Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие
Туры в Хорватию из Киева купить тут

Артеменко В.Б., Списак В.Т.
Вісник Львівської комерційної академії.
Серія економічна. Випуск 26. - 2007. - С.8-13.

Оцінка можливостей участі України у міжнародному туризмі

Проаналізовано доцільність та можливість участі України у міжнародному туризмі. Вивчено основні складники цього процесу та виявлено, що на сьогодні Україна володіє достатніми внутрішніми та зовнішніми ресурсами і успіх у цій сфері залежить лише від внутрішніх суб'єктивних факторів.

Сьогодні Україна швидко проникає у сферу міжнародного туризму і прагне заволодіти якомога більшою часткою доходів у туристичному бізнесі. Приклад розвинутих країн демонструє можливість отримання значних доходів від участі у міжнародних туристичних відносинах. Проте участь в них України потребує глибокої наукової оцінки, передусім, розгляду доцільності такої участі та її можливості.

Необхідно зауважити, що питання розвитку туристичної галузі України є досить новими, проте вже сьогодні вивчаються у вітчизняних наукових колах. Проведені дослідження наукових праць вітчизняних (О.О. Бейдик, В.Ф. Кифяк, О.О. Любіцева, В.І. Цибух та ін.) та зарубіжних науковців дали можливість виявити необхідність визначення критеріїв, від яких залежить успіх України у цій сфері.

Метою написання статті є виявлення чинників, що впливають на сучасний стан і перспективи розвитку міжнародних туристичних відносин в Україні.

Міжнародний туризм, як соціально-економічне явище, визначається світовими економічними організаціями як найбільш важлива та динамічна частина світової економіки, Участь у міжнародному туризмі є надзвичайно важливим завданням будь-якої країни. Проте, особливу увагу тут приділяють участі як ринку туристичних послуг, тобто прагнуть розвивати в'їзний туризм. Це вид діяльності, який передбачає створення інфраструктурних елементів (готелі, ресторани, автошляхи тощо), заснованих на них туристичних послуг (розміщення туристів, харчування, транспортне обслуговування тощо), та у підсумку туристичних продуктів (комплексів туристичних послуг). Бажання країн розвивати саме в'їзний туризм обґрунтовується тим, що така форма туристичних відносин:

- є важливою частиною експорту держави, що збільшує сальдо торговельного балансу;
- генерує десяту частину світового валового продукту [ 1 ];
- дозволяє створити розвинуту інфраструктуру та залучати додаткові закордонні інвестиції для її побудови та підтримання;
- забезпечує створення додаткових робочих місць, відновлення та розвиток культурних та історичних національних надбань;
- є тією галуззю „виробництва", яка не споживає матеріальні ресурси безповоротно (окрім паливних), а дозволяє використовувати одні й ті ж природні ресурси (рекреаційні, еко-ресурси тощо) багаторазово, при цьому забезпечуючи їх розвиток та відновлення; х
- дозволяє ознайомити велику кількість людей різних націй з культурними, історичними та рекреаційними особливостями держави, створити певну думку про неї у світі та ін.

Проте участь у міжнародному туризмі, як правило, передбачає не лише прийом туристів (розвиток країни як ринку прийому туристів), але й відправлення туристів-резидентів держави у інші зарубіжні рекреаційні зони. Як правило, в міжнародному туризмі не існує чистих країн-рецепторів (тих, які приймають) та країн-донорів (тих, які відправляють). При цьому країни мають різне співвідношення між відправленими туристами за кордон (обсягами грошових трансферт) та прийнятими на ринку, власних туристичних послуг (обсягами доходів від туризму).

Безумовно, за попередніми міркуваннями основним завданням, що стоїть перед Україною щодо участі у міжнародних туристичних відносинах, є отримання якомога більшої частки світових туристичних прибуттів. Для того, щоб говорити про такий тип глобальних економічних відносин, необхідно оцінити, наскільки доцільно і можливо їх розвивати в нашій державі.

Щодо доцільності участі України у міжнародних туристичних відносинах як країни, яка приймає туристів, то її присутність не викликає сумнівів лише заради попередньо сформульованих благ, які створюють таці відносини. Крім того, стратегічна доцільність розвитку в'їзної форми туризму виявляється у темпах, з якими країни-учасники збільшують свої доходи від стрімкого розвитку як галузі загалом, так і свого ступеня інтеграції в неї. Такі тенденції можна виявити, проаналізувавши дані Всесвітньої туристичної організації (табл. 1).

Таблиця 1.

Міжнародні туристичні прибуття в Європі та доходи від них [1]
Основні туристичні напрями в Європі Міжнародні туристичні прибуття Доходи від міжнародного туризму
тис. чол. Зміни (%) Частка ринку (%) млн. дол. США Зміни (%) Частка ринку (%)
2003/2002 2004/2003 2003/2002 2004/2003
2003 2004 2004 2003 2004 2004
Австрія 19078 19373 2,5 1,5 4,7 13954 15351 24Ї2 Г0,0 4,7
Бельгія 6690 6710 -0,4 0,3 1,6 8168 9185 18,1 12,4: 2,8
Хорватія 7409 7912 6,7 6,8 1,9 6376 7074 ,67,3 10,9 2,2
Чехія 5076 6061 10,8 19,4 1,5 3556 4169 20,9 17,2 1,3
Франція 75048 75121 -2,6 0,1 18,0 36593 40842 13,2 11,6 12,5
Німеччина 18392 20137 2,4 9,5 4,8 23106 27657 20,1 19,7 8,5
Греція 13969 - -1,5 - - 10741 12872 10,4 19,8 3,9
Угорщина - 12212 - - 2,9 4046 4061 9,0 0,4 1,2
Ірландія 6764 6982 4,4 3,2 1,7 3873 4279 25,4 10,5 1,3
Італія 39604 37071 -0,5 -6,4 8,9 31245 35656 17,1 14,1 10,9
Нідерланди 9181 9646 -4,3 5,1 2,3 9160 10260 18,9 12,0 3,1
Норвегія 3269 3600 5,1 10,1 0,9 2659 3087 22,0 16,1 0,9
Польща 13720 14290 -1,9 4.2 3,4 4060 5828 -4,9 43,5 1,8
Португалія 11707 11617 0,5 -0,8 2,8 6575 7788 14,8 18,4 2,4
Росія 8521 9164 7,3 7,5 2,2 4501 5226 8,0 16,1 1,6
Іспанія 51830 53599 -0,9 3,4 12,9 [39645 45248 24,9 14,1 13,9
Швеція 2952 3003 -1,3 1,7 0,7 5297 6167 13,1 16,4 1,9
Швейцарія 6530 - -4,9 - - 9186 10413 16,7 13,4 3,2
Туреччина 13341 16826 4,3 26,1 4,0 10920 15888 10,9 20,3 4,9
Україна 12514 15629 19,0 24,9 3,8 935 1141 18,7 22,0 0,3
Великобр. 24715 27.55 27.2 12,3 6,7 22656 27299 11,2 20,5 8,4
Всього 396579 416362 0,6 5,0 100 282913 326693 17,3 15,5 100

На основі табл. 1 можна зробити висновок про те, що усі країни Європи щорічно збільшують свої доходи від участі у міжнародному туризмі. Особливо це стосується країн Центральної Європи. Це говорить про те, що країни, які залишалися відносно закритими до 1991 р. сьогодні докладають усі зусилля для розвитку туристичної галузі. Необхідно також зауважити, що туристичні продукти України є значно дешевшими, аніж аналоги в Європі. При ринковій частці туристичних прибуттів у 3,8%, Україна отримує лише

0,3% від загальноєвропейського доходу у цій сфері. Цей показник є найнижчим у Європі і свідчить про:

- низьку дохідність цієї галузі (Україна отримала 73 дол. США на 1 туристичне прибуття у 2004 році - розраховано за даними табл. 1: 1141 млн. дол. США/15629 тис. прибуттів);
- низьку вартість туристичних продуктів, що дозволило збільшити кількість туристичних прибуттів з-за кордону.

Щодо можливості участі України у міжнародному туризмі, то її варто розглядати у двох аспектах: зовнішня та внутрішня можливість. Зовнішню можливість в'їзного туризму забезпечують країни-донори. Для того, щоб оцінити потенціал країн-донорів та географію їх розміщення, варто звернутися до даних Всесвітньої туристичної організації (табл. 2), які свідчать про те, що, по-перше, значна кількість лідерів міжнародних туристичних витрат є досить близькими сусідами України, що дозволить створювати відносно дешеві туристичні продукти. По-друге, має місце значне зростання обсягів витрат на подорожі (в загальному у світі на 21,7%). Крім того, з огляду на витрати, що припадають на душу населення, найбільше на міжнародні туристичні послуги витрачають громадяни країн Європи. Це також свідчить про сприятливі можливості для України щодо інтеграції в Європейський простір міжнародного туризму.

Таблиця 2.

Лідери міжнародних туристичних витрат (країни-донори) [2]
Місце Міжнародні туристичні витрати, млрд. дол. США Зміни, % Частка ринку,% Населення млн. чол. Витрати на душу населення, дол. США
2003 2004 2003/2002 2004/2003 2004 2004
Німеччина 64,7 71,0 3,0 -0,2 11,4 82 861
США 57,4 65,6 -2,2 14,3 10,5 293 224
Великобританія 47,9 55,9 6,0 4,1 9,0 60 928
Японія 28,8 38,1 0,5 23,5 6,1 127 299
Франція 23,4 28,6 0,6 П,1 4,6 60 474
Італія 20,6 20,5 2,4 -9,4 3,3 58 354
Нідерланди 14,6 16,5 -5,5 3,0 2,7 16 1014
Канада 13,4 16,0 2,6 10,8 2,6 33 493
Російська Федерація 12.9 15,7 П,7 14,7 2,5 144 109
Китай 15,2 - -1,4 - - 1299 12
Всього в світі 524 623 0,2 12,7 100 6373 98

Оцінку внутрішніх можливостей участі України у міжнародних туристичних відносинах необхідно розглядати через призму природних та людських факторів. Щодо природних факторів, то згідно з переліком культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні зосереджена значна кількість всесвітньо визнаних культурних та історичних об'єктів (комплекс «Софія Київська», Києво-Печерська Лавра, м. Львів та ін.) [3]. Не викликає сумнівів багатий природний та культурний потенціал України, який оцінено не лише міжнародними організаціями, але визнано і охороняється постановами та указами органів державної влади [4].

Внутрішні можливості суб'єктивного характеру (людський фактор) залежать, передусім, від політики уряду щодо цього питання, оскільки бурхливий розвиток туристичного підприємництва не викликає сумніву.

Внаслідок проведеного дослідження виявлено, що процес участі України у міжнародному в'їзному туризмі залежить лише від внутрішніх суб'єктивних (людських) факторів, а саме від державного регулювання. Сюди можна віднести такі заходи та рішення:

- спрощення візових та митних формальностей для осіб, що прямують в Україну тільки з туристичними намірами;
- створення передумов для розвитку інфраструктури туристичного сектора (аеропорти, дороги, готельні та розважальні комплекси тощо), де важко обійтися без зарубіжних інвестицій. Таким чином, виникає питання інвестиційного клімату в державі та податкового законодавства;
- належне ліцензування, сертифікація та стандартизація учасників економічних відносин ринку туристичних послуг;
- розробка державних програм підтримки розвитку туризму, що передбачатимуть агітаційну та рекламну роботу у мас-медіа, на міжнародних туристичних форумах та виставках, у мережі Інтернет щодо створення позитивного іміджу регіону та якісного інформаційного середовища. Приклади таких програм демонструють сьогодні країни південної та центральної Європи і показники їх доходів від туризму підтверджують ефективність таких програм.

Туристичне підприємництво постійно зростає в нашій державі, проте більшість його суб'єктів пропонують зарубіжні туристичні продукти та сприяють виїзному туризму, а це спричиняє відплив коштів за кордон. Лише злагоджена та послідовна державна політика спроможна створити передумови для забезпечення Україні чільного місце у міжнародних туристичних відносинах.

Перспективою подальших досліджень є поглиблене вивчення та обґрунтування можливостей щодо вдосконалення механізмів державного регулювання у сфері інвестиційного, інфраструктурного і законодавчого розвитку міжнародних туристичних відносин в Україні.

Список використаних джерел

1. Свиридова Н.Д. Развитие туризма в регионе как объект государственного управления // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №2(44). - С. 18-21.
2. Основные показатели развития туризма, издание, 2005 г. // Всемирная туристическая организация, 2006 - www.world-tourism.org.
3. Культурное наследие UNESCO в Украине http://heritege.unesco.ru/mdex.php?id=153&L=9.
4. Українська спадщина. Законодавство http://wwvv.heritage.com.ua/zakonodavstvo/p_akry/ kmu/index.php?id=7.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.