Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Зорін І.В, Квартальнов В.А. Енциклопедія туризму

Довідник. - М: Фінанси і статистика, 2003. - 368 с.

Містить розгорнуті характеристики термінів і понять, прийнятих у вітчизняному та зарубіжному туризмі, висвітлюються історичні аспекти та сучасні тенденції розвитку індустрії туризму, аналізуються регламентують її законодавчі та нормативні акти, розкриваються економічні механізми туристського бізнесу та природокористування. Наводяться таблиці, малюнки, схеми.

Для студентів і викладачів вузів туристської спрямованості, широкого кола фахівців, осіб, які цікавляться туризмом.

Зміст

Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма Від авторів
Як користуватися Енциклопедією
Список прийнятих скорочень


Агент
Туристське Агентство
Аналіз результатів діяльності підприємства
Анімація
Асоціація туристська
Баланс підприємства
Банк
Безпека туризму
Туристський бізнес
Бізнес-план туристичної фірми
Туристська біржа
Бюро міжнародного молодіжного туризму «Супутник»
Туристське Бюро
Туристський Ваучер
Види міжнародного туризму
Час рекреаційне
Всесвітня туристська організація (СОТ-WTO)
Виставка (ярмарок) туристська
Географія туризму
Гостинність
Гість
Готель
Рекреаційна діяльність
Туристська діяльність
Договірні відносини в туризмі
Дохід
Законодавство туристське
Закопанское угода
Інвестування в туризмі
Індустрія гостинності
Індустрія туризму
Туристська інформація
Туристська інфраструктура
Історія туризму
Класифікатор туризму
Класифікація туризму
Класифікація екскурсій
Клуб
Клубний відпочинок
Компанія
Конференція з туризму
Концепція туризму
Корпорація туристська
Краєзнавство
Культура і туризм
Курорт
Ліцензування міжнародної туристської діяльності
Пільги в туризмі
Туристський Маркетинг
Туристський Маршрут
Менеджмент туризму
Захід туристське
Світ і туризм
Мотивація туристської діяльності
Культурна та природна спадщина
Туристський обмін
Туристське обслуговування
Акціонерне товариство
Акціонерне товариство всесоюзне «Інтурист»
Акціонерне товариство відкритого «ЦСТЕ-Інтур»
Громадські організації у туризмі
Об'єднання комерційні в туризмі
Органи державної влади та туризм
Туристська організація
Міжнародна організація по стандартизації (ІСО).
Організація рекламних стандартів (ASA)
Перевезення
Харчування
Відвідувач
Рекреаційні потреби
Туристські потреби
Похід
Туристська Практика
Туристське підприємство незалежне
Туристське природокористування
Прогрес науково-технічний в туризмі
Програма «Золоте спадщина Русі»
Програма перебування
Федеральна цільова програма «Розвиток туризму у Російської Федерації»
Туристський Продукт
Туристська путівка
Подорож
Мандрівник
Рекреаційне районування
Туристське районування
Міжнародні туристські витрати
Державне регулювання туристської діяльності в Росії
Туристська Реклама
Рекреація
Туристська Рента
Туристські ресурси
Туристський ринок
Сезонність
Сертифікація туристичної діяльності
Мережі рекреаційні
Система бронювання і резервування електронна
Система автоматизована інформаційна туристська
Система бронювання і резервування
Система підготовки фахівців з туризму
Рекреаційна Система
Система управління і резервування місць автоматизована (АСУР)
Засоби розміщення в туризмі
Засоби транспорту
Стандартизація в індустрії туризму
Статистика туризму
Країна приймаюча
Страхування в туризмі
Структура професійно-кваліфікаційна в туризмі
Таймшер
Теорія туризму
Тур
Турагент
Туризм
Турист
Туристика
Туроператор
Туроперейтинг
Управління туризмом
Умови рекреаційної діяльності
Туристська послуга
Бухгалтерський облік
Фірма
Франшиза (франчайзинг)
Хартія туризму
Туристський Центр
Готельні ланцюга
Ресторанні ланцюги
Економіка туризму
Екскурсія
Екскурсознавство

Додатка
Додаток 1. Абревіатури і термінологія, прийняті в міжнародному туризмі
Додаток 2. Міжнародні телексні абревіатури і терміни, прийняті в готельному менеджменті

Список використаної літератури

Скачати книгу "Зорін І.В, Квартальнов В.А. Енциклопедія туризму": [ скачати з Turbobit ] [ скачати з DepositFiles ]


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.