Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші
У Сочі є недорогі готелі. Марінс Парк Готель Сочі - один з них.

<<< назад | зміст | вперед >>>

Соболєва Е.А., Соболєв І.І. Фінансово-економічний аналіз діяльності турфірми

Розглядається широкий спектр питань, що стосуються аналізу та оцінки фінансово-господарського стану комерційних підприємств галузі туризму. Досліджуються місце і роль економічного аналізу туристської фірми в процесі управління та організації її діяльності; проблеми стану його інформаційної бази та інтерпретації отриманих результатів. Як найважливіша галузь практичного використання фінансово-економічного аналізу розглядається сфера прийняття управлінських рішень з питань кредитної та інвестиційної політики.

Зміст

Соболева Е.А., Соболев И.И. Финансово-экономический анализ деятельности турфирмы
Введення

Розділ 1. Роль і місце фінансово-економічного аналізу у системі управління діяльністю туристського підприємства
1. Цілі та завдання фінансово-економічного аналізу туристичного підприємства
2. Фінансова звітність - інформаційна база аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства
3. Вертикальний і горизонтальний аналіз балансу

Глава 2. Аналіз платоспроможності та фінансової стійкості турфірми
1. Аналіз руху оборотних коштів і фінансових зобов'язань і платоспроможність фірми
2. Показники платоспроможності
3. Платоспроможність і фінансовий стан
4. Оцінка фінансової стійкості турфірми

Розділ 3. Фінансово-економічний аналіз і управління оборотним капіталом
1. Аналіз та управління оборотними засобами
2. Аналіз і управління дебіторською заборгованістю
3. Аналіз і управління запасами
4. Аналіз кредиторської заборгованості
5. Управління рухом грошових коштів

Глава 4. Аналіз результатів діяльності фірми
1. Вертикальний і горизонтальний аналіз формування фінансових результатів
2. Результативність поточної діяльності
3. Результативність використання ресурсів
4. Аналіз рівня беззбитковості фірми

Додатка
Додаток 1. Бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки
Додаток 2. Укрупнений аналітичний баланс
Додаток 3. Таблиця прибутків і збитків

Нормативні акти і література

<<< назад | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.