Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

зміст | 1-52 | 53-104 | 105-156 | 157-208 | 209-260 | 261-312 | 313-364 | 365-416 | 417-468 | 469-520 | 521-572 | 573-624

Тестові завдання для контролю знань випускників освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом 0502 "Менеджмент" зі спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій"

тести 53-104

Тестове завдання № 53. Реляційні запити створюються на основі:
1. Однієї таблиці.
2. Одного запиту.
3. Більш ніж однієї таблиці або запиту.
4. Форм.

Тестове завдання № 54. Інформаційна мережа Internet - це мережа:
1. Локальна.
2. Глобальна.
3. Регіональна.
4. Корпоративна.

Тестове завдання № 55. Ключовий реквізит сутності - це реквізит:
1. Будь-який.
2. Який однозначно її ідентифікує.
3. Який її не ідентифікує.
4. Який не належить даній сутності.

Тестове завдання № 56. Форми можна створювати тільки на основі:
1. Таблиць.
2. Запитів.
3. Звітів.
4. Таблиць і запитів.

Тестове завдання № 57. Відношення знаходиться в 2НФ, якщо всі неключові атрибути є у функціональній залежності від ключа:
1. Повній.
2. Частковій.
3. Повній і частковій.
4. Не залежать.

Тестове завдання № 58. Глобальна інформаційна мережа охоплює територію:
1. Району.
2. Області.
3. Регіону.
4. Країни, декількох країн.

Тестове завдання № 59. Властивості, визначальні для бази знань, але не властиві базам даних:
1. Внутрішня інтерпретованість.
2. Структурованість.
3. Семантична метрика та активність.
4. Інтегрованість.

Тестове завдання № 60. Звіт створюється вручну з використанням режиму:
1. Майстра.
2. Конструктора.
3. Звіт у стовпчик.
4. Звіт у рядок.

Тестове завдання № 61. При означенні поточної дати використовують роздільники таких типів:
1. Коса риска, дефіс.
2. Двокрапка, дефіс.
3. Двокрапка, коса риска.
4. Крапка з комою, дефіс.
5. Кома, крапка.

Тестове завдання № 62. Підкаталог створюється:
1. Командою REN.
2. Командою MD.
3. Командою CD.
4. Командою RD.
5. Командою DEL.

Тестове завдання № 63. Підкаталог усувається:
1. Командою COPY.
2. Командою CD.
3. Командою RD
4. Командою MD.
5. Командою DEL.

Тестове завдання №64. Активний каталог можна змінити командою:
1. DEL.
2. CD.
3. RD.
4. COPY.
5. MD.

Тестове завдання № 65. Дайте визначення інформації:
1. Інформація - це змістовний опис об'єкта чи явища.
2. Інформація - це сутність, яка зберігається при обчислювальному ізоморфізмі.
3. Інформація - це відображення реального (матеріального світу), яке виражається у вигляді знаків і сигналів.
4. Інформація - це узагальнене абстрактне поняття, яке немає строгого означення.

Тестове завдання № 66. Виберіть вірний перелік характеристик поля бази даних:
1. Ім'я поля, розмір поля, тип даних.
2. Ім'я поля, тип даних, формат поля.
3. Ім'я поля, тип даних, опис поля.
4. Ім'я поля, розмір поля, формат поля.

Тестове завдання № 67. Вкажіть основні складові логічної структури інформації бази даних:
1. Реквізит, показник, повідомлення, масив.
2. Реквізит, тип реквізиту, розмірність реквізиту.
3. Повідомлення, сукупність реквізитів, документ.
4. Реквізит, масив, документ.

Тестове завдання № 68. Об'єктами бази даних в СУБД Access є:
1. Записи, поля.
2. Реквізит, повідомлення.
3. Таблиці, запити, форми, звіти.
4. Таблиці, запити, форми, звіти, макроси, модулі.

Тестове завдання № 69. Вкажіть з якими об'єктами може працювати СУБД Access:
1. Файлами, таблицями, запитами, формами, звітами, макросами.
2. Таблицями, документами, запитами, формами, звітами, модулями.
3. Документами, файлами, таблицями, формами, звітами, модулями.
4. Таблицями, формами, запитами, звітами, макросами, модулями.

Тестове завдання № 70. Імена йолів таблиці бази даних СУБД Access можуть містити не більше:
1. 8 символів.
2. 50 символів.
3. 64 символи.
4. 128 символів.

Тестове завдання № 71. Який протокол Інтернету реалізує передачу файлів:
1. Telnet.
2. Xdr.
3. NFS.
4. FTP.

Тестове завдання № 72. Для передачі даних між комп'ютерами загальнодоступними телефонними лініями в комп'ютерній мережі використовуються:
1. Комутатори.
2. Концентратори.
3. Модеми.
4. Термінатори.

Тестове завдання № 73. Джерелом даних у БД СУБД Access є такі об'єкти:
1. Таблиці.
2. Форми, запити, таблиці.
3. Таблиці, форми.
4. Таблиці ,форми, звіти.

Тестове завдання № 74. Для того, щоб одночасно виділити зразу декілька суміжних елементів управління у базі даних СУБД Access, клацайте на елементах управління, які вам потрібно виділити, утримуючи натиснутими клавіші:
1. Ctrl.
2. Shift.
3. Alt.
4. Ctrl+ Shift.

Тестове завдання № 75. Як буде виглядати умова відбору покупців, які купили товару на суму більше 300 грн., але менше 500 грн.:
1. between(<300.or(>500)).
2. between 300 and 500.
3. <300 and >500.
4. (not>300) or (not<500).

Тестове завдання № 76. В Україні закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі:
1. Указів Президента України.
2. Постанов Кабінету Міністрів України.
3. Конституції України.
4. Постанов Верховної Ради України.

Тестове завдання № 77. Україна є республікою :
1. Президентською.
2. Президентсько-парламентською.
3. Парламентською.
4. Федеративною.

Тестове завдання № 78. Усі суб'єкти права власності в Україні є :
1. Рівними перед законом.
2. Самостійно визначають свої права та обов'язки.
3. Мають обсяг прав залежно від форм власності.
4. Є юридичними особами.

Тестове завдання № 79. Цивільний кодекс України - це :
1. Закон.
2. Правовий звичай.
3. Правовий прецедент.
5. Підзаконний нормативно-правовий акт.

Тестове завдання № 80. Вищу юридичну силу в Україні мають:
1. Конституція України. .
2. Закони України.
3. Укази Президента України.
4. Постанови Кабінету Міністрів України.

Тестове завдання № 81. До кримінальних покарань не відносяться :
1. Позбавлення волі.
2. Штраф.
3. Конфіскація майна.
4. Виправні роботи без позбавлення волі.

Тестове завдання № 82. Правоздатність суб'єкта правових відносин - це :
1. Здатність мати права і нести обов'язки.
2. Володіти і розпоряджатися своїм майном.
3. Нести відповідальність за скоєне правопорушення.
4. Здатність своїми діями набувати права.

Тестове завдання № 83. Трудовий договір укладається :
1. На невизначений термін.
2. На строк виконання роботи за фахом.
3. На строк не більше п'яти років.
4. На строк не більше одного року.

Тестове завдання №84. Із зазначених нижче цивільно-правових угод договором вважають :
1. Заповіт.
2. Підряд.
3. Дарування.
4. Вчинення нотаріальних дій.

Тестове завдання № 85. Перша Конституція України була прийнята :
1. В Києві 15 липня 1710 р. А.Войнаровським, Г.Герциком.
2. В Полтаві 17 листопада 1850 р. Г.Андрузьким.
3. В Бендерах 5 квітня 1710 р. Пилипом Орликом.
4. У Львові 17 квітня 1905 р. М.Драгомановим.

Тестове завдання № 86. Прямим виборчим правом називають :
1. Право особи обирати і бути обраним.
2. Право громадян України незалежно від походження, соціального і майнового статусу, статі, освіти брати участь у виборах.
3. Право, коли вибирають безпосередньо виборці.
4. Право всіх громадян України, які мають право голосу, висувати кандидатів.

Тестове завдання № 87. Відповідно до Конституції України законами України не визначаються :
1. Права, свободи й обов'язки людини і громадянина в Україні, гарантії цих прав і свобод; громадянство; правосуб'єктивність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства.
2. Територіальний устрій України.
3. Підготовка ювілеїв держави.
4. Основи національної безпеки, організації Збройних Сил України і забезпечення громадського порядку.

Тестове завдання № 88. Народним депутатом України може бути :
1. Громадянин України, має право голосу, вік не більше 55 років, проживає в Україні не менше 10 років.
2. Громадянин України, має право голосу, вік не менше 35 років, проживає останніх 7 років в Україні, має вищу освіту.
3. Громадянин України, володіє виборчим правом, вік не менше 21 років, останні 5 років проживає в Україні.
4. Громадянин України, вік не менше 40 років, поживає в Україні не менше 10 останніх років.

Тестове завдання № 89. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини - це:
1. Особа, яка здійснює контроль за роботою комісій і комітетів Верховної Ради.
2.Особа, яка здійснює парламентський контроль за дотриманням конституційних прав і свобод людини і громадянина.
3.Особа, яка здійснює парламентський контроль за роботою обласних, районних, селищних, сільських і міських рад.
4.Особа, яка здійснює контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України.

Тестове завдання № 90. Президент України складає присягу:
1. На Конституції України і Острозькій Біблії.
2. На Конституції України і Пересопницькому Євангелії.
3. На Святому Письмі.
4. Лише на Конституції України.

Тестове завдання № 91. Перше засідання новообраних депутатів відкриває:
1. Голова Верховної Ради України
2. Президент України
3. Найстарший за віком новообраний депутат
4. Прем'єр-Міністр України

Тестове завдання № 92. Загальноукраїнський референдум має право призначити :
1. Президент України
2. Прем'єр-Міністр України
3. Голова Верховної Ради України
4. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Тестове завдання № 93. Видами адміністративних стягнень є :
1. Попередження, штраф, сплатне вилучення, конфіскація майна (предмету), виправні роботи, позбавлення громадянства.
2. Попередження, штраф, виправні роботи, адмінарешт.
3. Попередження, штраф, оплатне вилучення, позбавлення спеціальних прав.
4. Попередження, штраф, арешт.

Тестове завдання № 94. Термін, на який можна позбавити працівника спеціальних прав:
1. До одного року.
2. До трьох років.
3. Назавжди.
4. Не більше п'яти років.

Тестове завдання № 95. Адміністративний арешт накладається :
1. Власником підприємства, організації, установи.
2. Виключно судами.
3. Лише прокуратурою.
4. Прокуратурою і відділом міліції.

Тестове завдання № 96. Догана оголошена власником діє :
1. До одного року.
2. До трьох місяців.
3. До трьох років, або до відміни догани.
4. Протягом місяця.

Тестове завдання № 97. Адміністративний арешт не може бути застосований :
1. До вагітних жінок, жінок які мають дітей до 3-річного віку; до осіб, які не досягли 18-річного віку; інвалідів І та II групи.
2. До вагітних жінок; осіб, які мають дітей віком до 12 років; до осіб, які не досягли 18-річного віку і до інвалідів І та II групи.
3. До вагітних жінок; осіб, які мають дітей віком до 10 років; до осіб, які не досягли 16-річного віку і до інвалідів усіх груп.
4. До пенсіонерів, які працюють.

Тестове завдання № 98. Протокол при адміністративному порушенні не складається :
1. Коли адмінштраф береться на місці.
2. Коли порушник не вимагає протоколу.
3. При винесені справи на комісію.
4. У випадку відсутності грошей у порушника.

Тестове завдання № 99. При розгляді справи про адміністративне порушення орган (посадова особа) видає постанову:
1. В 1 примірнику.
2. Не менше як в 4-5 примірниках.
3. У 2-х примірниках.
4. У 3-х примірниках.

Тестове завдання № 100. Реорганізація підприємства може здійснюватися:
1. За рішенням зборів колективу.
2. За рішенням суду (арбітражного).
3. При об'єднанні, злитті, рішенні суду.
4. Злитті, об'єднанні, поділі, виділенні, перетворенні.

Тестове завдання № 101. Господарською діяльністю в Україні може займатися:
1. Усі крім осіб без громадянства.
2. Усі фізичні особи, дієздатні і деліктоздатні.
3. Громадяни України та іноземці.
4. Лише громадяни України.

Тестове завдання № 102. Терміном дії торгового патенту становить:
1. До 3-х місяців.
2. 12 календарних місяців.
3. Не більше півроку.
4. 3 роки.

Тестове завдання № 103. Носієм податку є:
1. Тільки фізичні особи.
2. Тільки юридичні особи.
3. Фізичні особи, споживачі товару, в ціні якого міститься непрямий податок.
4. Фізичні та юридичні особи, крім іноземців.

Тестове завдання № 104. Акцизний збір - це :
1. Додаткова плата за всі види товарів.
2. Збір на товари підвищеного попиту.
3. Оплата покупцем додатково до вартості товару.
4. Різновид непрямих податків, які включаються в ціну товару з підвищеним попитом і сплачується покупцем.

зміст | 1-52 | 53-104 | 105-156 | 157-208 | 209-260 | 261-312 | 313-364 | 365-416 | 417-468 | 469-520 | 521-572 | 573-624
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.