Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< тому | зміст | вперед >>>

Кекушев В.П., Сергєєв В.П., Степаницкий В.Б Основи менеджменту екологічного туризму

Навчальний посібник. - М: Видавництво МНЭПУ, 2001. - 60 с.

Кекушев В., Сергеев B., Степаницкий В. Основы менеджмента экологического туризма У навчальному посібнику розглядаються місце і роль екологічного туризму в системі туристської діяльності, виділяється його специфіка і формулюються стоять перед ним завдання. Наводиться характеристика природних ресурсів Росії як бази екологічного призма, обґрунтовується необхідність і можливість їх раціонального використання в туристських цілях.

Розглядається тріада "економіка - екологія - туризм" у якості методологічної основи формування керованої системи екологічного туризму. Розкривається зміст поняття "менеджмент екологічного туризму", розглядаються економічні та екологічні аспекти менеджменту в їх взаємозв'язку і взаємовпливі. Наводяться соціально-психологічна і ділова характеристики менеджера в екологічному туризмі. Виділяються особливості і формулюються принципи сто трудової діяльності, визначаються основні завдання менеджера в екологічному туризмі.

Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за напрямом "Менеджмент".

ЗМІСТ

Передмова
Введення
Розділ 1. Туризм і системі економічних відносин суспільства
Глава 2. Туризм і екологія: взаємозв'язок і взаємодія
Розділ 3. Сутність екологічного туризму: його витоки, стан і перспективи
Глава 4. Екологічний туризм на особливо охоронюваних природних територіях
Глава 5. Правові основи еколого-туристичної діяльності державних природних заповідників і національних парків
Глава 6. Менеджмент екологічного туризму: його особливості та формування
Глава 7. Менеджер як професіонал в управлінні екологічним туризмом
Висновок
Додаток
Література


This manual shows us the role and place of (be ecological tourism in the system of general tourist activity; it also considers its specific features and its goals. Also the book gives the full characteristic of natural resources in Russia as the future base of ecological tourism. the so-called chain "economy - ecology - tourism" as the methodological base of the forming of the managed ecological tourism system. The concept "management of ecological tourism" is explained here and some economical and ecological aspects of management are considered. After that we can see the social and psychological characteristic of a manager in ecological tourism. There are some specialties and concepts of his business activity as well as his purposes in ecological tourism. This manual may be used by management students and others interested in ecological tourism and management.

CONTENTS

Ргеfасе
Introduction
Chapter 1. Tourism in the system of economical relations in society
Chaplcr 2. Tourism and ecology: intercommunication and interaction
Chapter 3. The essence of ecological tourism: its sources, condition and perspectives
Chapter 4. Ecological tourism on the particularly guarded natural areas
Chapter 5. The legal base of ecological tourist activity of the State nature reserves and national parks
Chapter 6. Management of ecological tourism: its specialties and forming
Chapter 7. The profession of a manager in ecological tourism
Conclusion
Supplement
Literature

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.