Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

| сторінка 1 | сторінка 2 | сторінка 3 | сторінка 4 | сторінка 5 | сторінка 6 |

КРАЇНОЗНАВСТВО

Програми курсів

3.2. НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ 3-ГО КУРСУ
 

3.2.1. ВСТУП ДО МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

Проф. Антонюк Н.В.
 

Завдання курсу "Вступ до міжнародного туризму" полягає в тому, щоб ознайомити студентів з основними проблемами організації міжнародного туризму в Україні та за кордоном, дати йому повну суму знань про його майбутній фах, розкрити специфіку та складові туристської індустрії, познайомити з міжнародними та вітчизняними нормами і правилами у сфері туризму. Особливий наголос робиться на важливості добре спланованої, динамічної та професійної політики національнгого туризму, що є запорукою успішного функціонування цієї галузі економіки України.

У результаті вивчення пропонованого курсу у студента повинно скластися загальне уявлення про роль туризму, із загальним станом науки про туризм, його складовими, з'ясувати основні поняття і терміни, з якими студентові доведеться зустрічатися в процесі навчання, під час навчальної та виробничої практики та у майбутній роботі, дати поняття про правові та етичні норми, якими керується у своїй праці працівник туристичної галузі.

Курс не підмінює, а попереджує, створює передумови для дальшого поглибленого вивчення профілюючих курсів та спецкурсів. Програма передбачає вивчення низки актуальних і досить різноманітних за характером тем, які пізніше вивчатимуться поглиблено і грунтовно у різних спецкурсах. Курс розрахований на 38 лекційних годин.
 

Тема 1. Історія туризму. (2 год.)

Туризм - продукт тривалого розвитку, передумови якого лежать у далекій давнині. Подорожі древніх з метою вивчення нових територій, Паломництво. Зародження туризму в кінці XVIII ст. Томас Кук - перший організатор масової подорожі 1841 року. Перший конгрес Міжнародної спілки офіційних асоціацій з пропаганди туризму (Гаага, 1925р.). Організація Міжнародної спілки офіційних туристичних організацій - МСОТО. (1947). Створення резолюцією Генеральної асамблеї ООН міждержавної Всесвітньої туристичної організації (1975).

 

Тема 2. Туризм: види та форми. (2 год.)

Туризм і подорожі. Туризм у XX ст. Визначення туризму. Термін туристичної поїздки. Місце тимчасового відвідування. Вільний час. Туризм - масове явище і феномен XX століття.Елемент задоволення. Місце постійного проживання. Сезонність. Мета туризму. Громадська мораль і порядок. Виключення заняття роботою в місці тимчасового відвідування. Організаційні форми туризму і основні категорії. Внутрішній і міжнародний туризм. Плановий і самодіяльний туризм. Туристські фірми і підприємства. Самодіяльний туризм. Соціальний туризм.

Тема 3. Турист. (2 год.)

Визначення туриста. Складові, що складають визначення. Права і свободи. Свобода пересування. Недискримінація за ознаками раси,  статі,  мови і  релігії.  Стать туриста.

Проблеми сексуальних меншин і туризм. Розміщення (нічліг). Мета туризму. Місцева та іноземна валюта. Екскурсант.

Тема 4. Туристична індустрія. (4 год.)

Організатори туризму. Туроператор. Туристське агентство. Перевезення. Готелярська індустрія. Система громадського харчування. Розваги. Інфраструктура туризму. Страхування. Банківські і фінансові послуги. Інформаційні послуги.

Тема 5. Туристські послуги, роботи, товари. (2 год.)

Турист - споживач. Туристська послуга. Склад туристських послуг. Перевезення. Харчування. Екскурсії та екскурсійне обслуговування. Атракціони, ігри, розважальні заняття, гральний бізнес. Концерти, видовищно-спортивні міроприємства. Завершення туристської подорожі. Туристські товари. Безмитна торгівля. Шоппінг. Включення туристських товарів у вартість туру. Шоппінг-тури. Туристський продукт. Стандартизація і сертифікація послуг. Тур і туристський маршрут.

Тема 6. Туристські ресурси. (2 год.)

Туристський інтерес. Туристські ресурси. Екологія і туризм. Екологічність туризму і екологічний туризм. Пропускний потенціал. Національні парки і резервації. Печери. Замки. Чудеса світу. Найбільш відомі національні парки Африки. Азії. Австралії, Європи, Латинської Америки та СІЛА. Заповідник біблейської природи в Ізраїлі. Тематичні парки. Діснейленд.

Тема 7. Туризм і інші сфери знань. (2 год).

Психологія. Антропологія. Соціологія. Економіка. Дослідження потенційного туристського ринку споживачів. Географія. Інформатика. Право. Національне право. Регулювання туристської діяльності в Україні. Міжнародне туристське право. Святий Миколай - покровитель мандрівників та подорожуючих.

Тема 8. Безпека туризму. (2 год.)

Безпека туристської подорожі. Обставини підвищеної безпеки. Травмонебезпека. Вплив оточуючого середовища. Фізичні перевантаження і психологічні фактори. Біологічні фактори. Особиста безпека і безпека майна. Небезпечне випромінення, хімічні фактори. Пожежонебезпека. Етап перевозки. Порушення туристами встановлених правил. Туристське страхування. Надзвичайні ситуації.

Тема 9. Теорія туристського продукту. (2 год.)

Джерела туристського продукту. Рівні туристського продукту. Складові туристського продукту. Тур і туристичний продукт. Споживач туристичного продукту. Юридична природа туристського продукту. Турист. Тур і його реалізація. Право. Економічна сутність туристського продукту.

Тема 10. Ринок туристичних послуг. (4 год.)

Визначення ринку туристичних послуг. Суб'єкти ринку: організатори і продавці турів та їхні контр агенти - виконавці послуг і покупці. Демографічні та соціально-економічні фактори, що впливають на споживчий попит. Оптовий і роздрібний продаж тур продукту. Показники вивчення й аналізу ринку туристичних послуг: населення, соціально-економічні умови, цілі поїздок, ціни на туристичні послуги, кон'юнктура ринку, рівень та стан матеріально-технічної бази, засоби транспорту і інфраструктура, засоби реклами, товари туристичного попиту. Правила продажу тур продукту. Договір. Путівка. Ваучер.

Тема 11. Система володіння відпочинком. Таймшер. (2 год.)

Система володіння клубним відпочинком - новий найбільш динамічний сектор туризму. Концепція володіння відпочинком і статистика його розвитку. Різновиди володіння відпочинком: таймшер, клубний відпочинок, відпочинок у готелях. Учасники створення і функціонування індустрії системи володіння відпочинком. Компанія RCI. Контракт на володіння системою відпочинку. Правові акти по захисту прав клієнтів системи володіння відпочинком.

Тема 12. Державне регулювання туристичної діяльності. (4 год.)

Механізми державного регулювання туристичної діяльності. Національні туристичні організації. Забезпечення прав громадян на відпочинок. Підтримка і розвиток внутрішнього і в'їздного туризму. Створення нормативних і правових актів, спрямованих на упорядкування й удосконалення відносин у сфері туристичної індустрії. Сприяння у просуванні тур продукту на внутрішньому і світовому туристичному ринках. Ліцензування, стандартизація в туристичній індустрії, сертифікація туристичного продукту. Податкові пільги, субсидії, дотації туристичної галузі. Політика ЄС на вирівнювання ПДВ на туристичну діяльність. Державне стимулювання будівництва туристичних об'єктів. Підготовка, навчання кадрів і планування в туризмі.

 

Тема 13. Міжнародна співпраця в області туризму ( 2 год.)

Міжнародне регулювання туристичної діяльності. Міжнародні договори, конвенції, декларації міжнародних туристичних організацій. Джерела міжнародного туристичного права. Національне законодавство в галузі туризму. Угода в області туризму країн Співдружності Незалежних Держав від 23 грудня 1993 р. Рада по туризму країн СНД. "Зелена книга" в області туризму Європейського Союзу. Міжнародні акти, що регулюють туристичну діяльність.

 

Література

 
1. Зорин И.В., Квартальников В.Н. Туристский терминологический словарь. - М., 1999.
2. Гуляєв В.Г. Організація туристичної діяльності. - М., 1996.
3. Квартальнов В.А. Иностранный туризм. - М., 1999.
4. Пузакова Е.П., Честникова В.А. Международный туристический бизнес. - М., 1997.
5. Сенин B.C. Организация международного туризма. - М., 1999.
6. Джон Р. Уокер. Введение в гостеприимство. - М., 1999.
7. Биржаков М. Введение в туризм. - СП б, 1999.
8. Гінгстон П. Найкращий посібник з малого бізнесу.
9. Інформація ВТО // http://www.world-tourizm.org
10. CNN Hotels // http://www.cnnhotels.com.
11. Обов'язкова сертифікація туристичних та готельних послуг в Україні. Довідник. -Львів, 1997.
12. Мальська М., Худо В. Менеджмент туризму. Навч. посібник. -Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка.-2002.
13. Мальська М., Худо В., Цибух В. Основи туристичного бізнесу. Навч. посібник.-Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка.-2003.

3.2.2. ІСТОРІЯ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ

Проф. Антонюк Н.В.


Геополітика як самостійна наукова дисципліна з'явилась сто років тому назад. Нова наукова галузь - результат співрпаці трьох наук: географії, історії і міжнародних відносин. Кожна з них ставила питання, на які самостійно не змогла знайти відповіді. І тільки інтердисциплінарні, спільні праці відкрили нові можливості. Мета курсу «Історія геополітичних вчень» проаналізувати історію становлення геополітики як науки через аналіз розвитку світової геополітичної думки, широкого спектру геополітичних шкіл і поглядів, а також сучасних геополітичних доктрин. Значна увага в курсі приділена геополітичним доктринам українських учених і політиків. Курс «Історія геополітичних вчень» тісно пов'язаний і попереджує навчальну дисципліну «Основи геополітики і геостратегії». Курс розрахований на 18 лекційних годин.

Тема 1. Історія геополітичних вчень як навчальна дисципліна (2 год.)

Завдання, значення та предмет курсу «Історія геополітичних вчень». Поняття геополітики. Три наукові підходи у баченні геополітичних процесів: географічного детермінізму, цивілізаційного, воєнно-стратегічного. Вестфальська, Віденська, Версальська, Потсдамська геополітичні епохи. Системний, дієвий, порівняльний, нормативний, функціональний, інституційний, антропологічний, структурно-функціональний методи досліджень.

Тема 2. «Органічна школа» Фрідріха Ратцеля. Рудольф Челлен - автор категорії «Геополітика» (2 год.)

Еволюціонізм, визнання впливу географічного середовища на розвиток народу, держави, роль демографічних і космічних факторів у функціонуванні політичних систем, життя етносів і держави у поглядах Фрідріха Ратцеля. Принципи просторового зростання держав, тенденція до географічної експансії. «Держава як живий організм» - основна теза Р. Челлена. Три географічні фактори, які відіграють вирішальну роль в глобальній геополітиці, сформульовані Р. Челленом: розширення, територіальна монолітність і свобода пересування.

Тема 3. «Географічна вісь історії» Гелфорда Маккіндера . Теорія «морської могутності» Алфреда Т. Мехена. (2 год.)

Теза Маккіндера про центральне, серединне географічне положення. «Heartland» -континентальні маси Євразії. Світовий півострів - Азія, Африка, Європа. "Зовнішній і внутрішній півмісяць". Конфлікт між "центральним материком" і країнами "зовнішнього півмісяця", континентальними і морськими державами. Теорія Мехена про протистояння суші і моря, домінування морських цивілізацій. Розуміння політики приморських націй -колонізація, захоплення морських комунікацій, монополізація торгівлі.

Тема 4. «Антропологічна школа» Відаля де ла Бланша. Концепція Rimlanda Ніколоса Спайкмена. Теорія "континентального блоку" Карла Гаусгофера. (2 год.)

Створення історичної моделі розвитку європейського геополітичного простору Відалем де ла Бланшем. Воля та ініціатива людини як "географічний фактор". Категорія локальності розвитку цивілізацій. Десять критеріїв геополітичної могутності держави Ніколаса Спайкмена. "Rimland" - ключ до світового панування. Теорія "великого простору" К. Гаусгофера. Динамічні та статичні народи. Поняття політичного кордону або природного географічного кордону. Війна як засіб здобуття ноівого життєвого простору.

Тема 5. Геополітичні доктрини. (2 год.)

Еволюція геополітичної свідомості. Доктрина природних кордонів. Доктрина свободи народів (самовизначення). Доктрина морської переваги. Доктрина Mitteleurope. Слов'янофільство і панславізм як геополітична доктрина. Доктрина євразійства. Геополітичний вимір "російської ідеї". Доктрина панрегіонів і сфери впливів. Доктрина Об'єднаної Європи. Інтеграція Міжмор'я як елемент інтеграції Європи. Регіоналізація як концепція дезінтеграції національних держав. Цивілізаційні доктрини.

Тема 6. Цивілізаційний підхід до вивчення геополітичних проблем сучасності. (2 год.)

Впли врелігії на формування свідомості і суспільних формацій. Відродження релігій у сучасному світі. Релігійне розмежування в контексті геополітики. Релігійна структура

Європи. Взаємозв'язок релігійних та ідеологічних конфліктів. Поняття цивілізацій. Етнічні, національні, релігійні чинники, які впливають на формування культур і своєрідних синтетичних утворень цивілізацій. Класифікація цивілізацій за ступенем історичної тривалості, сферою території та впливу. Арнольд Тойнбі та його твір "Дослідження історії". Концепція інтерпритації подій міжнародного життя С.Гантінгтона у праці "Зіткнення цивілізацій". "Кінець історії" Ф. Фукуями. Економічне підґрунтя теорії цивілізацій Е. Тофлера.

Тема7. Українська геополітична думка. (4 год.)

Здобуття державної незалежності - сутність українських геополітичних доктрин. Державотворчі концепції політичної діяльності Б. Хмельницького, І. Мазепи, П. Орлика, М. Гру шевського, С. Петлюри, С. Бандери. Кирило-Мефодіївське братство та М. Драгоманов -представники східної доктрини. Західна геополітична доктрина та її представники М. Грушевський, Дм.Дорошенко, С. Томашівський, Є. Маланюк, В. Кубійович, Є. Коновалець. Балтійсько-чорноморська геополітична доктрина у формуванні С. Рудницького. Чорноморська геополітична доктрина Ю. Липи.

Тема 8. Геополітичні інтереси України і сучасна українська геостратегія. (2 год.)

Незалежна зовнішня політика - невід'ємний атрибут держави. Функції і завдання зовнішньої політики. Зв'язок національних інтересів України із якнайповнішим використанням переваг її геополітичного положення. Різні погляди українських вчених стосовно регіональної "приналежності" України. Зв'язок сприйняття України світовою спільнотою із наслідками Президентської кампанії 2004 року. Перспективи України утвердження в ролі регіонального політичного лідера. Напрями сучасної української геостратегії.

Література:

1. Андрусяк Т.Г. Історія політичних та правових вчень. - Л .:  Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001.
2. Дашкевич Ярослав. Перегук віків: три погляди на минуле і сучасне України // Україна. Наука і культура. - Київ, 1993.
3. Демкович-Добрянський Т. Україна і Росія. - Просвіта: Львів - Краків - Париж, 1993.
4. Кубійович В. Географія українських і суміжних земель. - Львів, 1938.
5. Липа Юрій. Поділ Росії - Львів, 1995.
6. Липа Юрій. Призначення України. - Просвіта - Львів, 1992.
7. Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин. - Львів, 2002.
8. Рудницький Степан. Чому ми хочемо самостійної України. - Львів: Світ, 1994.
9. Україна в міжнародних відносинах XX століття. - Львів, ЛДУ, 1997.
10. Українська держава у XX столітті. Політична думка: Київ, 1996.
11. Трохимчук С.В. Геополітичні уроки XX століття. //Універсум.- 1996. - № 12.
12. Трохимчук С.В. Політична географія світу з основами геопоплітики. - Львів, 1997. Ч. 1.
13. Трохимчук С.В. Україна та світ, геополітичні нариси. - Львів, 1996.
14. Шаблій О. Академік Степан Рудницький - фундатор української географії. -Львів -Мюнхен: Світ, 1993.
15. Шаблій О. Володимир Кубійович. - Париж - Львів, 1996.
16. Аристотель. Политика. Соч. в 4-х т. - М., 1984.
17. Данилевский Н.Р. Россия и Европа. - М.: Глаголъ, 1991.
18. Дугин А. Основы геополитики. - М.: Арктогео, 1997.
19. Монтеск'є Ш. Избранные произведения. - М., 1955.
20. Мэхен Л.Т. Влияние морской силы на историю. 1660 -1793. - М. - Л, 1941.
21. Нартов Н.А. Геополитика: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 2000.
22. Философский энциклопедический словарь: 2-е изд.- М., 1989.
23. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций //Полис.-1994.- № 1.
24. Brzezinski Z. Out of Control: global turmoil on the Eve of the Twenty-first Century, New York, 1993.
25. Brzezinski Z. The grand Failure. The Birth and Death of Communism in twentiesth Century, New York, 1989.
26. Brzezinski Z. The grand chessboard. American Primacy and its geostrategic Imperatives, 1997.
27. Cohen Saul B. Geography and Politics in a World Divided, II ed., Oxford - New York, 1973.
28. Cohen Saul B. Global geopolitical change in the Post-Cold War Era // Annals of the Association of American geographies, 81 (December 1991).
29. Davies Norman. Europe. A History. - Oxford - New York, 1996.
30. Haushofer Karl. 1. Die grossmachte vor und nach dem Weltkiege.- Leipzig - Berlin, 1930; 2. Jenseits der grossmachte - Leipzig - Berlin, 1932; 3. Raumuberwindende Machte, Leipzig - Berlin, 1934.
31. Haushofer Karl. Bausteine zur geopolitic- Berlin - Griinewald, 1928.
32. Haushofer Karl. Geopolitik des Pazifischen Ozeans - Munchen, 1925.
33. Haushofer Karl. Westpolitik von Heute. - Leipzig - Berlin, 1934.
34. Huntington Samuel. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, 1996.
35. Huntington Samuel P. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs, Summer, 1993.
36. Kjellen Rudolf. Die Prossmachte und die Welt - kriege, II ed. Leipzeg - Berlin, 1921.
37. Kjellen Rudolf. Die politiche Probleme des Welt - kriege, VIII ed. Leipzeg - Berlin, 1918.
38. Mackinder H. I. Man - Power as a Measure of National and Imperial straight // National Review, 1905.
39. Mackinder H. I. On the Scope and Methods of geography // Proceedings of the Royal geographical Society, vol. 9.-1987.
40. Mackinder H. I. The Physical Basis of Political geography // Scottish geographical magazine.-№ 2- 1890.
41. Mackinder H. I. The Round World and the Winning of the Peace. // Foreign Affairs, July 1943.
42. Mackinder H. I. Democratic Ideals and Reality. - London - New York, 1919.
43. Mahan A.T. Sea Power in its Relation to the war of 1812. - New York, 1905.
44. Mahan A.T. The influence of Sea Power upon History 1660-1783. - New York, 1890.
45. Mahan A.T. The influence of Sea Power upon History: French Revolution and Empire, 1793-1812.-Boston, 1892.
46. Mahan A.T. The interest of America in Sea Power, Present and Future. - Boston, 1898.
47. Moczulski L. Geopolityka. Pot^ga w czasie і przestrzeni. - W-wa, 2000.
48. Ratzel Friedrich. Der lebensraum. Eine biogeographishe studie. - Tubingen, 1901.
49. Ratzel Friedrich. Politische geographie oder die geographie der Staaten des Verkehres und des Krieges. - Oldenburg - Munchen, 1987.
 

3.2.3. СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ І ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

Доц. Зінько І.3.


Нормативний курс "Сучасні соціально-економічні і політичні процеси в Україні" дозволяє студентам отримати ґрунтовні та найактуальніші на поточний період знання з різних сфер суспільно-політичного та економічного життя нашої держави. Добре знання різноманітних аспектів формування та вдосконалення адміністративно-територіального устрою, демографічних процесів, етнічних та релігійних відносин, трансформації політичної системи та особливостей організації і підсумків виборів до парламенту чи виборів президента, розуміння проблем вдосконалення територіально-галузевої та організаційної структури виробництва тощо дозволяють студентам добре орієнтуватися у принципово важливому питанні - з"ясуванні місця та ролі України у контексті світових, загальноєвропейських та регіональних політичних та економічних процесів.

Лекція 1. Сучасні соцільно-економічні і політичні процеси в Україні як навчальна дисципліна. Мета та завдання курсу.

Місце дисципліни "Сучасні соціально-економічні і політичні процеси в Україні" у системі підготовки студентів-міжнародників. Місце та роль України у світових, загальноєвропейських та регіональних політичних та економічних процесах. Основні відмінності соціально-економічних та політичних процесів в Україні від аналогічних процесів у державах Центрально-Східної Європи та колишнього СРСР.

Мета та завдання курсу. Методи наукових досліджень. Джерельна база, наукова література та навчальне забезпечення дисципліни.

Лекція 2. Геополітичне положення України.

Поняття географічного та геополітичного положення держави.

Основні елементи географічного та геополітичного положення держави. Статичні та динамічні чинники геополітичного положення України. Переваги та недоліки геополітичного положення України.

Макро-, мезо- та мікро положення України. Роль України у поєднанні цивілізацій та субрегіональному співробітництві. Україна як держава Центрально-Східної Європи.

Україно центричний підхід до аналізу геополітичного положення.

Лекція 3. Суспільно-політичні та історичні особливості формування державної території та кордони України

Формування державної території України на поч. XX століття. (Українська Народна Республіка, Українська гетьманська держава, УНР періоду Директорії, Західноукраїнська Народна Республіка, Карпато-Українська держава). Адміністративно-територіальні реформи українських держав поч.. XX ст.

Українські землі в складі СРСР, Польщі, Чехословаччини та Румунії. Об"єднання українських земель в 1939-1945 pp. Передача Кримської області зі складу Росії до складу УРСР.

Сучасний стан та протяжність державного кордону України. Прикордонні проблеми в українсько-румунських відносинах. Особливості делімітації та демаркації кордонів незалежної України. Формування кордонів з Молдовою, Білоруссю та Росією. Роль придністровського конфлікту та проблеми взаємних територіальних компенсацій у встановленні кордону з Молдовою. Політичні та соціально-економічні проблеми незавершеності делімітації та демаркації кордону 3 Росією.

Лекція 4. Проблеми вдосконалення адміністративно-територіального устрою України.

Становлення та трансформація адміністративно-територіального устрою в УРСР. Адміністративно-територіальні реформи ВУЦВК та Рад наркому УРСР 1925, 1930 та 1932 pp. Формування сучасної триступеневої структури АТУ України.

Невідповідність завдань соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальній структурі. Підходи щодо укрупнення областей, обґрунтування доцільності утворення нових областей та доцільності переходу на двоступеневу структуру АТУ.

Історико-географічні те етнографічні території України. Політико-географічні ідеї федералізації України.

Регіональна політика в сучасній Україні.

Лекція 5. Суспільно-політичні аспекти вивчення населення України. Демографічні процеси та соціальна структура населення України.

Актуальність вивчення населення та трудових ресурсів України. Динаміка чисельності населення України у XX та на поч.. XXI ст. Втрати населення України в період Першої світової війни та в повоєнні роки, в період голодомору та в роки Другої світової війни.

Демографічні процеси у сучасній Україні та їх територіальні відміни. Порівняння чисельності населення та демографічних процесів в Україні за підсумками переписів населення 1989 та 2002 pp.

Міграційні процеси в сучасній Україні. Територіальна, етнічна та соціальна характеристика міграційних потоків.

Особливості розселення населення та географія великих міст України.

Основні показники соціальної структури населення. Проблеми зайнятості та боротьба з безробіттям. Індекс людського розвитку.

 

Лекція 6. Етнічна та етнографічна структура населення України. Міжрелігійні та міжконфесійні відносини в сучасній Україні.

Етнічна структура населення України за підсумками перепису населення 1989 та 2001 pp. Правові та політичні особливості задоволення інтересів національних меншин.

Особливості походження, географія розселення та суспільно-культурне життя національних меншин в Україні.

Етнографічні групи українців як елемент культури і політики. Етнопсихологія як чинник державного будівництва. Особливості національного менталітету українців.

Релігійно-конфесійна структура населення України. Проблеми врегулювання міжконфесійних відносин.

Лекція 7. Українська діаспора як політичний та культурний чинник.

Суть та політико-географічні особливості терміну "діаспора". Головні еміграційні потоки з України у ХІХ-ХХ ст.

Географія та суспільно-культурне життя українців західної діаспори. Географія та суспільно-культурне життя українців східної діаспори. Роль діаспори у становлення та зміцнення української державності. Проблеми поліпшення зв"язків України з закордонними українцями.

Лекція 8. Природні умови та природно-ресурсний потенціал України

Вплив геологічної будови, рельєфу, клімату, водної поверхні, грунтово-рослинного покрову та природної зональності на умови проживання та господарську діяльність в Україні.

Поняття природно-ресурсного потенціалу та його структура. Географічна, експлуатаційна та виробнича характеристика основних видів природних ресурсів України.

Проблеми раціонального використання природних ресурсів та охорони природи в сучасній Україні. Міжнародне співробітництво України в охороні навколишнього середовища.

Лекція 9. Проблеми економічного зростання в сучасній Україні

Поняття народно-господарського комплексу. Місце народно-господарського комплексу України в колишньому СРСР. Галузева структура та основні макроекономічні показники господарства України у 1990 р.

Основні суспільно-політичні причини скорочення обсягів виробництва та їх наслідки для сучасного стану економіки України. Динаміка основних макроекономічних показників за період 1990- 2002 pp. Територіальні та галузеві зміни у структурі господарства України. Проблеми скорочення питомої ваги високотехнологічних виробництв та зростання частки енерго- та сировинномістких галузей.

Основні проблеми економічної безпеки України. Основні чинники економічного зростання в країнах з перехідною економікою та їх реалізація в умовах України. Проблеми управління процесами економічного зростання.

Міжнародна заборгованість України, її товарно-галузева та географічна структура та проблеми ліквідації. Динаміка, галузева і географічна структура іноземних інвестицій в господарство України. Основні показники зовнішньої торгівлі України.

Лекція 10. ВВП та державний бюджет України. Галузева та територіальна структура господарства в Україні

Основні методи підрахунку ВВП України, в т.ч. в розрахунку на одну людину, їх динаміка за останні роки та порівняння з показниками держав Центрально-Східної Європи.

Дохідна та витратна структура державного бюджету України. Динаміка основних показників державного бюджету за останні роки.

Динаміка галузевої та територіальної структури господарства. Проблеми випереджувального розвитку новітніх галузей та вирівнювання територіальної структури господарства.

Лекція 11. Сучасний та стан та проблеми розвитку основних галузей промисловості

Роль та питома вага промислового виробництва у господарстві України.

Галузева структура, географія, сучасний стан та основні проблеми розвитку паливно-енергетичного комплексу України. Проблеми диверсифікації паливно-енергетичних потоків, реструктуризації вугільної галузі, стабілізації енергетичного ринку тощо. Проблеми скорочення собівартості виробництва та власності на ринку палива і енергії.

Галузева структура, географія, сучасний стан та проблеми вдосконалення металургійного виробництва. Проблеми поліпшення якості та конкурентноздатності на світових ринках чавуну і сталі.

Галузева структура, географія, сучасний стан та проблеми вдосконалення машинобудування України. Проблеми власності та реформування виробництва у провідних галузях машинобудування - автомобіле-, авіа-, судно- та приладобудуванні, електротехнічному та сільськогосподарському машинобудуванні.

Галузева структура, географія, сучасний стан та проблеми вдосконалення хімічної промисловості України. Проблеми нафтопереробної промисловості та основної хімії як базових галузей.

Географія, галузева структура, сучасний стан та проблеми вдосконалення легкої, харчової та промисловості будівельних матеріалів як найбільш динамічних галузей виробництва.

Лекція 12. Сучасний стан та проблеми розвитку сільського господарства та транспорту України

Роль сільського господарства та транспорту у народному господарстві України.

Структура угідь та фондоозброєність сільського господарства. Динаміка основних макроекономічних показників сільського господарства України за останні роки.

Галузева структура, географія, сучасний стан та проблеми вдосконалення сільського господарства. Проблеми управління та підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Експорт та імпорт продовольства.

Галузева структура, географія, сучасний стан та проблеми вдосконалення транспорту України. Проблеми модернізації доріг та рухомого складу громадського транспорту. Економічні та політичні проблеми транзитних послуг України.

Лекція 13. Сучасний стан та проблеми розвитку невиробничої сфери народного господарства України

Поняття та галузева структура невиробничої сфери. Роль невиробничої сфери у реформуванні народного господарства України.

Галузева структура, географія, сучасний стан та проблеми вдосконалення невиробничої сфери. Особливості трансформування власності та проблеми управління в окремих галузях невиробничої сфери.

Фінансово-банківська діяльність як провідна підгалузь невиробничої сфери в умовах

становлення ринкових відносин. Проблеми вдосконалення рекреаційних послуг та розвитку туризму в Україні.

Лекція 14. Становлення та розвиток політичної системи України

Причини та умови становлення багатопартійності в Україні. Основні етапи формування багатопартійності в Україні.

Основні політичні об"єднання України та їх базові характеристики: інституалізація, ідеологічна платформа, організаційна структура, електорат, ставлення до проблем політичних та економічних реформ, адміністративного устрою та державного керівництва, зовнішньої політики тощо. Діаграма Сарторі.

Структура та основні напрямки діяльності профспілок та непартійних громадсько-політичних об" єднань України: культурно-просвітницьких, національно-культурних, молодіжних, жіночих, харитативних, екологічних та інших організацій.

Лекція 15. Особливості політичного процесу в Україні. Порівняльний аналіз парламентських та президентських виборів

Основні положення виборчого законодавства України.

Особливості виборів до Верховної Ради СРСР 1989 р. та Верховної Ради УРСР 1990 р. Організація та підсумки Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р.

Порівняння суспільно-політичних умов організації, проведення та основних результатів виборів до Верховної Ради України 1994, 1998 та 2002 pp.

Порівняння суспільно-політичних умов організації, проведення та результатів виборів Президента України 1991, 1994 та 1999 pp.

Лекція 16. Воєнна доктрина та Збройні сили України

Суть та основні положення Воєнної доктрини України.

Динаміка чисельності, родова структура та дислокація Збройних сил України. Динаміка чисельності основних видів озброєнь.

Особливості ядерного    потенціалу України та міжнародно-політичні умови його ліквідації.

Особливості військово-промислового комплексу (ВПК) України. Україна на міжнародному ринку озброєнь.

Проблеми конверсії Збройних сил та ВПК України.

Участь Збройних сил України у міжнародних миротворчих операціях.

Література:

1. Бабій С.І. Пролітичні партії: минуле, сучасність і проблеми правового статусу // Трибуна, №1-2, 1997.
2. Бжезінський 3. Велика шахівниця // Всесвіт, №2-3, 1999.
3. Боднар А.Л., Дьогтяр A.M., Трюхан М.О. Демаркація та делімітаці кордонів: проблеми, пошуки, рішення //Укр. геогр. журнал, №3, 1998.
4. Боєчко  В.,  Ганжа  О.,   Захарчук  Б. Кордони України:   історична ретроспектива та сучасний стан. - К., 1994.
5. Вибори - 98 (партії і електорату передивборчий період) Львів,  1998.Гаджиев К.С. Введение в геополитику. - М., 1998.
6. Географія України і сумежних земель / За ред В.Кубійовича. - Краків,Львів, 1943.
7. Дергачев В.А. Геополитика. - К., 2000.
8. Дністрянський М.С. Україна в політико-географічному вимірі. - Львів, 2000.
9. Дністрянський М.С. Кордони України. Територіально-адміністративний сутрій. - Львів, 1992.
10. Дугин В.А. - Основы геополитики. Геополитическое будущее России.- М., 1997.
11. Етнопоолітика в Україні. Документи та матеріали. К., 1998.
12. Єленський В. Релігія і українське суспільство // Людина і світ, №1-2, 1996.
13. Заставний Ф.Д. Географія України. - Львів, 1990.
14. Зінько 1.3. Актуальні питання політико-географічної диференціації території України // Проблеми географії України. Матер, наук. конф. - Львів, 1994.
15. Липа Ю. Призначення України. - Львів, 1938.
16. Липа Ю. Чорноморська доктрина. - Варшава, 1940.
17. Липа Ю. Розподіл Росії. - Київ-Одеса, 1941.
18. Магочій П. Русинське питання // Політика і час, №6, 1995.
19. Національні   меншини   України:   інформ. довідник   /   Упоряд. Т.І.Пилипенко,   А.І. Осауленко. К., 1995.
20. Павлов СВ., Мезенцев К.В., Любіцева О.О. Географія релігій. К, 1998.
21. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М.  Геополітичне положення України  (сутність  і основні риси) // Український географічний журнал. - К., № 1-2, 1994.
22. Паламарчук М., Паламарчук О. Територіальний устрій України // Вісник НАН України. №11-12,1996.
23. Порохнявий Ю. Проблема кордонів України//Нова політика, №11, 1995.
24. Рудницький С. Українська справа зі становища політичної географії.- Берлін, 1923.
25. Рудницький С.Л. Чому ми хочемо самостійної України / упорядник і передмова 0.1. Шаблія. - Львів, 1998.
26. Соціально-економічна географія України / за ред. 0.1. Шаблія. - Львів, 1994.
27. Тиводар М. Етнологія. Ужгород, 1998.
28. Томенко М. Підсумки парламенських виборів в Україні // Політичнва думка, № 2, 1998.
29. Трухан М.О. Договірно-правове оформлення державного кордону України: стан, картографічне забезпечення // Укр. геогр. журнал, №2. 1999.
30. Українська державність у XX столітті. - Київ, 1996.
31. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций //Полис, №1, 1994.
32. Шаблій О.І. Академік Степан Рудницький - фундатор української географії - Львів-Мюнхен, 1993.
33. Яблонський В. Сучасні політичні партії України. К., 1996.
Статті з періодичних видань:
журнали "Економіка України", "Регіональна економіка, "Комерсант",
"Політика і час", "Нова політика"; газети: "Дзеркало тижня", "Львівська газета" та ін.

3.2.4. ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ І ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ас. Владімірова Н.А.


Основна мета: знайомство студентів із економічним аспектом в туристичному бізнесі, впливом економічних факторів на успішний розвиток туристичної галузі, економікою туризму як частиною соціально-економічного комплексу, а також набуття студентами професійних теоретичних знань і формування навичок та умінь в області економіки і у практичній організації туристичної діяльності.

Завдання курсу:

- оволодіння і закріплення знань по теорії і практиці туризму;

- визначити світові туристичні ринки, вплив туризму на економіку країни та проаналізувати відмінності у розвитку міжнародного туризму для регіонів світу;

- дати визначення основних понять туризму як виду економічної діяльності - туристичний ринок; туристична послуга, туристична індустрія (готельна індустрія, індустрія харчування і розваг, туристичні перевезення, організатори подорожей), туристичний продукт (планування і розробка туристичного продукту з урахуванням потреб ринку);

- визначення важливих аспектів економіки туризму як частини соціально-економічного комплексу на основі вивчення діючих економічних законів в туристичній діяльності;

- обгрунтувати економічні відносини у двох рівнях: міжгалузевого комплексу соціально-побутової інфраструктури і господарського суб'єкту - туристичної фірми (організація діяльності підприємств даної галузі, організація туристсько-екскурсійного обслуговування).

Тема 1. Світовий туризм: суть, характер і сучасний стан

Туризм - багатогранне явище сучасного світу. Міжнародний характер сучасного туристичного ринку. Загальні напрямки розвитку міжнародного туризму. Теоретичні аспекти міжнародного туризму. Світовий ринок міжнародного туризму. Економічні показники світової індустрії туризму.

Тема 2. Туризм як сектор економіки.

Економічні основи туристичної діяльності. Сутність і економічний зміст туризму. Економічна ефективність туризму. Економічні і фінансові показники розвитку туризму. Позитивний та негативний аспекти туристичної діяльності.

Тема 3. Вплив туризму на економіку.

Прямий і непрямий вплив розвитку туризму на економіку. Оцінка економічного впливу туризму. Вплив на національний бюджет. Туризм і міжнародна торгівля. Вплив на платіжний баланс. Міжнародний туризм і зайнятість. Екологічний вплив. Соціально-культурний вплив.

Тема 4. Туристичний ринок, як сфера вияву економічних відносин.

Ринок туристичних послуг. Суть, зміст і функції туристичного ринку. Сегментація (диференціація) туристичного ринку. Суб'єкти туристичного ринку. Механізм функціонування туристичного ринку. Сезонність функціонування туристичного ринку. Туристичний попит і туристична пропозиція. Ціна і ціноутворення. Економічні закономірності туристичного ринку.

Тема 5. Туристичний продукт.

Структура туристичного продукту. Валовий туристичний продукт. Збут і просування. Забезпечення якості туристичного продукту. Оптовий і роздрібний продаж туристичного продукту. Правила продажу. Туристичний пакет. Тур - основний вид туристичного продукту. Планування і формування туру. Договір, путівка, ваучер.

Тема 6. Туристична індустрія.

Поняття і структура туристичної індустрії. Матеріально-технічна база туризму. Характеристика окремих типів підприємств туристичної індустрії. Подорож - комплексна туристична послуга. Прогнози розвитку туристичної індустрії.

Тема 7. Готельна індустрія і готельне обслуговування

Готельний комплекс і його структура. Основні етапи розвитку світової готельної індустрії. Класифікація готелів та інших засобів розміщення туристів. Стандартна міжнародна класифікація засобів розміщення. Готельні ланцюги. Послуги засобів розміщення.

Тема 8. Індустрія харчування туристів. Індустрія розваг.

Комплекс послуг підприємств харчування туристів і його роль в туризмі. Сучасне визначення комплексу послуг підприємств харчування. Організація харчування туристів. Ресторанні ланцюги. Види розваг та їх роль у туристичній індустрії.

Тема 9. Транспортне забезпечення в туризмі.

Роль і місце транспортних послуг на туристичному ринку. Туристичні перевезення. Міжнародна класифікація засобів транспорту. Повітряний транспорт в туристичних перевезеннях. Автотранспорт в туризмі. Залізничні перевезення. Морські та річкові перевезення. Круїзний відпочинок. Трансфер.

 

Тема 10. Туристична діяльність. Організатори подорожей.

Туроператорська і турагентська діяльність у сфері туризму. Роль турагента і туроператора на туристичному ринку. Посередники. Турагент і туроператор на міжнародному ринку.

 

Тема 11. Регулювання туристичної діяльності.

Вплив держави на туризм. Туристичні організації. Планування і політика розвитку туризму. Роль генерального договору по торгівлі і послугам. Ліцензування туристичної діяльності. Стандартизація в туризму і сертифікація туристичних послуг.

 

Тема 12. Туристичне підприємство і організація його діяльності.

Туристичне підприємство. Організаційно-правові форми суб'єктів господарювання. Створення туристичного підприємства. Організація діяльності. Ліквідація туристичного підприємства. Імідж турфірми. Умови створення якісного сервісу на туристичному підприємтсві. Організація фінансових відносин. Особливості оподаткування туристичної діяльності.

 

Тема 13. Договірні відносини в туризмі

Поняття договору. Основні вимоги до договору. Специфіка укладання договорів (контрактів) з зарубіжними партнерами. Договір про надання туристичних послуг. Агентська угода. Договір, путівка, ваучер.

 

Тема 14. Програмний туризм.

Основи програмного туризму. Види послуг і програма обслуговування. Специфіка організації різних видів туризму. Маршрут. Види маршрутів іноземного туризму.

 

Тема 15. Екскурсійне обслуговування.

Поняття екскурсії. Підготовка екскурсії. Організація екскурсійного обслуговування. Основні вимоги до проведення екскурсії.

 

Тема 16. Туристичні формальності

Безпека в туризмі. Страхування. Паспорти, візи, митні правила. Валютний контроль.

 

Тема 17. Інформаційні технології в туризмі

Сучасні інформаційні технології і конкурентоздатність

 

Література

основна
1. Балабанов Н.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма. Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 176 с.
2. Богданов Е.И. и др. Экономика туризма: теория и практика. Учебное пособие. Том 1. -СПб.: ОМЕГА, 1998 - 200с.
3. Жулевич Е.В., Копанев А.С. Организация туризма: Учебно-практ. пособие. 2-е изд. - Мн.: БГЭУ, 2001 - 156с.
4. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 320с.
5. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: Экономика туризма. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 208 с.
6. Сенин   B.C. Организация   международного  туризма:   Учебник. -  М.:   Финансы   и статистика, 2000. - 400с.

 

додаткова

1. Биржаков М.Б. Введение в туризм. - СПб.: Издательский Торговый Дом «Герда», 2000 -192 с.
2. Буторова   Н.В. Менеджмент   и   маркетинг   иностранного   туризма:    обслуживание иностранных туристов в Росси. Учебное пособие. - М.: Советский спорт, 1999. - 112с.
3. Запесоцкий А.С. Стратегический маркетинг в туризме: Учебное пособие. - СПб.: СПбГУП, 1999. - 384 с
4. Менеджмент туризма.  Туризм  как вид  деятельности.  Учебник.  - М.:   Финансы и статистика, 2001. - 288с
5. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: маркетинг в туризме. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 160с.
6. Сапрунова В.Б. Туризм: эволюция, структура, маркетинг. - М.: ОСЬ-89», 1998. - 160с
7. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учебник /Пер. с англ. - М.: ЮНИТИ, 1999. -463с.
8. Holloway Chr. The business of tourism. L., 1994.

 

| сторінка 1 | сторінка 2 | сторінка 3 | сторінка 4 | сторінка 5 | сторінка 6 |
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.