Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Зайцева М.О. Менеджмент в соціально-культурному сервісі і туризмі

Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - М: Видавничий центр «Академія», 2003. - 224 с.

У підручнику розглядаються класичні підходи до управління, еволюція управління як науки, а також окремі типи сучасного менеджменту: інноваційний, фінансовий, інвестиційний, кадровий, інформаційний менеджмент якості. Представлені основи специфічних особливостей управлінської діяльності організаційних форм і структур управління підприємствами в умовах ринкової економіки. Підручник написаний відповідно до державного стандарту за спеціальністю 230500 «Соціально-культурний сервіс і туризм».

Може бути корисний слухачам курсів по підготовці і перепідготовці кадрів СКС і туризму, співробітникам даної сфери діяльності.

Зміст

Зайцева Н.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме Передмова

Розділ 1. ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
1.1. Еволюція управління
1.2. Школи управління
1.2.1. Наукова школа (школа наукового управління). 1885-1920 рр ..
1.2.2. Класична (адміністративна) школа управління. 1920-1950 рр.
1.2.3. Школа людських відносин та поведінкових наук. З 1930 р. по теперішній час
1.2.4. Кількісна школа. З 1950 р. по теперішній час
1.3. Сучасні підходи до управління
1.3.1. Процесний підхід у менеджменті
1.3.2. Системний підхід в менеджменті
1.3.3. Ситуаційний підхід у менеджменті
1.3.4. Розвиток теорії управління в Росії

Розділ 2. МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ВИД ДІЯЛЬНОСТІ І СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
2.1. Поняття та сутність менеджменту
2.1.1. Сучасні концепції та підходи до менеджменту
2.1.2. Функції менеджменту
2.2. Цілі, принципи і структура менеджменту
2.2.1. Менеджмент та його основні види

Розділ 3. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА МЕНЕДЖМЕНТУ
3.1. Стратегічне управління
3.1.1. Основні поняття і сутність стратегічного управління
3.1.2. Основні етапи стратегічного управління
3.2. Тактика менеджменту
3.2.1. Оперативне управління: методи і принципи
3.2.2. Основні етапи оперативного управління

Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ІЄРАРХІЧНА ПОБУДОВА ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ
4.1. Організація як функція менеджменту
4.2. Делегування повноважень і відповідальності
4.3. Сутність та типи організаційних структур
4.3.1. Поняття організаційної структури управління та її сутність
4.3.2. Типи організаційних структур управління підприємством
4.3.3. Особливості організаційних структур управління в соціально-культурному сервісі і туризмі
4.4. Принципи побудови організаційних структур управління підприємством

Розділ 5. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ ВІДНОСИНИ В МЕНЕДЖМЕНТІ
5.1. Колектив і його особливості. Група і групова динаміка. Формальні та неформальні види
5.2. Управління конфліктами та стресами
5.3. Керівництво колективом
5.3.1. Вплив, влада, лідерство
5.3.2. Методи і стилі управління

Розділ 6. ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ В ОКРЕМИХ ВИДАХ ДІЯЛЬНОСТІ
6.1. Інноваційний менеджмент
6.1.1. Сутність і завдання інноваційного менеджменту
6.1.2. Основні етапи розробки інноваційної політики фірми
6.2. Фінансовий менеджмент
6.2.1. Поняття, цілі, задачі та функції фінансового менеджменту
6.2.2. Організаційне забезпечення фінансової діяльності підприємства
6.2.3. Етапи розробки фінансової стратегії
6.3. Управління інвестиціями
6.3.1. Види інвестицій, їх класифікація
6.3.2. Функції інвестиційного менеджменту. Основні етапи розробки інвестиційної стратегії
6.4. Управління персоналом підприємства
6.4.1. Поняття, функції та концепція управління персоналом
6.4.2. Загальна система управління підприємством і кадрова служба
6.4.3. Розробка кадрової політики
6.5. Інформаційний менеджмент
6.5.1. Поняття, сфера та функції інформаційного менеджменту
6.5.2. Особливості інформаційного менеджменту в готельному бізнесі та туризмі
6.5.3. Організаційне забезпечення інформаційного менеджменту. Розробка систем комплексної автоматизації
6.6. Управління якістю
6.6.1. Поняття і сутність якості продукції та послуг
6.6.2. Створення служб управління якістю в соціально-культурному сервісі і туризмі
6.6.3. Основні етапи розробки політики управління якістю в турбізнесі
6.7. Антикризовий менеджмент
6.7.1. Види криз, їх симптоми, фактори, причини. Поняття і сутність антикризового менеджменту
6.7.2. Створення служби антикризового управління підприємством
6.7.3. Розробка антикризової політики

Розділ 7. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА
7.1. Модель менеджера
7.2. Самоменеджмент

Розділ 8. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МЕНЕДЖМЕНТУ
8.1. Досвід внутрішньофірмового управління в США
8.2. Особливості японського менеджменту

Запитання і завдання для самоперевірки
Література


Скачати книгу "Зайцева М.О. Менеджмент в соціально-культурному сервісі і туризмі": [ скачати з Turbobit ] [ скачати з DepositFiles ]


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.