Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Дмитрієв М.М., Забаева М.Н., Малигіна О.М. Економіка туристичного ринку

Підручник. - М: Юнити-Дана, 2010. - 312 с.

Розглянуто теоретичні основи економіки туризму, представлений механізм функціонування господарюючого об'єкта в туристському секторі економіки. Викладені теорії та базисні стратегії забезпечення конкурентних переваг, інвестування, профілактики ризиків і розвитку туристичного бізнесу. Наведено аналіз найбільш істотних факторів, що роблять вплив на результати туристського бізнесу. Визначено основні напрями перетворень туристських організацій в сучасних економічних умовах.

Для студентів вищих навчальних закладів, а також фахівців галузі туризму.

Зміст

Дмитриев М., Забаева М., Малыгина Е. Экономика туристского рынка Від авторів

Розділ I. Теорія економіки туризму

Розділ 1. Туризм як міжгалузевий комплекс національної економіки
1.1. Еволюції та сучасний стан економіки Росії
1.2. Структура економіки Російської Федерації
1.3. Туризм в сучасній національній економіці

Глава 2. Специфіка економічної природи туризму
2.1. Загальна характеристика та структура туризму
2.2. Показники оцінки сучасного стану туризму в Росії

Розділ II. Підприємництво - основний елемент економіки туризму

Розділ 3. Типологія підприємництва в туризмі
3.1. Туристичний бізнес: поняття, умови розвитку
3.2. Види підприємництва в туризмі

Глава 4. Сфери туристичного бізнесу
4.1. Сфера туристського бізнесу
4.2. Сфера виробництва: види, особливості функціонування, проблеми розвитку
4.3. Сфера комерції: сутність та відмінні ознаки
4.4. Сфера фінансово-кредитного підприємництва: сутність і основні риси
4.5. Сфера консалтингу: поняття та особливості

Глава 5. Форми підприємництва в туризмі
5.1. Форми туристського бізнесу та критерії їх вибору
5.2. Індивідуальний турбізнес
5.3. Колективний турбізнес
5.4. Об'єднання юридичних осіб в туризмі

Розділ III. Організаційно-економічні основи туристкого бізнесу

Глава 6. Базові принципи організації туристського бізнесу
6.1. Технологія організації підприємництва в туризмі
6.2. Комерційний розрахунок та оцінка можливостей туристичного бізнесу
6.3. Розробка бізнес-плану туристської організації
6.4. Організація менеджменту туристичного бізнесу

Глава 7. Правова основа туристичного бізнесу
7.1. Підготовка до реєстрації юридичної особи
7.2. Державна реєстрація і постановка туристської організації на облік у податковій інспекції, органах статистики, державних позабюджетних фондах
7.3. Порядок включення відомостей до Єдиного федеральний реєстр туроператорів
7.4. Відкриття розрахункових і валютних рахунків, виготовлення печатки і фірмових бланків
7.5. Порядок реєстрації підприємства без створення юридичної особи в туризмі

Розділ IV. Механізм функціонування туристських організацій

Глава 8. Модель економічного суб'єкта підприємницького типу в туризмі
8.1. Туристська організація як відкрита економічна система
8.2. Функції, права і відповідальність туристської організації
8.3. Механізм функціонування туристської організації в сучасних економічних умовах

Глава 9. Джерела фінансування туризму
9.1. Фінансування туристського бізнесу: сутність і форми
9.2. Власні джерела підприємництва
9.3. Бюджетне фінансування
9.4. Кредитування

Глава 10. Виробничі і трудові ресурси туристської діяльності
10.1. Майно туристських організацій: поняття і склад
10.2. Основний капітал туристських організацій
10.3. Оборотний капітал туристських організацій
10.4. Трудові ресурси туристських організацій

Глава 11. Виробництво туристських продуктів і послуг
11.1. Виробничий цикл туристської організації. Постачання в туризмі
11.2. Організація виробництва туристських продуктів і послуг. Виробнича потужність туристської організації
11.3. Реалізація туристських продуктів і послуг

Глава 12. Основні економічні показники туристичного бізнесу
12.1. Собівартість туристських продуктів і послуг
12.2. Ціноутворення в туризмі
12.3. Виручка від реалізації туристських продуктів і послуг
12.4. Оподаткування туристичного бізнесу
12.5. Прибуток і рентабельність

Розділ V. Оцінка ефективності і напрями розвитку туристичного бізнесу

Глава 13. Ефективність функціонування туристських організацій
13.1. Ефективність в туризмі: сутність і вила
13.2. Система показників економічної ефективності туристичного бізнесу
13.3. Підвищення ефективності підприємництва в туризмі

Глава 14. Конкуренція і ризик підприємництва в туризмі
14.1. Конкуренція в туристському секторі економіки: сутність та види
14.2. Конкурентоспроможність туристських організацій в сучасних умовах
14.3. Ризик підприємців в конкурентному середовищі

Глава 15. Розвиток суб'єктів туристичного бізнесу. Реорганізація і ліквідація туристських організацій
15.1. Базові стратегії розвитку туристських організацій в умовах економічного зростання
15.2. Базові стратегії розвитку туристських організацій у фазі економічної кризи
15.3. Алгоритм вибору конкурентної стратегії
15.4. Банкрутство в туристському секторі економіки
15.5. Реорганізація туристської організації
15.6. Припинення діяльності туристської організації
15.7. Неспроможність індивідуального підприємця

Висновок

Бібліографічний список
Законодавчі нормативні акти
Навчальна і спеціальна література

Додатка
Додаток 1. Підручники, навчальні посібники та монографії з відповідної тематики
Додаток 2. Центральні туристські ЗМІ Росії
Додаток 3. Рекомендовані туристські портали, сервери і сайти

Скачати книгу "Дмитрієв М.М., Забаева М.Н., Малигіна О.М. Економіка туристичного ринку": [ скачати з Turbobit ] [ скачати з DepositFiles ]


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.