Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Фединець Н.І., Миронов Ю.Б., Гонська М.Р. Соціологія ринку

Навчальний посібник. - Львів: Видавництво ЛКА, 2011. – 226 с.

У навчальному посібнику визначено місце соціології ринку серед інших соціологічних наук, охарактеризовано ключові поняття дисципліни, розкрито соціологічні проблеми ринкової економіки та особливості соціології малих груп як об’єктів управління. Навчальний посібник включає публікації наукових діячів, практиків із соціології ринку та статті з інтернет-ресурсів. Питання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи, тести до кожної теми посібника дадуть змогу студентам закріпити вивчений теоретичний матеріал.

Посібник буде корисним для студентів економічного напряму.

Рекомендовано до друку:
Вченою радою Львівської комерційної академії, протокол № 10 від 31 травня 2011 року.

Рецензенти:
д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту Львівської комерційної академії Хміль Ф.І,
к.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту Львівського національного університету ім. І.Франка Яцура В.В.

Зміст

Соціологія ринку

Вступ

Тема 1. Соціологія ринку як складова загальної соціології

Тема 2. Держава в соціальному ринковому господарстві

Тема 3. Підприємництво та малий бізнес в ринковій економіці

Тема 4. Людина як суб’єкт соціально-економічного життя

Тема 5. Соціологічний аналіз ринку праці

Тема 6. Зайнятість і безробіття як соціальні категорії

Тема 7. Соціальний захист населення як складова соціальної політики держави

Тема 8. Соціальна мобільність населення в умовах ринку

Тема 9. Економічна культура

Список рекомендованої літератури

<<< назад | зміст | вперед >>>
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.