Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

зміст | 1-52 | 53-104 | 105-156 | 157-208 | 209-260 | 261-312 | 313-364 | 365-416 | 417-468 | 469-520 | 521-572 | 573-624

Тестові завдання для контролю знань випускників освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом 0502 "Менеджмент" зі спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій"

тести 417-468

Тестове завдання № 417. Одночасно із видачею готівки на заробітну плату обов'язково проводяться наступні перерахування:
1. Перерахування у Пенсійний фонд, фонд соціального страхування, фонд зайнятості, прибутковий податок з громадян.
2. Перерахування у Пенсійний фонд, фонд соціального страхування, фонд зайнятості, прибуткового податку з громадян, податку на додану вартість, податку з прибутку.
3. Перерахування у Пенсійний фонд, фонд соціального страхування, прибуткового податку з громадян,
4. Прибутковий податок з громадян.

Тестове завдання № 418. Наказом про перерахування грошей постачальнику для банку € такий розпорядчий документ:
1. Заява на акредитив.
2. Грошовий чек.
3. Платіжна вимога.
5. Платіжне доручення.

Тестове завдання № 419. При зарахуванні однакових сум взаємних вимог підприємства та господарських організацій за товарно-матеріальні цінності та надані послуги, коли кожна зі сторін сплачує або одержує лише різницю платіжної суми, Яка не покривається зарахуваннями, застосовується така форма безготівкових розрахунків:
1. Розрахунки шляхом заліку взаємних вимог.
2. Розрахунки шляхом планових платежів.
3. Розрахунки чеками.
4. Лізинговими розрахунками.
5. Платіжними дорученнями.

Тестове завдання № 420. Максимальний строк дії акредитива, встановлений положенням про організацію безготівкових розрахунків:
1. 15 днів.
2. 30 днів.
3. 30 днів, з можливим продовженням ще на 15 днів.
4. За домовленістю сторін.

Тестове завдання № 421. Для розрахунку за одержання ТМЦ, з кредиторами, при перерахунку податків та внесків по соціальному страхуванню використовується:
1. Акредитивна форма розрахунків.
2. Планові платежі.
3. Платіжні доручення.
4. Шляхом заліку взаємних вимог.

Тестове завдання № 422. При рівномірних і постійних поставках сільськогосподарської продукції покупцям використовується така форма безготівкових розрахунків:
1. Акредитив.
2. Планові платежі.
3. Платіжні вимоги.
4. Взаємні розрахунки.

Тестове завдання № 423. Який документ оформляється касиром при здачі грошей на розрахунковий рахунок:
1. Видатковий касовий ордер.
2. Квитанція.
3. Об'ява на внесок готівки.
4. Платіжне доручення.

Тестове завдання № 424. Проведення касових операцій регламентується наступним документом:
1. Закони грошового обігу.
2. Правилами внутрігосподарського розпорядку.
3. Положення "Про порядок ведення касових операцій".
4. Статут господарства.

Тестове завдання № 425. Перевищення ліміту грошей в касі допускається:
1. У дні значного надходження коштів в касу за реалізовану продукцію.
2. У дні, коли необхідно використовувати кошти на невідкладні потреби.
3. У дні виплати заробітної плати.
4. Протягом трьох днів при одержанні готівки з банку на виплату заробітної плати.

Тестове завдання № 426. Для перевірки ліміту грошових коштів в касі використовують такі дані:
1. Сальдо на рахунку "Каса".
2. Сальдо на рахунку "Каса" та не своєчасно невідзвітовані підзвітні суми, витрати готівки для розрахунків понад 3000 гри..
3. Сальдо на рахунках "Каса", "Підзвітні особи".
4. Сальдо на рахунку "Каса", ліміт грошових коштів у касі.

Тестове завдання № 427. Ліміт готівки в касі підприємства встановлює (крім сільськогосподарських):
1. Банк, який обслуговує підприємство.
2. Підприємство.
3. Податкова інспекція.
4. Фінансовий відділ виконкому.

Тестове завдання № 428. Ліміт залишку готівки в касі сільськогосподарського формування встановлює:
1. Керівна організація.
2. Обслуговуюча установа банку.
3. Керівництво господарства.
5. Керівництво господарством за погодженням з обслуговуючою установою банку.

Тестове завдання № 429. Максимальна сума платежу готівкою одного підприємства протягом одного дня становить:
1. 3 000 грн.
2. 4 000 грн.
3. 5 000 грн.
4. 7 000 грн.

Тестове завдання № 430. Ліміт залишку готівки в касі встановлюється:
1. Протягом І кварталу поточного року.
2. Протягом II кварталу поточного року.
3. Протягом III кварталу поточного року.
4. При укладанні договору на банківське обслуговування.

Тестове завдання № 431. Використовувати грошову виручку для забезпечення господарських потреб дозволяється :
1. У будь-якому випадку.
2. У разі потреби.
3. Не дозволяється.
4. При відсутності податкової заборгованості.

Тестове завдання № 432. Виторг від реалізації - це:
1. Перевищення грошових доходів над повною собівартістю.
2. Перевищення повної собівартості над грошовими доходами.
3. Сума грошових засобів, одержана від проданої продукції або наданих послуг.
4. Сума затрат на виробництво.

Тестове завдання № 433. Фінансові результати від реалізації продукції, робіт і послуг визначаються так:
1. Від виручки за реалізовану продукцію відняти товарно-матеріальні затрати, зв'язані з реалізацією цієї продукції.
2. Від виручки за реалізовану продукцію відняти її повну собівартість.
3. Виробнича собівартість плюс реалізаційні витрати.
4. Кількість реалізованої продукції помножити на реалізаційну ціну.

Тестове завдання № 434. Виробнича собівартість складається із:
1. Затрат на виробництво продукції.
2. Затрат на виробництво і реалізацію продукції.
3. Затрат на реалізацію продукції.
4. Затрат на виробництво і реалізацію продукції, не відшкодованих покупцями.

Тестове завдання № 435. Повна собівартість складається із:
1. Затрат на реалізацію продукції.
2. Затрат на виробництво продукції. .
3. Затрат на виробництво продукції і невідшкодованих покупцями витрат на реалізацію.
4. Затрат на виробництво і реалізацію продукції.

Тестове завдання № 436. Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг визначається як добуток:
1. Кількості продукції і повної собівартості.
2. Кількості продукції і ціни реалізації.
3. Кількості продукції і виробничої собівартості.
4. Кількості продукції і тарифу на перевезення продукції.

. Тестове завдання № 437. До позареалізаційних витрат відноситься:
1. Надходження суми штрафних санкцій від покупців.
2. Одержана орендна плата.
3. Сплачені штрафи.
4. Страхове відшкодування за загиблі посіви.

Тестове завдання № 438. Балансовий прибуток - це:
1. Кінцевий фінансовий результат від виробничо-господарської діяльності
підприємства.
2. Прибуток від реалізації скоректований на суму позареалізаційних доходів і витрат.
3. Різниця між виручкою та повною собівартістю.
4. Різниця між прибутком від реалізації та розподільчим прибутком.

Тестове завдання № 439. Розподілюваний прибуток - це:
1. Різниця між виручкою та повною собівартістю реалізованої продукції.
2. Різниця між загальним (балансовим) прибутком і платежами з прибутку до бюджету.
3. Різниця між виручкою від реалізації та виробничою собівартістю реалізованої продукції.
4. Різниця між розрахунковим прибутком і платежами у бюджет.

Тестове завдання № 440. Дохід трудового колективу визначається так:
1. Валовий дохід за мінусом оплати праці з відрахуваннями.
2. Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг за мінусом товарно-матеріальних затрат без оплаті, праці.
3. Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг за мінусом повної собівартості реалізованої продукції, робіт і послуг.
4. Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг за мінусом товарно-матеріальних затрат без оплати праці та за мінусом першочергових платежів у бюджет.

Тестове завдання № 441. Правильним варіантом розподілу прибутку є:
1. Платежі у бюджет, відрахування на економічне стимулювання, сплата відсотків за користування позиками на виробничі потреби, створення фінансового резерву.
2. Платежі у бюджет, сплата відсотків банку за користування простроченими позиками на виробничі потреби, створення фінансового резерву, відрахування на економічне стимулювання та розвиток господарства.
3. Платежі у бюджет, створення фондів економічного стимулювання та спеціального призначення.
4. Платежі у бюджет, створення фінансового резерву.

Тестове завдання № 442. Чистий доход господарства визначається шляхом:
1. Відніманням від вартості валової продукції матеріальних витрат.
2. Відніманням від вартості валової продукції фонду оплати праці з відрахуваннями на оплату праці.
3. Відніманням від валового доходу фонду оплати праці з відрахуваннями на оплату праці.
4. Відніманням від виручки фонду оплати праці з відрахуваннями на оплату праці.

Тестове завдання № 443. Чистий доход розподіляється наступним чином:
1. Платежі у бюджет.
2. Платежі у бюджет, відрахування неекономічне стимулювання та розвиток виробництва, сплата відсотків за користування позиками на виробничі потреби, створення фінансового резерву.
3. Платежі у бюджет, сплата відсотків банку за користування простроченими позиками на виробничі потреби, відрахування на економічне стимулювання та розвиток виробництва.
4. Платежі у бюджет, створення фондів економічного стимулювання та спеціального призначення.

Тестове завдання № 444. Валовий дохід визначається наступним чином:
1. До валової продукції оціненої за собівартістю, додаються фінансові результати від реалізації продукції, робіт і послуг і віднімаються товарно-матеріальні затрати без оплати праці.
2. Кількість реалізованої продукції множиться на ціну.
3. Різниця між виручкою від реалізації продукції, робіт і послуг та повною її собівартістю.
4. Чистий доход плюс оплата праці з відрахуваннями.

Тестове завдання № 445. Валова продукція при визначенні валового доходу підприємства оцінюється:
1. За закупівельними цінами.
2. За договірними цінами. .. .
3. За фактичною собівартістю.
4. Реалізована продукція за цінами реалізації, а залишена в господарстві - за фактичною собівартістю.

Тестове завдання № 446. Підприємство працює на засадах самоокупності якщо воно:
1. Відшкодовує витрати підприємства доходами.
2. Відшкодовує витрати підприємства доходами, забезпечує сплату відповідних платежів у бюджет, повернення позик і сплату відсотків за користування ними.
3. Відшкодовує витрати підприємства доходами і забезпечує процес розширеного відтворення.
4. Відшкодовує витрати доходами і сплачує платежі до бюджету.

Тестове завдання № 447. Господарства можуть працювати в умовах самофінансування, якщо рівень рентабельності підприємства не менше:
1. 12% -20%.
2. 25%-30%.
3. 30% - 35%.
4. 40% - 45%.

Тестове завдання № 448. Валовий дохід розподіляється на такі фонди:
1. Амортизаційний та оплати праці.
2. Споживання і статутний.
3. Споживання і нагромадження.
4. Резервний і нагромадження.

Тестове завдання № 449. До методів нормування оборотних засобів відносяться:
1. Аналітичний, прямого підрахунку.
2. Аналітичний, прямого підрахунку, фіксованої частки вкладень, максимального завантаження.
3. Розрахунковий і аналітичний.
4. Розрахунковий; прямого підрахунку, фіксованої частки вкладень.

Тестове завдання № 450. Існують такі принципи розрахунку нормативів власних оборотних засобів:
1. Аналітичний метод розрахунку нормативів: максимального "завантаження", мінімального "завантаження", фіксованої частки вкладень.
2. Максимального "завантаження", мінімального "завантаження", фіксованої частки вкладень.
3. Прямого підрахунку, максимального "завантаження", мінімального "завантаження", фіксованої частки вкладень, аналітичний метод.
4. Принципи мінімальності і максимальності.

Тестове завдання № 451. За принципом фіксованої частки вкладень проводиться розрахунок нормативів на:
1. Затрати на незавершене виробництво у рослинництві і тваринництві.
2. Корми, запасні частини та ремонтні матеріали, залишки грошових коштів
на невідкладні потреби, розрахунки з покупцями, мінеральні добрива, отрутохімікати, тверде паливо.
3. Пальне і мастильні матеріали, малоцінні та швидкозношувані предмети,
готова продукція.
4. Розрахунки із покупцями нафтопродукти та мастильні матеріали.

Тестове завдання № 452. За принципом максимального завантаження розраховують наступні нормативи власних оборотних засобів:
1. Корми і підстилка, медикаменти, тверде паливо, нафтопродукти.
2. Насіння і садивний матеріал, тварини на вирощуванні і відгодівлі, незавершене виробництво у рослинництві, витрати майбутніх періодів.
3. Насіння і садивний матеріал, тварини на вирощуванні і відгодівлі, розрахунки із покупцями, витрати майбутніх періодів, нафтопродукти.
4. Незавершене виробництво у рослинництві, насіння і садивний матеріал, корми, витрати майбутніх періодів.

Тестове завдання № 453. За принципом мінімального завантаження розраховуються наступні елементи оборотних засобів:
1. Будівельні матеріали, затрати майбутніх періодів, незавершене виробництво у рослинництві і тваринництві, малоцінні та швидкозношувані предмети.
2. Корми, будівельні матеріали, нафтопродукти, тара, пакувальні матеріали.
3. Незавершене виробництво у підсобних промислових виробництвах, сировина для переробки на підсобних підприємствах, незавершене виробництво в ремонтних майстернях, нафтопродукти, тара і пакувальні матеріали.
4. Тара і пакувальні матеріали корми будівельні матеріали МШП.

Тестове завдання № 454. Щодо незавершеного виробництва в рослинництві застосовують таку методику розрахунку нормативу:
1. Виходячи з норми запасу у днях.
2. Виходячи з норми оборотних коштів у відсотках.
3. Шляхом аналітичного розрахунку.
4. Шляхом прямого підрахунку витрат на кінець планового року.

Тестове завдання № 455. Норматив власних оборотних засобів за розрахунками з покупцями визначається:
1. В розмірі перехідної дебіторської заборгованості із минулого року.
2. За твердо фіксованими сумами вкладень у розмірі нормально перехідної планової заборгованості покупців за продану їм продукцію.
3. Множенням середньодобової реалізації на кількість днів від моменту реалізації до дня надходження грошей на розрахунковий рахунок.
4. Множенням середньодобової реалізації окремих видів продукції оціненої за собівартістю, на кількість днів від моменту реалізації продукції до надходження грошей на розрахунковий рахунок.

Тестове завдання № 456. Фактичний норматив власних оборотних засобів на корми визначається:
1. Виходячи із планової потреби в кормах.
2. Виходячи із розміру страхового запасу і планової потреби в кормах
3. У розмірі фактичної потреби в кормах.
4. У розмірі страхового запасу кормів.

Тестове завдання № 457. Норматив власних оборотних засобів на пальне і мастильні матеріали визначається:
1. У розмірі планової потреби у пальному та норм їх запасу.
2. Множенням норми запасу в днях на фактичну їх витрату у звітному році.
3. Множенням норми запасу в днях на планову витрату пального і мастильних матеріалів. 4. Співвідношенням мінімального залишку пального і мастильних матеріалів звітного року до витрат пального у плановому році.

Тестове завдання № 458. Норматив власних оборотних засобів на насіння і садивний матеріал визначається:
1. В розмірі потреби для посіву ярих і озимих культур.
2. Множенням площі посіву на норму висіву і на ціну 1 ц насіння.
3. Множенням потреби в насінні для посіву ярих культур на собівартість 1 ц насіння і додаванням страхового фонду.
4. Множенням площі посіву на норму висіву і на собівартість 1 ц насіння.

Тестове завдання № 459. Страховий фонд ярих зернових створюється у такому розмірі:
1. 10 - 15% від потреби.
2. 20 - 30% від потреби.
3. 30 - 40% від потреби.
4. 50% від потреби.

Тестове завдання № 460. Норматив на молодняк тварин і тварин на вирощуванні і відгодівлі розраховується в розмірі вартості:
1. Немає правильної відповіді.
2. Поголів'я на кінець планового року.
3. Поголів'я на кінець звітного року.
4. Фактичного поголів'я на початок планового року.

Тестове завдання № 461. При розрахунку нормативу на силос страховий запас приймається в розмірі:
1. 8,3%.
2. 10%.
3. 15%.
4. 20%.

Тестове завдання № 462. Норматив по грошових коштів розраховується у розмірі:
1. 0,2% від планового фонду заробітної плати.
2. 0,2% від виручки від реалізованої продукції, робіт і послуг.
3. 20% від планового фонду заробітної плати.
4. 20% від прибутку.

Тестове завдання № 463. До власних джерел формування оборотних засобів відноситься:
1. Наявність власних оборотних засобів; норматив власних оборотних засобів; відрахування від прибутку, що спрямовуються на формування власних оборотних засобів; планова наявність власних оборотних засобів.
2. Наявність власних оборотних засобів; норматив власних оборотних засобів, прибуток; планова наявність власних оборотних засобів.
3. Наявність власних оборотних засобів; відрахування від прибутку, що спрямовується на формування власних оборотних засобів.
4. Позики банку.

Тестове завдання № 464. Прибуток, що спрямовується на формування нормативу власних оборотних засобів визначається:
1. У розмірі, необхідному для формування сукупного нормативу власних оборотних засобів на кінець планового періоду.
2. У межах потреби з врахуванням економічних можливостей господарства.
3. У сумі, що необхідна для формування приросту нормативу власних оборотних засобів та покриття незабезпеченості власними оборотними засобами.
4. Як різниця між нормативом власних оборотних засобів та наявними власними і прирівненими до них джерелами їх формування.
5. Як різниця між сукупним нормативом власних оборотних засобів та короткотерміновими кредитами, що спрямовуються на формування оборотних засобів.

Тестове завдання № 465. Стійкі пасиви відноситься до наступної групи джерел формування обігових коштів:
1. Бюджетні асигнування.
2. Власні.
3. Залучені.
4. Позичені.

Тестове завдання № 466. До стійких пасивів належать:
1. Засоби, які постійно знаходяться в обороті господарства, але не належать йому.
2. Засоби, які тимчасово знаходяться в обороті господарства, але не належать йому.
3. Засоби, які не використовуються в обороті господарства.
4. Засоби які залучені у вигляді позик банку.

Тестове завдання № 467. Елементи стійких пасивів, правильно вказані у такому варіанті:
1. Вартість матеріальних цінностей, що одержані від ліквідації основних засобів; заборгованість із заробітної плати та нарахування на заробітну плату; резерв на покриття майбутніх витрат.
2. Заборгованість із заробітної плати та нарахування на заробітну плату; резерв на покриття наступних витрат і платежів; частка ремонтного фонду, що спрямовуються на утворення запасів матеріалів для проведення ремонтів господарським способом.
3. Цільове фінансування, що спрямовується на формування оборотних засобів; заборгованість із заробітної плати та по нарахуваннях на заробітну плату.
4. Норматив власних оборотних засобів.

Тестове завдання №.468. Мінімальна заборгованість із заробітної плати, як джерела формування оборотних засобів визначається:
1. У розмірі перехідної заборгованості за попередній звітний період.
2. У розмірі одноденного планового фонду заробітної плати помноженого на кількість днів з початку місяця до дня видачі заробітної плати.
3. У розмірі мінімального одноденного фонду заробітної плати (без оплати праці працівників рослинництва), помноженого на кількість днів з початку місяця до дня видачі заробітної плати.
4. Немає правильної відповіді.

зміст | 1-52 | 53-104 | 105-156 | 157-208 | 209-260 | 261-312 | 313-364 | 365-416 | 417-468 | 469-520 | 521-572 | 573-624
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.