Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

зміст | 1-52 | 53-104 | 105-156 | 157-208 | 209-260 | 261-312 | 313-364 | 365-416 | 417-468 | 469-520 | 521-572 | 573-624

Тестові завдання для контролю знань випускників освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом 0502 "Менеджмент" зі спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій"

тести 365-416

Тестове завдання № 365. Міжнародні економічні відносини - це:
1. Експорт та імпорт товарів.
2. Відносини з обміну ресурсами.
3. Міцні і тривалі зв'язки кооперативного типу, які мають у своїй основі спільні наміри, закріплені в економічних договорах та угодах.
4. Система відносин, що виникають між суб'єктами різних країн з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання споживчих благ в умовах обмеженості ресурсів і міжнародного поділу праці.
5. Сукупність національних господарств та економічних взаємозв'язків між ними, або - це сукупність виробничих відносин, які функціонують на національному і міжнародному рівнях.

Тестове завдання № 366. Міжнародна політика - це:
1. Усі нижче перераховані визначення.
2. Діяльність держави у сфері зовнішньоекономічних відносин, яка витікає з інтересів країни та суб'єктів.
З.Здійснення міжнародних економічних відносин на найвідповідальнішому рівні, дотримання правових та договірних норм
4. ЗЕД країн та їх суб'єктів.
5. Сукупність методів і засобів, спрямованих на досягнення цілей та завдань, що випливають з інтересів суб'єктів міжнародних відносин.

Тестове завдання № 367. Загальними принципами розвитку МЕВ є:
1. Взаємовигідність економічних зв'язків для двох і більше партнерів.
2. Еволюційність міжнародних процесів без силового нав'язування співробітництва.
3. Надійність і конвертованість валют.
4. Розвиток МЕВ на основі комерційних кроків на .зустріч один одному.
5. Розвиток МЕВ на науковому грунті.

Тестове завдання № 368. Виділяють такі стимули до експорту:
1. Використання надлишкових потужностей.
2. Збільшення націнок.
3. Зниження собівартості одиниці продукції.
4. Розширення асортименту.
5. Розподіл ризику збуту.

Тестове завдання № 369. Життєвий цикл товару не має етапу :
1. Впровадження.
2. Занепаду.
3. Зрілості.
4. Зростання.
5. Розповсюдження.

Тестове завдання № 370. Міжнародне виробниче співробітництво - це:
1. Прямі зв'язки між підприємствами.
2. Сукупність національних господарств та економічних взаємозв'язків між ними, або - це сукупність виробничих відносин, які функціонують на національному і міжнародному рівні.
3. Форма міжнародних економічних відносин, які виникають у сфері матеріального виробництва на основі міжнародного поділу праці з приводу виготовлення речових виробів.
4. Форма міжнародних економічних відносин, які виникають у сфері матеріального виробництва на основі міжнародного поділу праці з приводу виготовлення речових виробів; прямі зв'язки між підприємствами.
5. Форма міжнародного поділу праці, на якому базується зосередження виробництва одних видів продукції в одних країнах.

Тестове завдання № 371. ФАО - це:
1. Спеціалізований заклад з питань забезпечення атомною енергетикою.
2. Спеціалізований заклад з питань забезпечення сировиною.
3. Спеціалізований заклад з питань забезпечення трудовими ресурсами.
4. Спеціалізований заклад із питань розвитку сільського господарства.
5. Спеціалізований заклад з промислового розвитку.

Тестове завдання № 372. Світовий ринок трудових ресурсів - це:
1. Вирівнювання демографічної ситуації у світі.
2. Вирівнювання демографічної ситуації у світі і переміщення людей у територіальному просторі.
3. Переміщення людей у територіальному просторі з метою пошуку нового місця постійного проживання.
4. Плановий розподіл трудових ресурсів.
5. Система відносин, що виникають з приводу постійного балансування попиту та пропозиції щодо світових трудових ресурсів, яка склалася у зв'язку з нерівномірністю кількісного та якісного розміщення робочої сили у світі.

Тестове завдання № 373. Міжнародна організація праці об'єднує:
1. Понад двісті країн.
2. Понад сто шістдесять країн.
3. Понад сто двадцять країн.
4. Понад сто сімдесять країн.
5. Сорок країн.

Тестове завдання № 374. До основних завдань міжнародної організації праці (МОП) не відноситься :
1. Захист інтересів і прав трудящих.
2. Контроль за якістю продукції.
3. Підвищення життєвого рівня населення.
4. Покращання умов праці.
5. Сприяння зайнятості мігрантів.

Тестове завдання № 375. Світовий ринок - це:
1. Відповіді 3 і 4.
2. Організація бартерних операцій.
3. Система відносин обмінного характеру, що існує між суб'єктами МЕВ і базується на міжнародному поділі праці.
4. Торгівля між суб'єктами різних країн.
5. Частина світового ринку, система обмінних відносин, що побудована на організації купівлі-продажу продуктів матеріального виробництва.

Тестове завдання № 376. Світова ціна - це :
1. Це ціна, за якою здійснюються великі експортні та імпортні угоди на умовах, що є звичними для більшості національних товарних ринків.
2. Ціна угод, здійснюваних у ВКВ.
3. Це ціна, що включає податок на додану вартість.
4. Це ціна, що включає собівартість національного виробника.
5. Ціна, яка використовується в торговельних угодах на найважливіших ринках світу.

Тестове завдання № 377. До заходів регулювання зовнішньої торгівлі не відноситься:
1. Антидемпінгове мито.
2. Імпортні депозити.
3. Компенсаційні мита.
4. Контингентування зовнішньоторговельної діяльності.
5. Ліцензування зовнішньоторговельної діяльності.

Тестове завдання № 378. ЮНКТАД - це:
1. Генеральна угода з тарифів і торгівлі.
2. Конференція ООН з питань торгівлі і розвитку.
3. Міжнародна міська організація.
4. Міжнародна організація цивільної авіації.
5. Міжнародна торговельна палата.

Тестове завдання № 379. До принципів ГАТТ не належить:
1. Заборона демпінгу.
2. Можливість здійснення зворотних заходів.
3. Недискримінація.
4. Однакові фіскальні правила для товарів національного виробництва та імпортованих.
5. Розгляд проблем діяльності ТНК.

Тестове завдання № 380. Світовий ринок послуг - це:
1. Усі нижче перераховані твердження.
2. Продукт праці, створений в результаті угоди про купівлю-продаж, якому притаманні властивості товару, але в якого відсутня уречевлена форма.
3. Система відносин обмінного характеру, що існують між суб'єктами МЕВ і базуються на міжнародному поділі праці.
4. Система міжнародних відносин обміну, які існують на основі міжнародного поділу праці та інших форм міжнародних економічних відносин, де основним товарним об'єктом виступають різноманітні види послуг.
5. Стимулювання ЗЕО.

Тестове завдання № 381. Міжнародний лізинг - це:
1. Вид міжнародної послугової діяльності у сфері міжнародного фінансування, при якому постачальник товару віддає короткотермінові зобов'язання за товарними угодами з метою отримання більшої частки платежу, зниження витрат при розрахунках.
2. Відповіді 1 і 3.
3. Продаж товарів за завищеними цінами.
4. Продаж товарів за заниженими цінами.
5. Складна фінансова операція, при якій спеціальна лізингова фірма за домовленістю з офіційним орендарем купує у виробника відповідне устаткування, обладнання, машини і передає на визначений термін за встановлену плату орендарю.

Тестове завдання № 382. Чинники, що стримують розвиток спільного підприємництва у країнах, що розвиваються:
1. Відповіді 2 і 3.
2. Неконвертованість національних валют.
3. Нестабільний розвиток економіки.
4. Позитивне сальдо від здійснення експортно-імпортних операцій.
5. Сировина - виробничий напрямок країни.

Тестове завдання № 383. Для реєстрації МСП потрібно мати :
1. Дозвіл з правових органів.
2. Реєстраційну картку і статут.
3. Статут підприємства.
4. Установчий договір і протокол про наміри.
5. Установчий договір і статут.

Тестове завдання № 384. МСПЄ класифікуються за такими ознаками:
1. Залежно від місця розташування.
2. Залежно від населення країн.
3. Усі вище перераховані.
4. Об'єкти діяльності, види діяльності.
5.Форми організації, частка участі партнерів, склад учасників, сфера діяльності, види діяльності.

Тестове завдання № 385. "Ментор" у бізнесі - це :
1. Підлеглий.
2. Керівник.
3. Колега з роботи.
4. Радник, вчитель.
5. Особа, яка займається бізнесом.

Тестове завдання № 386. Офіційна особа - це людина, яка:
1. Займається бізнесом.
2. Є збутовим посередником.
3. Працює в офісі.
4. Представляє інтереси своєї організації.
5. Має справу з грошима.

Тестове завдання № 387. У світі бізнесу письмове спілкування буває таких видів:
1. Записки, нотатки, листи, довідки.
2. Контракти і короткі листи, записки, довідки.
3. Листи-вказівки та інструкції, візитки.
4. Листи, плани і пропозиції, записки і нотатки.
5. Накази і розпорядження, оферти, записки.

Тестове завдання № 388. Доцільність проведення ділової зустрічі на своїй території назначається тим, що вона дозволяє:
1. Врівноважити шанси всіх учасників переговорів і надати можливість всім зосередитись лише на предметі зустрічі
2. Змусити партнера виказати свої неофіційні цілі і плани.
3. Краще вивчити партнера, його інтереси і можливості.
4. Надати партнеру можливість показати себе.
5. Повніше представити свої інтереси і продемонструвати власні можливості.

Тестове завдання № 389. Основними видами ділової гостини є:
1. Прийом із розсаджуванням, діловий сніданок, обід, вечеря, коктейль-фуршет.
2. Прийом із розсаджуванням, шведський стіл, жур-фікс, кавовий стіл, бокал шампанського.
3. Прийом з розсаджуванням, фуршет, барбекчю, шведський стіл.
4. Обід, вечеря, кавовий і чайний стіл.
5. Обід, вечеря, шведський стіл, жур-фікс.

Тестове завдання № 390. Всі ділові подарунки класифікуються на:
1. Для споживання, для тривалого використання, для нагадування.
2. Інтимні, особисті, історичні, культурні, для споживання.
3. Практичні, особисті, місцеві, культурні, для споживання, самостійні цінності.
4. Практичні, інтимні, історичні, культурні.
5. Приватні, місцеві, історичні, цінні, культурні.

Тестове завдання № 391. У світі міжнародного бізнесу дозволяється приймати діловий подарунок не дорожчий, ніж :
1. 10 дол. США.
2. 25 дол. США.
3. 70 дол. .США.
4. 150 дол. США.
5. 200 дол. США.

Тестове завдання № 392. Чорний колір у гардеробі ділової людини - це колір:
1. Впевненості і безкомпромісності.
2. Самостійності і принциповості.
3. Сили та емоційності.
4. Сили і впевненості.
5. Сили і солідності.

Тестове завдання № 393. Найбільше свинини виробляє:
1. Аргентина, Бразилія.
2. Бельгія, Китай, Україна.
3. Бельгія, США, Франція.
4. Німеччина, Іспанія, Україна.
5. Росія.

Тестове завдання № 394. Екстенсивний тип ведення сільського господарства властивий для:
1. Країн, що розвиваються.
2. Мало розвинутих країн.
3. Найменш розвинутих країн.
4. Індустріальних країн.
5. Розвинутих країн.

Тестове завдання № 395. Найбільші масиви оброблювальних земель розташовані в зонах:
1. Екваторіальній.
2. Лісостеповій.
3. Степовій, тропічній і субтропічній.
4. Тропічній і субтропічній.
5. Тропічній і помірній.

Тестове завдання № 396. Картоплю відносять до культур:
1. Баштанних.
2. Зернових.
3. Овочевих.
4. Технічних.
5. Ягод, фруктів.

Тестове завдання № 397. Відношення площі ріллі до площі сільськогосподарських земель - це:
1. Бонітетна оцінка землі.
2. Економічна оцінка землі.
3. Рівень використання ріллі.
4. Рівень розораності.
5. Рівень сільськогосподарської освоєності.

Тестове завдання № 398. Основні центри одомашнення тварин були сконцентровані в:
1. Африці, Індонезії, Китаї.
2. Пд. Азії, Китаї, Індії, Афганістані.
3. Пд. Азії, Пд. Америці, Пд. Європі, Пд-Сх. Азії.
4. Північній Америці.
5. Центральній Європі.

Тестове завдання № 399. Для холодних районів найбільш доцільно культивувати із зернових:
1. Гречку.
2. Овес.
3. Просо.
4. Пшеницю.
5. Ячмінь.

Тестове завдання № 400. Найбільше поголів'я ВРХ має :
1. Бразилія.
2. Індія.
3.Китай.
4. Росія.
5. Україна.

Тестове завдання №401. Найбільша землезабезпеченість на душу населення характерна для :
1. Австралії.
2. Канади.
3. Німеччини.
4. Росії.
5. США.

Тестове завдання № 402. У структурі споживання м'яса в Західній Європі спостерігається така послідовність :
1. Птиця, свинина, яловичина.
2. Птиця, яловичина, свинина.
3. Свинина, птиця, яловичина.
4. Свинина, яловичина, птиця.
5. Яловичина, свинина, птиця.

Тестове завдання № 403. До особливостей, які впливають на організацію фінансів в сільському господарстві, відносяться :
1. Багатогалузевий характер виробництва.
2. Всі перелічені особливості.
3. Вплив біологічного процесу на тривалість виробництва.
4. Земля як основний засіб виробництва.
5. Кліматичні умови.

Тестове завдання № 404. До основних завдань фінансової роботи відноситься :
1. Виконання планових завдань з одержання прибутку і підвищення
рентабельності виробництва.
2. Використання кредитів банку за цільовим призначенням.
3. Всі перелічені завдання.
4. Достовірний і своєчасний облік грошових коштів.
5. Забезпечення. фінансовими ресурсами, завдання з виробництва і реалізації продукції.
6. Своєчасні платежі перед бюджетом, банком, постачальниками.

Тестове завдання № 405. До основних обов'язків фінансових працівників не відноситься :
1. Визначення потреби в кредитах.
2. Контроль за технологічним процесом виробництва.
3. Організація і здійснення розрахунків.
4. Розробка норм і нормативів власних оборотних засобів.
5. Розробка планових виробничих показників.

Тестове завдання № 406. Основними принципами організації фінансів підприємств і організацій є:
1. Всі нижче перелічені принципи.
2. Принцип комерційного розрахунку і самофінансування.
3. Принцип демократичного централізму.
4. Принцип плановості.

Тестове завдання № 407. Для визначення платоспроможності підприємства враховують наступні платіжні зобов'язання:
1. Довготермінові позики банку, короткотермінові позики банку, кредиторську заборгованість, спец, фонди і цільове фінансування.
2. Заборгованість з короткотермінових позик банку, короткотермінові залучені засоби, короткотермінові позики, непогашені в строк, кредиторську заборгованість.
3. Короткотермінові позики, непогашені в строк, кредиторську заборгованість, спец, фонди і цільове фінансування.
4. Кредиторську заборгованість.

Тестове завдання № 408. Фінанси виконують наступні функції:
1. Захисну.
2. Перерозподільчу і контрольну.
3. Розподільчу.
4. Розподільчу, контрольну, захисну.

Тестове завдання № 409. Загальнодержавні фінанси - це:
1. Сукупність економічних відносин з формування і використання фондів грошових коштів.
2. Сукупність економічних відносин з формування і використання централізованих фондів грошових коштів держави.
3. Сукупність економічних відносин з формування централізованих фондів грошових коштів.
4. Сукупність економічних відносин з формування і використання бюджету держави.

Тестове завдання № 410. Грошові фонди - це:
1. Кошти на рахунках у банку.
2. Кошти в касі господарства.
3. Кошти на рахунках у банку і в касі господарства.
4. Частина грошових коштів, які мають цільове спрямування.

Тестове завдання № 411. Грошові кошти не включають в себе:
1. Амортизаційний фонд.
2. Виручку від реалізації продукції, робіт і послуг.
3. Статутний фонд.
4. Фонди споживання і нагромадження.
5. Фонд оплати праці.

Тестове завдання № 412. Право першого підпису на картці із зразками підписів і відбитком печатки, яка подається в банк для відкриття розрахункового рахунку, мають:
1. Головний бухгалтер.
2. Касир.
3. Керівник підприємства.
4. Керівник підприємства і головний бухгалтер.

Тестове завдання № 413. Для відкриття розрахункового рахунку необхідно подати в установу банку наступні документи :
1. Заява на відкриття рахунку.
2. Заява на відкриття рахунку, карточка із зразками підписів.
3. Заява на відкриття рахунку, карточка із зразками підписів, рішення виконкому місцевої ради народних депутатів про створення господарства, копія затвердженого статуту, довідка про державну реєстрацію.
4. Рішення виконкому місцевих органів влади на створення сільськогосподарського формування, заява на відкриття рахунку, карточка із зразками підписів.

Тестове завдання № 414. Одержання готівки здійснюється :
1. З акредитиву.
2. З особового рахунку.
3. З основного поточного рахунку.
4. З позичкового рахунку.
5. У випадках, передбачених у пунктах 3 і 4.
6. У випадках, передбачених у пунктах 2; 3 і 4.

Тестове завдання № 415. Підставою для отримання готівки в банку з розрахункового рахунку є:
1. Грошовий чек.
2. Документи, зазначені в пунктах 1 і 3.
3. Платіжне доручення на перерахування внесків та податків на заробітну плату.
4. Прибутковий касовий ордер.
5. Розрахунковий чек.

Тестове завдання № 416. Для одержання готівки в банку на виплату заробітної плати необхідно
представити:

1. Грошовий чек.
2. Платіжне доручення.
3. Прибутковий касовий ордер.
4. Розрахунковий чек.

зміст | 1-52 | 53-104 | 105-156 | 157-208 | 209-260 | 261-312 | 313-364 | 365-416 | 417-468 | 469-520 | 521-572 | 573-624
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.