Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Дем’янченко А.Г.
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація та управління підприємствами
туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому. - 2009. - №13. - С.183-187.

Потенціал і проблеми розвитку круїзного бізнесу в Україні

круїзний бізнес У статті розглядається сучасний стан круїзного бізнесу в світі та в Україні, узагальнюються проблеми, пов’язані з його розвитком, пропонуються напрями стимулювання та підвищення конкурентноздатності цього виду туристичної діяльності.

Ключові слова: круїзний бізнес, конкурентноздатність, стимулювання, транспортна інфраструктура, туристичні пасажирські перевезення.

Постановка проблеми. Витоки сучасної української круїзної дійсності йдуть від початку 90-х рр. минулого століття, коли в часи зародкової стадії капіталізму морський та річковий пасажирський флот, який лишився у спадок після розпаду СРСР, зостався один на один з жорсткими ринковими реаліями. Пройшовши гирло конкуренції на регіональному ринку пасажирських туристичних перевезень, в строю залишилось тільки Українське Дунайське пароплавство, яке здійснює туристичні маршрути водами Дунаю, заходячи в українські та іноземні порти. З іншого боку, суттєво скоротився вітчизняний попит на морські та річкові круїзи, що обумовило необхідність туристичних фірм виходити на світовий ринок для розширення обсягів та географії потенційних споживачів такого специфічного турпродукту. Але приток туристів на звичайні круїзні маршрути через українські порти викрив декілька нагальних проблем, які відбивають наміри іноземних туристів повертатися до нашої країни.

Таким чином, у зв’язку із загостренням економічної ситуації в світі, а також сучасним станом транспортної інфраструктури туристичних пасажирських перевезень, митного та паспортного регулювання з боку державних органів, якості обслуговування туристів в Україні, перед учасниками туристичного ринку морських та річкових подорожей постає завдання визначення проблем і потенціалу конкурентоспроможності розвитку круїзного бізнесу, що і є метою даної роботи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх досліджень показав, що складнощі розвитку сучасного круїзного бізнесу в Україні вивчають науковці не досить активно, хоча в своїх працях академік В. Селіванов розглядає питання, пов’язані з комплексним обслуговуванням круїзних лайнерів в українських портах, ставить проблеми, з цим пов’язані, наголошує на шляхах їх подолання [1, c.26, 2, c. 32].

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження розвитку світового круїзного ринку за останні роки показує стабільне зростання обсягів пасажирських туристичних перевезень як морськими, так і річковими маршрутами. Близько 13 млн. людей побували в круїзних подорожах різного виду в 2007 р. [3]. В 2008 р., не дивлячись на зниження туристичної активності через розвиток фінансової кризи, провідні світові круїзні компанії не відміняють тури у зв'язку з відсутністю попиту. Крім того, такі “акули” круїзного бізнесу, як “Сarnival Cruise Lines”, “Royal Caribbean Cruises Ltd”, “Crystal Cruises” не тільки не планують скорочувати обсяги своєї діяльності, але і спускають на воду новітні круїзні лайнери, розробляють нові цікаві напрями для подорожей.

Звичайно, лідери світового круїзного бізнесу все-таки відчувають на собі вплив економічної кризи, хоча і меншою мірою, ніж дрібні його учасники. Наприклад, “Сarnival Cruise Lines” - найбільший північноамериканський оператор морських круїзів, передбачає в 2009 р. дещо зменшити кількість подорожей в європейському, наразі непопулярному напрямі . Через зниження доходів основного кола клієнтів компанія збільшує частку продажів путівок у своєму традиційному регіоні - Карибський басейн, берег США, Мексики, Канади. Проте все-таки вона планує організацію круїзів у такій популярній серед туристів зоні, як Середземне море [4].

У цілому ж професійні учасники світового круїзного ринку проводять паралелі між фінансово-економічною ситуацією і кризою людської довіри, що склалася 2001 р. після терактів в Нью-Йорку, коли обсяги круїзних подорожей катастрофічно знизилися і деякі компанії збанкрутіли або істотно скоротили персонал. Тоді ніхто і не підозрював, наскільки зможуть збільшитися обсяги перевезень у круїзному бізнесі. З оптимізмом дивляться в майбутнє і члени міжнародної асоціації Cruise Lines International Association, які мають намір збільшити кількість туристичних пасажирських перевезень [3].

Становище на світовому ринку круїзів обумовлює і те, що українському бізнесу не варто відвертатися від ідеї їх розвитку в Чорноморському регіоні, тим паче, що потенціал є. Пасажирський термінал порту Одеса в 2007 р. прийняв 69 суднозаходів великих круїзних пасажирських суден, тобто близько 75 тис. пасажирів, а за 10 місяців 2008 р. через морський вокзал 73 рази проходили іноземні круїзні лайнери, привізши в місто близько 89 тис. пасажирів і це без урахування суднозаходів круїзних суден типу “ріка-море”, а також вантажопасажирських суден регулярної лінії “Одеса - Стамбул - Одеса”. Тішить і те, що на 2009 р. Одеський морський порт має 57 заявок на суднозаходи іноземних круїзних суден, при тому, що в даний час вантажний морський транспорт в більшості своїй стоїть у портах або перевозить вантажі за наднизькими розцінками [5].

Знаковою подією у сфері розвитку круїзного бізнесу в Україні стала міжнародна конференція “Blaсk Sea Cruise 2008”, організована Одеським морським портом, Асоціацією портів Чорного і Азовського морів, участь в якій також взяли власники, оператори круїзних лайнерів, адміністрації припортових міст, фінансові установи [6]. На конференції обговорювалася проблематика пасажирських і круїзних перевезень в Чорноморському регіоні, портової пасажирської інфраструктури, адміністративного сприяння, підвищення якості обслуговування туристів, проводилися презентації інвестиційних проектів щодо розвитку туристичної інфраструктури портових міст і регіонів.

Після конференції її учасники прийшли до декількох висновків, серед яких, наприклад, такий: туристичний бізнес в Україні, а особливо в Чорноморському регіоні, має достатньо високий потенціал для розвитку, тому що Одеса є одним із процвітаючих і найбільш привабливих портів Чорноморського басейну з точки зору географічного положення, інфраструктури, культурних пам’яток; для розвитку круїзного бізнесу необхідно виконати декілька умов, а саме впровадити туристичний бізнес та його розвиток шляхом підвищення іміджу як всього Чорного моря з точки зору туристичного маршруту, так і кожного з його портів; досягнути відповідності обслуговування туристів їхнім потребам, можливо різного рівня, встановити такий рівень витрат для туриста, який був би адекватним якості послуг, а також відповідав світовому рівню цін.

У сучасних умовах особливо гостро перед українським круїзним бізнесом стоять декілька нагальних проблем, що заважають активно інтегруватися в міжнародний туристичний ринок [7]. Це, по-перше, не відповідний світовим стандартам якості і безпеки пасажирський флот, від якого після розпаду СРСР залишилися одиниці діючих суден. По-друге, відсутність інфраструктури, як портової, так і туристичної, культурної. По-третє, адміністративні перешкоди у вигляді ускладнених митних і прикордонних процедур.

З метою вирішення позначених і цілої низки інших проблем стосовно розвитку ринку круїзів в Україні необхідно вживати заходи не тільки на рівні судноплавних компаній, портових комплексів, туристичних фірм, але і на рівні держави, оскільки ситуація на фінансовому ринку, що склалася, зашкодить привернути великий обсяг довгострокових інвестицій для будівництва нових суден або реконструкції інфраструктури.

Таким чином, напрямами стимулювання розвитку круїзного бізнесу в нашій країні та досягнення ним певного рівня конкурентоспроможності на світових ринках можуть бути наступні.

1. На рівні державних інститутів:

- довгострокові інвестиції в будівництво морських і річкових круїзних суден на українських суднобудівних заводах, що дасть можливість не тільки відновити пасажирський флот, але і завантажити замовленнями суднобудівні підприємства;
- інвестиції у вдосконалення портової інфраструктури, а саме, поглиблення акваторії портів для прийому потужних круїзних лайнерів будівництво сучасних пасажирських терміналів, підвищення якості сервісу, що надається туристам;
- застосування усного декларування пасажирами багажу, валютних цінностей, які вони мають при собі на відміну від існуючого порядку письмового декларування, розробленого та прийнятого до виконання митними службами України;
- спрощення прикордонних процедур щодо оформлення іноземних туристів і екіпажів суден. На сьогодні існує проблема в тому, що через велику кількість туристів на круїзному лайнері досить важко якісно організувати заповнення міграційних карток;
- розробка фінансових пільг для судновласників круїзних суден, зокрема щодо грошових зборів при заході в українські порти, що значно полегшить податковий тиск на компанії та зменшить навантаження на собівартість перевезень;
- більш поглиблена міжнародна і регіональна співпраця з економіко-політичними організаціями, професійними асоціаціями у сфері туризму і транспорту з метою популяризації України як країни з великим потенціалом для отримання прибутку від круїзної діяльності, отримання преференцій від членства;
- модернізація транспортної інфраструктури України, налагодження транспортного повітряного, наземного сполучення з портовими і великими містами країн Чорноморського регіону;
- організація міжнародних виставок і конференцій, за допомогою яких можна буде презентувати Україну, як країну з багатим історичним і культурним минулим, цікавим теперішнім, безпечну для громадян будь-якої національності і релігійних переконань, зручну для відпочинку.

2. На рівні судноплавних компаній:

- розробка довгострокових інвестиційних проектів щодо відбудови сучасних пасажирських круїзних лайнерів та формування пасажирського флоту із залученням до їх фінансування іноземних та вітчизняних інвесторів;
- підвищення професійного та культурного рівня працівників круїзних суден, організація стажування персоналу, що працює безпосередньо з туристами в провідних круїзних компаніях з метою доведення до світових стандартів якості обслуговування пасажирів;
- оптимізація методик визначення вартості пасажирських перевезень і розробка ефективних стратегій формування цін на ці послуги, що дасть можливість, з одного боку, забезпечити компаніям необхідний рівень прибутку, а з іншого, - достатній рівень попиту на свої послуги.

3. На рівні операторів круїзів, туристичних фірм:

- укладання договорів з авіа-, авто-, залізничними компаніями на комплексне
- бронювання квитків, що дасть можливість потенційним туристам заощадити на переміщенні до місця круїзу і назад додому;
- резервування паркувальних місць на автостоянках для пасажирів у портах відправлення, що полегшить проблему збереження автомобіля клієнта на момент круїзу і дозволить йому продовжити подорож, відправившись до місця початку круїзу на машині і назад, ураховуючи те, що автомобільні дороги і пейзаж сприяють комфортному проїзду;
- укладення комплексних договорів на оренду автомобілів туристами, якщо планується змішаний круїз, що поєднує подорож по морю або річці з поглибленим індивідуальним туром всередину обраної країни;
- застосування гнучкої системи знижок залежно від термінів сплати за круїзну путівку;
- розробка різних видів круїзних подорожей, розрахованих на різні рівні доходів клієнтів, вік, переваги у сфері розваг, рівень активності;
- розширення програми супроводу туриста в круїзній подорожі та після неї, тобто спілкування з клієнтом на проектному рівні, який передбачає підтримку відносин з ним не тільки під час круїзу, але і після нього, цікавлячись його враженнями від подорожі, поздоровляючи з певними датами, презентуючи каталоги подорожей на новий сезон і т.ін.

Висновки:

1. Маючи культурні, природні визначні пам'ятки, відносну зовнішню політичну стабільність і безпеку, розвинуте транспортне сполучення з великим містами і столицями по всьому світу, комфортабельні кліматичні умови, а також всебічно стимулюючи і розвиваючи морський і річковий туризм, Україна має всі шанси стати одним із лідерів круїзного бізнесу в Чорноморському регіоні й отримати статус туристичної перлини.
2. Перспективами подальших досліджень даного напряму можна вважати виявлення та аналіз конкурентного потенціалу та переваг круїзного бізнесу в Україні на державному, регіональному рівні та безпосередньо на рівні суднохідних компаній та туристичних операторів, як основних ланок надходження туристичних послуг до споживача.

Список використаних джерел

1. Селиванов В. Круизам - зеленый коридор [Электронный ресурс] / В. Селиванов // Судоходство. - 2008. - №3. - С.26. - Режим доступа к журн.: http://www.sudohodstvo.org/new/contents.
2. Селиванов В. Дайте воду пароходу [Электронный ресурс] / В. Селиванов // Судоходство. - 2008. - №1-2. - С.32. - Режим доступа к журн.: http://www.sudohodstvo.org/archive/contents/?jarc=17.
3. Несмотря на экономический кризис, спрос на международные круизы растет и в Европе, и в США [Электронный ресурс] // Туристический портал «Tour genius» // Новости - 17.10.2008. - Режим доступа: http://www.tourgenius.ru/news/view.htm?startDate=17.10.2008&id=422900258.
4. Даниленко Д.В. Европе Carnival скромно [Электронный ресурс] / Д.В. Даниленко // Профессиональный туристический портал «Tourdom» // Новости туризма. - 29.10.2008. - Режим доступа: http://www.tourdom.ru/news/?day=2008-10-29&month=-1&read=19330.
5. В порту Одесса завершена пассажирская навигация [Электронный ресурс] // Туристический портал «В отпуск» // Новости. - 05.11.2008. - Режим доступа: http://www.votpusk.ru/news.asp?msg=239634.
6. Вице-президент Royal Caribbean: Одесса занимает ключевую позицию среди портов Черного моря [Электронный ресурс] // Новини. - 25.09.2008. - Режим доступу: http://www.odessa.ua/news/16872.
7. Бабкин А.В. Специальные виды туризма /А.В. Бабкин. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 252 с.

В статье рассматривается современное со стояние круизного бизнеса в мире и в Украине, обобщаются проблемы, связанные с его развитием, предлагаются направления стимулирования и повышения конкурентоспособности этого вида туристической деятельности.

Ключевые слова: круизный бизнес, конкурентоспособность, стимулирование, транспортная инфраструктура, туристические пассажирские перевозки.

In the presented article the modern condition of cruises business in a world and in Ukraine is considered, the problems related to his development are summarized, directions of stimulation and rise of competitiveness of this type of tourist activity are offered.

Keywords: cruising, competitive ability, motivation, transport infrastructure, tourist passenger transportation.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.