Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Лукашевич М.П. Соціологія економіки

Підручник. - К.: Каравела, 2005. - 288 с.

Підручник написаний згідно із державним стандартом підготовки спеціалістів і магістрів із соціології, а також відповідно до вимог вступних і кандидатських іспитів із соціології. У ньому розглядаються основні категорії, об'єкт і предмет соціології економіки й особливості використання соціологічних методів у дослідженнях соціально-економічної діяльності. Здійснено ретроспективний аналіз становлення соціології економіки у світовій практиці та в Україні. У контексті ринкового реформування суспільства економічна галузь розкрита як сфера господарчої діяльності людини в господарчих групах, спільнотах і організаціях, що регулюється відповідними господарчими інститутами власності, виробництва, підприємництва, домашнього господарства, розподілу ринку та споживання, і здійснюється під впливом економічної культури та світу господарства.

Для студентів і аспірантів вищих навчальних закладів.

Зміст

Лукашевич М.П. Соціологія економіки

Передмова
Глава 1. Соціологія економіки як наукова дисципліна
1.1. Соціологія економіки чи економічна соціологія?
1.2. Об'єкт, предмет і функції соціології економіки
1.3. Закони та категорії соціології економіки
1.4. Головні напрями розвитку соціології економіки
Глава 2. Виникнення й розвиток соціології економіки
2.1. Підходи до періодизації розвитку соціології економіки
2.2. Донауковий етап: зародження соціології економіки
2.3. Науковий етап розвитку соціології економіки: початковий період
2.4. Класичний період наукового етапу
2.5. Сучасний період розвитку соціології економіки
2.6. Соціологія економіки в Росії
2.7. Становлення і розвиток соціології економіки в Україні
Глава 3. Людина як суб'єкт економічного життя
3.1. Підходи щодо розуміння людини в соціології економіки
3.2. Людина як жива біопсихосоціальна багаторівнева система
3.3. Соціальні статуси, ролі і типи особистості
3.4. Модель соціально-економічної людини
Глава 4. Господарча поведінка людини
4.1.Моністичні підходи та їх обмеженість щодо дослідження поведінки людини
4.2.Плюралістичний підхід до розуміння поведінки людини (за П. Сорокіним)
4.3. Системно-структурний підхід до поведінки людини
4.4. Соціологічна модель господарчої поведінки
4.5. Соціальне управління господарчою поведінкою
Глава 5. Господарчі спільноти
5.1. Визначення та диференціація господарчих спільнот
5.2. Соціально-економічні групи та їх типологія
5.3. Класи і страти в економічній сфері
Глава 6. Господарчі організації
6.1. Господарчий вид соціальної організації: родові ознаки
6.2. Теорії господарчих організацій
6.3. Характеристики господарчої організації
6.4. Механізми побудови господарчих організацій
6.5. Типологія господарчих організацій
Глава 7. Соціальні інститути економіки
7.1. Соціальні інститути в економіці: родові ознаки
7.2. Господарчі соціальні інститути (автор розділу - соціолог О.Г. Марушевська)
Глава 8. Ринок праці у соціологічному дискурсі
8.1. Ринок праці: соціальний контекст
8.2.Зайнятість і безробіття як соціально-економічні характеристики ринку праці
Глава 9. Інститут домашнього господарства
9.1. Інституціональні ознаки домашнього господарства
9.2. Інституціональні трансформації та історична сталість домашнього господарства
9.3. Сім'я як суб'єкт домашнього господарювання
Глава 10. Підприємництво як соціально-економічний феномен
10.1. Виникнення і розвиток підприємництва
10.2. Сутнісні характеристики феномену підприємництва
10.3. Управління підприємництвом
Глава 11. Економічна культура
11.1. Економічний аспект культури
11.2. Сутність та особливості економічної культури
11.3. Економічна культура як регулятор економічної поведінки
11.4. Радянська та пострадянська економічні культури
Глава 12. Світ господарства: сутність і моделі розвитку
12.1. Світосистемний підхід дослідження економік
12.2. Моделі однолінійного розвитку світу господарства
12.3. Модель паралельного розвитку світу господарства
12.4. Цивілізаційні моделі розвитку світу господарства
Посилання в тексті

<<< назад | зміст | вперед >>>
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.