Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Матвєєв С.О., Лясота Л.І. Економічна соціологія

Підручник. - Суми: Університетська книга, 2006. - 184 с.

Розглядаються найбільш важливі проблеми економічної соціології, її специфіка, основні категорії й парадигми. На базі широкого використання зарубіжної та вітчизняної літератури аналізуються такі проблеми, як історія економіко-соціологічної думки, сутність економіки як соціальної системи, економічні інститути та їх зміни, власність та її види, ринок та ринкові відносини, споживання як колективна поведінка, економічна культура, господарські ідеології, різновиди господарських систем і т.ін. Містить питання для самоконтролю та широку бібліографію.

Для студентів економічних і соціологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Зміст

Матвєєв С.О., Лясота Л.І. Економічна соціологія

Передмова

Тема 1. Предмет економічної соціології
1.1. Основні теоретичні передумови загальної економічної соціології
1.2. Соціологія та економічна теорія
1.3. Про міждисциплінарні межі економічної соціології та економічної теорії
1.4. Основна проблематика економіко-соціологічних досліджень

Тема 2. Основні віхи в розвитку економіко-соціологічної думки
2.1. Адам Сміт
2.2. Німецька історична школа
2.3. Карл Маркс
2.4. Торстейн Веблен
2.5. Макс Вебер
2.6. Йозеф Шумпетер
2.7. Гуннар Мюрдаль
2.8. Уолт Ростоу

Тема 3. Господарська мотивація і типи раціональності
3.1. Економічне як соціальний феномен
3.2. Економічна дія
3.3. Теорема про раціональність

Тема 4. Економіка як соціальна система
4.1. Загальні теоретичні уявлення про взаємодію економіки і суспільства
4.2. Системно-теоретичний підхід до дослідження економіки
4.3. Відмітні ознаки зародження сучасної економічної системи
4.4. Відносна автономія економіки
4.5. Проблема гармонійного співвідношення економіки та суспільства

Тема 5. Соціологічний аналіз економічних інститутів
5.1. Визначення поняття «інститут» в економічній соціології
5.2. Зміни соціально-економічних інститутів
5.3. Власність як економічний інститут
5.4. Ефективність власності як економічного інституту

Тема 6. Соціологічний аналіз ринку
6.1. Ринок як соціальний інститут і як соціальна система
6.2. Відмітні ознаки високорозвинених ринків
6.3. Соціальна сутність і функції грошей

Тема 7. Соціологія науково-технічного прогресу та економічного зростання
7.1. Критерії науково-технічного прогресу
7.2. Соціологічний зміст науково-технічного прогресу
7.3. Соціоекономічні аспекти господарського зростання
7.4. Ефективність зростання і зміни в змісті праці
7.5. Межі господарського зростання

Тема 8. Соціологія споживання
8.1. Споживач і його вподобання. Основні аксіоми споживання
8.2. Економічні детермінанти споживання
8.3. Соціальні детермінанти споживання
8.4. Вільний час і споживання
8.5. Реклама як детермінанта споживання
8.6. Споживання як колективна поведінка
8.7. Споживча поведінка і соціальний статус
8.8. Мода

Тема 9. Соціологічний аналіз господарських ідеологій
9.1. Поняття, основні риси та рівні господарської ідеології
9.2. Види господарських ідеологій
9.2.1. Лібералізм
9.2.2. Консерватизм
9.2.3. Соціалізм

Тема 10. Економічна культура
10.1. Сутність і функції економічної культури
10.2. Базові елементи економічної культури
10.3. «Ідеальні типи» економічних культур
10.4. Особливості формування і розвитку української економічної культури

Тема 11. Господарська система України
11.1. Соціально-економічка характеристика українського суспільства в радянський період
11.2. Еволюція радянської господарської системи: від «казарменого соціалізму» до державно-відомчого патерналізму
11.3. Господарський світ сучасної України

Список використаної і рекомендованої літератури

<<< назад | зміст | вперед >>>
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.