Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

зміст | 1-52 | 53-104 | 105-156 | 157-208 | 209-260 | 261-312 | 313-364 | 365-416 | 417-468 | 469-520 | 521-572 | 573-624

Тестові завдання для контролю знань випускників освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом 0502 "Менеджмент" зі спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій"

тести 573-624

Тестове завдання № 573. Що з переліченого входить до складу ВВП:
1. Вартість нового підручника у місцевій книгарні.
2. Купівля нових акцій у брокера.
3. Купівля у сусіда вживаного автомобіля.
4. Купівля облігацій у корпорацій.

Тестове завдання № 574. Відрахування на спожитий капітал - це:
1. Амортизація.
2. Чисті іноземні інвестиції.
3. Чисті інвестиції.
4. Фонди, які не можуть бути використані для закупівлі спожитих товарів.

Тестове завдання № 575. Якщо з НД вирахувати податки на прибуток корпорацій, нерозподілений прибуток та внески на соціальне страхування, а потім додати чисті трансфертні платежі, то отримана сума - це:
1. Амортизація.
2. ВВП.
3. Дохід кінцевого використання.
4. Особистий дохід.

Тестове завдання № 576. Якщо обсяг реального ВВП знизився на 9%, а чисельність населення у тому ж році скоротилася на 4%, то:
1. Номінальний ВВП не змінився.
2. Реальний ВВП на душу населення знизився.
3. Реальний ВВП на душу населення збільшився.
4. Реальний ВВП збільшився, а номінальний знизився.
5. Ціни впали на 3%.

Тестове завдання № 577. Якщо обсяг номінального ВВП та рівень цін знизилися, то:
1. Реальний ВВП не змінився.
2. Реальний ВВП збільшився менше, ніж ціни.
3. Реальний ВВП скоротився.
4. Ця інформація не дозволяє визначити динаміку реального ВВП.
5. Усі попередні відповіді неправильні.

Тестове завдання № 578. Для розширення виробничого потенціалу країни необхідно, щоб:
1. НД перевищував обсяг споживчих, видатків населення та держави.
2. ВВП перевищував ВНД.
3. ВНД перевищував ВВП.
4. ВНД перевищував ЧВП на величину амортизації.

Тестове завдання № 579. Якщо номінальний дохід зріс на 6%, а рівень цін на 9%, то реальний дохід:
1. Зріс на 3 %.
2. Зріс на 15%.
3. Знизився на 3%.
4. Знизився на 15%.
5. Залишився незмінним.

Тестове завдання № 580. Органи державного нагляду за охороною праці в Україні:
1. Президент, Верховна Рада та Кабінет Міністрів.
2. МВС, СБУ та комітет по праці Верховної Ради.
3. Генеральна прокуратура України, Держкомнаглядохронпраці, Державний комітет ядерної та радіаційної безпеки, УПО MB СУ, санепідеморгани МОЗ України.
4. МВС, УПО, СЕС МОЗУ, КМУ, ВРУ.
5. Держнаглядохоронпраці України, УПО МВСУ, місцеві органи влади.

Тестове завдання № 581. Час для проведення спеціального розслідування нещасних випадків:
1. 3 доби.
2. 10 діб.
3. 30 діб.
4. 1 доба.
5. 5 діб.

Тестове завдання № 582. Тривалість зберігання акта форми Н-1 про нещасні випадки:
1. 1 рік.
2. 45 років.
3. 10 років.
4. 3 місяці.
5. 5 років.

Тестове завдання № 583. Приблизно збитки від виробничого травматизму обчислюють за формулою:
1. ПЗ = 1,5 · Дн · Зср.
2. Пз = 3,6 · Дн/Зср.
3. Пз = 3ср/Днo · 100%.
4. ПЗ = 1000Т · Зср.
5. Пз = Т/Пo · 100%.

Тестове завдання № 584. У структурі втрат від травматизму та захворювань виплата за листками непрацездатності становить:
1. 15%.
2. 35%.
3. 55%.
4. 10%.
5. 25%.

Тестове завдання № 585. Небезпечними для людини є електроструми напругою:
1. 12 В, 40 В, 127 В, 220 В.
2. 40 В, 127 В, 220 В, 380 В.
3. 127 В, 220 В, 380 В.
4. 220 В.
5. 380 В.

Тестове завдання № 586. Мікроклімат - це:
1. Поєднання температури, вентиляції, шуму та вібрації.
2. Поєднання температури, відносної вологості, тиску, швидкості циркуляції повітря та променевої енергії.
3. Сукупність освітленості, температури та вентиляції.
4. Організоване контролювання повітрообміну між зовнішнім середовищем і робочим приміщенням.
5. Теплообмін між організмом людини і навколишнім середовищем.

Тестове завдання № 587. Пожежа - це:
1. Горіння, яке не спричинене і не контролюється людиною.
2. Горіння та обвуглення всіх горючих речовин.
3. Неконтрольований процес горіння поза встановленим вогнищем, що безкорисно знищує матеріальні цінності і загрожує життю людини.

Тестове завдання № 588. Об'єм штучної водойми, необхідний для гасіння пожеж, розраховують за
формулою:

1. W = 3600FV.
2. V = √(2g/y)·pa.
3. Q = 3,6gtz.
4. W = 3,6gw√2gh.
5. Q = μw√(2g/y).

Тестове завдання № 589. Вкажіть основні законодавчі акти про охорону праці:
1. Конституція України. Закони України "Про охорону здоров'я", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". Кодекс законів про працю України.
2. Закони України "Про охорону праці" "Про пожежну безпеку", "Про використання ядерної енергії та радіаційний захист" Конституція України.
3. Кодекс законів про працю України . Закони України "Про пожежну безпеку", "Про охорону здоров'я", "Про використання ядерної енергії та радіаційний захист".
4. Конституція України, Закони України "Про охорону праці", "Про охорону здоров'я", "Про пожежну безпеку", "Про використання ядерної енергії та радіаційний захист", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Кодекс законів про працю України."

Тестове завдання № 590. Вкажіть, яку відповідальність несуть посадові особи за порушення законодавства та інших нормативів з охорони праці:
1. Матеріальну, адміністративну, моральну, службову.
2. Кримінальну, моральну, дисциплінарну, службову.
3. Дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну.
4. Адміністративну, матеріальну, моральну.

Тестове завдання № 591. Вкажіть термін гарантованої відпусти по вагітності згідно із законодавством:
1. 45 календарних днів.
2. 60 календарних днів.
3. 90 календарних днів.
4. 100 календарних днів.
5. 70 календарних днів.

Тестове завдання № 592. Вкажіть методи аналізу виробничого травматизму:
1. Монографічний, виробничий, економічний, цільовий.
2. Економічний, цільовий, статистичний, виробничий.
3. Виробничий, цільовий, статистичний, монографічний.
4. Статистичний, монографічний, топографічний, економічний.

Тестове завдання № 593. Вкажіть види інструктажів, які проводяться із працівниками:
1. Оперативний, плановий, позаплановий, тимчасовий.
2. Вступний первинний, повторний, позаплановий, цільовий.
3. Плановий, цільовий, оперативний, вступний.
4. Тимчасовий, оперативний, вступний, цільовий.

Тестове завдання № 594. Вкажіть, при якій кількості працюючих вводиться в штат господарства посада інженера з охорони праці:
1. 100-200 чоловік.
2. 700-800 чоловік.
3. 50-150 чоловік.
4. 300-500 чоловік.

Тестове завдання № 595. Вкажіть фонди охорони праці, згідно із законом України "Про охорону праці":
1. Місцевий, регіональний, підприємницький, державний.
2. Державний, галузевий, регіональний, підприємницький.
3. Обласний, галузевий, регіональний, місцевий.
4. Регіональний, державний, галузевий, місцевий.

Тестове завдання № 596. Вкажіть, через який період посадові особи повинні пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці:
1. Кожний рік.
2.Один раз на три роки.
3. Через півроку.
4. Один раз на п'ять років.

Тестове завдання № 597. За ступенем важкості (енергозатратами) всі роботи поділяють на:
1. Легкі, помірні, важкі, надмірні.
2. Легкі, середні, важкі.
3. Легкі, середні, помірні, надмірні.
4. Помірні, середні, важкі.

Тестове завдання № 598. Нормативне природне освітлення лежить в межах:
1. 100 - 200 лк.
2. 300 - 500 лк.
3. 250 - 350 лк.
4. 150 - 300 лк.
5. 200 - 400 лк.

Тестове завдання № 599. Розрахунок кількості вікон для певного приміщення:
1. nb = ωFn/Fb.
2. Nb = Fna/Fb.
3. Nb = Eba/E3.
4. nb = ΔP/Fn·a.

Тестове завдання № 600. Штучне освітлення за функціональним призначенням поділяється на:
1. Нічне, робоче, евакуаційне, сигнальне.
2. Охоронне, виробниче, евакуаційне, аварійне.
3. Робоче, аварійне, евакуаційне, охоронне.
6. Сигнальне, робоче, аварійне, евакуаційне.

Тестове завдання № 601. Умови праці за показниками шкідливості і небезпечності можуть бути:
1. Ідеальні, оптимальні, задовільні, незадовільні.
2. Оптимальні, допустимі, задовільні, шкідливі.
3. Оптимальні, допустимі, шкідливі, небезпечні.
4. Оптимальні, добрі, шкідливі, незадовільні.

Тестове завдання № 602. Небезпечні і шкідливі виробничі чинники поділяють на групи:
1. Технічні, суспільні, хімічні, фізичні.
2. Біологічні, психофізіологічні, хімічні, фізичні.
3. Фізичні, хімічні, біологічні, механічні.
4. Природні, технічні, суспільні, хімічні.

Тестове завдання № 603. Вентиляція за походженням буває:
1. Вентиляторна, вітрова, шахтна.
2. Природна, інфільтраційна, аераційна.
3. Механічна, природна, комбінована.
4. Витяжна, вітрова, припливна.

Тестове завдання № 604. Спецхарчування видається:
1. При наявності небезпечних умов праці.
2. На виробництвах зі шкідливими умовами праці.
3. При роботі з пестицидами.
4. Для ковалів, електрозварювальників, акумуляторників і кочегарів.
5. При протруюванні, обприскуванні та обпилюванні.

Тестове завдання № 605. Склади для зберігання мінеральних добрив розташовуються від населених пунктів:
1. На відстані 100м.
2. На відстані 200м.
3. На відстані 300м.
4. На відстані 400м.
5. На відстані 500м.

Тестове завдання № 606. До санітарно-побутових приміщень відносяться:
1. Гардеробна, душова, медичний пункт та їдальня.
2. Туалетна, профілакторій, вмивальна, душова і кімната особистої гігієни. .
3. Кімната психологічного розвантаження, профілакторій, медпункт, гардеробна і кімната для куріння.
4. Гардеробна, вмивальна, душова, туалет і кімнати для приймання їжі, куріння, зігріву, особистої гігієни.
5. Гардеробна, вмивальна, душова, туалет, буфет і кімнати для куріння, психологічного розвантаження та особистої гігієни.

Тестове завдання № 607. Сигнальні кольори з техніки безпеки означають відповідно:
1. Червоний - попередження, жовтий - небезпека, заборона, синій -нормальна робота, зелений - інформація.
2. Червоний - небезпека, жовтий - попередження, заборона, синій -інформація, зелений - нормальна робота.
3. Червоний - попередження, жовтий - нормальна робота, синій - нормальна робота, зелений - інформація.
4. Червоний - небезпека, жовтий - попередження, заборона, синій -нормальна робота, зелений - інформація.

Тестове завдання № 608. Швидкість руху автомобіля при перевезенні в ньому людей не повинна перевищувати:
1. 40 км/год.
2. 50 км/год.
3. 60 км/год.
4. 70 км/год.

Тестове завдання № 609. Вкажіть відстань, яка є пожежобезпечною для хлібного масиву при розташуванні під час жнив заправки:
1. Не менше 30 м.
2. Не менше 45 м.
3. 35- 40 м.
4. 25-30 м.

Тестове завдання № 610. Вкажіть чинники, від яких залежить характер пожеж хлібних масивів:
1. Напряму вітру і засобів пожежогасіння.
2. Розміру площі горіння і швидкості вітру.
3. Реакції працюючих при виникненні пожежі.
4. Достатньої кількості техніки для гасіння.

Тестове завдання № 611. Вкажіть, якими засобами пожежної безпеки під час жнив, обладнують комбайн:
1. Іскрогасником, одним вогнегасником, однією лопатою, брезентом, баком з водою на 50 л.
2. Іскрогасником, двома вогнегасниками, двома лопатами, брезентом, баком з водою на 50 л.
3. Іскрогасником, вогнегасником, пожежним щитом, баком з водою на 100л.
4. Іскрогасником, вогнегасником, лопатою, брезентом, ящиком з піском, баком з водою на 20 л. заземлюючим пристроєм.

Тестове завдання № 612. У яких випадках забороняється застосовувати воду для гасіння пожежі:
1. Мазут, фарба, мастила, олія.
2. Мазут, фарба, мінеральні мастила, електрообладнання, тверді речовини.
3. Бензин, гас, мінеральні мастила, електрообладнання під напругою.
4. Для гасіння вибухонебезпечних речовин.

Тестове завдання №613. Назвіть вимоги пожежної безпеки, які ставляться до вулиць населених пунктів:
1. Головні вулиці повинні мати ширину не менше 20 - 25 м; другорядні -15 - 20 м ; проїзди і під'їзди -10 - 12 м.
2. Головні вулиці повинні мати ширину не менше 15 - 20 м; другорядні - 10 - 15 м; проїзди і під'їзди 5 - 10 м.
3. Головні вулиці повинні мати ширину не менше 10 - 15 м; другорядні -5 - 10 м; проїзди і під'їзди 3 - 5 м.
4. Головні вулиці повинні мати ширину не менше 5 - 10 м; другорядні -3-5 м; проїзди і під'їзди - 2 - 3 м.

Тестове завдання № 614. Ширина шляхів евакуації має бути не менше:
1. 2 м.
2. 1 м.
3. 1,5 м.
4. 3 м.

Тестове завдання № 615. Державне регулювання економіки у сфері галузевої та територіальної структури забезпечується за допомогою:
1. Заохочення нагромаджень у суб'єктів господарювання.
2. Заохочення розвитку нових галузей та видів виробництва.
3. Податкової політики та системи штрафів.
4. Створення додаткових стимулів інвесторам.
5. Фінансових стимулів.

Тестове завдання № 616. Об'єктами державного регулювання є:
1. Взаємозв'язки між окремими підприємствами.
2. Державні підприємства.
3. Підготовка та перепідготовка кадрів.
4. Спілки підприємців і фермерів.
5. Сфери, галузі економіки, явища та умови соціально-економічного життя країни.

Тестове завдання № 617. Регулювання зайнятості населення - це:
1. Гарантування мінімальної заробітної плати.
2. Залучення інвестицій для створення додаткових робочих місць.
3. Обмеження міграції населення;
4. Підтримання нормального співвідношення між попитом і пропозицією робочої сили.

Тестове завдання № 618. Податкова політика, норми і нормативи, регулювання цін, валютне регулювання, регулювання кооперації - це методи регулювання економіки:
1. Адміністративні.
2. Державне економічне програмування.
3. Донорські.
4. Економічні.
5. Протекціоністські.

Тестове завдання № 619. До тарифних методів державного регулювання зовнішньої торгівлі належать:
1. Валютні обмеження.
2. Контроль за дотриманням усіма суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності чинних законів України та умов міжнародних договорів.
3. Ліцензування, квотування.
4. Податки і збори з товарів, які ввозять, імпортні депозити, податкові кредити експортерам.
5. Регулювання ввезень і вивезень капіталу.

Тестове завдання № 620. Основним засобом регулювання зовнішньо-економічної діяльності є:
1. Гарантії, субсидії.
2. Ембагро.
3. Ліцензування.
4. Маркетингова діяльність.
5. Оподаткування.

Тестове завдання № 621. Основою для прийняття рішення про інвестування загальнодержавних бюджетних кадрів є:
1. Зовнішньоторговельні відносини.
2. Кон'юнктура ринку.
3. Паритетність цін па промислову і сільськогосподарську продукцію.
4. Прогнози економічного і соціального розвитку України, цільові науково-технічні і комплексні програми.
6. Розмір поступлень у бюджет.

Тестове завдання № 622. Державні інвестиції коштів державного бюджету в розвиток пріоритетних об'єктів у соціальній сфері забезпечуються:
1. Банківським кредитом.
2. Відрахуваннями підприємств і організацій.
3. Іноземними інвестиціями.
4. Коштами бюджетних асигнувань і державного бюджету.
5. Субсидіями.

Тестове завдання № 623. Переваги контрактної форми агропромислової інтеграції полягають у:
1. Контролюванні обсягу та асортименту виробленої продукції.
2. Покращанні маркетингової діяльності.
3. Пришвидшенні впровадження нових технологій.
4. Розвитку виробничої інфраструктури.
5. Стабільному надходженні продукції в потрібні терміни і контролі за якістю.

Тестове завдання № 624. Державне регулювання агропромислового комплексу зумовлене:
1. Вдосконаленням міжгалузевих взаємовідносин.
2. Збільшенням обсягів виробництва сільськогосподарської продукції.
3. Непостійністю цін і доходів в агропромисловому виробництві, що залежать від природних чинників і кон'юнктури ринку.
4. Рівнем середньодушових доходів.
5. Стабілізацією ринку сільськогосподарської продукції.

зміст | 1-52 | 53-104 | 105-156 | 157-208 | 209-260 | 261-312 | 313-364 | 365-416 | 417-468 | 469-520 | 521-572 | 573-624
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.