Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Кулєш В.Г.
Вісник ДІТБ. - 2011. - №15. - С.189-196.

Дослідження попиту та виявлення перспектив розвитку промислового туризму в Донецькій області

У статті представлено результати маркетингового дослідження перспектив розвитку промислового туризму в Донецькій області, виявлено промислові об`єкти, котрі мають потенціал для проведення екскурсій.

Ключові слова: промисловий туризм, попит, маркетингове дослідження.

Постановка проблеми. В Україні промисловий туризм тільки починає розвиватися. Про це свідчить існуюча кількість туристичних продуктів промислового туризму в асортименті підприємств. Перспективність розвитку даного напряму обумовлюється наявністю великої кількості промислових об’єктів, зокрема в Донецькій області, які викликають інтерес у туристів. Туристичні підприємства ще не усвідомили вигідність даного напряму діяльності й не поспішають звертати увагу на розвиток нових напрямів внутрішнього туризму, до яких належить і промисловий туризм, хоча це забезпечило б їм конкурентні переваги й збільшило туристичний потік. Якщо брати до уваги світовий досвід, в країнах Європи користуються попитом екскурсії на великі заводи та фабрики, де туристів ознайомлюють з функціонуванням промислових комплексів, технологією та історією створення певної продукції. Тому стає актуальною проблема розвитку промислового туризму саме в Донецькій області.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом активізувалися наукові дослідження щодо розвитку промислового туризму в Україні та за кордоном. Ряд вітчизняних науковців присвячують свої праці саме цьому напряму. Так, можливості розвитку туризму на промислових територіях та соціально-економічні аспекти управління промисловим туризмом у Донецькій області було досліджено В.Ф. Данильчуком [1-2], перспективи розвитку промислового туризму в Україні визначено В.С. Пацюком [3], можливості розвитку промислового туризму у східному регіоні України розглянуто О.Ю. Чередниченко [4], напрями та досвід використання промислового туризму на Дніпропетровщині вивчав О.Є. Афанасьєв [5].

Проте аспекти розвитку промислового туризму в Донецькій області потребують більш детального розгляду.

Метою даної роботи є виявлення перспектив розвитку промислового туризму в Донецькій області на основі дослідження попиту.

Виклад основного матеріалу. Промисловий туризм – це організація регулярних туристичних турів на діючі (або ті, що колись діяли) промислові підприємства з метою задоволення пізнавальних, професійних, ділових інтересів. Найбільший інтерес для впровадження промислового туризму представляє Донецька область, де зосереджена переважна більшість даних об’єктів, до яких можна віднести підприємства у галузях: електроенергетика, вугільна та хімічна промисловості, важке машинобудування та промисловість будівельних матеріалів, металургія, легка та харчова промисловість. Розвиток промисловості Донецької області завжди істотно впливав на підсумки роботи індустрії всієї країни. За 2009р. промислові підприємства регіону відвантажили продукції на 141 млрд. грн., що становило 17,5% загального обсягу її реалізації в державі. Наша область забезпечила 49% виробленого в Україні коксу, 45 готового вугілля (Луганська область – 30%, Дніпропетровська – 21%), 43 чавуну, стільки ж сталі (для порівняння: на Дніпропетровську область припадає 33, на Запорізьку та Луганську області – по 12%), 42 готового прокату чорних металів, більше третини металевих труб, по 16% сірчаної кислоти та азотних мінеральних добрив, сьому частину електроенергії (поступається тільки Запорізькій області, на яку припадає понад чверті українського виробництва), кожну другу тону видобутку харчової солі, майже весь випуск побутових холодильників.

Область (за минулий рік) є одним із великих в Україні виробником шоколадно-кондитерських виробів, борошна та соняшникової олії, а за обсягом виробництва ковбасних виробів поступається тільки Дніпропетровській області, кондитерських виробів з цукру – Полтавській та Вінницькій областям, молока – Вінницькій, Київській та Дніпропетровській областям, кисломолочних продуктів – Дніпропетровській, Львівській та Київській областям [6].

Поряд з виробництвом основної продукції на промислових підприємствах запроваджуються нові види діяльності, у тому числі туристичної. Вже звичними вважаються екскурсії на соляні шахти (м. Соледар), Артемівський завод шампанських вин та його гіпсові шахти (м. Артемівськ), кондитерську фабрику “АВК” та пивоварний завод “Сармат” (м. Донецьк). Менш відомою є реставраційна фабрика-музей ретроавтомобілів “Самохід” (м. Краматорськ), яка вже розпочала приймати туристів.

У періодичних виданнях визначено п’ять головних промислових об’єктів Донецької області, які мають туристичний потенціал (табл. 1) [6].

Таблиця 1.

Промислові об’єкти Донецької області, які мають туристичний потенціал
Місце Об'єкт промислового туризму Опис
1 Український техноленд Об’єкт “Клеванж” на шахті “Юнком”, шахта “Червоний профінтерн”, Єнакієвський метзавод та розкопки Старопетрівського метзаводу
2 ТОВ “Нікітртуть” Горлівський ртутний комбінат: шахта № 2-біс, металургійний цех та п’ять кар’єрів
3 Шахта “Трудовська” Горнотехнічний музей та підземні комунікації
4 ЗАТ “Донецьксталь” Металургійний завод (музей історії ДМЗ, мартенівське виробництво)
5 Зуївська теплова електростанція ТОВ “Востокенерго” (процес виробництва)

У зв'язку з необхідністю виявлення попиту розвитку промислового туризму в Донецькій області було проведено маркетингове дослідження. А отже, потрібне обґрунтування концепції даного дослідження. Концепція маркетингового дослідження – це докладне визначення цілей і завдань дослідження, а також формування робочої гіпотези в межах даного дослідницького задуму [7, c. 85]. Цілями проведеного дослідження є: збір інформації аналізу ринку промислового туризму; визначення проблем розвитку промислового туризму в Донецькій області; перевірка гіпотез щодо переваг населення у виборі активних видів відпочинку, а також ступені їх поінформованості про туристичні ресурси; визначення шляхів розвитку промислового туризму в регіоні.

Схематичне представлення мети й завдання даного маркетингового дослідження представлено на рисунку 1.

Блок цілей та завдань маркетингового дослідження ринку промислового туризму в Донецькій області
Рис.1. Блок цілей та завдань маркетингового дослідження ринку промислового туризму в Донецькій області

Перевірялися робочі гіпотези, відповідно до цілей і завдань дослідження. Робоча гіпотеза – це ймовірне припущення про структуру досліджуваних об'єктів, характерних зв'язків між явищами, можливих підходів до вирішення проблем, що підлягають перевірці шляхом проведення маркетингового дослідження [7, c. 88]. Були сформовані наступні гіпотези:

1) жителі області виявляють інтерес до відвідування екскурсій на промислові об’єкти;
2) вибір напряму та виду промислового туризму залежать від приналежності населення до певної соціальної групи;
3) кожна група переслідує різні інтереси при відвідуванні промислових об'єктів;
4) більшість респондентів вважають перспективним розвиток промислового туризму в Донецькому регіоні.

Дослідження здійснювалося на основі збору первинної інформації. Її збір здійснювався кількісним методом опитування, що базується на використанні структурованих питань, на які відповідала більша кількість респондентів. Методів опитування, на відміну від інших кількісних, має переваги: високий рівень стандартизації, обумовлений тим, що респондентам ставлять однакові питання з варіантами відповідей на них; можливість проведення глибокого аналізу, забезпечується тим, що респондентам у певній послідовності ставляться уточнюючі питання; здійснення статистичного аналізу, що полягає у використанні методів математичної статистики й відповідних пакетів прикладних програм; пристосованість отриманих результатів аналізу до конкретних ринкових сегментів. Це дозволяє розділити загальну вибірку на окремі підвибірки відповідно до різних критеріїв [8, c. 153].

У дослідженні брали участь 6 груп: особи віком від 17 до 24 років (тобто учні 11- х класів та студенти); від 25 до 35; від 36 до 45; від 46 до 55; від 56 до 65; старше 65 років. Розділення респондентів на 6 груп можна обґрунтувати тим, що люди проживали в різних економічних умовах, що і визначає різницю в їх потребах.

Опитування проводилося за допомогою анкети, що об'єднана одним дослідницьким задумом системи питань, дозволяючи одержати необхідну інформацію з досліджуваної проблеми.

У ході проведення маркетингового дослідження респондентам задавалися питання про їх переваги у виборі місця відпочинку; факторах, що впливають на його вибір; джерелах інформації, з яких респонденти довідуються про можливість організації відпочинку; про більш привабливі для відвідування промислових об'єктах; про їх характеристики, що викликають більшу зацікавленість для респондентів; про доцільність розвитку промислового туризму в Донецькій області взагалі.

Результати дослідження. Процес проведення маркетингового дослідження з визначення попиту жителів Донецької області на промисловий туризму й розробки рекомендацій з розвитку промислового туризму включає чотири основні етапи.

1. Визначення обсягу вибірки. Способом випадкової вибірки в обстеження було залучено 300 жителів міст Донецька та Макіївки. Це обумовлено тим, що ці міста є великими, густонаселеними, промислово розвиненими центрами регіону з відносно високими доходами.
2. Розробка проекту анкети й проведення пілотного опитування. Для цього опитування було розроблено проект анкети, що містить варіанти відповідей на запитання про місце відпочинку респондентів; їх готовності й бажання відвідати екскурсії взагалі, і на промислові об'єкти зокрема; джерела інформації про місця відпочинку; про типи промислових об'єктів та напрями промислового туризму, що представляють інтерес для респондентів, про фактори, які можуть перешкоджати відвідуванню промислових об’єктів та про перспективи розвитку промислового туризму в Донецькій області.
3. Проведення опитування проводилося серед потенційних споживачів послуг промислового туризму із шести зазначених груп.
4. Аналіз результатів опитування. За результатами маркетингового дослідження було проведено узагальнення отриманої інформації, з метою аналізу якого розраховано абсолютні й відносні величини варіантів відповідей респондентів.

Дані опитування представлені в табл. 2, де вказано структуру розподілу відповідей залежно від віку респондентів.

Таблиця 2.

Результати анкетування респондентів
Показники Респонденти, в % від кількості опитаних
разом від 17 до 24 від 25 до 35 від 36 до 45 від 46 до 55 від 56 до 65 Старше 65
1. Переважаючий вид відпочинку
пляжний відпочинок 18 35,3 30,3 21,1 13,6 5,3 -
екскурсійний тур 51 32,3 42,7 56,3 60,2 49 67,5
пізнавальний тур 28 26,7 15,6 22,6 26,2 45,7 32,5
екстремальний туризм 3 5,7 11,4 - - - -
2. Основні джерела інформації про туризм    
телебачення 5 2 1 3,3 12,7 4,2 3
радіо 3 1 1,5 2,5 7,8 1,8 2
журнали та газети 36 3,5 2,3 21,2 37,9 63,8 93
інтернет 34 78,5 75,3 42,5 7,8 - -
реклама на транспорті 3 1 1,5 1,2 6,2 7,9 -
вулична реклама (бігборди) 5 2,5 4,2 5,7 7,3 8,3 -
поштова розсилка 2 - 3,5 3,7 3,8 - 2
листівки на вулицях, у магазинах 4 2 3,3 5,8 8,1 3,9 -
виставки - - - - - - -
інше 8 9,5 7,4 14,1 8,4 10,1 -
3. Зацікавленість відвідування промислових об’єктів    
так 80 76,7 89,3 79,8 80,5 76,8 77,5
ні 5 3,5 2,7 4,6 4,8 5,7 6,8
залежно від об’єкта 15 19,8 8,0 15,6 14,7 17,5 15,7
4. Види екскурсій, яким віддали перевагу    
історичні об’єкті 26 23,7 17,1 21,7 19,8 35,9 37,2
музеї 22 12,1 17,6 15,9 36,8 23,9 27,2
оглядові містом 26 35,1 35,9 34,5 17,9 15,3 17,7
літературні 8 3,5 7,9 8,2 7,6 12,1 9,7
промислові об’єкти 18 25,6 21,5 19,7 17,9 12,8 8,2
5. Потенційні для відвідування промислові підприємства    
підприємства машинобудування 9 19,2 18,7 2,5 8,7 2,1 1,8
шахти 12 17,6 11,8 19,6 10,8 6,8 2,2
підприємства легкої промисловості 9 9,7 12,5 10,1 3,7 13,9 5,8
підприємства медичної промисловості 13 5,2 11,3 14,1 12,9 17,2 19,8
металургійні заводи 8 3,2 8,7 12,7 5,6 3,1 16,5
підприємства харчової промисловості 24 23,9 18,1 20,8 15,8 29,2 38,7
підприємства електронної промисловості 3 3,8 4,1 2,2 3,9 2,5 1,7
банки, страхові компанії 3 2,7 4,9 3,1 2,5 1,9 2,7
заводи з виробництва напоїв, пива, вин та ін. 17 14,7 6,9 13,3 33,0 20,6 10,8
інше 2 - 3,0 1,6 3,1 1,7 -
6. Пріоритетні напрями промислового туризму
навчальний 12 23,7 12,9 8,8 13,5 7,6 2,9
науковий 6,1 4,2 5,8 3,1 4,3 5,1
професійний 15 2,4 20,6 22,9 20,2 13,9 10,6
діловий 11 5,1 10,2 15,8 16,7 11,0 9,2
спортивний 10 15,7 13,7 18,3 7,2 3,2 -

Таким чином, дослідження попиту на промисловий туризм у Донецькій області показало, що половина респондентів (51 %) як більш переважаючий вид туризму обрали екскурсійний тур, із них 32,3 % – це учні 11-х класів та студенти, 42,7 – особи віком від 25 до 35 років, 56,3 % – особи віком від 36 до 45, 60,2 % – особи від 46 до 55 років, 49 % – особи від 56 до 65 років та 67,5 % – особи старше 65 років.

Під час опитування було з’ясовано, що популярнішим джерелом інформації про туризм стали газети та журнали (36 %) та Інтернет (34 %). При цьому Інтернет, як джерело інформації, попитом більше користується у молоді (78,5 % – це учні 11-х класів і студенти та 75,3 % – це особи віком від 25 до 35 років), а газети та журнали – у людей похилого віку (63,8% – особи від 56 до 65 років та 93 % – особи старше 65 років).

Дослідження показало, що жителі Донецької області віддали перевагу таким видам екскурсій: історичні об’єкти (26 %), оглядові містом (26 %), музеї (22 %) та промислові об’єкти (18 %).

У ході анкетування було визначено, що переважна більшість респондентів (80 %) виявляють зацікавленість до відвідування промислових об’єктів, а також 15 % зацікавлені залежно від об’єкта. Це позитивна тенденція, тому що доводить наявність попиту на промисловий туризм у Донецькому регіоні. Таким чином, це підтверджує першу гіпотезу дослідження: жителі області проявляють інтерес до відвідування екскурсій на промислові об’єкти.

До того ж результати анкетування показали, що інтереси респондентів щодо вибору екскурсійних об’єктів відрізняються. Так, 24 % віддали перевагу підприємствам харчової промисловості, 17 – заводам із виробництва напоїв, пива, вин та ін., 13 % – підприємствам медичної промисловості, 12 % – шахтам, 9 % – підприємствам машинобудування та легкої промисловості, 8 % – металургійним заводам, 3 % – підприємствам електронної промисловості та банкам, страховим компаніям. За віковою структурою пріоритетні промислові об’єкти розподілилися наступним чином: 23,9 % учнів та студентів обрали підприємства харчової промисловості, близько 36 % осіб віком від 25 до 35 років надали перевагу підприємствам машинобудування та підприємствам харчової промисловості, приблизно 40 % осіб віком від 36 до 45 років – шахтам та підприємствам харчової промисловості, 33% осіб від 46 до 55 років – заводам з виробництва напоїв, пива, вин та ін., приблизно 50% осіб від 56 до 65 років обрали екскурсії на заводи з виробництва напоїв, пива, вин та ін. і підприємствам харчової промисловості, 40 % осіб старше 65 років – підприємствам харчової промисловості.

Пріоритетні напрями промислового туризму також розподілилися залежно від віку респондентів. Так, на першому місці – пізнавальний промисловий туризм (26 %), який передбачає відвідування підприємств-гігантів та унікальних промислових гігантів, спостерігання за процесами виробництва, що є найцікавішим для респондентів від 56 до 65 років та осіб старше 65 років (43,7 % 40,9 % відповідно), на другому місці – професійний промисловий туризм – обмін досвідом робітників різних підприємств (15 %), йому віддали перевагу особи віком від 25 до 35 (20,6 %), 36 до 45 (22,9 %) та 46 до 55 років (20,2%). Третє місце посів навчальний промисловий туризм (реалізація набутих знань та навичок на практиці), якому віддали перевагу 12 %, більшість з них – це учні та студенти (23,7 %), четверте місце зайняв діловий промисловий туризм (відвідування підприємств з метою укладання договорів куплі-продажу машинного обладнання, патентування технологічних процесів), яким зацікавилися 11 %, п’яте місце розділили одразу спортивний (проведення різноманітних змагань на антропогенно змінених ландшафтах) та екстремальний (відвідування промислових ландшафтів з метою отримання гострих вражень), вони отримали по 10 %, цими напрямами промислового туризму зацікавилися перші три вікові категорії (учні та студенти, особи віком від 25 до 35 та від 36 до 45 років). Отримані дані підтверджують другу гіпотезу дослідження: “вибір напряму та виду промислового туризму залежать від приналежності населення до певної соціальної групи”.

Під час відвідування промислових об’єктів більший інтерес у 43 % респондентів, у тому числі в 35,5 % учнів та студентів, 39,6 % осіб віком від 25 до 35 років, 47,8 % від 36 до 45 років, 42,8 %від 46 до 55 років, 38,9 % від 56 до 65 років та 47,6 % осіб старше 65 років, викликає процес виробництва продукції. Далі місця розподілилися наступним чином: 23 % – набуття нових вражень, 21 – проведення дегустацій та 13 % – можливість купувати товар зі знижкою. Це підтверджує, що кожна група переслідує різні інтереси при відвідуванні промислових об'єктів.

Більшість респондентів 35 % (у тому числі 21,6 % учнів та студентів, 40,3 % осіб віком від 25 до 35 років, 38,5 % від 36 до 45 років, 37,2 % від 46 до 55 років, 35,9 % від 56 до 65 років та 35 % осіб старше 65 років) готові витратити на екскурсію на промисловий об’єкт до 50 грн. Проте 32 % респондентів, серед яких 42,6 % учнів та студентів, 27,1 % осіб віком від 25 до 35 років, 30,6 % від 36 до 45 років, 32,1 % від 46 до 55 років, 27,8 % від 56 до 65 років та 32,7 % осіб старше 65 років готові витратити на екскурсію на промисловий об’єкт до 50 грн.

Серед можливих перешкод для відвідування промислових об’єктів, 45 % респондентів назвали брак часу, 25 – нестача інформації про промислові об’єкти, 14 – відсутність можливості індивідуальних відвідувань, 8 – безпека, 5 – інші причини та 2 – відсутність достатньої кількості засобів.

Стосовно відношення респондентів до перспектив розвитку промислового туризму в Донецькій області, то відповіді наступні: 39 % стверджують перспективність розвитку, тому що це для них цікаво, 32 – бо є потенціал, проте 29 % респондентів уважають цей напрямок неперспективним, обґрунтовуючи це тим, що недостатньо попиту на даний вид послуги (21 %) та розвиток промислового туризму економічно невиправданий для промислових підприємств (8 %).

Висновки. В результаті проведеного дослідження було виявлено, що промислові об'єкти представляють значний інтерес для туристів. Таким чином, поставлені гіпотези щодо проведення дослідження знайшли підтвердження.

1. Визначено, що такий напрям, як промисловий туризм, має великі перспективи для розвитку в Донецькій області. За допомогою анкетування було виявлено, що переважна більшість респондентів (80 %) виявляють зацікавленість до відвідування промислових об’єктів, а також 15 % – залежно від об’єкта.
2. Вибір напряму та виду промислового туризму залежать від приналежності населення до певної соціальної групи. Так, для першої групи (особи віком від 17 до 24 років) цікавим напрямом є навчальний та пізнавальний промисловий туризм, для другої (від 25 до 35 років ) – професійний та екстремальний, для третьої (від 36 до 45 років ) – професійний, спортивний та діловий – для четвертої (від 46 до 55 років ) п’ятої (від 56 до 65 років) – пізнавальний та професійний, для шостої (старше 65 років ) – пізнавальний та екологічний.
3. Дослідження показало, що в якості об'єктів необхідно використовувати підприємства харчової промисловості, заводи з виробництва напоїв, пива, вин та ін., шахти, автомобільні заводи й інші виробництва, що мають багату історію і цікавий процес виробництва. До того ж для підприємств харчової промисловості необхідна також організація дегустацій.
4. Кожна група респондентів переслідує різні інтереси при відвідуванні промислових об'єктів. Найбільший інтерес у 43 % респондентів, у тому числі з них 35,5 % – учні та студенти, 39,6 % – осіб віком від 25 до 35 років, 47,8 % від 36 до 45 років, 42,8 % – від 46 до 55 років, 38,9 % – від 56 до 65 років та 47,6 % – особи старші за 65 років викликає процес виробництва продукції. Далі місця розподілилися наступним чином: 23 % – набуття нових вражень, 21 – проведення дегустацій та 13 % – можливість купити товар зі знижкою.

Таким чином, промисловий туризм представляє інтерес для туристичних підприємств, він є одним із перспективних напрямів розвитку внутрішнього туризму в такому промисловому регіоні, як Донбас.

Список використаних джерел

1. Данильчук В.Ф. Моделирование процессов оценки привлекательности промышленной территории для развития въездного и внутреннего туризма / В.Ф. Данильчук // Прометей. Регіональний збірник наукових праць з економіки. – 2008. – № 3. – С. 243-251.
2. Данильчук В.Ф. Социально-экономические аспекты управления промышленным туризмом в Донецкой области / В.Ф. Данильчук // Вісник ДІТБ. – 2010. – №14. – С. 52-63.
3. Пацюк В.С. Індустріальний туризм і перспективи його розвитку в Україні: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nzvdpu_geogr/2008_15/indystrialnuu tyruzm.pdf.
4. Чередниченко О.Ю. Можливості та перспективи розвитку індустріального (промислового) туризму у східному регіоні України: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vetp/2009_28/09cousmp.pdf.
5. Афанасьєв О.Є. Промисловий туризм на Дніпропетровщині: напрями, перспективи та досвід використання // Минуле, сучасне та майбутнє туризму Дніпропетровщини: Матеріали обласної відкритої туристсько-краєзнавчої конференції. – Д.: ДДЮЦМС, 2006. – С. 88-90.
6. Статистичний збірник “Промисловість Донецької області в порівнянні з регіонами України” / Головне управління статистики Донецької області. – 2009.
7. Заводы и шахты – донецкая турприманка // Салон Донбасса. – № 96 (1675). – 17 декабря 2010. – С.6.
8. Дурович А.П. Маркетинговые исследования в туризме: учеб. пособие / А.П. Дурович. – СПб.: Питер, 2008. – 385 с.
9. Конищева Н.И. Анализ рынка туристических услуг на основе маркетингово-социологических исследований // Н.И. Конищева, Д.В. Рудь, М.Н. Шинкаренко / Вісник ДІТБ. – 2005. – № 9. – С. 149-161.

В статье представлены результаты маркетингового исследования перспектив развития промышленного туризма в Донецкой области, определены промышленные объекты, которые имеют потенциал для проведения экскурсий.

Ключевые слова: промышленный туризм, спрос, маркетинговое исследование.

In the article the results of marketing research of development prospects of industrial tourism in the Donetsk region were presented, industrial objects which have potential for the conduct of excursions are determined.

Keywords: industrial tourism, demand, marketing research.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.