Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

зміст | 1-52 | 53-104 | 105-156 | 157-208 | 209-260 | 261-312 | 313-364 | 365-416 | 417-468 | 469-520 | 521-572 | 573-624

Тестові завдання для контролю знань випускників освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом 0502 "Менеджмент" зі спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій"

тести 521-572

Тестове завдання № 521. Призначення оперативного планування:
1. Контроль за інвестиційною діяльністю підприємства.
2. Контроль за фактичними видатками підприємства.
3. Контроль за фактичними доходами підприємства.
4. Контроль за фактичним надходженням і витрачанням виручки.
5. Контроль за фінансуванням загального розвитку підприємства.

Тестове завдання № 522. Необхідна кількість грошей в обігу залежить від:
1. Грошових прибутків населення.
2. Грошових прибутків населення і швидкості грошового обігу.
3. Від суми цін товарів і середньої швидкості обігу грошей.
4. Швидкості обігу коштів.

Тестове завдання № 523. Цінні папери продаються за такою ціною:
1. Договірною.
2. Емісійною.
3. Курсовою.
4. Номінальною.

Тестове завдання № 524. Розрахунки, що відбуваються шляхом безперервного переміщення грошей від одного власника до іншого, називаються:
1. Безготівковими.
2. Грошовими.
3. Готівковими.
4. Платіжним оборотом.

Тестове завдання № 525. Грошова система - це:
1. Види грошей, дозволених до випуску.
2. Елемент господарського механізму країни.
3. Форма організації грошового обігу.
4. Форма організації грошового обігу в країні, дозволена банком.

Тестове завдання № 526. При банківському кредиті кредитором і позичальником є:
1. Кредитор - банк, позичальник - підприємство.
2. Кредитор - держава, позичальник - підприємство.
3. Кредитор - населення, позичальник - держава.
4. Кредитор - підприємство, позичальник - населення.

Тестове завдання № 527. Готівкові кошти відносяться до такої сфери:
1. Невиробнича сфера.
2. Сфера виробництва.
3. Сфера нагромадження.
4. Сфера обігу.

Тестове завдання № 528. Баланс грошових доходів і витрат населення характеризує:
1. Розмір і джерело грошових прибутків і грошових витрат населення на оплату товарів і послуг
2. Розмір і джерела грошових прибутків і їх витрачання
3. Розмір цільового використання наявних коштів
4. Розмір заробітної плати і розмір витрат на харчування

Тестове завдання № 529. Суть грошей полягає в наступному:
1. Гроші виражають виробничі відносини.
2. Гроші є загальним еквівалентом особливого роду.
3. Гроші є знаряддям обігу і контролю.
4. Гроші - це загальний товар.

Тестове завдання № 530. Операції з цінними паперами проводяться:
1. В депозитарії.
2. У банку, на фондовій біржі, в депозитарії.
3. На фондовій біржі, в банках.
4. На фондовій біржі.
5. На товарній біржі.

Тестове завдання № 531. Прибуток, одержаний акціонерним товариством, спрямовується в першу чергу на:
1. Випуск акцій.
2. Сплату дивідендів.
3. Сплату податків у бюджет.
4. Створення резервного фонду.

Тестове завдання № 532. Національний банк видає кредитні ресурси комерційним банкам за:
1. Депозитною ставкою.
2. Обліковою ставкою.
3. Ставкою рефінансування.
4. Позичковим відсотком.

Тестове завдання № 533. До особового страхування не відносять:
1. Медичне страхування.
2. Майнове страхування.
3. Страхування життя.
4. Страхування пенсій.

Тестове завдання № 534. Визначення сум страхових платежів на сільськогосподарська культури проводиться:
1. Виходячи із вартості урожаю в плановому році і ставки страхових платежів.
2. Шляхом множення площі посіву на середню п'ятирічну урожайність, закупівельну ціну та ставку страхових платежів.
3. Шляхом множення площі посіву на урожайність звітного року, закупівельну ціну та ставку страхових платежів.
4. Шляхом множення площі посіву на середню п'ятирічну урожайність, вартість урожаю в плановому році і ставку страхових платежів.

Тестове завдання № 535. Правильним є наступне визначення сум страхових платежів на тварини:
1. Виходячи із балансової вартості худоби на початок року та ставок страхових платежів.
2. Виходячи із балансової вартості худоби на початок року за мінусом амортизації на робочу худобу та ставок страхових платежів.
3. Виходячи із балансової вартості тварин, відсотка, в якому вони прийняті на страхування, та ставки платежу.
4. Шляхом множення маси худоби на початок року на реалізаційну ціну 1 ц. живої маси і ставки страхових платежів.

Тестове завдання № 536. Правильним є наступне визначення сум страхових платежів за основними
засобами:

1. Виходячи із балансової вартості основних засобів на початок року і ставки страхових платежів.
2. Виходячи із балансової вартості основних засобів на початок року за мінусом амортизації і ставки страхових платежів.
3. Виходячи із балансової вартості основних засобів на початок року за мінусом зносу і ставки страхових платежів.
4. Виходячи із балансової вартості (за мінусом зносу), відсотка, в якому засоби прийняті на страхування, та ставки страхових платежів.

Тестове завдання № 537. Правильним с наступний порядок розрахунку суми страхового відшкодування по сільськогосподарських культурах при повній їх загибелі:
1. У розмірі 100% вартості урожаю за попередні п'ять років при наявності страхового випадку.
2. У розмірі 70% вартості урожаю за попередні п'ять років при наявності страхового випадку.
3. У розмірі 100% запланованої вартості урожаю при наявності страхового випадку.
4. У певному відсотку від суми збитку.

Тестове завдання № 538. Правильним є наступний порядок розрахунку розміру страхового відшкодування по сільськогосподарських культурах при частковій їх загибелі:
1. У розмірі 70% недобору урожаю порівняно із звітним роком при наявності страхового випадку.
2. Як різниця між середньою вартістю урожаю за останні 5 років і вартістю урожаю в звітному році при наявності страхового випадку.
3. У певному відсотку від суми збитку, враховуючи витрати на підсів і пересів та додатково одержану продукцію.
4. У відсотку від вартості одержаного врожаю.

Тестове завдання № 539. Потреба у власних оборотних засобах визначається:
1. Додаванням II і ІІІ розділів.
2. Шляхом розробки норм оборотних засобів.
3. Шляхом розрахунку нормативів оборотних засобів.
4. І розділ пасиву за мінусом І розділу активу балансу.

Тестове завдання № 540. Об'єктом оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком є:
1. Дохід, отриманий в розрахунку на 1 га.
2. Земельні ділянки, розміщені в сільській місцевості.
3. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення.
4. Сума податків та платників за попередній рік.

Тестове завдання № 541. Звітний термін у платника ПДВ, в якого обсяг оподаткованих операцій перевищує 7200 неоподаткованих мінімумів, за попередній рік повинен становити :
1. Одну декаду.
2. Один місяць.
3. Один квартал.
4. Один рік.

Тестове завдання № 542. Об'єктом оподаткування прибутковим податком з громадян є:
1. Мінімальна заробітна плата.
2. Нарахована заробітна плата без урахування пільг.
3. Сума заробітної плати за мінусом внесків до цільових фондів.
4. Сукупний оподаткований дохід.

Тестове завдання № 543. Непрямим податком є:
1. Ввізне мито.
2. Податок на прибуток.
3. Прибутковий податок з громадян.
4. Податок на майно.

Тестове завдання № 544. Джерелом відшкодування коштів ПДВ є:
1. Виручка від реалізації продукції.
2. Інвестиції.
3. Прибуток.
4. Фонди підприємства.

Тестове завдання № 545. Розмір податку з власників транспортних засобів залежить від:
1. Вартості автомобіля.
2. Моделі автомобіля.
3. Потужності двигуна.
4. Технічного стану автомобіля.

Тестове завдання № 546. Відрахування до державного інноваційного фонду проводять від:
1. Вартості капіталу підприємства.
2. Виручки від реалізації.
3. Прибутку підприємства.
4. Собівартості продукції.

Тестове завдання № 547. Скорегований валовий дохід включає в себе:
1. Суми акцизного збору.
2. Суми інвестованого майна.
3. Суми невикористаної частини коштів, що повертаються із страхових резервів.
4. Суми ПДВ.

Тестове завдання № 548. Оподаткування прибутковим податком з громадян за ставкою 40% провозиться, коли місячний сукупний оподатковуваний дохід складає:
1. До 10 неоподатковуваних мінімумів.
2. До 60 неоподатковуваних мінімумів.
3. До 100 неоподатковуваних мінімумів.
4. Понад 100 неоподатковуваних мінімумів.

Тестове завдання № 549. Існує наступний порядок сплати прибуткового податку:
1. Одночасно з виплатою заробітної плати на основі платіжного доручення.
2. Одночасно з одержанням готівки на виплату заробітної плати за другу половину місяця на основі чеку.
3. Одночасно з одержанням готівки на виплату заробітної плати за другу половину місяця на основі платіжного доручення.
4. Одночасно з одержанням готівки на виплату заробітної плати за другу половину місяця на основі платіжного доручення з представленням у банк розрахунково-платіжної відомості.

Тестове завдання № 550. Існує наступний порядок нарахування прибуткового податку з доходів громадян, які працюють за сумісництвом:
1. За ставкою 20% з врахуванням пільг.
2. За ставкою 20% без врахування пільг.
3. Із загальної суми одержаних доходів за диференційованими ставками з врахуванням неоподаткованого мінімуму із врахуванням відповідних пільг.
4. Із загальної суми одержаних доходів за диференційованими ставками.

Тестове завдання № 551. Розмір податку на додану вартість, що сплачується до бюджету, розраховується з такою періодичністю:
1. Подекадно.
2. Щоквартально.
3. Щомісячно.
4. Щорічно.

Тестове завдання № 552. Податок з власників транспортних засобів сплачують:
1. Не сплачує ніхто.
2. Юридичні особи.
3. Фізичні особи.
4. Юридичні та фізичні особи.

Тестове завдання № 553. На визначення форми власності на засоби виробництва впливає такий об'єктивний чинник:
1. Рівень розвитку продуктивних сил.
2. Рішення судових органів.
3. Рекомендації науково-дослідних установ.
4. Указ Президента України або Постанова Верховної Ради України.
5. Ухвала колективу виробників.

Тестове завдання № 554. При одному й тому ж рівні розвитку продуктивних сил можуть утворюватися різні, навіть діаметрально протилежні форми власності на засоби виробництва:
1. Під впливом вольових рішень колективу виробників.
2. Під впливом законодавчих актів держави.
3. Під впливом певних верств населення.
4. Під впливом власників підприємств.
5. Під впливом рекомендацій науково-дослідних установ.

Тестове завдання № 555. Роздержавлення і приватизацію соціалістичної власності слід проводити:
1. Нічого не потрібно змінювати у відносинах власності.
2. Передати державну власність у приватну власність справжнім господарям, тим, хто багатий, має капітал і вміє його збільшувати.
3. Проголошенням Декрету про те, що фабрики і заводи належать колективам виробників, тим, хто їх створив і на них працює, без розподілу цих засобів виробництва серед громадян України.
4. Шляхом рівномірного розподілу цієї власності серед громадян України з передачею їм у приватну власність.
5. Шляхом визначення частки (паю) цієї власності без передачі її у приватну власність громадянам.

Тестове завдання № 556. Вартість товару визначається:
1. Затратами праці, які потрібні для його виготовлення.
2. Директивними органами.
3. Домовленістю між продавцем і покупцем на оплату певної суми грошей за товар.
4. Собівартістю продукції.
5. Співвідношенням попиту і пропозиції на товар.

Тестове завдання № 557. Інфляцію грошей зумовлює:
1. Тільки емісія грошей.
2. Емісія грошей і підвищення цін.
3. Надприродні сили,
4. Неправильна економічна політика держави
5. Тільки підвищення цін.

Тестове завдання № 558. Соціально-економічні наслідки інфляції грошей такі:
1. Відбувається зниження життєвого рівня населення і занепад виробництва.
2. Збільшуються доходи громадян країни.
3. Збагачуються ті, хто спричинив інфляцію.
4. Підвищується життєвий рівень населення.
5. Розвивається виробництво.

Тестове завдання № 559. Перетворення землі в товар на економіку країни вплине так:
1. Знизиться життєвий рівень населення за рахунок того, що підвищаться ціни на сільськогосподарську продукцію.
2. Земля опиниться у власності заможних людей і банкірів.
3. Земля перейде у власність іноземного капіталу.
4. Підвищиться життєвий рівень населення.
5. Ціна землі спричинить інфляцію грошей.

Тестове завдання № 560. Економічною основою ціни землі є:
1. Вартість землі.
2. Капіталізована земельна рента.
3. Родючість землі.
4. Співвідношення попиту і пропозиції на землю.
5. Ціна на сільськогосподарську продукцію.

Тестове завдання № 561. Ринкова економіка - це:
1. Господарський механізм, побудований на використанні законів товарного виробництва.
2. Діаметрально протилежне поняття товарному виробництву.
3. Капіталістичний спосіб виробництва.
4. Те ж, що й товарне виробництво.
5. Різновидність товарного виробництва.

Тестове завдання № 562. Заробітна плата - це:
1. Вартість товару робоча сила.
2. Винагорода за працю.
3. Модифікована вартість продукту робітника.
4. Необхідний продукт.
5. Ціна робочої сили, що визначається співвідношенням попиту і пропозиції на робочу силу.

Тестове завдання № 563. Диференціальна рента утворюється:
1. На усіх ділянках землі.
2. На середніх і кращих за родючістю ділянках землі.
3. На кращих за родючістю ділянках землі.
4. Під впливом додаткових капіталовкладень.
5. Під впливом підвищення цін на сільськогосподарську продукцію.

Тестове завдання № 564. Абсолютна рента утворюється:
1. Внаслідок монополії приватної власності на землю.
2. Внаслідок штучного підвищення цін на сільськогосподарську продукцію.
3. Внаслідок зростання витрат виробництва на сільськогосподарську продукцію.
4. Внаслідок зростання попиту на землю.
5. Через відсутність приватної власності на землю.

Тестове завдання № 565. Теорію граничної корисності започаткувала:
1. Школа австрійська.
2. Школа інституціальна.
3. Школа історична.
4. Школа кейнсіанська.
5. Школа класична.

Тестове завдання № 566. Вперше ввів в економічну науку термін "політична економія":
1. А.Сміт.
2. А.Маршалл.
3. А.Монкрет'єн.
4. Д.Рікардо.
5. Дж.М.Кейнс.

Тестове завдання № 567. Виберіть економістів, які допускали втручання держави в економічне життя:
1. А.Сміт.
2. Дж.М.Кейнс.
3. Ж.Б.Сей
4. М.Фрідман.
5. Л.Мізес.

Тестове завдання № 568. Виберіть критиків теорії трудової вартості:
1. Д.Рікардо.
2. А.Сміт.
3. У.Петті.
4. С.Сісмонді.
5. Є.Бем-Баверк.

Тестове завдання № 569. Виберіть фундаторів класичної школи політичної економії:
1. Арістотель..
2. А.Сміт
3. Дж.К. Гелбрейт
4. Ф.Ліст.
5. В.Ойкен.

Тестове завдання № 570. В економіці діє закон спадної продуктивності чинників виробництва. Яким чином у таких умовах підтримується економічне зростання:
1. Потрібно все менше і менше виробничих ресурсів.
2. Приріст додаткових ресурсів не збільшує, а зменшує загальний обсяг виробництва.
3. Потрібен приріст ресурсів, але ціна додаткової одиниці ресурсів буде зростати.
4. Потрібно все більше і більше ресурсів.

Тестове завдання № 571. Фундаментальна проблема, з якою стикаються всі економічні системи:
1. Виробництво.
2. Інвестиції.
3. Рідкісність.
4. Споживання.

Тестове завдання № 572. Вкажіть, яке з наступних тверджень не стосується макроекономіки:
1. Індекс споживчих цін у 1999 р. становив 18,6%.
2. На фабриці "Прогрес" звільнено у минулому році 10 працівників.
3. У першій половині 2000 р. реальний ВВП (у % до ВВП 1992 p.) збільшився на 2%.
4. У серпні 2000 р. Національний банк України знизив облікову ставку більш ніж на 10%.
5. У 1999 р. рівень безробіття в Україні становив 5,95%.

зміст | 1-52 | 53-104 | 105-156 | 157-208 | 209-260 | 261-312 | 313-364 | 365-416 | 417-468 | 469-520 | 521-572 | 573-624
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.