Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Горіна Г.О.
Культура народов Причерноморья. - 2009. - №171. - С.117-120.

Особливості сучасного розвитку готельної індустрії України

Готельний бізнес є основною складовою туристичної галузі України. Розвиток внутрішнього та міжнародного туризму значною мірою пов'язаний з рівнем матеріально-технічної бази туристичних підприємств, розгалуженістю та різноманітністю їх мережі, якістю та обсягом послуг, пропонованих готельним господарством [1]. У сучасних умовах розвитку туризму особливої актуальності набуває питання розвитку готельної індустрії, яка виконує одну з основних функцій у сфері обслуговування туристів - забезпечує їх житлом і побутовими послугами під час подорожі. Значення готельного бізнесу полягає і в тому, що ця галузь формує об’єм робіт для туризму, транспорту, роздрібної торгівлі, суспільного харчування, страхування, культури та мистецтва, архітектури та проектування, екскурсійного обслуговування, рекламної індустрії [2].

Дослідженню тенденцій та перспектив розвитку готельного господарства України приділяється в наш час значна увага. Так, Вітавська Г.П. ті Тупкало В.М. розглядають проблеми та тенденції розвитку готельного бізнесу в Україні, пропонують шляхи удосконалення системи управляння готельним комплексом на базі стратегії розширення бізнесу, Опанащук Ю.Я. аналізує сучасні проблеми розвитку готельного господарства України, вирішення яких дозволить йому стати провідним фактором стимулювання туризму, Бойко М. досліджує методичні засади реструктуризації підприємств готельного господарства, Петренко Л.А. розглядає вплив фінансових ринків на інвестування підприємств готельного господарства. Отже, у роботах вітчизняних і зарубіжних вчених досліджуються важливі теоретичні і практичні аспекти розвитку готельного господарства України, разом з тим, потрібно зазначити, що сучасні тенденції та перспективи розвитку готельної індустрії України розглядаються фрагментарно.

Метою роботи є дослідження основних тенденцій розвитку готельної індустрії України.

Географічне положення України сприяє розвитку туризму, а отже і готельної справи держави. Особливості географічного положення України полягає у тому, що Україна розташована на перехресті транспортних та туристичних потоків з Європи в Азію. Будучи європейською державою, вона на заході межує з країнами Центральної і Західної Європи, з якими є значні можливості для розширення всебічних зв’язків, а на півночі і сході з Росією, з якою існують історичні, економічні та культурні зв’язки. Відносна близькість країни до Казахстану, країнам Закавказзя, Середньої Азії та Ближнього Сходу також являє собою значні можливості для економічного співробітництва. Положення України між Чорноморським та Балтійським басейнами забезпечує зв’язки з країнами цих регіонів.

Маючи сприятливе географічне положення для розвитку туризму та готельної індустрії на сьогоднішній день Україна займає одно із останніх місць у списку європейських країн по кількості готелів. В Україні на тисячу мешканців припадає у середньому два готельних номера, тоді як у Європі цей показник складає не менше 14-18 [3]. Кількість готелів в Україні у порівнянні з визнаними туристичними центрами країн світу незначна. У Великобританії, наприклад, функціонує близько 26 тис. готелів [2]. За даними держкомстату України у 2007 р. кількість підприємств готельного типу склала 1420 одиниць. (табл. 1).

Таблиця 1.

Готелі та інші об’єкти тимчасового розміщення в Україні
  Кількість підприємств
готельного типу
Кількість номерів Житлова площа
всіх номерів, тис. м2
1995 р. 1396 62360 1032,3
2000 р. 1308 51012 949,1
Зміна, % -6,3 -18,19 -8,06
2001 р. 1258 49966 947,9
Зміна, % -3,82 -2,05 -0,12
2003 р. 1218 50412 997,8
Зміна, % -3,17 0,89 5,26
2004 р. 1192 50414 1012,2
Зміна, % -2,13 0,004 1,44
2005 р. 1232 51686 1072,4
Зміна, % 3,35 2,52 5,94
2006 р. 1269 53645 1120,2
Зміна, % 3,00 3,79 4,46
2007 р. 1420 62165 1313,6
Зміна, % 10,64 13,71 14,73

Чисельність готельних підприємств в Україні починаючи з 1995 р. по 2004 р. скоротилася на 204 готелю, і тільки з 2005 р. цей показник почав збільшуватися, найсуттєвіший ріст кількості готелів відбувся у 2007 р., темп приросту склав 10,64 % у порівнянні з 2006 р. Подібна ситуація відбувається із з місткістю готелів, так починаючи з 2003 р. спостерігається чітка тенденція до збільшення кількості номерів в готелях, так їх чисельність протягом 2003-2007 рр. зросла на 11753 одиниць, що становить 18,91%.

Таке збільшення чисельності підприємств готельного типу та номерного фонду на протязі 2002-2007 рр. пов’язано з ростом об’ємів в’їзного туризму і значним підвищенням загрузки існуючих готелів. Активізація розвитку готельного та туристичного бізнесу пов’язана також з певними сприятливими факторами: прийняттям Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 рр., покращенням законодавчої бази у цілому для туризму та готельної справи, розробкою серії постанов Кабінету Міністрів, спрямованих на розвиток туризму, відміною готельного збору, бюджетним фінансуванням програм по розвитку туризму [4]. Усі ці тенденції призвели до збільшення об’ємів в’їзного туризму з 6,4 млн. чол. у 2000 р. до 25,4 млн. чол. у 2008 р. (рис. 1)

Динаміка туристичних потоків в Україні
Рис. 1. Динаміка туристичних потоків в Україні

Отже, проаналізувавши данні, щодо кількості іноземних громадян, які відвідали Україну з 2000 р. до 2008 р. можна зробити висновок, що спостерігається чітка тенденція збільшення туристичного потоку. Так тільки з 2006 р. по 2007 р. кількість відвідувачів країни збільшилась з 18,9 млн. чол. до 23,1 млн. чол. відповідно, що дорівнює 22,1%. Аналізуючи кількість туристів, обслугованих суб’єктами туристичної діяльності України зазначимо, що найбільшої своєї чисельності цей показник досягнув у 2007 р. (28,6 млн. чол.), а на початку аналізованого періоду він становив 20,1 млн. чол. Необхідно відмітити тенденцію достатньо інтенсивного зростання цього показника починаючи з 2004 р., так за період 2004-2007 рр. кількість туристів, обслугованих суб’єктами туристичної діяльності України збільшилась на 972 тис. чол., що складає 34%.

Серед міст України найбільша кількість готелів припадає на Львів, у 2007 р. їх кількість становила 128 одиниць, тоді як у Києві - 123 одиниці, їх кількість збільшилась у порівнянні з 2006 р. на 18 (14,07%) і 6 (4,88%) одиниць відповідно. На третьому місці Дніпропетровськ 107 готелів (10924 номерів), далі йдуть Ніколаєв 84 готелю (11235 номера), АР Крим 83 готелю (14012 номера) та Луганськ 83 одиниці (4722 номера) [5].

Проте ніхто наразі не може гарантувати повну достовірність наведених даних про кількість готельних номерів в Україні. Це пов’язано з бурхливим розвитком приватного готельного бізнесу на тлі виникнення ринкових відносин в економіці країни. Як в курортних регіонах (в Криму та в Карпатах), так і в історико-культурних центрах (Києві, Львові тощо), а також вздовж автомобільних трас з’являються готелі, пансіони та мотелі різної місткості та з різним рівнем комфортності. Кількість готельних закладів змінюється практично щомісячно, тому навести точні дані щодо кількості готельних місць в цілому по країні поки що неможливо [6].

Для заохочування туристів у конкретний регіон чи місто України необхідно створювати позитивний туристичний імідж. Маркетингові завдання міста на ринку туризму наступні:

- збільшення кількості іноземних туристів із конкретної країни чи її регіону;
- збільшення об’ємів внутрішнього туризму, в т.ч. із конкретних регіонів;
- збільшення об’ємів затрат середньостатистичного туриста;
- розширення рамок сезону [7].

Для координації маркетингових зусиль в готельному та туристичному бізнесі на новому якісному рівні необхідна системна маркетингова політика місцевої, центральної влади та бізнесу.

Швидка інтеграція України в світову готельну індустрію пов’язана з виходом на національний ринок міжнародних готельних мереж. Головним фактором, який привертає в Україну закордонні компанії, які займаються готельним бізнесом, залишається низький рівень насищення ринку та високий попит на готельні послуги. На сьогодення в Україні діють готелі під управлінням двох міжнародних готельних операторів - Rezidor Hotel Group (Бельгія) та Hyatt Hotels (США), та турецької мережі Riksos. Також на український готельний ринок бажають ввійти такі міжнародні готельні мережі як Marriott, Hilton, Hyatt, Sheraton, Holiday Inn, Accor та інші. В Україні є одна національна готельна мережа Premier Hotels, якою керує компанія Premier International Ltd. У состав мережі Premier Hotels входять сім готелів - “Ореанда” в Ялті, “Лондонський” в Одесі, “Стар” в Мукачевому, “Космополіт”, “Аврора” в Харкові, “Прем’єр Палас” у Києві, “Дністер” во Львове. Крім формування першої національної готельної мережі в останні роки в Україні було зроблено ще декілька заявок на створення управляючих компаній для декількох груп готелів чи на просунення готельним марок. Ярко виявлена корпоративна ідентичність готелів «Донбас Палас» (м. Донецьк) і «Опера» (м. Київ) дозволяє говорити о існуючим ядрі ще однієї потенційної мережі високого рівня [4]. Ці два готелі входять до складу всесвітньої готельної організації - The Leading Hotels of the World, яка представляє більше 430 готелів у 80 країнах світу, загальний потенціал яких перевищує 80 тис. номерів. The Leading Hotels of the World пропонує членам асоціації глобальну мережу та інфраструктуру продаж і маркетингу під міжнародним брендом. Готелі, які входять до складу асоціації зберігають неповторний індивідуальний характер, отримуючи усі переваги від приєднання до бренду Leading Hotels.

Вихід закордонних готельних операторів на український ринок проходить у більшості випадків по західній схемі. Вона передбачає, що оператор не займається безпосередньо побудовою готелю, а укладає контракт строком на двадцять років з компанією-девелопером і здійснює управління об’єктом. Основними перевагами такого співробітництва для українського девелопера є використання всесвітньо відомого бренда, який символізує високий рівень якості для кінцевого споживача та потенційних інвесторів. Вигода оператора при співробітництві з українською компанією є в використанні її знаній специфіки місцевого ринку. Це дозволяє реалізувати проект у більш коротші строки з меншими затратами та рисками [3].

Серед факторів які повинні позитивно впливати на розвиток готельної індустрії держави потрібно відмітити проведення в Україні фіналу чемпіонату Європи по футболу. За даними Ради по питанням туризму та курортів, у відповідності з вимогами УЄФА к 2012 р. в Україні повинно з’явитися 34 нових готелю. Вісімнадцять із них припадає на сегмент 4-5 зірок, а шістнадцять - на більш дешевшу категорію. Припускається, що на будівництво готелів вищого сегменту знадобиться 300 млн. дол. Однак проведення ЄВРО-2012 не буде вирішальною подією в розвитку готельної індустрії, його цінність полягає в підвищенні інвестиційного іміджу України та туристичному потенціалу країни у майбутньому.

Таким чином, на підставі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:

1. географічне та геополітичне положення держави сприяє розвитку всебічних зв’язків України з європейськими, азіатськими та африканськими країнами, що в свою чергу збільшую туристичні потоки, а отже й сприяє розвитку туристичної та готельної індустрії;
2. прийняття Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 рр., покращення законодавчої бази у цілому для туризму та готельної справи, розробка серії постанов Кабінету Міністрів, спрямованих на розвиток туризму, відміна готельного збору, бюджетне фінансування програм по розвитку туризму призвело до активізації розвитку готельного та туристичного бізнесу, так починаючи з 2004 р. простежується чітка тенденція збільшення готелів та їх номерного фонду, кількість іноземних громадян, які відвідали Україну у 2008 р. збільшилась на 74,74 % у порівнянні з 2000 р.;
3. вихід міжнародних готельних мереж на ринок України та створення національних мереж обумовлено високою рентабільностью готельного бізнесу, низьким рівнем насищення ринку та високим попитом на готельні послуги. На сьогоднішній день в Україні діють готелі під управлінням двох міжнародних готельних операторів - Rezidor Hotel Group (Бельгія) та Hyatt Hotels (США), та турецької мережі Riksos. В Україні є одна національна готельна мережа Premier Hotels, якою керує компанія Premier International Ltd. У состав мережі Premier Hotels входять сім готелів, які розташовані в різних містах України;
4. для розвитку готельної індустрії України необхідно створювати позитивний туристичний імідж конкретного регіону чи міста, це може відбуватися за допомогою позиціонування міста як центра регіональної чи світової економічної активності, міста-легенди, в якому збереглись унікальні культурні пам’ятники історії та яке зв’язано з історичними особистостями та подіями та ін. Системна маркетингова політика місцевої та центральної влади може привертати мільйони туристів, що у свою чергу буде підштовхувати інвесторів будувати нові готелі в Україні, а отже розвивати готельну індустрію в цілому.

Джерела та література

1. Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент [Текст] навчальний посібник / Л.І. Нечаюк, Н.О.Нечаюк - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 348 с.
2. Опанащук, Ю.Я. Развития гостиничного хозяйства в Украине: тенденции и перспективы [Текст] / Ю.Я. Опанащук // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2004. - №3. - С. 70-72.
3. Исакова, Д. Пришествие звезд [Текст] / Д. Исакова // Инвестгазета. - 2008. - №15. - С. 34-36.
4. Гостиничная индустрия Украины. Прошлое. Настоящее. Будущее. [Текст] // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2008. - №3. - С. 10-20.
5. Державний комітет статистики України: [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
6. Тупкало, В.М., Вітавська Г.П. Стратегія розвитку готельного бізнесу в Україні // Економіка та держава. - 2007. - №4.- С. 43-44.
7. Маркетинг городов как туристических центров и их инвестиционный имидж [Текст] // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2008. - №4. - С. 18-25.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.