Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

ПЕТРАСОВ І.В. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В 1990-ТІ РОКИ

Зміст

Введення
Глобальні зміни індустрії міжнародного туризму в 1990-ті роки
Економічна значимість туризму і зміни в туризм по регіонах світу
Країни - лідери туристської галузі
Міжнародний туризм в Росії
Характеристика місткості світових готелів
Висновок
Список джерел

Введення

Сьогодні туризм найпотужніший комплекс послуг, ряду галузей промисловості і сільського господарства. Він охопив десятки країн, сприяючи тим самим географічному поширенню і вдосконаленню передових технологій обслуговування подорожуючих. Рівень розвитку індустрії туризму став показником загального економічного розвитку країни. Як галузь господарства туризм все більше пов'язується зі стратегією сталого розвитку країн.

Ця складна за своїм складом галузь, є каталізатором економічного розвитку, може забезпечити високу якість життя людей на основі екологічно доцільного природокористування. Раціонально використовуючи історико-культурні пам'ятки у поєднанні з природними ресурсами, міжнародний туризм сприяє підвищенню рівня зайнятості населення, стимулює зростання виробництва багатьох товарів і послуг.

Зараз в туризмі зайнято 260млн. чол.(11% працездатного населення), витрати на туризм становлять понад 10 % від світового ВНП. У сфері туризму створюється кожні 2,5 секунди нове робоче місце і щодня 3,2 млрд. ам. доларів інвестицій. Швидкими темпами збільшуються і прибуття туристів (з 1950 року їх кількість зросла більше, ніж у 20 разів).

Зараз ясно, що за міжнародним туризмом майбутнє у забезпеченні економічного добробуту багатьох країн.

В своїй роботі мені хотілося б відзначити деякі тенденції розвитку цього феноменального соціально-економічних процесу в 1990-х роках, спираючись на статистичні дані Всесвітньої Туристської Організації, постаратися наочно уявити динаміку основних показників, зробити певні висновки і спробувати спрогнозувати подальший розвиток.

Глобальні зміни індустрії міжнародного туризму в 1990-е роки

В 1998 році число туристських прибуттів зросла на 2,5 % і склала 635 млн. чоловік, надходження від туризму (не включаючи транспорт) збільшилися на 0,28 % до рівня 439 млрд. ам. доларів. Такі показники були визначені, головним чином, зниженням туристської активності в Східної Азії та Океанії, що позначилося на більш низьких показниках по світу.

За останнє десятиліття міжнародний туризм як галузь світового господарства показав тенденції стійкого зростання основних показників (прибуттів туристів і надходжень).

Таблиця 1

Зміна прибуттів туристів і надходжень від міжнародного туризму в 1990-ті роки
Роки Прибуття (в млн. чол.) середньорічні зміни, % Надходження (в млрд. ам. доларів) середньорічні зміни, %
1989 426,5 8,02 221,2 8,31
1990 458,2 7,45 267,8 21,03
1991 464,0 1,25 277,6 3,66
1992 502,8 8,37 313,6 13,0
1993 518,3 3,09 323,1 3,03
1994 553,3 6,75 352,6 9,13
1995 568,5 2,74 403,0 14,29
1996 599,6 5,48 437,6 8,57
1997 619,6 3,33 438,2 0,14
1998 635,1 2,51 439,4 0,28

джерело: Всесвітня Туристська Організація [далі СОТ]

Правда, зростання надходжень знизився з 10 % в період з 1989 по 1993 роки до 5,7 % в період 1994-1998 років. Однак всі ці зміни треба оцінювати досить обережно, оскільки ам. долар - основна валюта для різних порівнянь даних - відчував досить гострі коливання курсу за розглянуте десятиліття. У 1998 році зростання 0,28 % над показниками 1997 року був віддзеркаленням досить високого курсу ам. долара порівняно з валютами інших найбільш активних учасників світового туристського ринку. Так найбільш на найбільш важливих напрямках, таких як Франція, Італія, Іспанія, зростання прибуттів в доларовому обчисленні склав 6,5 %, показавши тим самим підйом туристської активності.

Тенденції середньорічного росту прибуттів туристів є надійними індикаторами, що відображають зростання всієї туристської індустрії загалом (хоча дані щодо окремих країн не створюють повної картини).

5 % зростання прибуттів туристів між 1989 і 1993 роками продемонстрував, що туризм як галузь виявився стійкий до коливань у світовій економіці та інших важливих проблем. У другій половині 90-х років між 1994 и1998 середній зростання прибуттів знизився до 3,5 % в рік. Але цей показник необхідно розглядати на тлі слабкого економічного пожвавлення і високого рівня безробіття протягом досить довгого часу в промислово розвинених країнах, а також врахувати вплив Азіатської фінансової кризи, який в тій чи іншій мірі торкнулася більшу частину країн і вплинув певним чином на розвиток усього світового господарства.

Доцільно говорити про зростання прибуттів туристів, адже населення світу теж росте? Порівняємо ряд показників 1990-х років. Наочно це можна зробити за допомогою таблиці.

Таблиця 2

Порівняння динаміки чисельності населення і прибуттів міжнародних туристів
Роки 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Населення світу (за даними ФАО) млн. чол. 5266 5349 5430 5509 5588 5666 5745 5823 5901
Прибуття туристів (за даними ВТО) 458,2 464,0 502,8 518,3 553,3 568,5 599,6 619,6 635,1
Частка туристів в населенні світу, % 8,7 8,7 9,3 9,4 9,9 10,0 10,4 10,6 10,8
Середньорічний приріст населення, % 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3
Середньорічний приріст прибуттів туристів, % 7,45 1,25 8,37 3,09 6,75 2,74 5,48 3,33 2,51

джерело: СОТ, ФАО

Виходячи з цієї таблиці, можна зробити деякі висновки: за розглянуте нами десятиліття населення світу зросло на 12 % (темпи зростання поступово знижуються), а число прибуттів туристів на 38 % , тобто кількість туристів зростає в кілька разів швидше чисельності населення, що також говорить про стійкість розвитку туризму як галузі світового господарства, а зростання населення збільшує кількість нових потенційних туристів.

Економічна значимість туризму і зміни в туризмі за регіонами світу

Зростання прибуттів туристів, а з ним і надходжень, є важливим економічним показником. Так з 1992 по 1994 середньорічне зростання надходжень обігнав темпи зростання експорту послуг.

У 1997 році обсяг надходжень від туризму склав більше 8 % від всього світового експорту і майже 35 % експорту послуг.

Таблиця 3

Надходження від туризму в порівнянні з світовим експортом та експортом послуг у 1995-1997
- Обсяг надходжень(у млрд. ам. дол.) Річні зміни, %
1995 1996 1997 1995 1996 1997
Весь експорт 4915 5125 5292 20,0 4,0 3,0
Експорт послуг 1200 1270 1295 15,0 6,0 2,0
Надходження від туризму 403,0 437,6 438,2 14,3 8,6 0,1

джерело: СОТ та Всесвітня Торгова Організація

Ми бачимо, що туризм відіграє важливу роль в міжнародних економічних відносинах (особливо в торгівлі послугами). Якщо розглянути торговий баланс розвинених, що розвиваються і країн з перехідною економікою за останні десять років, то картина спостерігається цікава (див. діаграму нижче). Так у розвинених країнах він помітно покращився з 1989 року, коли становив близько -17,2 млрд. ам. доларів, така значна цифра була, головним чином, зумовлена величезними дефіцитами в Німеччині (-30 млрд.) і Японії (-29 млрд.) В 1997 році більше половини розвинених країн мали позитивний торговий баланс, а сумарний показник склав 190 млн. ам. доларів. Відбулися такі зміни не без допомоги туристичної галузі.

За контрастом з розвиненими країни, що розвиваються мали в 1989 році значний позитивний торговельний баланс, і до 1997 року він збільшився майже в два рази (правда, досягнувши максимуму в 1995 році, в 1997 він знизився на 2 млрд.) Такий стрибок був, головним чином, пов'язаний з різким збільшенням торгівлі в Азії та Океанії (за винятком Японії, Австралії та Нової Зеландії). У 1997 році торговий баланс країн склав 63,1 млрд. ам. доларів, покривши більше 2/3 поточного дефіциту. Практично всі регіони, відносяться до типу розвиваються, зазнали в останнє десятиліття постійний приріст позитивного торгового балансу.

У країнах з перехідною економікою відзначається різкий негативний стрибок у 1995 році (3,55 млрд. ам. доларів), який показав збільшення торгівлі з закордоном (розширення імпорту) на деяких ринках, таких як Росія. Але в 1997 намітилася тенденція позитивного зростання торговельного балансу, він склав 1,6 млрд. ам. доларів.

Торговый баланс разных типов стран в 1989-1997 годах

Джерело: СОТ

Діаграма 1: Торговий баланс різних типів країн у 1989-1997 роках

Зміни в туризмі за регіонами світу

Найзначніше збільшення прибуттів туристів у 1998 році було відзначено в Африку (на 6,4 % порівняно з 1997 роком). Дещо менше збільшилися прибуття в Південну Азію (див. діаграму 2), де після 9 % зростання між 1996 і 1997 відзначається невелике зниження.

Изменение прибытий туристов по регионам мира в 1998 году по сравнению с 1997 годом

Джерело: СОТ

Діаграма 2: Зміна прибуттів туристів регіонам світу в 1998 році порівняно з 1997 роком

Після різкого збільшення на 9,4 % в 1996 прибуття в Сх. Азію і Океанію впали до -1,1 % в 1997 і -1,6 % в 1998 роках. Це падіння є наслідком Азіатської фінансової кризи. В Америці темпи зростання прибуттів туристів коливалися наступним чином: 5,7 % у 1996 році, 1,7 % в 1997 році і 3,2 % в 1998 році.

В Європі середньорічне збільшення прибуттів дещо знизилася, склавши в 1998 році 3 % (для порівняння: 4,4 % у 1996 і 4,7 % в 1997). На Близькому Сході відзначається зниження після стрибка в 5,3 % у 1997 до 1,4 % в 1998 році. По світу зростання склало 2,5 %. Тепер розглянемо динаміку надходжень від туризму за регіонами світу (див. діаграму 3).

Изменение прибытий от туризма по регионам мира в 1998 году по сравнению с 1997 годом

Діаграма 3. Зміна прибуттів від туризму за регіонам світу в 1998 році порівняно з 1997 роком

Так само як і у прибуттів найбільший ріст надходжень від туризму відзначається в 1998 році в Африці (6,6 %), що пов'язано з зростаючим інтересом до "чорного континенту" і розвитком необхідної туристичної інфраструктури в регіоні. У Європі після невеликого негативного значення (- 0,8 %) у 1997 році намітилося зростання на 3,8 % в 1998 році. У двох регіонах: Сх. Азії з Океанією та на Близькому Сході в 1998 році відзначені досить значні негативні показники зростання надходжень від туризму (відповідно -12,2 % і -10,2 %). Невелике зростання мав місце в Америці (0,9 %) і Південній Азії (1,5 %). Зростання надходжень від туризму в світі склав 0,3%.

Для подання повної картини зміни прибуттів туристів і надходжень від туризму можна розглянути, як змінилося пайову поділ цих показників за регіонами світу з 1970 року. Діаграма 4 наочно демонструє нам, що Європа є домінуючим регіоном з прийому туристів (ставши таким з зародження туризму), але поступово її частка зменшується: з 68,2 % у 1970 році до 60,0 % у 1998 році. Америка, досить впевнено займає друге місце, "втратила" 6, 2 % з 1970 року (в 1998 її частка склала 19,3 %). Найбільший ривок за розглянутий період зробила Сх. Азія з Океанією, частка цього регіону збільшилася з незначних 3,2 % в 1970 до 13,6 у 1998году. Зміни в інших регіонах світу (з 3,1 % до 7,1 %) відбили тенденції до розширення світового туристського простору і залучення в туристичну індустрію нових куточків планети.

Распределение прибытий туристов и поступлений от туризма по регионам мира (%) в 1970-1998 годах

Джерело: СОТ

Діаграма 4: Розподіл прибуттів туристів і надходжень від туризму за регіонами світу (%) у 1970-1998 рр.

Розподіл надходжень від туризму змінилося дещо по-іншому. Також відзначається досить велике зниження частки Європи, не змінив її домінуючого положення на 9,5 %. Рівно на стільки ж збільшилася частка Сх. Азії і Океанії. А ось в Америці, незважаючи на зниження частки в прибытиях, спостерігається невелике (на 0,5 %) збільшення. Частка інших регіонів зменшилася до 1998 році на 0,5 %.

Розглянемо детальніше, як змінилися показники за період з 1989 по 1998. Кількість туристів за цей час зросла на 208,7 млн. чол. (при середньорічному зростанні 4,3 %). Розглянемо картину по регіонах світу (див. таблиці 4 і 5). Абсолютний приріст, як і слід було очікувати, найбільш великий в Європі (55 % від всього зростання числа туристів), а так само в Сх. Азії і Океанії (18,6 %), обігнали Америку (17,1 %). А темпи зростання в Європі та Америці найнижчі, в інших регіонах приблизно однакові.

Таблиця 4

Тенденції змін прибуттів туристів по регіонах світу в 1989-1998
Регіони світу Збільшення прибуттів за 1989-1998 рр., Млн. чол. Середньорічне зростання (%)
1989-1993 1994-1998 1989-1998
Африка 10,9 7,6 6,7 6,7
Америка 35,7 4,5 3,6 3,7
Сх. Азія/Океанія 38,9 10,5 3,1 6,8
Європа 114,8 3,9 3,3 4,1
Близький Схід 6,5 7,4 4,1 6,4
Південна Азія 2,0 3,7 6,8 5,8
Світ у цілому 208,7 5,0 3,5 4,3

Джерело: СОТ

Загалом, по регіонах відмічається тенденція до зменшення середньорічного зростання (1989-93 вони були трохи вище, ніж у 1994-98 роках), найбільш помітно зменшення в Сх. Азії та на Близькому Сході. Єдиний регіон, де темпи зростання збільшилися - це Південна Азія. Перш за все, відноситься до Індії, де відзначається зростання протяжних поїздок з метою розваг і відпочинку з європейських країн. У Європі зростання пов'язане з підвищенням туристської активності у Центральній та Східній Європі.

Говорячи про регіональному туризмі, важливо відзначити ще і той факт, що внутрирегиональный туризм переважає над міжконтинентальним. В Європі близько 80 % всіх туристів живуть в межах цього регіону (причому щорічно 30-40 % європейців виїжджають за кордон). Головний виїзний ринок для європейців - це Америка (особливо США, Канада і Мексика) - регіон, де, як і в Європі, переважає внутрішній обмін, близько 70 % всіх туристів воліють в Америці відвідувати країни, що знаходяться в цьому ж регіоні. Дещо стримує розвиток туризму більші, ніж в Європі відстані (а значить більш високі витрати на транспорт). Схожа ситуація спостерігається в третьому за важливість туристському регіоні світу - Сх. Азії з Океанією, де на внутрирегиональный туризм припадає близько 75 % всіх прибуттів туристів.

В Африці прибуття туристів розподіляються крані нерівномірно, причому європейці, основні відвідувачі "чорного континенту", воліють колишні колонії, так французи - Туніс і Марокко, англійці - ПАР, Кенію і Ботсвану, німці - Намібії, ПАР і Туніс.

Тенденції у зростанні надходжень дуже схожі на зростання прибуттів туристів. По світу приріст склав 218,2 млрд. ам. доларів (або 7,9 % в рік). За обсягом надходжень домінує знову таки Європа (51,8 % від найбільше зростання обсягів надходжень), а Америка міцно займає друге місце (27,4 %). Поступово зменшуються середньорічні темпи зростання, найбільш значно в Сх. Азії з Океанією і в Америці, відповідно з 12,0 % у 1989-93 до 2,0 % 1994-98 і з 10,9 % до 5,9 %. Зростання до кінця десятиліття доходів від туризму відзначається в Південній Азії, де за період 1989-1998 років середньорічне зростання був максимальний (9,1 %). Найменшою середньорічна швидкість росту надходжень була на Близькому Сході (6,6 %). Цей помірне зростання відображає, в основному, пожвавлення туризму в Єгипті, інтерес до якого продовжує збільшуватися.

Вже згадувалося, що варто забувати про те, що курс долара (а він основна одиниця всіх наведених даних) змінювався по відношенню до інших валют протягом цих десяти років.

Таблиця 5

Тенденції змін надходжень від туризму по регіонах світу в 1989-1998
Регіони світу Збільшення надходжень за 1989-1998 рр.., млрд. ам. дол. Середньорічне зростання (%)
1989-1993 1994-1998 1989-1998
Африка 5,1 8,7 8,7 8,8
Америка 59,8 10,9 5,9 8,0
Сх. Азія/Океанія 34,4 12,0 2,0 8,0
Європа 113,0 9,0 6,5 7,9
Близький Схід 3,5 6,1 5,8 6,6
Південна Азія 2,4 7,9 9,0 9,1
Світ у цілому 218,2 9,9 5,9 7,9

Джерело: СОТ

На додаток до вже розглянутих показників, можна привести зміну туристського балансу у 1989-1997 роках по регіонах світу (див. діаграму 5). Цей баланс відображає співвідношення надходжень і витрат на туризм і дозволяє говорити про рівні розвитку туристської індустрії, а також робити певні прогнози.

Изменение туристского баланса в регионах мира в 1989-1997 годах

Джерело: СОТ

Діаграма 5: Зміна туристського балансу регіонах світу у 1989-1997 роках

Аналізуючи вищенаведену діаграму, можна помітити який якісний стрибок зробила Америка (насамперед США), де позитивний баланс зріс за аналізований період більш ніж у 4 рази. Європа, займала в 1989 році перше місце, сповільнила приріст позитивного балансу та пропустила вперед Америку. З інших регіонів необхідно відзначити Сх. Азію з Океанією, що зуміла подолати досить великий дефіцит (-4,3 млрд. ам. доларів у 1989 році), в 1997 там відзначено невеликий позитивний баланс. Так, що тепер у всіх регіонах світу цей показник позитивний, отже, ми маємо ще одне підтвердження того, що індустрія міжнародного туризму вельми прибуткова.

Країни - лідери туристської галузі

Вже були розглянуті зміни в туризмі по світу і регіонам. Далі хотілося б відзначити країни, найбільш активно беруть участь на туристському ринку. За підрахунками СОТ лідером за кількістю прибуттів туристів перше місце посіла Франція (70 млн. чол.), а на перші 40 країн довелося 85,9 % всіх прибуттів туристів по світу (всі ці країни і кількість відвідали їх туристів відображені на карті 1).

Таблиця 6

Перші 15 країн світу за кількістю прибуттів туристів у 1998
Місце в Країна Число прибуттів (млн. чол) % збільшення порівняно з 1997 р. % від всіх прибуттів у 1998 р.
1990 1995 1998
1 1 1 Франція 70,0 4,0 11,0
3 3 2 Іспанія 47,749 10,4 7,5
2 2 3 США 46,395 -2,8 7,3
4 4 4 Італія 34,829 2,2 5,5
7 5 5 Великобританія 25,75 0,9 4,1
12 8 6 Китай 25,073 5,5 3,9
8 7 7 Мексика 19,81 2,4 3,1
10 11 8 Канада 18,825 6,7 3,0
27 9 9 Польща 18,82 -3,6 3,0
6 10 10 Австрія 17,352 4,2 2,7
9 13 11 Німеччина 16,511 4,3 2,6
16 12 12 Чехія 16,325 -3,0 2,6
17* 18 13 Росія 15,81 3,0 2,5
5 6 14 Угорщина 15,0 -13,0 2,4
14 17 15 Португалія 11,2 10,1 1,8
Перші 40 країн 545,642 2,4 85,9
по світу цілому 635,134 2,5 100,0

* - колишній СРСР
Джерело: СОТ

Всі країни світу з точки зору їх відвідування іноземними туристами в 1998 році можна поділити на 8 груп, що лягло в основу легенди карти.

Страны по количеству прибытий туристов в 1998 году

Джерело: СОТ

Карта 1: Країни за кількістю прибуттів туристів у 1998 році

Для порівняння розглянемо таку угруповання країн за прибуттями туристів в 1992 році [джерело: 1]:

1) понад 45 млн. чол.: США, Франція.
2) 15 - 45 млн. чол.: Італія, Іспанія.
3) 7,5 - 15 млн. чол.: Німеччина, Австрія, Швейцарія, Канада, Португалія, Великобританія, Мексика.
4) 3,5 - 7,5 млн. чол.: Швеція, Греція, Туреччина, Росія, Чехія, Болгарія.
5) 1,5 - 3,5 млн. чол.: Австралія, ПАР, Єгипет, Марокко, Аргентина, Ямайка, Таїланд, Бельгія, Китай, Данія.

І ми бачимо, що ряд країн (Франція, Великобританія, Німеччина, Мексика) зробили досить великий стрибок. Серед інших країн виділимо Іспанію, яка зуміла обігнати США, а також Китай, який відвідало туристів у 1998 році в кілька разів більше, ніж у 1992, а якщо врахувати, що за цей час йому повернули Гонконг і Макао, то сумарна кількість туристів склала 38,2 млн. чол. Оскільки дані щодо прибуттями туристів в 1992 не є в точному вигляді, не можливо порівняти темпи зростання (а вище перераховані міркування носять приблизний характер), то звернемося до тенденцій намітився в 1998 році порівняно з 1997. Серед перших сорока країн найбільше зростання відзначено в Бразилії 69,1 % (країну відвідало 4,818 млн. туристів), у Нідерландах 16,2 % (9,102 млн. туристів), а також в Іспанії, Португалії, Греції та ПАР близько 10 %. Падіння інтересу туристів було особливо помітним на Україні -15,6 % (6,208 млн. туристів), в Сінгапурі -13,8 % (5,630 млн. туристів) і в Єгипті - 12,1 % (3,213 млн. туристів)

Тепер поговоримо про розподіл надходжень від туризму в 1998 році по країнах світу (див. таблицю 7 і карту 2). Явним лідером у 1998 році, далеко відірвався від інших, були США (71,116 млрд. ам. доларів), за ними Італія, Франція та Іспанія. Видно, що хоча Франція і Іспанія - лідери за кількістю прибуттів, грошей заробляють більше США та Італія, які прагнуть отримати максимум прибутку з усього, що може бути пов'язане з туризмом.

Таблиця 7

Перших 15 країн світу за обсягом надходжень від туризму в 1998
Місце в країна Число прибуттів (млн. чол) % збільшення порівняно з 1997 р. % від всіх прибуттів у 1998 р.
1990 1995 1998
1 1 1 США 71,116 -2,9 16,2
3 2 2 Італія 30,427 2,4 6,9
2 3 3 Франція 29,700 6,0 6,8
4 4 4 Іспанія 29,585 11,0 6,7
6 5 5 Великобританія 21,233 6,0 4,8
5 6 6 Німеччина 15,859 -3,9 3,6
25 10 7 Китай 12,600 4,4 2,9
7 7 8 Австрія 11,560 4,4 2,6
9 12 9 Канада 9,133 4,2 2,1
21 21 10 Туреччина 8,300 2,6 1,9
8 9 11 Швейцарія 8,208 3,9 1,9
65 15 12 Польща 8,000 -7,8 1,8
10 17 13 Мексика 7,897 4,0 1,8
11 8 14 Гонконг* 7,109 -23,1 1,6
23** 23 15 Росія 7,107 3,0 1,6
Перші 40 країн 380,766 0,0 86,7
по світу цілому 439,393 0,3 100,0

* - дані підраховані до передачі Гонконгу Китаю
** - колишній СРСР
Джерело: СОТ

Розподіл надходжень по країнах світу цілому відповідає аналогічному за прибуттями, практично ті ж країни, але іноді в іншому порядку, це пов'язано з різними умовами і відмінностями в рівні цін. Спеціально виділені країни, які потрапили в 40 перших за прибуттями, але не увійшли в цю категорію за надходженнями (вони показані на карті білим кольором).

Страны по объему поступлений от туризма в 1998 году

Джерело: СОТ

Картка 2: Країни обсягом надходжень від туризму в 1998 році

Для представлення деякої динаміки показника надходжень від туризму розглянемо те, як вони змінилися в деяких країнах з 1988 року (дані СОТ).

Австрія (10090 млрд. ам. доларів в 1988 році, 14832 млрд. ам. доларів 1992), Німеччина (8263; 10928), Канада (5627; 6686), Іспанія (16686; 22181), Італія (12255; 21577), США (29665; 48757) Франція (13786; 25000). Виходячи з цього, зауважимо, що надходження в Австрії трохи збільшилися порівняно з 1988 роком, а в інших виросли дуже значно, так у США на більш ніж 40 млрд., в Італії майже на 20 млрд.

Певні тенденції намітилися і в 1998 році. У порівнянні з 1997 роком серед сорока перших країн найбільше зростання надходжень відзначений в Бразилії 41,7 %, а також у Швеції і Пд. Кореї 13,5 %. Знизився цей показник найпомітніше в Австралії - 36,7 %, Єгипті - 31,4 % та в Сінгапурі - 27,2 %.

Якщо порівнювати таблицю 15 перших країн за прибуттями і за надходженнями, то помітно, що перша "п'ятірка" однакова: Великобританія, Іспанія, Італія, США, Франція (країни розставлені в алфавітному порядку), на їх частку припадає 35,4 % всіх прибуттів і 41,4 % всіх надходжень в світі в 1998 році.

Безумовно, не можна отримувати, нічого не вкладаючи. Описані вище результати далися цим країнам не просто так, а стали результатом проведення певних програм, пов'язаних з вкладенням значних сум.

Міжнародний туризм в Росії

Іноземний туризм у Росії переживає сьогодні не кращі часи, перш за все внаслідок політичної та економічної нестабільності в країні. В результаті кількість іноземних гостей зменшується. У цих умовах більшість вітчизняних туристичних фірм воліють займатися виїзним туризмом, який для них виявляється більш вигідним і менш проблематичним. Хоча останнім часом намітилися позитивні зрушення в розвиток внутрішнього туризму і залучення іноземних гостей. Але про серйозні успіхи говорити рано.

Основними відвідувачами Росії є її найближчі сусіди - країни СНД, російська статистика не враховує їх як іноземців, тому виникає розходження з даними СОТ. Так у 1998 році СОТ повідомляє, що в Росію відвідало понад 15 млн. осіб, але з-за меж СНД (за даними російської статистики), лише близько 3 млн., тому і виходить деяка проміжна оцінка. Говорити про який-небудь динаміці за 10 років важко, тому після розпаду СРСР внутрішні переміщення перейшли в розряд зовнішніх, а кількість іноземних гостей майже не змінюється. У вигляді недостатності нових даних, структуру в'їзду іноземних туристів можна розглянути за наявними показниками за 1994 рік, я думаю, що особливих якісних змін не відбулося.

За даними Державного комітету Російської Федерації за статистикою, в 1994 р. Росію відвідало 3,3 млн. іноземних громадян.

Таблиця 8

В'їзд іноземних громадян в РФ*
- ЧИСЛО ПОЇЗДОК (ТИС.) ЧАСТКА (%)
1994р. 1993р. 1994 у % до 1993р. 1994р. 1993р.
Організований туризм 914,7 1543,4 59,3 27,6 28,6
Ділові (службові) поїздки 1267,1 2203,4 57,5 38,2 41,0
Приватні поїздки 411,6 836,3 49,3 12,4 15,5
Транзит 96,5 125,1 77,5 3,0 2,3
Обслуговуючий персонал 621,6 675,9 92,0 18,7 12,5
Всього 3311,7 5384,2 61,5 100 100

Джерело: журнал "Зовнішня торгівля", 12\1995

У 1994 р. кількість поїздок іноземних громадян в нашу країну практично по всім видам туризму скоротилася на 38,5 % порівняно з 1993 р. В цьому році перше місце зайняли ділові візити, на частку яких довелося менше 40% від загального числа поїздок в Росію.

В'їзний потік з-за кордону по-різному формувався в регіонах Росії. Основними центрами "тяжіння" іноземних гостей досі залишаються Москва і Санкт-Петербург. Також виділяються деякі прикордонні райони Східного Сибіру, Далекого Сходу і Калінінградської області.

В'їзний потік з різних регіонів світу виглядає наступним чином.

Таблиця 9

В'їзд іноземних громадян в РФ різних регіонів світу (за всіма видами поїздок)
РЕГІОН ЧИСЛО ПОЇЗДОК(ТИС.) ЧАСТКА (%) ЗМІНА ДО 1993 (%)
Східна і Центральна Азія 745,7 22,5 -35,5
Східна Європа 621,1 18,7 +75,1
Країни Балтії 615,3 18,5 -63,0
Північна Європа 516,3 15,6 -30,6
Західна Європа 409,5 12,3 -40,8
Південно-Західна Азія 156,5 4,7 +2,2
Америка 148,6 4,5 -55,1
Південна Європа 46,0 1,4 -71,5
Південно-Східна Азія 17,9 0,5 -45,8
Африка 13,7 0,4 -58,4
Австралія і Океанія 10,5 0,3 -17,9
Південна Азія 7,0 0,2 -79,1
Без громадянства 3,0 0,09 -70,5
Всегов 3311,7 100 -38,5

Джерело: журнал "Зовнішня торгівля", 12\1995

Найбільшу кількість прибуттів спостерігалося з Східній і Центральній Азії, Східної Європи і країн Балтії. Особливо виділимо той факт, що на тлі загального скорочення поїздок в нашу країну потік з Східноєвропейського регіону, навпаки, збільшився. Зокрема, у 2 рази зросла кількість турпоїздок (щоправда, переважно за рахунок польських туристів).

Відзначено приріст ділових і приватних візитів з Болгарії, Угорщини, Чехії та Словаччини.

З Північної Європи, що займає четверте місце за кількістю прибуттів іноземних громадян в РФ і виділялася, особливо в колишні часи, масовими "наїздами" туристів в нашу "північну столицю", число відвідувань скоротилася майже в 1,5 рази. Наприклад, з Фінляндії кількість поїздок організованих туристів в Росію зменшилося в два з гаком рази, але як і раніше популярні поїздки з діловими і приватними цілями, число яких за порівняно з іншими видами поїздок зросла на 12% та 42,6% відповідно. На частку таких країн Північної Європи, як Швеція. Норвегія і Данія, хоча і припадає 17,4 % всіх відвідувань громадянами Росії цього регіону, число прибуттів за всіма видами поїздок у 1994 р. скоротилося.

У минулому році кількість західноєвропейських громадян, що відвідали Росію, зменшилася в 1,7 рази порівняно з 1993 р. Поїздки з туристськими приватними цілями скоротилися з усіх держав регіону. Що стосується ділових візитів, то тут були деякі винятки. Зокрема, британські бізнесмени стали активніше відвідувати нашу країну, їх число порівняно з 1993 р. збільшилась на 24%. Ділові люди з Австрії також підвищили свій інтерес до Росії.

Серед держав Південно-Західної Азії виділяється Туреччина. Саме на неї припадає більше половини всіх візитів з цього регіону. На тлі загального невеликого приросту відвідувань Росії представниками Південно-Західної Азії в 1994 р. число відвідувань з Туреччини збільшилася в 1,7 рази.

Кількість візитів громадян обох американських континентів у минулому році скоротилося за всіма категоріями поїздок більш ніж в два рази, зокрема з США зменшилась у два з половиною рази.

З Південно-європейського регіону (більша частина представників якого була з Італії) відзначався досить високий спад поїздок по лінії турфірм (у чотири з половиною рази).

Що ж стосується інших регіонів світу, то їх загальна частка у в'їзному потоці в Російську Федерацію склала в 1994 р. всього 1,5% .

Таблиця 10

В'їзд іноземних громадян в РФ 1994 року по країнам
КРАЇНА ЧИСЛО ПОЇЗДОК(ТИС.) ЧАСТКА (%) ЗМІНИ ДО 1993 (%)
Польща 488,3 14,7 +98,3
Литва 430,0 12,9 -30,8
Фінляндія 425,9 12,8 -29,7
Монголія 366,7 11,0 +28,4
Китай 328,3 9,9 -56,2
Німеччина 186,0 5,6 -46,2
Латвія 107,8 3,2 -78,7
США 103,7 3,1 -60,5
Великобританія 101,2 3,0 +5,3
Туреччина 101,1 3,0 +79,4
Естонія 77,4 2,3 -85,5
Болгарія 60,5 1,8 +123,8
Швеція 49,5 1,5 -27,3
Австрія 41,8 1,2 +0,4
Франція 34,2 1,0 -68,1
Норвегія 26,4 0,8 -36,3
Японія 23,1 0,7 -62,4
Італія 20,9 0,63 -78,8
Інші країни 338,1 10,87  
Всього 3311,7 100,0 -38,5

Джерело: журнал "Зовнішня торгівля", 12\1995

Виїзний потік туристів з Росії, навпаки, за останні роки помітно зріс. Громадяни нашої країни довгий час не мали зовсім або мали вкрай обмежені можливості поїхати за кордон, на початку 1990-х років користувалися будь-яким зручним нагодою для загранпутешествий, пізніше почали вже формуватися певні потоки. Традиційним став відпочинок в Середземноморських країнах. Одним з напрямів став "човниковий" туризм. Деякі корективи внесла криза серпня 1998 року, але попит на турпоїздки за кордон після нього став знову досить швидко зростати. Зараз виїзної потенціал Росії оцінюється в 15 - 17 млн. чоловік. Правда, на тлі зростання зовнішніх туристів, число внутрішніх не збільшується, а згідно розробкам СОТ для збалансованого туристичного ринку оптимальна пропорція:

1 в'їзний - 1 виїзний - 4 "внутрішніх", а в Росії зараз на 10 виїжджають 1 "внутрішній". По каналах туризму з нашої країни вивозиться близько 20 млрд. ам. доларів, надходження від іноземного туризму близько 2 млрд., а від внутрішнього в два рази менше.

Деякі суб'єкти РФ розуміючи економічну важливість розвитку туризму проводять деякі заходи на поліпшення туристської інфраструктури та залучення туристів, але необхідна державна підтримка, виражена у створенні нової програми розвитку туризму в Росії. В Москві проведена певна робота по відродженню готельно-туристського комплексу столиці РФ. Цим займалося державне АТ "Москва". У найближчі роки в Москві доведеться прискорити темпи нового будівництва і модернізації старих готелів, у тому числі малих з урахуванням вимог міжнародних стандартів. Належить фактичне відродження автобусного і легкового автопарку міста для обслуговування туристів, укомплектування його комфортабельними автобусами туркласу. На інформаційно-рекламну діяльність готельно-туристського комплексу міста Москви було виділено понад 2 млрд. ам. доларів. Намічається створення мережі малих готелів як за рахунок будівництва нових, так і за рахунок реконструкції та модернізації існуючих. Поки готельно-туристичний комплекс дає 9 % всіх доходів Москви.

Про те, як розвивається готельно-туристський комплекс у світі, йдеться далі.

Характеристика місткості світових готелів

Вже були розглянуті зміни та прибуттів туристів, і надходжень, ще однією важливою характеристикою розвитку туристської індустрії є зміна сумарної місткості світових готелів, тобто тих місць, де переважно туристи розміщуються і витрачають на це певний кількість грошей.

На 1997 рік в світі налічувалося понад 29 млн. місць у готелях і подібних їм установах (мотелів, туристичних сіл тощо). Хоча досить складно вказувати показники з-за деяких складностей в точності визначення і досить посередньої якості статистики. Але все ж будемо оперувати відомими даними (вони наведені в таблиці 6). Між 1980 і 1997 роками місткість усіх розміщують туристів установ (далі для стислості будемо розуміти під поняттям "готелі"), виражена в кількості місць, зросла 80 %, збільшуючись в середньому на 3,5 % на рік.

Таблиця 11

Сумарна місткість готелів та подібних їм установ, поділ ринку розміщення туристів у 1980-1997 роках
- Кількість місць (тис.) Поділ ринку (%)
1980 1985 1997 1980 1985 1997
Європа 8542 8637 11731 52,5 47,3 40,0
Америка 6436 6933 9346 39,5 38,0 31,8
Сх. Азія/Океанія 763 1694 6726 4,7 9,3 22,9
Африка 269 525 835 1,7 2,9 2,8
Близький Схід 141 254 400 0,9 1,4 1,4
Південна Азія 126 198 310 0,8 1,1 1,1
Світ у цілому 16277 18241 29347 100,0 100,0 100,0

Джерело: СОТ

Найбільш швидке зростання місткості готелів стався в Сх. Азії та Океанії, де за аналізований період кількість місць зросло на 5,9 млн. (в середньому на 13,7 % в рік). Найповільніші темпи збільшення місць відзначаються в Європі і Америці, але при всьому цьому в Європі 1997 році було зосереджено 40 % , а в Америці 32 % усіх наявних у світі місць.

У 1997 р. в світі налічувалося 44 країни, які мають в розпорядженні більше 100 тисяч місць, де могли б зупинитися туристи. Це: Аргентина, Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Великобританія, Угорщина, Венесуела, В'єтнам, Єгипет, Канада, Китай, Колумбія, Німеччина, Греція, Індія, Індонезія, Ірландія, Іспанія, Італія, Малайзія, Марокко, Мексика, Нідерланди, Норвегія, Перу, Польща, Португалія, Росія, Румунія, США, Таїланд, Туніс, Туреччина, Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція, ПАР, Пд. Корея і Японія. Причому в країнах традиційних напрямків середній розмір готелів менше, ніж у країнах, що вийшли на туристський ринок щодо недавно. Це пов'язано з тим, що вони будувалися ще в той час, коли потоки туристів не були настільки великі, тому зараз багато американських і європейських готелі модернізовані, внаслідок чого їх місткість розширюється, або вони вже завершили цей процес.

Висновок

Деякі висновки щодо розвитку міжнародного туризму в 1990-х роках

- Швидке зростання прибуттів туристів (навіть випереджаюче зростання чисельності населення)
- Стійке збільшення надходжень від туризму
- Зростання значущості світової туристської галузі в торгівлі (особливо в торгівлі послугами)
- Збільшення позитивного сальдо торговельного та туристичного балансів внаслідок зростання доходів від туризму
- Розвиток туризму як галузі світового господарства все більше пов'язується з стратегією сталого розвитку туризму
- Зниження часткою Європи і Америки в основних туристських показниках
- Подальший розвиток туристичної інфраструктури та створення нових робочих місць (в тому числі будівництво нових і розширення старих готелів)

У своїй роботі я постарався розглянути основні тенденції розвитку міжнародного туризму в 1990-х роках. Але туризм не стоїть на місці, його економічна значимість все більше зростає. Він як окрема галузь схильний до процесів характерним для всього світового господарства: поглиблення спеціалізації, наростання процесів концентрації, переходом на нові технології. Збільшується і число прибуттів туристів, надходження від туризму. На туристський попит часто впливають споживчі переваги і мода, а так само широка інформаційна освітленість деяких моментів. Так 2000-ий особливий рік. Це рубіж тисячоліть (хоча суперечки з приводу точності цього не вщухають вже третє століття поспіль), отримав гарну назву - "МІЛЛЕННІУМ", 2000-я річниця християнства. У зв'язку з цим різко зросла активність туристів, які хотіли нетрадиційно зустріти 2000-й рік і готові були заплатити на порядок більше звичайної турпоїздки. Інші прагнуть потрапити в святі місця - РИМ, Єрусалим (за деякими оцінками тільки Рим відвідає близько 30 млн. туристів в цьому році). Когось притягнуть великі спортивні змагання, такі як Олімпійські Ігри в Австралії і чемпіонат Європи по футболу в Бельгії і Голландії. Я думаю, що знайдуться й інші цікаві заходи. Тому варто чекати в 2000 році досить значного збільшення прибуттів туристів і надходжень від туризму. А за оцінками СОТ у 2010 році кількість туристів складе 937 млн. чол. В туризм будуть залучені найбільш віддалені і потаємні куточки нашої планети. Нас чекає "вік туризму".

Список джерел

Основний джерело: "Tourism Highlights 1999", WTO, Madrid

Додаткові:
1. Александрова А.Ю "Економіка і територіальна організація міжнародного туризму", вид-во МДУ, 1996.
2. Александрова А.Ю "Географія світової індустрії туризму", вид-во МДУ, 1998.
3. "Зовнішня торгівля", 12/1995.
4. "Географія світового господарства" під ред. Мироненко Н. С., изд-во СГУ-Москва, 1997.
5. "Світ у 2000 році"/The Economist publications/ російськомовне видання журналу "Експерт", Москва, 2000.
6. "Незалежна газета", 2000, 29 січ.(Стаття Ст. Квартального "Блиск і злидні пострадянського туризму").
7. "Туризм: Практика, проблеми, перспективи", 6/1998.
8. The Economist, 1998 №850/Home and away.

А також матеріали сайту: http://apps.fao.org


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.