Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Безпарточний М.Г.
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація і управління підприємствами
(в туристичній сфері). - 2007. - №11. - С.192-195.

Розвиток сфери розваг Полтавщини

Полтава Розкрито особливості становлення зеленого туризму на Полтавщині та перспективи його подальшого розвитку за рахунок підвищення ефективності використання існуючого історичного культурного ресурсного потенціалу регіону та створення туристичних центрів і парків розваг. Запропоновані шляхи інтенсифікації формування сфери розваг та підвищення ефективності використання зеленого туризму.

Полтавщину здавна називають духовною столицею України, вона також має сприятливі умови для розвитку і сфери розваг. Полтавський край пропонує туристам відпочинок на мальовничих берегах Ворскли, Псла, Хорола, Сули, чудодійну миргородську мінеральну воду, знайомство із столицею українського гончарства, відвідини меморіальних та етнографічних музеїв Диканьки, Опішні, Миргорода, гірськолижної бази “Корчак”, участь у міжнародній ярмарці національних та іноземних виробників продукції з театралізованими виставами у Великих Сорочинцях.

Полтавська область багата на пам’ятники історії: полкові міста Війська Запорізького (Полтава, Лубни, Гадяч); численні пам’ятні місця народної війни українських козаків з польським військом; ансамбль пам’ятників, пов’язаних з епізодами північної війни Росії та Швеції на початку ХVIII ст.

Таким чином, як свідчить туристично-історично-культурна характеристика Полтавщини, в області склалися сприятливі умови щодо формування туристичних центрів і ландшафтних парків, розвитку зеленого туризму та поступового створення інфраструктури парків відпочинку і дозвілля та розваг для туристів.

Метою статті є розкриття особливостей становлення зеленого туризму на Полтавщині та перспективи його подальшого розвитку за рахунок підвищення ефективності використання існуючого потенціалу (історичного, культурного, ресурсного) регіону та створення туристичних центрів і парків розваг.

Для досягнення цієї мети ставилися такі завдання:

- дослідити перспективи розвитку сфери розваг у контексті сучасного стану зеленого туризму на Полтавщині;
- визначити чинники впливу на формування сфери розваг та зеленого туризму у регіоні;
- запропоновувати шляхи інтенсифікації формування сфери розваг та підвищення ефективності використання зеленого туризму Полтавського краю з метою збільшення кількості відвідувачів та забезпечення функціонування туристичних центрів і парків, покращення добробуту сільських поселень та розвитку рекреаційно-туристичного підприємництва.

Зелений туризм – це відпочинок у приватних господарствах сільської місцевості, цікавої туристичними об’єктами та сферою розваг. Перевагами такого виду відпочинку є: чисте повітря, природа, близьке знайомство з культурними традиціями регіону, низька вартість послуг за проживання та харчування у порівнянні із традиційними готелями і базами відпочинку.

Загальні правові, організаційні та соціально-економічні засади зеленого туризму в Україні регулюються низкою законодавчих актів та заходів, які намічено реалізувати у найближчій перспективі, що дозволять створити умови для активного відпочинку і розваг туристів у сільській місцевості та забезпечити задоволення потреб і безпеку під час перебування [1, 2, 3].

На Полтавщині активно функціонує ландшафтний парк “Диканьський”, який приваблює одним із найбільших в Європі скіфських городищ. Щороку його відвідує більше трьох тисяч туристів.

Останнім часом у регіоні зростає інтерес населення до туристичної діяльності, а саме – надання послуг відпочиваючим у приватних господарствах сільської місцевості. Зараз в області зеленим туризмом зайняті 78 приватних садиб, які зареєстровані офіційно. Поряд із традиційним переліком послуг, власники приватних господарств пропонують транспорт, піші екскурсії до ландшафтних парків, послуги гіда-перекладача, рибальство і полювання, кінні прогулянки, збирання грибів та ягід.

Виходячи із вищезазначеного, на Полтавщині склалися сприятливі умови для активного відпочинку та ознайомлення туристів із історією краю у туристичних центрах і парках розваг, сформована базова інфраструктура для розвитку зеленого туризму і надання необхідних видів послуг відвідувачам.

Нами визначені чинники впливу на формування середовища існування зеленого туризму, що сприяє розвитку сфери розваг у регіоні. До позитивних віднесено

- належне транспортне сполучення з м. Полтава в усіх напрямах туристичних центрів;
- наявність місць проживання та можливість їх збільшення;
- ефективне використання наявних рекреаційних ресурсів;
- розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів;
- можливість удосконалення матеріально-технічної бази зеленого туризму через надання експрес- та мікро-кредитів комерційними банками;
- можливість реалізації інвестиційних проектів через залучення коштів малого та середнього бізнесу області;
- конструктивна співпраця органів державної влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення умов розвитку зеленого туризму та отримання фінансових надходжень до
- державного бюджету від даної туристичної сфери тощо.

До негативних чинників впливу на функціонування зеленого туризму в Полтавській області, що стримують розвиток сфери розваг, віднесено

- недостатню якість туристичних послуг;
- практичну відсутність рекламно-пізнавальної інформації про ландшафтні парки та туристичні центри розваг області;
- низьку якість покриття доріг у сільській місцевості;
- відсутність ефективної системи захисту прав та інтересів туристів тощо.

З метою подолання негативних чинників упливу на середовище існування зеленого туризму на Полтавщині, подальшого функціонування туристичних центрів та парків розваг, збільшення кількості відвідувачів, нами запропоновано низку заходів щодо створення відповідних умов для повноцінного функціонування приватних господарств сільської місцевості та надання ними туристичних послуг, залучення інвестицій, пропагування якісного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби внутрішнього туризму, а у майбутньому і міжнародного з урахуванням природнокліматичного, рекреаційного, соціально-економічного та історико-культурного потенціалу області, її етнографічних особливостей:

- удосконалення нормативно-правового забезпечення – у програмі розвитку туризму у Полтавській області визначити зелений туризм як пріоритетний напрям додаткового залучення туристів у регіон і розробити локальну стратегію просування даного туристичного продукту;
- підвищення ефективності використання економічного потенціалу туристичних центрів – розвиток конкуренції у зеленому туризмі через управління ціновою пропозицією туристичних послуг власниками приватних господарств Полтавщини; запровадження рекреаційно-туристичного підприємництва шляхом створення сільських обслуговуючих кооперативів, які б надавали комплекс туристичних послуг;
- забезпечення належного фінансування та оптимального рівня оподаткування туристичних послуг – визначення необхідного розміру коштів обласного, районних та міських бюджетів; спрямування фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва усіх форм власності, громадських організацій, цільових кредитів комерційних банків, міжнародної технічної допомоги і грантів у розвиток зеленого туризму регіону; створення сільських кредитних спілок з метою формування фондів для підтримання на належному рівні зеленого туризму; визначення оптимального рівня оподаткування для приватних господарств, виходячи із кількості кімнат та місць;
- удосконалення транспортних комунікацій – розвиток транспортної мережі та покращення дорожнього покриття, безпеки дорожнього руху, рівня технічного стану інженерної та комунальної інфраструктури регіону;
- проведення маркетингових досліджень – здійснення досліджень з метою визначення частки сільського зеленого туризму у загальній структурі туристичних потоків у Полтавську область; розрахунок фактичної, реальної і потенційної місткості даного туристичного продукту;
- удосконалення кадрового забезпечення – поліпшення кадрового потенціалу за рахунок проведення консультаційної діяльності й тренінгів із туристичного бізнесу та послуг зеленого туризму, правових аспектів діяльності, рівня якості послуг, що надаються;
- розширення рекламно-інформаційного поля діяльності – створення уніфікованої бази даних приватних садиб Полтавської області, що надають туристичні послуги зеленого туризму з розміщенням інформації у мережі Internet; проведення рекламної кампанії про значення зеленого туризму для розвитку сфери розваг та покращення соціально-економічного становища населення сільських територій шляхом розміщення відповідної інформації у засобах масової інформації; презентація Полтавщини на національних та міжнародних туристичних виставках в Україні та за кордоном;
- удосконалення туристичної сфери регіону – розробка нових і розширення кількості існуючих парків розваг на основі дослідження історично-культурної спадщини окремих районів Полтавщини; поєднання декількох напрямів туристичних продуктів (маршрутно-пізнавального, оздоровчого, спортивного спеціалізованого, екстремального видів туризму);
- інституційний розвиток зеленого туризму – співпраця із національними організаціями (всеукраїнською громадською організацією “Федерація сільського туризму України”, Спілкою сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні) та міжнародними негромадськими організаціями (ТАСІS) щодо удосконалення діяльності власників приватних садиб за окремими пріоритетними напрямами розвитку зеленого туризму (забезпечення якості, безпеки, інформаційного супроводу); активна взаємодія із туристичним агентствами та операторами, підприємствами готельного господарства і громадського харчування, туристичними виданнями, навчальними закладами регіону, що готують фахівців для туристичної сфери;
- розвиток міжнародного співробітництва – укладання та реалізація угод про співробітництво у галузі зеленого туризму із іноземними країнами, обмін досвідом у сфері організації туристично-екскурсійної діяльності, ліцензування, стандартизації та сертифікації туристичних послуг, проведення тематичних семінарів, здійснення наукових і маркетингових досліджень, обмін фахівцями, забезпечення сучасними технічними засобами тощо.

Висновки:

1. Окреслені заходи щодо підвищення ефективності використання зеленого туризму Полтавщини з метою забезпечення розвитку туристичних центрів та парків розваг регіону дозволять збільшити кількість відвідувачів, підвищити рівень добробуту сільських родин, удосконалити існуючу матеріально-технічну базу зеленого туризму, створити нові рекреаційно-туристичні об’єкти.
2. Реалізація вищезазначених заходів сприятиме розвитку сфери розваг, поширенню зеленого туризму, залученню інвестицій у туристичну галузь Полтавської області, упровадженню нових форм організації туризму, створенню облаштованої належним чином мережі туристично-екскурсійних маршрутів, розвитку малого підприємництва у сільській місцевості, створенню маркетингової та інформаційної інфраструктури, зростанню надходжень до бюджету.

Література

1. Про туризм: Закон України від 18.11.03. - №1282-IV.
2. Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.02. - №583 // http://www.nau.kiev.ua
3. Про затвердження плану заходів щодо державної підтримки розвитку сільського туризму на 2006-2010 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.07.06. - №373-р // http://www.nau.kiev.ua

Раскрыты особенности развития зеленого туризма на Полтавщине и его дальнейшие перспективы за счет повышения эффективности использования существующего исторического, культурного и ресурсного потенциала региона и создания туристических центров и парков развлечения. Предложены пути интенсификации формирования сферы развлечения и повышения эффективности использования зеленого туризма.

Distinctive features of development of green tourism in the Poltava land and its further prospectives at the expense of efficiency improvement of usage of existing historical-cultural resources potential of the region and creation of tourism centres and entertainment parks have been put out. Ways of intensification of formation of the entertainment sphere and efficiency improvement of usage of green tourism have been proposed.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.