Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Щокін Г.В. Організація і психологія управління персоналом

Навчально-методичний посібник. - К: МАУП, 2002. - 832 с.

Розглянуто основна мета, завдання, принципи, форми та методи кадрового менеджменту як системи управління людськими ресурсами в умовах сучасної виробничої діяльності. Широко представлений зарубіжний досвід кадрового менеджменту. Наведено моделі ділових ігор і словник-довідник. Описано близько 70 популярних методик і тестів, що застосовуються в цілях самооцінки, підбору, розстановки і раціонального використання кадрів.

Для менеджерів, бізнесменів, студентів, викладачів та інших фахівців у області управління людськими ресурсами.

ЗМІСТ

Щёкин Г.В. Организация и психология управления персоналом

Частина I. ОСНОВИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Введення в кадровий менеджмент
Розділ 1. Система управління персоналом
1.1. Сучасний розвиток теорії організації
1.2. Предмет, завдання й зміст кадрового менеджменту
1.3. Основні напрямки та методи управління кадрами
1.4. Принципи та механізм управління персоналом
1.5. Стратегічні концепції керування персоналом за кордоном
Ділова гра: Аналіз організаційної структури управління заводом
Розділ 2. Професія - менеджер з кадрів
2.1. Виробнича організація як система социотехническая
2.2. Структура соціально-психологічної підсистеми виробничої організації
2.3. Структура професійної підготовки менеджера з кадрів
2.4. Структура професійно значущих якостей особистості менеджера по кадрам
2.5. Система професійної підготовки та неперервної освіти менеджерів по кадрам
2.6. Основні напрямки перебудови роботи кадрових служб в сучасних умовах
2.7. Служби персоналу за кордоном
Розділ 3. Планування і прогнозування кадрової роботи
3.1. Основи кадрової політики підприємства
3.2. Планування роботи з кадрами
3.3. Прогнозування в управлінні персоналом
3.4. Планування чисельності та складу працівників
3.5. Визначення перспективної потреби в спеціалістах
3.6. Методи розрахунку потреби в робочих кадрах
3.7. Стратегічне планування і кадрова політика на підприємствах промислово розвинених країн
Розділ 4. Основні форми комплектування штату
4.1. Зайнятість населення: загальні положення
4.2. Джерела забезпечення підприємств і організацій персоналом
4.3. Зайнятість населення та комплектування штату за кордоном
Ділова гра: Вступ на посаду начальника цеху
Розділ 5. Основи професійної орієнтації
5.1. Професійна орієнтація як система
5.2. Професійне просвітництво
5.3. Профессиография і профессиология
5.4. Організація виробничої і соціальної адаптації працівників
5.5. Організація профорієнтаційної роботи за кордоном
Розділ 6. Кадровий потенціал управління
6.1. Аналіз якісного складу кадрів
6.2. Робота з молодими спеціалістами
6.3. Науково-практичні основи підбору і розстановки кадрів управління
6.4. Робота з фахівцями за кордоном
Розбір конкретної ситуації: Висунення на посаду керівника підприємства
Розділ 7. Атестація та резерву кадрів
7.1. Організація оцінки кадрів управління
7.2. Принципи і методи роботи з резервом
7.3. Організація конкурсів спеціалістів
7.4. Робота з персоналом управління за кордоном
Ділова гра: "СВІТ" - моделювання ідеального керівника
Розділ 8. Організація навчання персоналу
8.1. Безперервне навчання керівних працівників і спеціалістів
8.2. Безперервне навчання робітників
8.3. Організаційне і методичне забезпечення системи безперервного навчання кадрів
8.4. Методика розрахунку витрат на підвищення кваліфікації
8.5. Системи професійного навчання персоналу за кордоном
Розбір конкретної ситуації: Вибір форм і змісту підготовки начальника цеху
Розділ 9. Управління плинністю кадрів і трудовою дисципліною
9.1. Оцінка стану плинності кадрів
9.2. Розробка і впровадження заходів щодо зниження плинності кадрів
9.3. Управління мобільністю кадрів на виробництві
9.4. Система професійного просування робітників
9.5. Управління професійно-кваліфікаційним ростом керівників і фахівців
9.6. Організація управління трудовою дисципліною
9.7. Організація обліку використання робочого часу
9.8. Управління плинністю і трудовою мотивацією працівників у зарубіжних компаніях
Розділ 10. Організація діловодства і оцінка ефективності роботи кадрових служб
10.1. Основні вимоги до організації діловодства кадрових служб
10.2. Документаційне забезпечення управління кадрами
10.3. Організація обліку та звітності по кадрам
10.4. Оцінка ефективності роботи кадрових служб

Частина II. ПСИХОЛОГІЯ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Передмова
Введення в психологію кадрового менеджменту

ЯК РОБИТИ КАР'ЄРУ

Розділ 11. Професійне самовизначення менеджера
11.1. Перевірка інтелектуальних можливостей
11.2. Визначення професійної спрямованості
11.3. Як народжуються лідери: здібності до управління
11.4. Самооцінка вольових якостей
11.5. Ваша задоволеність роботою
11.6. Психогеометрия для менеджерів
Розділ 12. Професійне навчання та планування кар'єри
12.1. Портрет сучасного менеджера
12.2. Аналіз управлінських обмежень
12.3. Ділова кар'єра: планування та організація

ЯК СТВОРЮВАТИ ОРГАНІЗАЦІЮ
Розділ 13. Стратегія і тактика менеджменту
13.1. Сучасні концепції організації та управління
13.2. Організація менеджменту
13.3. Тип менеджменту та ефективність управління
13.4. Мотивація і розвиток персоналу
Розділ 14. Оцінка і підбір управлінського персоналу
14.1. Психологічний аналіз управлінської діяльності
14.2. Оцінка ділових і особистісних якостей менеджера
14.3. Всестороння оцінка управлінської діяльності
14.4. Як підбирати управлінську команду

ЯК БУДУВАТИ КОЛЕКТИВ
Розділ 15. Форми і методи раціонального використання персоналу
15.1. Плинність кадрів та її попередження
15.2. Соціально-психологічний клімат організації
15.3. Вивчення стану виробничої дисципліни
Розділ 16. Організаційна культура менеджера
16.1. Система управління власною діяльністю
16.2. Тактика ділових взаємовідносин
16.3. Техніка особистої роботи керівника

Список використаної та рекомендованої літератури
СЛОВНИК-ДОВІДНИК


Скачати книгу "Щокін Г.В. Організація і психологія управління персоналом": [ скачати з Turbobit ] [ скачати з DepositFiles ]


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.