Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

зміст | 1-52 | 53-104 | 105-156 | 157-208 | 209-260 | 261-312 | 313-364 | 365-416 | 417-468 | 469-520 | 521-572 | 573-624

Тестові завдання для контролю знань випускників освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом 0502 "Менеджмент" зі спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій"

тести 469-520

Тестове завдання № 469. До залучених джерел формування власних оборотних засобів відносять:
1. Короткотермінові позики на виробничі потреби; кредиторську заборгованість перед постачальниками; стійкі пасиви.
2. Кредиторську заборгованість; стійкі пасиви; відрахування від прибутку, що спрямовуються на формування оборотних засобів.
3. Кредиторську заборгованість, стійкі пасиви.
4. Позики банку.

Тестове завдання № 470. За рахунок яких джерел створюється фонд соціального страхування у підприємствах, які сплачують фіксований податок?
1. Бюджетних асигнувань.
2. За ставками передбаченими в пунктах 3 і 5.
3. Щомісячних внесків господарства в розмірі 2,5% від фонду оплати праці.
4. Щомісячних внесків підприємств у вигляді нарахувань на фонд заробітної плати і утримань з неї в розмірі 1% або 2%.
5. 2 % від суми фіксованого податку.

Тестове завдання № 471. Відрахування в Пенсійний фонд при сплаті фіксованого сільськогосподарського податку проводяться в розмірі:
1. 32% від загального фонду заробітної плати за квартал.
2. 32% від нарахованої суми заробітної плати за місяць.
3. 68% від суми фіксованого сільськогосподарського податку.
4. 68% від суми фіксованого сільськогосподарського податку та 1 або 2% від заробітку працівників.

Тестове завдання № 472. Внески у Пенсійний не нараховують на такі доходи :
1. Вихідної допомоги при звільненні з роботи.
2. З операцій купівлі-продажу ювелірних виробів.
3. З операцій купівлі-продажу валют.
4. На суму заробітку конкретного працівника.

Тестове завдання № 473. За рахунок коштів Пенсійного фонду проводяться такі виплати:
1. На виплату допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 1,5 - річного віку та виплату пенсій.
2. На виплату допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3 - річного віку.
3. На виплату допомоги з тимчасової непрацездатності.
4. На виплату пенсій.
5. Передбачені в пунктах 1; 2; 4.

Тестове завдання № 474. У Пенсійний фонд стягують такий відсоток від суми заробітку працівника якщо вона перевищує 150 грн. :
1. 1%.
2. 2%.
3. 3%.
4. 4%.

Тестове завдання № 475. При здійсненні операцій з купівлі валюти у Пенсійний фонд сплачують:
1. 1 % від суми операції.
2. 2% від суми операції.
3. 4% від суми операції.
4. 5% від суми операції.
5. Немає правильної відповіді.

Тестове завдання № 476. Особи мають право на пенсію за віком за таких умов:
1. Досягнення пенсійного віку.
2. При втраті годувальника.
3. При наявності стажу роботи і досягненні пенсійного віку.
4. При постійній втраті працездатності.

Тестове завдання № 477. Соціальні пенсії призначаються:
1. Особам, які втратили годувальника.
2. Особам, які досягли пенсійного віку і мають відповідний стаж.
3. Особам, які повністю втратили працездатність.
4. Непрацюючим особам, які не мають права на трудову пенсію.

Тестове завдання № 478. Працівники таких професій, зайнятих в сільському господарстві, не мають права на пільгове пенсійне забезпечення:
1. Спеціалісти господарства.
2. Доярки.
3. Електро-газозварювальники.
4. Ковалі.
5. Трактористи-машиністи.
6. Немає правильної відповіді.

Тестове завдання № 479. У відділення Пенсійного фонду для реєстрації як платника внесків не подаються такі документи :
1. Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду органами статистики.
2. Карточка із зразками підписів осіб, що мають право першого і другого підписів.
3. Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.
4. Статутні документи.

Тестове завдання № 480. Підприємства здають у відділення Пенсійного фонду наступні звіти:
1. Декларацію про ПДВ.
2. Декларацію про податок на прибуток.
3. Немає правильної відповіді.
4. Розрахункову відомість щодо коштів фонду державного соціального страхування.

Тестове завдання № 481. Здача звітів до Пенсійного фонду здійснюється :
1. Один раз в рік.
2. Щоквартально.
3. Щомісячно.
4. Щодекади.

Тестове завдання № 482. Нарахування внесків у Пенсійний фонд здійснюють при :
1. Визначенні фінансових результатів.
2. Отриманні готівки для видачі зарплати.
3. Нарахуванні заробітної плати або фіксованого податку.
4. Немає правильної відповіді.
5. Розрахунку собівартості продукції.

Тестове завдання № 483. Сплата внесків у Пенсійний фонд здійснюється при :
1. Визначенні фінансових результатів.
2. Отриманні готівки в банку для видачі зарплати або сплаті фіксованого податку.
3. Нарахуванні заробітної плати або фіксованого податку.
4. Сплаті податку з прибутку.

Тестове завдання № 484. При реєстрації підприємства як платника внесків до фонду соціального страхування подають такі документи, як при :
1. Відкритті рахунків в банку.
2. Не має правильної відповіді.
3. Реєстрації підприємства як платника внесків у Пенсійний фонд.
4. Реєстрації підприємства як платника податків.
5. Реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

Тестове завдання № 485. Витрата коштів фонду соціального страхування здійснюється за рішенням:
1. Адміністрації господарства.
2. Відповідного відділення Пенсійного фонду.
3. Державної податкової адміністрації.
4. Відповідного профспілкового органу.
5. Регіонального статистичного управління.

Тестове завдання № 486. Кошти фонду соціального страхування використовуються на:
1. Виплату пенсій.
2. Допомогу з тимчасової непрацездатності та на санаторно-курортне лікування.
3. Допомогу з догляду за дитиною до досягнення нею 1,5-річного віку.
4. Немає правильної відповіді.

Тестове завдання № 487. Виплати за лікарняним листком здійснюються за рахунок коштів:
1. Коштів державної податкової адміністрації.
2. Пенсійного фонду.
3. Прибутку господарства.
4. Фонду соціального страхування.
5. Фонду соціального страхування та прибутку господарства.

Тестове завдання № 488. Здача звітів у фонд соціального страхування здійснюється:
1. Раз в рік.
2. Щоквартально.
3. Щодекадно.
4. Щомісячно.

Тестове завдання № 489. Комерційний кредит - це:
1. Будь-який кредит.
2. Кредит, наданий комерційним банком.
3. Кредит, наданий комерційному підприємству.
4. Кредит продавця покупцю у вигляді відстрочки платежу.

Тестове завдання № 490. Кредитна лінія - це:
1. Будь-який кредит.
2. Згода банку надати кредит у майбутньому на зазначену заздалегідь суму.
3. Кредит банку, який надається на придбання техніки.
4. Кредит продавця покупцю у вигляді відстрочки платежу.

Тестове завдання № 491. Іпотека - це:
1. Забезпечення повернення кредиту у вигляді застави дорогоцінних металів.
2. Забезпечення повернення кредиту у вигляді застави нерухомості майна.
3. Забезпечення повернення кредиту у вигляді застави товарних запасів.
4. Забезпечення повернення кредиту у вигляді застави шляхових документів.
5. Забезпечення повернення кредиту у вигляді поруки третьої особи.

Тестове завдання № 492. Принцип платності кредиту означає, що:
1. Кредит надається з умовою сплати відсотка за його користування.
2. Кредит надається на певні потреби.
3. Кредит надається на певний термін.
4. Кредит надається у грошовій формі.

Тестове завдання № 493. Кредитоспроможність - це:
1. Спроможність кредитора у визначений строк розрахуватися зі своїми клієнтами.
2. Спроможність кредитора надати в повному обсязі кредит.
3. Проможність позичальника у визначений термін повністю розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями.
4. Немає правильної відповіді.

Тестове завдання № 494. Кредитоспроможність підприємства визначається:
1. Шляхом визначення певних коефіцієнтів на основі балансу підприємства.
2. Шляхом визначення певних коефіцієнтів на основі плану економічного і соціального розвитку.
3. Шляхом визначення фінансових результатів.
4. Шляхом проведення калькуляції собівартості продукції.

Тестове завдання № 495. Цільове використання кредиту контролює:
1. Комерційний банк.
2. Контрольно-ревізійне управління.
3. НБУ.
4. Податкова адміністрація.
5. Фінансова служба господарства.

Тестове завдання № 496. Капітальні вкладення - це:
1. Витрати, пов'язані з ліквідацією основних засобів.
2. Витрати, пов'язані з ремонтом основних засобів.
3. Втрати, пов'язані зі створенням нових основних засобів.
4. Витрати, пов'язані зі створенням нових, реконструкцією і технічним переозброєнням діючих основних засобів.

Тестове завдання № 497. Титульний список будови розробляється на:
1. Весь період будівництва.
2. На весь період будівництва з розбивкою за роками.
3. На один рік з розбивкою за кварталами. -
4. На один рік з розбивкою за місяцями.

Тестове завдання № 498. Внутрібудівельний титульний список розробляється на:
1. На весь період будівництва з розбивкою за кварталами.
2. На весь період будівництва з розбивкою за роками.
3. На один рік з відображенням загального розміру капітальних вкладень та планового обсягу на рік.
4. На один рік з розбивкою за місяцями.

Тестове завдання № 499. До джерел фінансування капітальних вкладень не відносяться наступні джерела:
1. Бюджетні асигнування.
2. Власні.
3. Залучені.
4. Немає правильної відповіді.
5. Позичені.

Тестове завдання № 500. До власних фіксованих (постійних) джерел капітальних вкладень не відносять:
1. Амортизація.
2. Виручка від ліквідації основних засобів,
3. Мобілізація внутрішніх ресурсів у капітальному будівництві.
4. Не має правильної відповіді.
5. Прибуток.
6. Стійкі пасиви.

Тестове завдання № 501. Основні засоби для планування амортизації та для нарахування податку на прибуток розподілено на:
1. Дві групи.
2. Три групи.
3. П'ять груп.
4. Чотири групи.

Тестове завдання № 502. Іммобілізація внутрішніх ресурсів в капітальному будівництві - це:
1. Надлишок наявних оборотних засобів у будівництві над їх нормативом.
2. Наявність будівельних матеріалів.
3. Немає правильної відповіді.
4. Перевищення нормативу оборотних засобів у будівництві над їх наявністю.

Тестове завдання № 503. Прибуток, що спрямовується на фінансування капітальних вкладень розраховується:
1. Сума капітальних вкладень - позики банку.
2. Сума капітальних вкладень - бюджетні асигнування.
3. Сума капітальних вкладень - фіксовані джерела фінансування.
4. Сума капітальних вкладень - бюджетні асигнування - власні фіксовані джерела.
5. Немає правильної відповіді.

Тестове завдання № 504. До позичених джерел фінансування капітальних вкладень відносимо:
1. Бюджетні асигнування.
2. Довготермінові і короткотермінові позики банку.
3. Прибуток.
4. Стійкі пасиви.
5. Немає правильної відповіді.

Тестове завдання № 505. При постачанні техніки через базу технічного постачання вартість техніки формується з:
1. Вартості доставки.
2. Не має правильної відповіді.
3. Прейскурантної вартості і торгової націнки та ПДВ.
4. Прейскурантної вартості.

Тестове завдання № 506. Фінансово-розрахункові відносини в капітальному будівництві за виконані роботи проводяться на основі:
1. Внутрібудівельного титульного списку.
2. Довідки про виконання будівельних робіт.
3. На основі документів, зазначених в пунктах 2 і 4.
4. Платіжного доручення.

Тестове завдання № 507. До джерел фінансування затрат на закладку і вирощування багаторічних насаджень відносять:
1. Вартість продукції, отриманої від діючого саду.
2. Вартість продукції, отриманої від саду, що не вступив в експлуатацію.
3. Джерела, передбачені в пунктах 2; 4 і 5.
4. Кредити банку.
5. Прибутки господарства.

Тестове завдання № 508. До джерел фінансування витрат на формування основного стада не відносять:
1. Амортизацію на робочу худобу.
2. Виручку від ліквідації і вибракуваної худоби.
3. Виручку від ліквідації основних засобів.
4. Позику банку.
5. Частину прибутку.

Тестове завдання № 509. Термін окупності капітальних вкладень визначається:
1. Як відношення прибутку до собівартості продукції.
2. Як відношення суми капітальних вкладень до чистого прибутку, отриманого від капітальних вкладень.
3. Як відношення чистого прибутку, отриманого від капітальних вкладень до суми капітальних вкладень.
4. Як відношення прибутку отриманого від кредитованого об'єкта за мінусом платежів у бюджет, до суми капіталовкладень.

Тестове завдання № 510. При вибракуванні тварин з основного стада ВРХ їх оцінюють:
1. За балансовою вартістю 1 ц живої маси.
2. За можливими цінами реалізації 1 голови.
3. За ринковими цінами 1 голови.
4. За собівартістю 1 ц живої маси.

Тестове завдання № 511. Найповніше принципи кредитування виражаються через:
1. Платність, терміновість.
2. Планово-цільовий характер, терміновість, забезпеченість, платність, поверненість.
3. Платність, забезпеченість, поверненість.
4. Платність, поверненість.

Тестове завдання № 512. Розрахунки в капітальному будівництві при підрядному способі проводяться:
1. За об'єкт в цілому.
2. За технологічний етап.
3. На основі місячних актів на виконання будівельно-монтажних робіт.
4. На основі місячних актів на виконання будівельно-монтажних робіт за умови виконання їх планового обсягу.

Тестове завдання № 513. Власними джерелами фінансування капітальних вкладень є:
1. Амортизація, прибуток, мобілізація внутрішніх резервів у будівництві, економія та планові нагромадження по будівельно-монтажних роботах, що виконуються підрядним способом.
2. Виручка від реалізації продукції та основних фондів, прибуток, амортизація.
3. Загальна сума прибутку господарства.
4. Мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві, економія і планові нагромадження по будівельно-монтажних роботах, що виконуються господарським способом, виручка від ліквідації основних засобів, прибуток.

Тестове завдання № 514. Обов'язковими для відкриття фінансування капітальних вкладень при підрядному способі будівництва є такі документи:
1. Заява на відкриття фінансування, довідка про затвердження проектно-кошторисної документації, договір підряду, титульні та внутрібудівельні титульні списки, розрахунок окупності витрат і термінів погашення позик, план фінансування капітальних вкладень.
2. Довідка про затвердження проектно-кошторисної документації, титульні та внутрібудівельні титульні списки.
3. Заява на відкриття фінансування.
4. Проектно-кошторисна документація, договір підряду, титульні і внутрібудівельні титульні списки.
5. Проектно-кошторисна документація, титульні та внутрібудівельні титульні списки, акти на виконання будівельно-монтажних робіт, договір підряду.

Тестове завдання № 515. До початку капітального або поточного ремонту машин і механізмів складають:
1. Відомість дефектів на ремонт машини.
2. Договір на проведення ремонту.
3. Договір на проведення ремонту та відомість дефектів на ремонт машини.
4. Накладну.
5. Наряд.

Тестове завдання № 516. Фінансове планування - це:
1. Розрахунок грошових витрат.
2. Розрахунок грошових надходжень.
3. Розрахунок грошових надходжень та спрямування їх на покриття видатків.
4. Розрахунок потреби у фінансових ресурсах для поточної виробничої діяльності та фінансування капітальних вкладень.

Тестове завдання № 517. До основних завдань фінансового планування не відноситься:
1. Визначення джерел фінансових ресурсів.
2. Визначення шляхів ефективного вкладення капіталу.
3. Встановлення оптимальних фінансових відносин між суб'єктами господарювання.
4. Здійснення контролю за технологічним процесом виробництва.
5. Здійснення контролю за утворенням і використанням платіжних засобів.

Тестове завдання № 518. Балансовий метод планування - це:
1. Планування з балансуванням підсумкових показників доходів і видатків.
2. Планування шляхом аналізу фактичних показників і індексів їх зміни.
3. Планування шляхом використання фінансових норм і техніко-економічних нормативів.
4. Порівняння активу і пасиву балансу господарства.

Тестове завдання № 519. Зведений фінансовий план представляє собою:
1. Немає правильної відповіді.
2. Таблицю витрат і відрахувань.
3. Таблицю доходів.
4. Таблицю у формі шахового балансу, в якій балансуються доходи і витрати.

Тестове завдання № 520. Оперативний фінансовий план представляє собою:
1. Платіжний календар на квартал, місяць, декаду.
2. Таблицю розрахунку витрат і відрахувань.
3. Таблицю розрахунку доходів.
4. Таблицю у формі шахового балансу.

зміст | 1-52 | 53-104 | 105-156 | 157-208 | 209-260 | 261-312 | 313-364 | 365-416 | 417-468 | 469-520 | 521-572 | 573-624
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.