Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Грідчина М.В. Фінансовий менеджмент

Курс лекцій. - К: МАУП, 2004. - 160 с.

У пропонованому курсі лекцій розглянуті основні методи і прийоми ефективного управління фінансовими ресурсами, активами підприємства та фінансовими ризиками. Особливу увагу приділено методам управління капіталом підприємства, оборотними засобами, інвестиційним портфелем, формуванням і використанням прибутку, а також оцінки та прогнозування фінансового стану підприємства.

Для студентів вузів, слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також керівників підприємств.

ЗМІСТ

Гридчина М.В. Финансовый менеджмент Введення

Тема 1. Функції фінансового менеджера та організація фінансової роботи на підприємстві
1.1. Мета та завдання управління фінансами підприємства
1.2. Основні функції фінансового менеджера
1.3. Організація фінансової роботи на підприємстві

Тема 2. Інформаційна база фінансового менеджменту
2.1. Склад і зміст фінансової звітності
2.2. Управлінський облік як джерело інформації про витрати і результати
2.3. Зовнішня інформація, яка використовується в фінансовому менеджменті

Тема 3. Оцінка та прогнозування фінансового стану підприємства
3.1. Основні показники фінансового стану підприємства та їх взаємозв'язок
3.2. Показники, використовувані для експрес-аналізу фінансового стану та оцінки кредитоспроможності підприємства
3.3. Прогнозування ймовірності банкрутства

Тема 4. Визначення потреби у фінансових ресурсах і внутріфірмове фінансове планування
4.1. Завдання, об'єкти і методи внутрішньофірмового фінансового планування
4.2. Методи визначення планового прибутку
4.3. Склад і зміст фінансових планів підприємства

Тема 5. Управління формуванням та використанням прибутку. Цінова та дивідендна політика підприємства
5.1. Використання операційного аналізу в управлінні формуванням прибутку
5.2. Визначення базової ціни та розробка напрямків цінової політики
5.3. Вибір дивідендної політики
5.4. Методи нарахування і виплати дивідендів

Тема 6. Управління оборотними коштами підприємства
6.1. Визначення постійної і сезонної потреби в оборотних коштах
6.2. Політика фінансування оборотних коштів
6.3. Ефективне управління запасами
6.4. Управління дебіторською заборгованістю
6.5. Ефективне управління грошовими коштами

Тема 7. Управління інвестиційним портфелем підприємства
7.1. Склад інвестиційного портфеля
7.2. Інвестиційні операції та зміну вартості грошей у часі
7.3. Врахування інфляції в інвестиційних операціях
7.4. Управління реальними інвестиціями
7.5. Управління фінансовими інвестиціями

Тема 8. Управління капіталом підприємства в довгостроковому періоді
8.1. Оцінка вартості капіталу, залученого з різних джерел
8.2. Середньозважена вартість капіталу та шляхи її зменшення
8.3. Управління структурою капіталу

Тема 9. Управління фінансовими ризиками
9.1. Класифікація фінансових ризиків
9.2. Способи оцінки рівня ризику
9.3. Стратегія і тактика управління ризиками

Тема 10. Фінансовий менеджмент та ринкова інфраструктура

Додатка
Список використаної та рекомендованої літератури


Скачати книгу "Грідчина М.В. Фінансовий менеджмент": [ скачати з Turbobit ] [ скачати з DepositFiles ]


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.