Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

зміст | 1-52 | 53-104 | 105-156 | 157-208 | 209-260 | 261-312 | 313-364 | 365-416 | 417-468 | 469-520 | 521-572 | 573-624

Тестові завдання для контролю знань випускників освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом 0502 "Менеджмент" зі спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій"

тести 209-260

Тестове завдання № 209. Показником, що характеризує забезпеченість енергетичними ресурсами в сільському господарстві, є:
1. Кількість еталонних гектарів, що припадає на 100 га сільськогосподарських угідь.
2. Кількість енергетичних потужностей, що припадає на 100 га сільськогосподарських угідь.
3. Рівень механізації.
4. Сумарна потужність усіх двигунів.
5. Потужність механічних двигунів.

Тестове завдання № 210. Назвати методику розрахунку ціни, суть якої полягає в нарахуванні націнок на собівартість товару:
1. Розрахунок ціни на основі аналізу беззбитковості.
2. Розрахунок ціни на основі закритих торгів.
3. Розрахунок ціни на основі рівня поточних цін.
4. Розрахунок ціни на основі цінності даного товару.
5. Середні витрати плюс прибуток.

Тестове завдання № 211. Ступінь цінової конкурентоспроможності означає:
1. На скільки товаровиробник може знизити свою ціну порівняно з ціною конкурента.
2. На скільки товаровиробник може підвищити свою ціну порівняно з ціною конкурента.
3. На скільки товаровиробник може знизити ціну на свою продукцію порівняно з ринковою ціною.
4. На скільки товаровиробник може знизити ціну на свою продукцію порівняно з ринковою ціною, забезпечивши беззбитковість виробництва.
5. Ступінь можливого підвищення товаровиробником ціни на свою продукцію порівняно з ринковою ціною.

Тестове завдання № 212. Ціновий попит на продукцію буде еластичний, якщо:
1. Коефіцієнт еластичності попиту >1.
2. Коефіцієнт еластичності попиту = 1.
3. Коефіцієнт еластичності пропозиції >1.
4. Коефіцієнт еластичності пропозиції <1.
5. Коефіцієнт еластичності пропозиції = 1.

Тестове завдання № 213. Закон попиту пояснює вплив змін у цінах на рівень:
1. Попиту.
2. Прибутку.
3. Пропозиції.
4. Собівартості.

Тестове завдання № 214. Виділення зональних агропромислових територіальних комплексів в Україні зумовлене:
1. Розвитком переробної промисловості.
2. Розвитком транспортної мережі.
3. Територіальними відмінностями в природних та економічних умовах.
4. Територіальними відмінностями розвитку соціальної інфраструктури села
5. Територіальними особливостями розселення.

Тестове завдання № 215. Основою оцінки розміру маятникової міграції є :
1. Кількість населення, що бере участь у міграції.
2. Кількість постійного населення.
3. Кількість працюючих.
4. Кількість робочих місць.
5. Природний приріст населення.
6. Середньодушовий дохід.

Тестове завдання № 216. Елементами територіальної структури народного господарства є:
1. Галузі народного господарства.
2. Міжгалузево-виробничі формування.
З .Підприємницькі формування.
4. Промислові центри, економічні райони.
5. Території, забруднені шкідливими викидами.
6. Територіально-виробничі комплекси.

Тестове завдання № 217. Формами суспільної організації виробництва є:
1. Агрофірми, сільськогосподарські підприємства.
2. Агломерація, промислові центри.
3. Галузева, територіальна.
4. Кооперування, концентрація, спеціалізація.
5. Приватна, державна, кооперативна.

Тестове завдання № 218. Метою комплексного розвитку регіону є:
1. Додержання екологічної рівноваги.
2. Зростання експортно-імпортного сальдо.
3. Підвищення життєвого рівня населення.
4. Раціональне використання природних ресурсів, трудових ресурсів, додержання екологічної рівноваги.
5. Ріст виробництва продукції.
6. Розвиток соціальної інфраструктури.

Тестове завдання № 219. Ціна, за якою споживач оцінює для себе потреби в товарі рівні витратам називається:
1. Ціною виробника.
2. Ціною покупця.
3. Ціною продавця.
4. Ціною рівноваги.
5. Ціною споживача.

Тестове завдання № 220. Стабільний рівень ціни означає:
1. Не допускати процесів гіперінфляції.
2. Не допускати процесів дефляції.
3. Не допускати інфляції.
4. Не допускати процесів інфляції і дефляції.
5. Не допускати спаду виробництва.

Тестове завдання № 221. Підвищення попиту виникає:
1. Якщо ринкова ціна більша ціни рівноваги, тоді виробники бажають виробляти більше товарів, ніж споживачі можуть купити.
2. Якщо ринкова ціна менша від ціни рівноваги, тоді виробники бажають виробляти більше товарів, ніж споживачі можуть купити.
3. Якщо ринкова ціна рівна ціні рівноваги, тоді виробники бажають виробляти більше товарів, ніж споживачі можуть купити.
4. Якщо ринкова ціна рівна ціні рівноваги, то виробники бажають виробляти менше товарів, ніж споживачі можуть купити.
5. Якщо ринкова ціна менша ціни рівноваги, то виробники бажають виробляти товари, але споживачі не зацікавлені у придбанні їх.

Тестове завдання № 222. При ситуації, коли ринок характеризується гострою конкуренцією і дуже різко змінюються потреби покупців, основною метою виробництва стає:
1. Забезпечення виживання.
2. Завоювання лідерства за показниками частки ринку.
3. Завоювання лідерства за показниками якості товару.
4. Одержання максимальної кількості прибутку.
5. Покриття витрат виробництва.

Тестове завдання № 223. Вільні ціни - це ціни, які встановлюються:
1. Керівними органами.
2. Державою.
3. На ринку під, впливом попиту і пропозиції.
4. За домовленістю між покупцем і продавцем.
5. Самостійно підприємствами.

Тестове завдання № 224. Надто низька ціна на продукцію визначається:
1. Витратами виробництва.
2. Попитом.
3. Пропозицією.
4. Ринковою ціною.
5. Ціною рівноваги.

Тестове завдання № 225. Урожайність - це:
1. Кількість продукції, отриманої з одного гектара посівів.
2. Продукція зернових культур у розрахунку на 100 га ріллі.
3. Продукція зернових у розрахунку на 100 га угідь.
4. Продано зерна з 1 га.
5. Уся продукція землеробства.

Тестове завдання № 226. Не можна вважати джерелом формування капітальних вкладень:
1. Амортизаційний фонд.
2. Відрахування у фонд соціального розвитку.
3. Прибуток підприємства.
4. Фонд па поновлення оборотних засобів.

Тестове завдання № 227. Науково-технічний прогрес - це:
1. Бурхливі докорінні зміни в техніці і технології.
2. Зростання потужності тракторів.
3. Покращання використання техніки у сільському господарстві.
4. Кількісне зростання і вдосконалення засобів праці, поліпшення методів їх використання, вдосконалення технології виробництва, організації праці, управління тощо з метою збільшення обсягів виробництва і зниження собівартості продукції.

Тестове завдання № 228. Показником, що характеризує відносну родючість землі, є :
1. Одержано валової продукції на 1 га.
2. Одержано валової продукції на 1 гри. затрат.
3. Одержано валової продукції з 1 га в грошовому виразі.
4. Одержано чистої продукції з 1 га ріллі.

Тестове завдання № 229. Активна частина основних засобів сільськогосподарського виробництва -це:
1. Будівлі і споруди.
2. Всі основні засоби
3. Засоби соцкультпобуту та житлового господарства.
4. Інструменти, та інвентар.
5. Машини і знаряддя, робоча і продуктивна худоба, транспортні засоби і багаторічні насадження.

Тестове завдання №230. Норма прибутку - це:
1. Відношення прибутку до основних засобів виробництва.
2. Відношення прибутку до суми виробничих затрат.
3. Відсоткове відношення прибутку до вартості основних і оборотних фондів.
4. Відношення прибутку до площі ріллі.

Тестове завдання № 231. Показник рівня рентабельності відображає:
1. Ефективність використання поточних виробничих затрат.
2. Ефективність використання капітальних вкладень.
3. Ефективність використання виробничих фондів.
4. Ефективність використання землі.

Тестове завдання № 232. Показником, що характеризує рівень ефективності використання виробничих фондів, є:
1. Норма прибутку.
2. Фондоозброєність
3. Фондомісткість.
4. Фондозабезпеченість.

Тестове завдання № 233. Чинник, що впливає на рівень продуктивності праці, це :
1. Площа с.-г. угідь.
2. Рівень товарної продукції.
3. Собівартість продукції.
4. Урожайність.
5. Фондовіддача.

Тестове завдання № 234. Прямим показником продуктивності праці є :
1. Виробництво валової продукції на 1 люд.-день.
2. Рівень виконання змінної норми виробітку.
3. Рівень затрат праці на 1 га ріллі.
4. Рівень затрат праці на обслуговування 1 голови худоби.
5. Рівень затрат праці на 1 га посіву культури.

Тестове завдання № 235. Валова продукція сільського господарства у процесі відтворення розпадається на:
1. Продукція рослинництва і тваринництва.
2. Реалізовану продукцію і продукцію, що використовується на виробничі цілі.
3. Товарну і нетоварну продукцію.
4. Фонд заміщення, фонд оплати праці і чистий дохід.

Тестове завдання № 236. Рівень механізації окремих видів робіт це:
1. Відношення робіт, виконаних механізовано до всього обсягу робіт.
2. Відношення кількості працівників, зайнятих на виконанні механізованих робіт до загального числа працюючих.
3. Кількість культур, які вирощуються за індустріальною технологією.
4. Обсяг робіт, виконаних за допомогою електродвигунів.

Тестове завдання № 237. Змінний виробіток на еталонний трактор найбільшою мірою залежить від:
1. Забезпеченості господарства механізаторами, робочими машинами і знаряддями.
2. Змінності роботи і тривалості часу зміни.
3. Марки трактора і швидкості руху агрегатів;
4. Тривалості і використання часу зміни, комплектування агрегатів.

Тестове завдання № 238. Середньодобовий пробіг автомобіля обчислюється діленням:
1. Загального пробігу автомобіля на кількість автомобіле-днів перебування
у господарстві.
2. 3агального пробігу автомобілів на кількість автомобіле-днів у роботі.
3. Обсягу виконаних робіт у тонно-кілометрах на кількість перевезених вантажів у тоннах
4. Пробігу всіх автомобілів з вантажем на кількість автомобіле-днів у роботі.

Тестове завдання № 239. Середньодобовий пробіг автомобіля залежить від:
1. Забезпеченості господарства водіями.
2. Кількості автомобілів у господарстві.
3. Коефіцієнта корисного пробігу.
4. Часу перебування у наряді під навантаженням і розвантаженням.

Тестове завдання № 240. При визначенні виконання плану собівартості продукції у галузі чи господарстві в цілому необхідно порівняти:
1. Планові і фактичні показники собівартості одиниці продукції за всіма їх видами.
2. Умовні затрати, обчислені за фактичним обсягом виробництва і плановою собівартістю одиниці продукції з плановими затратами на виробництво валової продукції.
3. Фактичні затрати на виробництво валової продукції з плановими.
4. Фактичні затрати на виробництво валової продукції з умовними затратами, обчисленими за фактичним обсягом виробництва і плановою собівартістю одиниці продукції.

Тестове завдання № 241. Обсяг економії (перевитрати) коштів на виробництві окремого виду продукції виявляють за формулою:
1. ΔЗ = З1 - З0.
2. Δ3 = (Z0 - Z1)·q0.
3. Δ3 = (Z0 - Z1)·q1.
4. Δ3 = Z0·q1 - З0.
1 і З0 - загальні затрати на виробництво фактичні і за планом, Z0 і Z1 - собівартість одиниці продукції фактична і за планом, q1 і q0 - обсяг продукції фактичної і за планом).

Тестове завдання № 242. Показником рентабельності, який обчислюють за окремими видами продукції, є:
1. Прибуток у розрахунку на 1 грн. вартості основних виробничих фондів і
оборотних засобів.
2. Прибуток у розрахунку на 1 грн. сукупних вкладень.
3. Прибуток на 1 грн. затрат на виробництво і реалізацію продукції.
4. Прибуток на 1 середньорічного працівника.

Тестове завдання № 243. Показниками, що мають функціональний характер зв'язку з розміром
прибутку є:

1. Виробничі витрати на 1 га, фондооснащеність підприємства.
2. Обсяг реалізації, ціна і собівартість 1 ц продукції.
3. Площа сільськогосподарських угідь, кількість внесених добрив на 1 га ріллі.
4. Рівень механізації робіт, рівень годівлі тварин.

Тестове завдання № 244. Вплив кількості реалізованої продукції на зміну прибутку виявляють за рівнянням:
1. ΔП = П1 - П0.
2. ΔП = (П1 - П0)·(Р0 - Z0).
3. ΔП = (Р1 - Р0).
4. ΔП = (К1 - К0)·(Р0 - Z0).
П1, П0 - прибуток від реалізації продукції звітного і базисного років, К1, К0 - кількість реалізованої продукції звітного і базисного років, Р1, Р0 - ціна реалізації одиниці продукції звітного і базисного років, Z1, Z0 - повна собівартість одиниці продукції звітного і базисного років.

Тестове завдання № 245. Міжгалузеві комплекси виділяються на основі:
1. Вигідного транспортно-географічного положення.
2. Природних і трудових ресурсів.
3. Спільної сировинної бази.
4. Сукупності кількох галузей, між якими є тісні виробничі зв'язки.
5. Територіальної спільності.

Тестове завдання № 246. Промислово-територіальні комплекси формуються на певній території поєднанням промислових підприємств на основі:
1. Послідовної переробки сировини.
2. Систем розселення.
3. Спільного використання місцевих природних ресурсів, єдності виробничої і соціальної інфраструктури.
4. Спільного використання сировинної бази.
5. Спеціалізації.

Тестове завдання № 247. Назвіть основні районотвірні чинники при економічному районуванні території:
1. Демографічна ситуація.
2. Економічні взаємозв'язки між підприємствами.
3. Зональна спеціалізація сільського господарства.
4. Природно-ресурсний потенціал території.
5. Територіальний поділ праці.

Тестове завдання № 248. Основою для розрахунку ефективності використання природно-ресурсного потенціалу території є:
1. Вартість виробленої валової продукції на душу населення.
2. Вироблений національний дохід на одиницю затраченого природного ресурсу.
3. Економічна оцінка природних ресурсів.
4. Об'єм виробленої продукції.
5. Потреба в природних ресурсах підприємств даної території.

Тестове завдання № 249. Назвати методику розрахунку ціни, суть якої полягає в розрахунку мінімального обсягу виробництва та порогу беззбитковості:
1. Розрахунок ціни на основі аналізу беззбитковості.
2. Розрахунок ціни на основі закритих торгів.
3. Розрахунок ціни на основі рівня поточних цін.
4. Розрахунок ціни на основі цінності даного товару.
5. Середні витрати плюс прибуток.

Тестове завдання № 250. Визначення приросту валового збору сільськогосподарських культур за рахунок урожайності:
1. ΔВЗ = (Y1 – Y0)·ΣП1.
2. ΔВЗ = (Y0 – Y1)·ΣП0.
3. ΔВЗ = (ΣП1 – ΣП0)·Y1.
4. ΔВЗ = (ΣП1 – ΣП0)·(Y1 – Y0).

Тестове завдання № 251. Визначення приросту валової продукції за рахунок продуктивності праці:
1. ΔВП = (Т1 - Т0)·П1.
2. ΔВП = (П1 - П0)·Т0.
3. ΔВП = (П1 - П0)·Т1.
4. ΔВП = (П1 - П0)·(Т1 - Т0).

Тестове завдання № 252. Формула для визначення індексу урожайності змінного складу:
1. І = (∑П1Y1 / ∑П1) : (∑П0Y0 / ∑П0)
2. І = ∑П0Y0 / ∑П0
3. І = ∑П1Y1 / ∑Y0П0
4. І = ∑П1Y1 / ∑Y0П1

Тестове завдання № 253. Формула для розрахунку індексу затрат:
1. Ізатр = ∑c1q1 / ∑c1q1.
2. Ізатр = ∑c0q1 / ∑c0q0.
3. Ізатр = ∑c1q1 / ∑c0q0.
4. Ізатр = ∑c0q0 / ∑c1q1.

Тестове завдання № 254. Розрахунок індексу ефективності використання посівних площ здійснюється за формулою:
1. І = Валовий доход на 1 га звітного року / Валовий доход на 1 га базисного року
2. І = Вартість ВП на 1 га звітного року / Вартість ВП на 1 га базисного року
3. І = Прибуток на 1 га посіву звітного року / Прибуток на 1 га посіву базисного року
4. І = Урожайність звітного року / Урожайність базисного року

Тестове завдання № 255. До показників для порівняльного аналізу ефективності основних товарних культур відносяться:
1. Матеріально-грошові витрати на 1 га, виручка від реалізації продукції з 1 га, затрати праці на 1 га, прибуток на 1 люд.-год.
2. Матеріально-грошові витрати на 1 га , прибуток на 1 ц, трудомісткість.
3. Прибуток на 1 га, затрати праці на 1 га, прибуток на 1 люд.-год.
4. Рівень рентабельності, прибуток на 1 га посівів.

Тестове завдання № 256. Розрахунок коефіцієнта розораності сільськогосподарських угідь здійснюється за формулою:
1. Відношення площі сільськогосподарських угідь до площі ріллі.
2. Відношення площі ріллі до площі сільськогосподарських угідь.
3. Відношення площі ріллі до площі загального земельного фонду.
4. Відношення площі сільськогосподарських угідь до загальної земельної площі.

Тестове завдання № 257. Оцінка динаміки виробництва валової продукції рослинництва здійснюється за:
1. Порівняльними цінами.
2. Ринковими цінами.
3. Середніми цінами реалізації.
4. Фактичною собівартістю.

Тестове завдання № 258. Серед чинників першого порядку, що впливають на обсяг прибутку від реалізації зерна, є:
1. Затрати на оплату праці та урожайність зернових.
2. Трудомісткість і собівартість зерна.
3. Ціна і обсяг реалізації зерна.
4. Частка посівів зернових у структурі посівних площ.

Тестове завдання № 259. Визначення резерву збільшення виробництва молока за рахунок ліквідації яловості корів передбачає:
1. Кількість ялових корів множиться на фактичний середній надій молока від корови і ділиться на 2.
2. Кількість ялових маток, множиться на план середньорічного надою молока від корови і ділиться на 2.
3. Кількість ялових маток множиться на кількість молока, що недоодержана від однієї ялової корови.
4. Кількість ялових маток множиться на кількість молока, що недоодержана від однієї валової корови, і ділиться на 2.

Тестове завдання № 260. Показник енергозабезпеченості господарства визначається діленням загальної потужності енергетичних ресурсів у кінських силах на:
1. Загальну площу земельних угідь.
2. Площу землі в обробітку.
3. Площу ріллі.
4. Площу сільськогосподарських угідь.

зміст | 1-52 | 53-104 | 105-156 | 157-208 | 209-260 | 261-312 | 313-364 | 365-416 | 417-468 | 469-520 | 521-572 | 573-624
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.