Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

| сторінка 1 | сторінка 2 | сторінка 3 | сторінка 4 | сторінка 5 | сторінка 6 |

КРАЇНОЗНАВСТВО

Програми курсів

4. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

4.1. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КРАЇН ЄВРОПИ

1. Сучасна архітектура європейської безпеки: контури, пріоритети та засоби реалізації.
2. Проблеми врегулювання "м"якої безпеки" у європейській політиці.
3. Співвідношення компетенцій ЄС та НАТО у європейській політиці безпеки та оборонен.
4. Рада Європи як універсальний форуи європейського співробітництва.
5. Проблеми трансформації діяльності ОБСЄ у сучасних умовазх.
6. Субрегіональні організації як ефективні форми європейського співробітництва.
7. Проблеми екологічної безпеки у сучасній Європі.
8. Проблеми вирівнювання показників соціально-економічного розвитку у регіональній політиці ЄС.
9. Міжнародно-політичні та економічні аспекти конкуренції США та ЄС.
10. Основні напрямки та пріоритети співробітництва ЄС з країнами, що розвиваються.
11. Східноєвропейська політика ФРН.
12. Позиція Польщі у відносинах з ЄС та НАТО.
13. Роль держав Балтіїу субрегіональному спіробітництві.
14. Порівняння політики Білорусі та Молдови у СНД.
15. Відносини Румунії з державами-сусідами.
16. Захист угорської національної меншини у зовнішній політиці Угорщини.
17. Відносини Словаччини з державами-сусідами.
18. Співробітництво держав Центрально-Східної Європи у  боротьбі з нелегальною міграцією.
19. Проблеми ефективності міжнародного співробітництва в ОЧЕС.
20. Позиція Чеської Республіки у відносинах з ЄС і НАТО.

5. АСПІРАНТУРА

Кафедра готує аспірантів та здобувачів наукового ступеня за спеціальністю 23.00.04 -"політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку".

Тематика дисертаційних досліджень аспірантів кафедри:

1. Заворітня Галина. Формування спільної політики безпеки і оборони Європейського Союзу.
2. Краєвська Оксана. Концептуальні засади та інституційні механізми політики Європейського Союзу в сфері туризму.
3. Кисіль Віталій. Теоретичні підходи та концепції розширення Європейського Союзу.
4. Борисов Дмитро. Міжнародно-політичні аспекти формування спільної бюджетної політики Європейського Союзу за участю нових країн-членів.
5. Коновалова Таїсія. Трансформація структури і функцій ВТО в контексті сучасних глобалізаційних процесів.
6. Перейма Наталія. Україна в зовнішній політиці Республіки Польща (1989-2005 pp.).
7. Єднак Остап.  Фінансово-економічні  механізми державного регулювання туризму (порівняльний аналіз Австрії і Угорщини).
8. Шагай Ярослав. "Особлива позиція" Великобританії у Європейському Союзі.
9. Гелетій  Марія. Політико-інституційні  механізми  вдосконалення  миротворчої діяльності.

 

| сторінка 1 | сторінка 2 | сторінка 3 | сторінка 4 | сторінка 5 | сторінка 6 |
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.