Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Щокін Г.В. Основи кадрового менеджменту

Підручник. - К: МАУП, 2004. - 280 с.

У підручнику розглянуто основна мета, завдання, принципи, форми та методи кадрового менеджменту як системи управління людськими ресурсами в умовах виробничої діяльності. Поряд з традиційними висвітлено нові напрями організації управління персоналом на виробництві. Широко представлений зарубіжний досвід кадрового менеджменту. Наведено моделі ділових ігор і словник-довідник.

Для менеджерів і бізнесменів, студентів і викладачів, інших фахівців у області менеджменту людських ресурсів. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Менеджмент організацій".

ЗМІСТ

Щёкин Г.В. Основы кадрового менеджмента Введення в кадровий менеджмент

Розділ 1. Система управління персоналом
Сучасний розвиток теорії організації
Предмет, завдання й зміст кадрового менеджменту
Основні напрямки та методи управління кадрами
Принципи та механізм управління персоналом
Стратегічні концепції керування персоналом за кордоном
Ділова гра: Аналіз організаційної структури управління заводом

Глава 2. Професія - менеджер з кадрів
Виробнича організація як система социотехническая
Структура соціально-психологічної підсистеми виробничої організації
Структура професійної підготовки менеджера з кадрів
Структура професійно значущих якостей особистості менеджера по кадрам
Система професійної підготовки та неперервної освіти менеджерів по кадрів
Основні напрямки перебудови роботи кадрових служб в сучасних умовах
Служби персоналу за кордоном

Розділ 3. Планування і прогнозування кадрової роботи
Основи кадрової політики підприємства
Планування роботи з кадрами
Прогнозування в управлінні персоналом
Планування чисельності та складу працівників
Визначення перспективної потреби в спеціалістах
Методи розрахунку потреби в робочих кадрах
Стратегічне планування і кадрова політика на підприємствах промислово розвинених країн

Глава 4. Основні форми комплектування штату
Зайнятість населення: загальні положення
Джерела забезпечення підприємств і організацій персоналом
Зайнятість населення та комплектування штату за кордоном
Ділова гра: Вступ на посаду начальника цеху

Глава 5. Основи професійної орієнтації
Професійна орієнтація як система
Професійне просвітництво
Профессиография і профессиология
Організація виробничої і соціальної адаптації працівників
Організація профорієнтаційної роботи за кордоном

Глава 6. Кадровий потенціал управління
Аналіз якісного складу кадрів
Робота з молодими спеціалістами
Науково-практичні основи підбору і розстановки кадрів управління
Робота з фахівцями за кордоном
Розбір конкретної ситуації: Висунення на посаду керівника підприємства

Глава 7. Атестація та резерву кадрів
Організація оцінки кадрів управління
Принципи і методи роботи з резервом
Організація конкурсів спеціалістів
Робота з персоналом управління за кордоном
Ділова гра: "СВІТ" - моделювання ідеального керівника

Глава 8. Организацияобученияперсонала
Безперервне навчання керівних працівників і фахівців
Безперервне навчання робітників
Організаційне і методичне забезпечення системи безперервного навчання кадрів
Методика розрахунку витрат на підвищення кваліфікації
Системи професійного навчання персоналу за кордоном
Розбір конкретної ситуації: Вибір форм і змісту підготовки начальника цеху

Глава 9. Управління плинністю кадрів і трудовою дисципліною
Оцінка стану плинності кадрів
Розробка і впровадження заходів щодо зниження плинності кадрів
Управління мобільністю кадрів на виробництві
Система професійного просування робітників
Управління професійно-кваліфікаційним ростом керівників і фахівців
Організація управління трудовою дисципліною
Організація обліку використання робочого часу
Управління плинністю і трудовою мотивацією працівників у зарубіжних компаніях

Глава 10. Організація діловодства і оцінка ефективності роботи кадрових служб
Основні вимоги до організації діловодства кадрових служб
Документаційне забезпечення управління кадрами
Організація обліку та звітності по кадрам
Оцінка ефективності роботи кадрових служб

Словник-довідник

Скачати книгу "Щокін Г.В. Основи кадрового менеджменту": [ скачати з Turbobit ] [ скачати з DepositFiles ]


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.