Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие
Инвестиционный портал Московской области, министерство инвестиций и инноваций Московской области.

Кулєш В.Г.
Вісник ДІТБ. - 2010. - №14. - С.90-95.

Перспективи розвитку промислового туризму в світі та Україні

У статті визначено актуальність розвитку промислового туризму в світі та Україні як нового перспективного напряму в період економічної кризи. Особливу увагу було відведено визначенню поняття промислового туризму, розглянуто приклади розвитку промислового туризму на підприємствах видобувної промисловості в світі та визначено перспективні об’єкти промислового туризму в областях України.

Ключові слова: промисловий туризм, економічна криза, об’єкти промислового туризму, напрями мотивації.

Постановка проблеми. З початком світової економічної кризи обсяг світового туризму в 2009 р. скоротився на 4%, а обсяг доходів галузі - на 6%. Більш складна ситуація склалася в першій половині минулого року. Всього за 2009 рік турпідприємства заробили 887 мільярдів доларів [1]. За даними Держкомстату, впродовж шести місяців з України виїхало в цілому 7,2 млн. осіб, що на 2,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Відвідали країну 8,9 млн. осіб, що менше на 21%. Лише внутрішній туризм залишився на рівні 2008 р., тоді як виїзний туристичний потік знизився на 38% [2].

Розвиток туризму в період кризи зазнає труднощів, виникає потреба в створенні нових напрямів, що сприяє не тільки відпочинку, але й підвищенню інтелектуального рівня знань про власну країну й регіон. Для нашої країни з її багатими природно-рекреаційними й туристичними ресурсами, особливо її південно-східних регіонів, перспективи розвитку промислового туризму високі.

Вивчення досвіду іноземних туристичних компаній у галузі промислового туризму та перспективи його впливу на сучасну політику промислових мегаполісів України є досить актуальним.

Мета дослідження - розкрити сутність промислового туризму, проаналізувати напрями його реалізації в іноземних країнах, оцінити перспективи розвитку в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Промисловий туризм - це відносно новий напрям. Лише останнім часом активізувалися наукові дослідження щодо розвитку промислового туризму в Україні. Так, можливості розвитку туризму на промислових територіях було проаналізовано та досліджено В.Ф. Данильчуком [3], необхідність охорони та заповідання антропогенних ландшафтів, оцінення їх як пам’яток індустріальної культури представлено у працях Г.І. Денисика, В.Л. Казакової, Ю.Г. Тютюнника [4], перспективи розвитку промислового туризму в Україні визначено В.С. Пацюком [5], напрями та досвід використання промислового туризму на Дніпропетровщині досліджено О.Є. Афанасьєвим [6], можливості та перспективи розвитку промислового туризму у східному регіоні України розглянуто О.Ю. Чередниченко [7].

Виклад основного матеріалу дослідження. Інтерес до традиційних видів туризму, таких як культурний, історичний, пізнавальний поступово знижується, але вагомого значення почали набувати екологічний, сільський, науковий, конгресний, освітній, діловий та промисловий, що об’єднані спільним поняттям “альтернативний туризм”. [5]

Ефективна реклама підприємтсва, яка не потребує фінансових витат, дієвий засіб додаткового прибутку і це все поєднує в собі промисловий туризм. Тисячі вітчизняних та зарубіжних туристів готові платити кошти, щоб на власні очі побачити процес виплавки чавуну, виробництва високотехнологічних приладів, розливу напоїв, збирання машин тощо. Організація екскурсій на промислові підприємства - це нагода презентувати потужності та потенціал підприємства, якість продукції, переваги перед конкурентами. Такі візити можуть стати початком нових партнерських відносин і розширення клієнтської бази.

Промисловий туризм є новим міждисциплінарним напрямом, що визначає необхідність проведення глобальних наукових досліджень, присвячених даній проблематиці. З метою визначення поняття промислового туризму необхідно розглянути різні підходи до тлумачення цього напряму. Дослідник Т.А. Казакова вживає термін “промисловий туризм”, звертаючи увагу на те, що сутнісною компонентою його є відвідування підприємств, що працюють, та розглядає його як різновид техногенного туризму [4]. В.С. Пацюк використовує дефініцію “індустріальний туризм”, під яким розуміє вид активного туризму, зосередженого в промислових регіонах, метою якого є споглядання індустріальних ландшафтів, ознайомлення з витворами індустріальної архітектури, відвідування працюючих виробничих підприємств для задоволення пізнавальних, професійних, ділових інтересів [5].

О.Ю. Чередниченко розкриває дане поняття так: це дослідження територій, будинків та інженерних споруджень виробничого (не цивільного) чи спеціального призначення, а також будь-яких залишених (занедбаних) споруджень із метою одержання психологічного й естетичного задоволення або задоволення дослідницького інтересу, захоплення у вигляді фотографування [7].

Таким чином, промисловий туризм - це організація регулярних туристичних турів на діючі (або ті, що колись діяли) промислові підприємства з метою задоволення пізнавальних, професійних, ділових інтересів.

Індустріальний туризм, хоча й не посідає домінуючих місць на світовому туристичному ринку, проте за кордоном уже чітко зайняв певну нішу на туристичному ринку. Так екскурсії на підприємства видобувної промисловості, зокрема, в шахти, рудники, кар’єри відмічені на 4 континентах (табл. 1).

Таблиця 1

Приклади розвитку промислового туризму на підприємствах видобувної промисловості (шахти, рудники, кар’єри) у світі
Країна Екскурсійний об’єкт, кількість туристів
Польща шахти Величка та Бохні (6 тис/день 1)
Швеція залізорудні шахти м. Кірина
Естонія сланцеві шахти Кохтла-Нимме
Норвегія мідний рудник Ророс
Чехія срібний рудник Кутна-Гора
Словаччина золоторудна шахта Банска Штявница
Німеччина завод BMW у баварському Вольфсбурзі (260 тис/рік)
Франція Електростанція Ранс (300 тис/рік)
Історичний гірськовидобувний центр Левард (200 тис/рік)
Великобританія Шоколадна фабрика “Кедберрі”( 400 тис/рік)
Тайвань Індустріальний парк Hsinchu Science (HSIP) (тайваньска силіконова долина) (10 тис/рік)
Канада Монетний Двір (1,6 млн./рік)
Росія у Хібінах, Солікамську, Воркуті
ПАР алмазні шахти Кімберлі
Австралія золоті шахти м. Теннант Крік [8]

Хрестоматійними прикладами збереження, реновації та заповідання індустріальної спадщини стали стара промислова зона Манчестера (Великобританія), металургійний центр Берслаген (Швеція), музей Орсе (Франція), промисловий парк Лоуелл (США), парк Дуйсбург-Норд (Германія), Нижньотагілський державний музей-заповідник гірничозаводської справи Середнього Уралу [9].

У світі користуються попитом екскурсії на великі заводи та фабрики, де туристів знайомлять з функціонуванням промислових комплексів, технологією та історією створення певної продукції, наприклад, надзвичайно популярний ретротур на колишній металургійний завод у Чикаго. Туристи не лише дізнаються про каторжну працю металургів ХІХ ст., але і мають можливість відчути її на собі [10].

За кордоном створено проекти для розвитку промислового туризму, які успішно реалізуються. Наприклад, У США зусиллями туроператорів була розроблена програма “Made in USA”, до якої потрапили 54 об’єкта, в основному автомобілебудівні заводи. За 2004 р. програма дозволила заробити $ 16 млн. Частина цих засобів була спрямована на поліпшення інфраструктури міст, у яких розташовані промислові підприємства. Власники автомобільних заводів виборють право бути включеними до цієї програми, бо в умовах гострої конкуренції на ринку автомобільної продукції США особистий досвід від відвідування того чи іншого підприємства відіграє важливу роль у рішенні клієнта щодо покупки [11]. Можливо, конкуренція між українськими виробниками на внутрішньому ринку повинна загостритися до американського рівня, щоб вітчизняні виробники усвідомили: промисловий туризм - у їхніх інтересах.

У Західній Європі досить популярні екскурсії до технопарків. Наприклад, у промислово розвиненому Сілезькому воєводстві Польщі створили „Маршрут технічних визначних пам’яток”, що складається з 31 об’єкта, зокрема таких, як вугільна шахта „Гвідо” у м. Забже, де відвідувачів опускають на глибину 320 м і три години водять штольнями, і срібна копальня „Чорний лосось” у містечку Тарновські Гори, знаменита підземними ріками, які зрештою і затопили її, тому шахтарям доводилося 600 м плисти човнами до робочого місця [12].

Відкритість таких підприємств дає можливість ознайомитися з технологічними процесами, відвідування спеціалізованих індустріальних музеїв припускають не тільки пізнавальну мету, але й можливість залучення потенційних інвесторів. Основні напрями мотивації промислового туризму представлені авторським підходом на рис. 1.

Напрями мотивації розвитку промислового туризму
Рис. 1. Напрями мотивації розвитку промислового туризму

В Україні останніми роками починає розвиватися промисловий туризм. Для виробників впровадження туристичних маршрутів й екскурсій є оригінальним способом представити свою продукцію, поліпшити імідж компанії й галузі в цілому. А для туристів - це можливість побачити виробничі потужності, ознайомитися з історією промисловості й довідатися, що відбувається зі знайомими їм товарами.

У багатьох областях України є промислові об’єкти, які можуть викликати інтерес у туристів з різних причин (табл. 2).

Таблиця 2

Об’єкти промислового туризму в областях України
Область Об’єкт промислового туризму
1. Дніпропетровська Завод соків та напоїв “Ерлан” (ТМ “Біола”), шахти “Більшовик”, “Батьківщина”
2. Донецька Артемівський завод шампанських вин, соляна шахта в Соледарі, пивзавод “Сармат”, “АВК”, ДМЗ
3. Запорізька ДніпроГЕС, Запорізька АЕС, ВАТ “Запоріжкокс”
4. Київська ЧАЕС, пивзавод “Оболонь”
5. Луганська Проект технопарку „Рудник”
6. Миколаївська Південно-Українська АЕС, Завод “Зелений Гай”, компанія “Сандора”, Баштанський сир-завод, суднобудівний завод ім. 61 комунара, тури по винних підвалах найвідоміших виноробних господарств
7. Полтавська Рудовидобувний кар’єр Полтавського гірськогозбагачувального комбінату (Ferrexpo Poltava Mining)
8. Тернопільська Фабрика ялинкових іграшок, пивзавод
9. Харьківська ЛВЗ “Prime”
Крим Завод “Коктебель”

Найбільший інтерес для впровадження промислового туризму представляє Донбас. Місто Донецьк - одне із найбільших мегаполісів Європи, яке має високий промисловий, інвестиційний, кадровий, науковий й інноваційний потенціал, з розвинутою інфраструктурою ведення сучасного бізнесу. Нині у Донецьку функціонують два об’єкти промислового туризму - унікальний та загалом відомий у нашій країні й за кордоном Артемівський завод шампанських вин, розташований під землею на глибині 70-80 м, соляна шахта в Соледарі (глибина 280 м), де відбуваються найнесподіваніші і пам'ятні події. Так, у 2003 р. в одній з цих шахт запустили повітряну кулю - подія, що потрапила до книги рекордів Гінеса. У 2004 р. у соляній шахті вперше відбулася грандіозна культурна подія, яка стала вже традиційною. Тут на глибині 205 м у величному підземному залі заввишки 30 м з неповторною акустикою, пройшов концерт “Соляна симфонія”. Вже існує проект „Український техноленд”, який передбачає створення у м. Єнакієве культурного центру на базі закритих шахт „Юний Комунар” та „Профінтерн” (в останній можливий спуск туристів на глибину близько 1000 м). Багато об’єктів, придатних для промислового туризму, знаходяться в Кривому Розі Дніпропетровської області, зокрема, закрита шахта „Більшовик” (1200 м) „Батьківщина” (1500 м). При цьому для приймання туристів не потрібні великі капіталовкладення. На Луганщині з 2002 р. існує ідея створення технопарку „Рудник” у місцях, де уперше видобули кам’яне вугілля і де можна показувати в театралізованій формі металургійне виробництво давніх часів, відновити перший паровоз і навіть імітувати для туристів обвали й аварії в шахтах [12].

Висновки. У межах даної праці вирішено наступні завдання:

1. Проаналізовано різні підходи до визначення поняття промисловий туризм та запропоновано авторське визначення.
2. Розглянуто приклади розвитку промислового туризму на підприємствах видобувної промисловості (в шахти, рудники, кар’єри) в світі та визначено перспективні об’єкти промислового туризму в областях України.
3. Визначено напрямки мотивації розвитку промислового туризму як для туристів, так і для промислових підприємств.

Список використаних джерел

1. Обзор рынка туристических услуг Украины 2010 год / [Електронный ресурс]: режим доступа http://pro-consulting.com.ua/analiz/turism/tur_service/
2. Довідка про динаміку туристичних потоків в Україні за 2009 рік (за даними Адміністрації Держприкордонслужби України) [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: mincult.kmu.gov.ua.
3. Данильчук В.Ф. Особенности формирования и развития туристических предприятий: монография / В.Ф. Данильчук. Ин-т экономики пром-сти. - Донецк, 2006. - 240 с.
4. Казаков В.Л. Техногенний туризм у системі природокористування / В.Л. Казаков, Т.А. Казакова, О.Й. Завальнюк // Екологія і раціональне природокористування: зб. наук. праць Сумського держ. пед. ун-ту. - 2006. - 244 с. 2.
5. Пацюк В.С. Індустріальний туризм і перспективи його розвитку в Україні / [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: http://infotour.in.ua/statti_ukr/pacjuk2.htm.
6. Афанасьєв О.Є. Промисловий туризм на Дніпропетровщині: напрями, перспективи та досвід використання / О.Є. Афанасьєв // Минуле, сучасне та майбутнє туризму Дніпропетровщини: матеріали обласної відкритої туристсько-краєзнавчої конференції - Д.: ДДЮЦМС, 2006. - С. 88-90.
7. Чередниченко О.Ю. Можливості та перспективи розвитку індустріального (промислового) туризму у східному регіоні України / [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: http://infotour.in.ua/statti_ukr/cherednychenko.htm.
8. Визгалов Д.В. Промышленный туризм может эффективно работать на благо городов и территорий/ [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.ng.ru/ideas/2009-04-24/5_promtourism.html.
9. Тютюнник Ю.Г. Охрана и заповедание индустриальных ландшафтов / Ю.Г. Тютюнник // География и природные ресурсы. - 2006. - №2.
10. Каурова А.Д. Организация сферы туризма: учеб. пособ. / А.Д. Кадрова. - СПб.: Издательский дом Герда, 2004. - 320 с.
11. Всеукраїнський діловий тижневик «власть денег» индустриализация всего туризма / 2005 ноябрь, (№59).
12. Гай А. Необычные экскурсии при правильном подходе станут местами паломничества туристов / А. Гай // Новости турбизнеса. - 2009. - №17. - С.20.

В статье определена актуальность развития промышленного туризма в мире и Украине как нового перспективного направления в период экономического кризиса. Особое внимание было отведено определению понятия промышленного туризма, рассмотрены примеры развития промышленного туризма на предприятиях добывающей промышленности в мире и определены перспективные объекты промышленного туризма в областях Украины.

Ключевые слова: промышленный туризм, экономический кризис, объекты промышленного туризма, направления мотивации.

In the article the actuality of the industrial tourism development in the world and Ukraine, as a new perspective direction in an economic crisis is developed. A special attention has been given to a definition «industrial tourism». Еxamples of the industrial tourism development at the mining industry enterprises in the world are considered and perspective objects of industrial tourism in the Ukrainian regions are defined.

Keywords: industrial tourism, economic crisis, objects of industrial tourism, motivation directions.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.