Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

зміст | 1-52 | 53-104 | 105-156 | 157-208 | 209-260 | 261-312 | 313-364 | 365-416 | 417-468 | 469-520 | 521-572 | 573-624

Тестові завдання для контролю знань випускників освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом 0502 "Менеджмент" зі спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій"

тести 313-364

Тестове завдання № 313. При визначенні абсолютного коефіцієнта ліквідності враховують:
1. Вартість запасів і витрат.
2. Грошові кошти підприємства.
3. Дебіторську заборгованість.
4. Запаси, затрати і дебіторську заборгованість.

Тестове завдання №314. При розрахунку впливу чинників на відхилення прибутку від реалізації продукції якісними чинниками вважаються:
1. Обсяг реалізації та повна собівартість продукції.
2. Обсяг реалізації та ціна реалізації 1 ц продукції.
3. Собівартість 1 ц та ціна одиниці продукції.
4. Ціна реалізації 1 ц продукції.

Тестове завдання № 315. Ефективність використання оборотних засобів характеризує показник:
1. Валовий прибуток підприємства.
2. Коефіцієнт ліквідності.
3. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів.
4. Середньорічна вартість оборотних засобів.

Тестове завдання № 316. Показники дебіторської заборгованості характеризують:
1. Ділову активність підприємства.
2. Ефективність використання основних фондів.
3. Рентабельність активів підприємства.
4. Фінансову стійкість підприємства.

Тестове завдання № 317. Мікросередовище ринку агрофірми характеризує:
1. Заборгованість України перед міжнародним валютним фондом.
2. Забрудненість земної кулі.
3. Економічну ситуацію країни.
4. Політичну ситуацію країни.
5. Службу маркетингу агрофірми.

Тестове завдання № 318. Макросередовище ринку агрофірми характеризує :
1. Національні традиції суспільства на ринку продовольства.
2. Плинність кадрів апарату управління агрофірми.
3. Рівень заборгованості із зарплати агрофірми.
4. Середній вік спеціалістів агрофірми.
5.Стан заборгованості агрофірми.

Тестове завдання № 319. До демографічних ознак сегментації ринку відносять :
1. Вік потенційних споживачів.
2. Військо-політичну нестабільність у центрі Європи.
3. Екологічне забруднення країни Чорноморсько-Балтійського регіону.
4. Зниження темпів народжуваності серед населення західних областей України.
5. Рівень співвідношення попиту і пропозиції.

Тестове завдання № 320. До економічних ознак сегментації відноситься :
1. Заборгованість України перед Міжнародним валютним фондом
2. На земній кулі проживає 6 млрд. чоловік населення.
3. Наявність нафтових родовищ в Україні складає 4 % річних потреб.
4. Освітній рівень маркетологів.
5. Соціальний прошарок населення.

Тестове завдання № 321. До природних ознак сегментації відноситься :
1. Географічне розташування України у Європі.
2. Населення України станом на 1.01.2002 року.
3. Рівень інфляції.
4. Середній розмір пенсійного забезпечення.
5. Фінансування заходів реорганізації колективних господарств України.

Тестове завдання № 322. До соціально-культурних ознак сегментації ринку відноситься :
1. Вік і стать покупців.
2. Здійснення асигнувань на дослідницьку діяльність вищих навчальних закладів.
3. Наявність культурно-освітніх закладів регіону.
4. Рівень збитковості підприємств за три роки.
5. Стан законодавчої бази щодо оподаткування підприємств АПК.

Тестове завдання № 323. До поведінкових ознак сегментації ринку відносять :
1. Негативне ставлення покупців до товарів ринкової новизни.
2. Прикарпатський район потенційних споживачів на продукцію АПК.
3. Рівень доходів населення України.
4. Розробка товарів ринкової новизни й представлення їх потенційним покупцям.
5. Співвідношення міського й сільського населення району.

Тестове завдання № 324. До зовнішнього маркетингового середовища агроформування відносять:
1. Кадрове забезпечення агрофірми.
2. Правові аспекти захисту підприємців АПК.
3. Програму підготовки маркетологів вищими навчальними закладами.
4. Програму підвищення зарплати агроформування.
5. Товарну номенклатуру й асортимент продукції.

Тестове завдання № 325. До внутрішнього маркетингового середовища відносять:
1. Бартерні угоди між країнами Далекого Сходу й країнами африканського континенту.
2. Духовні цінності людства.
3. Експорт товарів.
4. Ембарго на постачання товарів.
5. Службу маркетингу та особливості її діяльності.

Тестове завдання № 326. Термін "товар" - це:
1. Виріб для продажу.
2. Виріб для внутрігосподарського використання.
3. Засіб обміну.
4. Продукт природи.
5. Продукт фермерського виробництва.

Тестове завдання № 327. Отримують .максимально високі обсяги виторгу від реалізації на етапі:
1. Впровадження.
2. Зростання.
3. Насичення.
4. Розробки.
5. Спадання.

Тестове завдання № 328. Агрофірми переорієнтовують маркетингову політику на зміну товарів на існуючому ринку на етапі:
1. Впровадження.
2. Зростання.
3. Насичення.
4. Розробки.
5. Спадання.

Тестове завдання № 329. Реклама - це:
1. Безоплатне інформування.
2. Інформування про товари за допомогою радіо, телебачення.
3. Оплачена форма просування товарів за допомогою різних засобів передачі інформації.
4. Спонсорство.
5. Стимулювання купівлі товарів за допомогою виставок і ярмарків.

Тестове завдання № 330. Підібрати найбільш правильну відповідь терміна "конкуренція" на агроринку:
1. Відносини між політичними та військовими організаціями.
2. Змагання між агрофірмами з приводу виробництва й продажу однорідного товару.
3. Змагання між фінансовими інституціями.
4. Система відносин між виробниками і продавцями у процесі обміну товарів і послуг.
5. Суперництво двох і більше фірм у галузі науки і передового досвіду.

Тестове завдання № 331. До незаконних методів конкуренції відносять:
1. Державні дотації.
2. Нецінову конкуренцію, тобто стимулювання збуту.
3. Цінову конкуренцію.
4. Спонсорство стимулюючих засобів.
5. Стимулювання випуску підроблених товарів.

Тестове завдання № 332. Конкурентоспроможність товарів - це:
1. Засоби стимулювання продажу.
2. Невиробничі послуги.
3. Оподаткування стимулюючих засобів.
4. Якість товарів.
5. Якість товарів і додаткові стимули, що забезпечують успішне просування на ринку.

Тестове завдання № 333. Упаковка - це :
1. Засіб інтенсивного інформування про можливості товарів.
2. Засіб зберігання товарів, просування і передачі інформації у вигляді реклами на зовнішньому боці упаковки.
3. Засіб, що допомагає зберігати товар від зовнішніх пошкоджень.
4. Засіб передачі з рук в руки.
5. Засіб обміну на схожі товари.

Тестове завдання № 334. Штрихове кодування - це:
1. Девіз для проголошення політичної думки.
2. Девіз для рекламування.
3. Знак якості товару.
4. Міжнародний знак якості.
5. Символ, що складається з вертикальних смуг і простору між ними.

Тестове завдання № 335. Функцією маркетингу є :
1. Відкриття консульства іноземної країни.
2. Закриття Чорнобильської АЕС.
3. Залучення іноземних інвесторів у процес реорганізації агроформувань.
4. Проведення перепису населення.
5. Стимулювання збуту товарів агроринку.

Тестове завдання № 336. Вивчення конкурентів відносять до функції :
1. Аналітичної.
2. Виробничо-збутової.
3. Правової.
4. Соціологічної.
5. Управління та контролю.

Тестове завдання №. 337. Планування маркетингу відносять до функцій :
1. Аналітичної.
2. Виробничо-збутової. .
3. Правової.
4. Соціологічної.
5. Управління і контролю.

Тестове завдання № 338. Ситуаційний аналіз у маркетинговому дослідженні, як правило, відносять до:
1. Багатовекторного плану дій.
2. Короткотермінового плану.
3. Соціолого-політичного плану.
4. Стратегічного плану.
5. Тактичного плану.

Тестове завдання № 339. Розробка методів стимулювання продажу включає:
1. Військово-політичний план.
2. Загарбницько-експансійний план.
3. Короткотерміновий план.
4. Стратегічний план.
5. Тактичний план.

Тестове завдання № 340. Активного застосування маркетингу потребує:
1. Ринок продавця і покупця.
2. Ринок продавця.
3. Ринок покупця.
4. Ринок виробника.
5. Стимулюючий ринок.

Тестове завдання № 341. Рівень доходів населення відносять до :
1. Демографічного принципу.
2. Економічного принципу.
3. Майнового принципу.
4. Поведінкового принципу.
5. Соціально-правового принципу.

Тестове завдання № 342. Задовольняє виробника:
1. Всі види попиту.
2. Надмірний попит.
3. Повноцінний попит.
4. Незадоволений попит.
5. Нераціональний попит.

Тестове завдання № 343. Здійснено закупівлю устаткування для переробки м'ясної продукції птахівництва. Це устаткування можна віднести до:
1. Товарів особистого споживання.
2. Товарів масового попиту.
3. Товарів виробничого призначення у сільському господарстві.
4. Товарів вибіркового попиту.
5. Товарів - новинок.

Тестове завдання № 344. Куплену Вами акцію фермерського акціонерного товариства можна віднести до :
1. Ділових послуг.
2. Товарів попереднього вибору.
3. Товарів особливого попиту.
4. Товарів масового споживання.
5. Товарів унікальних.

Тестове завдання № 345. Замовлення на доставку додому молока відноситься до наступного виду товарів і послуг:
1. Послуги додаткового стимулювання.
2. Послуг виробничо-технічного призначення.
3. Товару з підкріпленням.
4. Товару пасивного попиту.
5. Товару з негативним відображенням якості.

Тестове завдання № 346. Адресність фірми вказується у :
1. Інструкції для використання.
2. Логотипі.
3. Товарному знаку.
4. Фірмовому блоці.
5. Фірмовому імені.

Тестове завдання № 347. Засобами передачі інформації про товари і послуги є:
1. Бренд.
2. Девіз.
3. Логотип.
4. Товарний знак.
5. Усі перелічені засоби.

Тестове завдання № 348. Мінімальний обсяг виготовлення нового товару визначається :
1. За кривою спадаючого попиту.
2. За обсягом продажу конкурентів.
3. За перспективним попитом.
4. За потребами.
5. За точкою беззбитковості.

Тестове завдання № 349. Продаж товарів великими партіями - це :
1. Форма оптової торгівлі.
2. Форма передачі обмежених прав власності.
3. Форма передачі майна в оренду.
4. Форма роздрібної торгівлі.
5. Форма кредиту.

Тестове завдання № 350. Найбільш впливовим на цінову політику чинником є:
1. Витрати виробництва.
2. Конкуренція.
3. Невиробничі витрати.
4. Пропозиція.
5. Якість.

Тестове завдання № 351. Прямим маркетингом у системі товаропросування є:
1. Посилкова торгівля.
2. Продаж через гуртівні.
3. Продаж через магазини виробників.
4. Продаж через магазини дилерів.
5. Продаж через дистриб'юторів.

Тестове завдання № 352. Право власності на товар має:
1. Агент виробника.
2. Агент-закупівельник. ...
3. Дилер.
4. Дистриб'ютор.
5. Збутовий агент.

Тестове завдання № 353. Спір між дилером і виробником може вирішувати:
1. Арбітраж.
2. Брокер.
3. Президент фірми.
4. Рада директорів і засновників.
5. Суд з цивільних справ.

Тестове завдання № 354. До прямої реклами відносять:
1. Віддрукований проспект.
2. Вручення рекламних матеріалів з інформацією про рекламодавця і конкретного товару або фірми.
3. Рекламні листівки.
4. Реклама на транспорті.
5. Реклама поштою.

Тестове завдання № 355. До найбільш дорогої реклами відносять:
1. Газетну.
2. Електронне табло (доріжка).
3. Радіо.
4. Рекламні плакати, щити.
5.Телебачення.

Тестове завдання № 356. Фінансовим засобом, який не відноситься до активів підприємства, є:
1. Акція.
2. Вексель.
3. Гроші в касі.
4. Облігація.
5. Опціон на купівлю.

Тестове завдання № 357. Підприємець за умов прийняття стратегії глибокого проникнення на ринок повинен прийняти рішення :
1. Забезпечити розповсюдження через більшу кількість магазинів.
2. Збільшити витрати на рекламу .
3. Звузити мережу магазинів.
4. Знизити затрати на рекламу.
5. Знизити (можливо на деякий час) ціну на товар.

Тестове завдання № 358. Концепцію маркетингу визначають наступні підходи:
1. Аналіз виробничих програм.
2. Збут і маркетинг.
3. Маркетингові дослідження і маркетингова інформація.
4. Планування і управління.
5. Програма соціологічного дослідження.

Тестове завдання № 359. Якщо попит на товари АПК перевищує пропозицію (умови дефіциту товарів), необхідно застосовувати концепцію:
1. Вдосконалення виробництва.
2. Вдосконалення товарів.
3. Досягнення повноцінного задоволення потреб у товарах.
4. Подолання негативного збуту.
5. Соціально-етичного маркетингу.

Тестове завдання № 360. Юридичній реєстрації товарів АПК підлягає:
1. Інструкція з використання.
2. Логотип .
3. Пам'ятка покупцеві.
4. Товарний знак.
5. Фірмове ім'я.

Тестове завдання № 361. Лізинг-це:
1. Форма акціонерного товариства.
2. Форма гуртової торгівлі.
3. Форма передачі майна в оренду.
4. Форма продажу через пошту.
5. Форма кредиту.

Тестове завдання № 362. В основі встановлення ціни найбільш значущим в умовах ринку є:
1. Виробничі витрати.
2. Собівартість і якість.
3. Попит і пропозиція.
4. Собівартість.
5. Якість.

Тестове завдання № 363. Психологічну прихильність потенційних покупців до товарів з унікальними властивостями, що відповідають звичкам і традиціям відносять до :
1. Концепції глобального маркетингу.
2. Концепції вдосконалення технології виробництва.
3. Концепції вдосконалення товарів.
4. Концепції інтенсифікацій комерційних зусиль.
5. Концепції соціально-етичного маркетингу.

Тестове завдання № 364. Вираз "... любіть клієнтів, а не власні товари" відноситься до :
1. Виробничої орієнтації.
2. Виробничо-технологічної орієнтації.
3. Збутової орієнтації.
4. Маркетингової орієнтації.
5. Соціолого-правової орієнтації.

зміст | 1-52 | 53-104 | 105-156 | 157-208 | 209-260 | 261-312 | 313-364 | 365-416 | 417-468 | 469-520 | 521-572 | 573-624
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.