале використання природних ресурсів.

2002 р. може стати поворотним для світової індустрії туризму не тільки з-за наслідків терактів і спаду у світовій економіці, перш за все, цей рік оголошено СОТ та іншими міжнародними організаціями роком екотуризму. Бурхливо розвивається виду туризму, який відповідає всім поняттям сталого туризму. Інша знакова подія - Всесвітній саміт зі сталого розвитку "РІО+10" в Йоганнесбурзі, після якого хочеться чекати не тільки великої кількості теоретичних матеріалів і нових конвенцій і постанов, але і масштабних дій щодо впровадження принципів сталого розвитку в життя. Сталого туризму виділяється своя роль. В рамках підготовки до цього саміту було складено докладний звіт [23] про діяльність практично всіх складових туристкою індустрії в рамках сталого розвитку туризму. (у його створенні брали участь ВСПТ, СОТ, ЮНЕП, Міжнародна Федерація Туроператорів, Міжнародна Асоціація готелів і ресторанів, Міжнародний рада з круїзів).

Основне завдання туроператорів задовольняти новим тенденціям у попиті з боку туристів, а з іншого боку пред'являти нові вимоги до готельно-ресторанної ланцюга і транспорту. Міжнародна Федерація туроператорів координують свою діяльність з СОТ і ВСПТ та її важливої завданням є інформаційна політика і вироблення єдиних критеріїв.

Зупинимося докладніше на деяких складових туристської індустрії і виділимо як позитивні (з точки зору сталого розвитку), так і негативні сторони впливу (див. таблиці 1.4, 1.5).

 

Таблиця 1.4

Деякі позитивні аспекти діяльності складових туристської індустрії

  Економічний вплив Соціально-культурний вплив Екологічний вплив
Сфера розміщення Зайнятість і дохід для місцевого населення; ринки для місцевих товарів і послуг; створення сучасної інфраструктури Запобігання міграцій, особливо коли розташовані у віддалених і сільських районах;Збереження традиційного стилю архітектури Альтернатива іншим, більш руйнівної діяльності;Охорона прилеглих природних об'єктів
Круїзи Розширення участі у міжнародному поділі праці; зайнятість і дохід місцевого населення; Концентрація діяльності близько терміналів Створення фондів з дослідження і охорони
Сфера розваги Основа для початку диверсифікації місцевої економіки Внесок у розвиток місцевих традицій  
Сфера харчування Зростання споживання місцевих товарів; зв'язок з іншими секторами економік (сільським господарством та ін) Підтримка традиційних форм господарювання Надання можливостей для розвитку споживання натуральних продуктів (а значить зменшення використання отрутохімікатів)
Транспорт Стимуляція розвитку суміжних галузей;внесення різних податків і зборів Нові можливості культурно-соціального обміну  

Найбільшого прогресу в реалізації сталого туризму досягла сфера гостинності.

Політика будівництва нових готельних комплексів та інфраструктури вздовж узбережжя, особливо в 70-ті роки, негативно вплинула на природне середовище, в останні роки стала неактуальна. У деяких країнах застосовуються обмеження на будівництво будівель в безпосередній близькості від моря, наприклад в Індії, або на будівництво об'єктів вище пальмових дерев, наприклад, у Мавританії. [16]

Причому готелям, які входять у міжнародні готельні ланцюги, набагато легше впроваджувати нові стандарти, при цьому виробляючи і навчання персоналу, і використовуючи їх часто в якості маркетингової стратегії.

Зараз на готелі покладається подвійна завдання. По-перше, їх екологічно чиста експлуатація робить навколишнє середовище стійкою, привабливою і не обіцяє неприємних несподіванок місцевим населенню. По-друге, така експлуатація може мати практичну значимість: Міжнародна Асоціація готелів і ресторанів та її партнери активно знайомлять громадськість зі станом середовища і заходами саморегулювання у своїй галузі, а також підтримують готелі та ресторани всього світу, добровільно впроваджувальні власні ініціативи. Внаслідок цього у всьому світі директора готелів все більше дізнаються про те, яку користь можуть принести економія ресурсів і їх вторинна переробка.

Власна програма Міжнародної Асоціації готелів і ресторанів з присудження премій в галузі екології була розпочата в 1990 р. при фінансовому сприянні компанії "Американ експрес", щоб відзначати видатні приклади поєднання готельного бізнесу з плануванням і здійсненням заходів по охороні і раціональному використанню середовища. За минулі роки було отримано понад 280 заявок від готелів зі всіх куточків світу, починаючи від Австралії і Індії і закінчуючи Канадою і Колумбією, що дає підстава говорити про значній мірі особистої та корпоративної прихильності справі охорони навколишнього середовища і сталого розвитку.

Премії присуджуються з урахуванням усіх новаторських і творчих ідей. Нова система подачі біологічно обробленої води, яка була встановлена в готелі "Клуб Альда" в Туреччині, дозволяє на 55% зменшити кількість води, яка використовується для поливання газонів та зелених насаджень, що дає щорічну економію в обсязі 35,5 тис. ам. доларів. На даху готелю "Інтерконтиненталь" у Сіднеї влаштований розплідник для розведення саджанців в рамках місцевих програм озеленення, а мережа "Канадієн пасифік хотелз" доповнила комплексну програму природоохоронної діяльності, почавши надання допомоги китам-білуха, що перебуває в дельті річки Св. Лаврентія і прилеглих акваторіях, де цей вид знаходиться під загрозою зникнення.

Міжнародна рада по круїзам прийняв ряд документів, що обмежують використання шкідливих механізмів, посилив норми охорону морських акваторій і врегулював викиди твердих відходів. В рамках сталого туризму в 2001-2004 рр. будуть побудовані 32 нових корабля, що відповідають всім новим вимогам, для цих цілей планується витратити 12 млрд.ам. дол[23]. Це пов'язано з тим, що зараз круїзними судами лише в Карибському морі щорічно скидається до 70 тис т. твердих відходів[21].

 

Таблиця 1.5

Деякі негативні аспекти діяльності складових туристської індустрії

  Економічний вплив Соціально-культурний вплив Екологічний вплив
Сфера розміщення Збільшення вартості оренди землі;втрата економічної незалежності Сезонність зайнятості та нижчі посади місцевих працівників Інтенсивне використання ресурсів, забруднення води, зростання відходів і втрата з/х земель
Круїзи Анклавность структур;мінімум фінансових потоків приймаючій стороні (на суші) Використання іноземних працівників Масивне забруднення твердими відходами; використання палива з шкідливими домішками
Сфера розваги   Запозичення іноземних культурних цінностей, зіткнення матеріальних і духовних інтересів. Споживацьке ставлення до місцевої культурі - ефект "зоопарку" Шумове забруднення; деградація природних ресурсів і ландшафтів
Сфера харчування Зростання імпорту як загроза місцевим виробникам Конфлікт з місцевим населенням, тому що кращі продукти пропонуються туристам Зростання числа пластикових упаковок; навантаження на с/х в зв'язку зі збільшенням споживання продуктів харчування
Транспорт Економічна слабкість з-за високої частки іноземного капіталу   Зростання переміщень створює додаткове шумове та повітряне забруднення

Держава та її інститути здатні прийняти дієві заходи, одна з них - по залученню коштів на захист навколишнього середовища і розвитку сталого туризму - це запровадження різних податків і зборів (в тому числі плата у плата в національних парках і заповідниках), видача ліцензій на окремі види діяльності.

На Сейшельських островах Туристи платять 90 ам. дол. податку, який спрямовується на збереження навколишнього середовища і поліпшення обслуговування туристів.

Одне з основних напрямів діяльності СОТ - це надання допомоги в галузі сталого розвитку та управління туризмом, як у світовому масштабі, так і в кожній країні та регіоні, а також окремих турцентрах, забезпечуючи соціальні, економічні, культурні вигоди місцевим громадам і не допускаючи при цьому негативних впливів на навколишнє середовище.

ВСПТ склав розгорнуту програму дій "Зелена планета" для своїх членів - близько 500 готельних ланцюгів, турагентств, авіакомпаній та інших підприємств індустрії туризму. В рамках програми здійснюється обмін досвідом у вирішенні конкретних екологічних проблем. Найбільш активні її учасники, які зробили внесок у захист навколишнього середовища, заохочуються.

Багато туристські компанії розробляють власні плани переходу на принципи сталого розвитку. В них впроваджуються системи екологічного менеджменту, що застосовуються екологічні технології, проводяться экоревизии.

Поширення принципів сталого розвитку в практиці туристської діяльності відбувається під впливом споживчого попиту. Інформованість населення про стан навколишнього середовища та екологізація свідомості людей призводять до того, що екологічна обстановка служить одним з головних критеріїв вибору місця і форми відпочинку.

 

| 1 сторінка | сторінка 2 | сторінка 3 |


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.