Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

| сторінка 1 | сторінка 2 | сторінка 3 | сторінка 4 | сторінка 5 | сторінка 6 |

 

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет міжнародних відносин

КРАЇНОЗНАВСТВО

Програми курсів

За редакцією д-ра істор.наук, проф. Наталії Антонюк

 

Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка

 

 

Адреса кафедри країнознавства та міжнародного туризму: вул. Університетська, 1, кімн. Г-311, Львів 79000

телефон +380-(322)-964-656; URL: http://www.franko.lviv.ua/faculty/intrel/kkmt.htm.

 

ЗМІСТ

 

Вступ

1. Загальні відомості

2. Науково-педагогічний склад кафедри

3.Навчальні програми для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста та магістра

3.1. Навчальні програми для 1-го курсу

3.1.1. Теоретичні основи країнознавства

3.1.2. Загальне країнознавство

3.1.3. Міжнародні аспекти охорони навколишнього природного середовища

3.2. Навчальні програми для 3-го курсу

3.2.1. Вступ до міжнародного туризму

3.2.2. Історія геополітичних вчень

3.2.3. Сучасні соціально-економічні і політичні процеси в Україні

3.2.4. Основи економіки і організації міжнародної туристичної діяльності

3.3. Навчальні програми для 4-го курсу

3.3.1. Зовнішня політика країн Європи

3.3.2. Основи геополітики і геостратегії

3.3.3. Північна Європа в системі сучасних міжнародних зв'язків

3.3.4. Маркетинг міжнародного туризму

3.3.5. Основи менеджменту туризму

3.3.6. Історія світового туризму

3.4. Навчальні програми для 5-го курсу

3.4.1. Методологія та організація наукових досліджень

3.4.2. Сучасні проблеми глобальної світової цивілізації

3.4.3. Проблеми європейської інтеграції

3.4.4. Актуальні проблеми країнознавства

3.4.5. Основи інвестиційного туристичного менеджменту

3.4.6. Міжнародний туристичний страховий бізнес

3.4.7. Правові основи туристичної діяльності

3.4.8. Застосування геоінформаційних технологій в туристичному бізнесі

3.4.9. Облік у туризмі

4. Тематика курсових робіт

4.1. Зовнішня політика країн Європи

5. Аспірантура

 

ВСТУП

 

В європейських університетах існує традиція видання щорічних програм навчальних курсів (латинською - Index Lectionum). Вони допомагають студентам, магістрантам, аспірантам і викладачам у проведенні та впорядкуванні навчальної та наукової роботи.

Використовуючи багаторічний європейський досвід, на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка програми навчальних курсів видаються з 2000 p., щорічно поновлюються і доопрацьовуються.

Довідник містить загальні відомості про Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет міжнародних відносин, кафедру країнознавства і міжнародного туризму; а також навчальні програми для студентів I-V курсів навчання за спеціальністю "Країнознавство", тематику курсових, дипломних і магістерських робіт.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

...ПРО УНІВЕРСИТЕТ

 

Історія створення Львівського університету бере свій початок у XVII ст. 20 січня 1661р. король Ян II Казимир підписав диплом, який надавав єзуїтській колегії у Львові "гідність академії і титул університету" з правом викладання всіх тодішніх університетських дисциплін, присудження вчених ступенів бакалавра, ліценціата, магістра і доктора. У Львівському університеті навчання велося за зразком інших європейських академій. У 1758 р. польський король Август III затвердив диплом від 20 січня 1661 p., виданий Яном II Казимиром. Львівський університет до 1773 р. повністю перебував під контролем єзуїтського ордену і підпорядковувався генералові єзуїтів у Римі. На чолі університету стояв ректор. Навчальний заклад мав свою бібліотеку та найбільшу на той час у Львові друкарню. Приміщення університету знаходилося в центрі міста поблизу вулиці Краківської. Всі університетські дисципліни викладали професори.

У 1772 р. Галичина увійшла до складу Австрійської імперії. В 1773 р. після розпуску ордену єзуїтів Львівський університет було закрито. Проте незабаром ряд підрозділів єзуїтської академії стали підвалинами Йосифінського університету у Львові. 16 листопада 1784 р. відбулось урочисте відкриття Львівського університету, у його складі було чотири факультети: філософського, юридичного, медичного і теологічного.

Вищим органом управління університетом був сенат (консисторія). До його складу входили ректор, декани та сеньйори (найстарші за віком і стажем професори). Кожен із чотирьох факультетів керувався колегіальним органом - радою професорів факультету, або колегією, до якої входили декан, продекан, всі професори і два виборні представники від доцентів. Університет мав певну автономію.

Після розпаду Австро-Угорської імперії Галичина була захоплена Польщею. Міністерство віровизнань і освіти Польщі вже 18 листопада 1918 р. спеціальним розпорядженням оголосило, що бере Львівський університет під свою опіку, і присвоїло йому ім'я польського короля Яна Казимира. Мовою викладання у навчальному закладі стала тільки польська, лише на теологічному факультеті окремі дисципліни читалися латинською мовою.

23 квітня 1923 р. Львівському університету було передано будинок колишнього Галицького сейму, який став головним корпусом університету.

23 серпня 1939 р. Західна Україна потрапила в зону впливу СРСР. 26 жовтня 1939 р. у Львові було проголошено запровадження Радянської влади. У цей період радикальних змін зазнав і Львівський університет. Відповідно до Статуту про вищу школу СРСР проведено докорінну організаційну перебудову університету як вищого навчального закладу з безоплатним і вільним навчанням для всіх громадян.

Указом від 8 січня 1940 р. Президія Верховної Ради УРСР присвоїла Львівському державному університету ім'я видатного українського письменника Івана Франка.

2 грудня 1940 p. Вчена рада затвердила новий університетський статут, у якому зазначалось, що право вступу до університету мають усі громадяни незалежно від їхнього соціального походження, статі, раси та національності.

У цей період робота університету була призупинена з нападом Німеччини на Радянський Союз і вторгненням 30 червня 1941 р. гітлерівських військ до Львова. У перші ж дні 70 відомих учених університету, політехнічного та медичного інститутів були заарештовані, а після побоїв та знущань розстріляні в районі теперішньої вулиці Сахарова.

У 1942 р. німецька окупаційна влада закрила вищі школи в Україні. Відновлення діяльності університету розпочалося відразу ж після звільнення Львова від гітлерівських військ. 30 липня 1944 р. в університеті відбулися збори, учасники яких - 127 викладачів і технічних працівників - звернулися до інтелігенції з закликом взяти активну участь у відбудові економіки, навчальних, культурно-освітніх закладів Львова.

У повоєнний час структурні зміни в університеті тривали. За період з 1944 р. до 1999 р. створено нові факультети та підрозділи, у кілька разів зросла кількість студентів.

Після проголошення незалежності України відкрито нову сторінку в історії університету. 11 жовтня 1999 р. Президент України Л.Кучма підписав Указ про надання Львівському університетові статусу національного. Очолює Львівський університет з 1990 р. професор, доктор фізико-математичних наук Іван Вакарчук.

Сьогодні в університеті ведеться підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів та магістрів на 17-ти факультетах і в 3-х коледжах.

 

...ПРО ФАКУЛЬТЕТ

 

У 1992 р. в ході виконання широкої програми реформ організації навчання й освіти гуманітарного циклу у Львівському університеті відкрито факультет міжнародних відносин.. Він був створений у 1992 році за ініціативою ректорату ЛНУ, Львівської обласної та міської держадміністрацій, ряду народних депутатів України, при підтримці та сприянні Комісії у закордонних справах Верховної Ради України, Міністерства закордонних справ, Інституту міжнародних відносин Національного університетут імені Тараса Шевченка.

У той час до його складу увійшли дві кафедри: міжнародного права та політичної географії і країнознавства. Сьогодні їх кількість зросла і станом на 2003 р. підготовка студентів здійснюється на семи кафедрах, зокрема: кафедр міжнародного права, міжнародних економічних відносин (1994 p.), іноземних мов (1995 p.), міжнародних відносин і дипломатичної служби і кафедрі країнознавства і міжнародного туризму (створені шляхом поділу кафедри міжнародних відносин і країнознавства у 2001 p.), європейського права (2003 р.) та міжнародного економічного аналізу і фінансів (2003 p.).

Підготовка спеціалістів на факультеті міжнародних відносин здійснюється за 5-ма спеціальностями: міжнародні відносини, міжнародне право, міжнародні економічні відносини, країнознавство та міжнародна інформація. Починаючи з 1995 p., велася підготовка спеціалістів за спеціалізацією «країнознавство» в рамках спеціальності «міжнародні відносини», а з 1996 р. - за спеціальністю «Країнознавство». У 2001 р. відбувся перший випуск спеціалістів із міжнародних відносин-країнознавців.

За час існування факультету, крім штатних викладачів, тут працювали знані науковці з США, Канади, Німеччини, Австрії, Польщі. Серед них проф. Володимир Бандера (СІЛА), проф. Володимир Болюбаш, проф. Анатоль Камінський (ФРН), доктор Пол Кубічек (СІЛА), проф. Оскар Плаза (США), доктор Бен Ломбарді (Канада), проф. Яцек Петрась, Мартін Ростішевський (Польща), доктор Сара Бьорч, Ребекка Бер, Тріша С.Хобсон (США), інші фахівці.

Студенти та викладачі факультету беруть участь у міжнародних програмах "Екологія Балтійського моря", "Народи Балтійського регіону", та "Сталий розвиток Балтійського регіону" у рамках поекту " Балтійський університет", організованого університетом м.Упсала (Швеція), що дає їм змогу ширше ознайомитися з роботою колег в інших країнах, брати участь у численних наукових конференціях як в Україні так і за її межами.

З 1993 р. у структурі факультету діє громадська організація студентів "Молода дипломатія", яка є юридичною особою, підтримує тісні зв'язки з аналогічними організаціями зарубіжних університетів, з 1995 р. випускає свій вісник "Молода дипломатія", в якому розкривається широкий спектр студентських зацікавлень. У 2001 р. створена лабораторія сучасних інформаційних технологій.

На факультеті видаться вісник Львівського університету «Серія міжнародні відносини».

 

...ПРО КАФЕДРУ

 

Із 1995 року на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка велася підготовка студентів за спеціалізацією "Країнознавство" в рамках спеціальності "Міжнародні відносини", а з 1996 року - за спеціальністю "Країнознавство". У 2001 році на факультеті створена кафедра країнознавства і міжнародного туризму, відбувся перший випуск спеціалістів: країнознавців-міжнародників. Це був крок, спрямований на ліквідацію браку країнознавчих знань в роботі українських посольств та представництв. На кафедрі викладаються такі нормативні дисципліни країнознавчого профілю, як "Теоретичні основи країнознавства", "Загальне країнознавство", "Порівняльний аналіз політичних систем", "Історія геополітичних вчень", "Основи геополітики та геостратегії", "Методи країнознавчих досліджень" та ін.

Посилення інтеграційних процесів - об'єктивний політичний, економічний процес на сучасному етапі розвитку людства, але найбільш повний розвиток це явище набуло на європейському континенті. Тому кафедра країнознавства та міжнародного туризму ввела спеціалізацію "Європейський Союз", щоб проводити підготовку експертів із системними знаннями про структуру, функції та механізми ЄС.

Країнознавство стало доброю основою для іншої спеціалізації кафедри - "Економіка та організація міжнародного туризму та послуг". Адже, в сучасній світовій економіці міжнародний туризм є найбільш динамічною галуззю, яка забезпечує десяту частину світового валового національного продукту і виступає регулятором зайнятості населення. Досвід багатьох країн, в т.ч. і посткомуністичних, доводить, що міжнародний туризм сприяв нагромадженню валютних резервів для виходу із перехідного періоду. Сьогодні відродження промислового потенціалу, особливо Західної України, є малоймовірним. Натомість, з'явилися галузі, які мають більше природних передумов для розвитку і є більш привабливими для вкладення фінансових та людських ресурсів. З 1995 року, беручи до уваги позитивний вплив туризму на соціальні процеси та економіку країни, туризм визнаний в Україні пріоритетною галуззю. В цих умовах актуальною є підготовка висококваліфікованих спеціалістів у галузі менеджменту і маркетингу міжнародного туризму, фахівців, які безпосередньо відповідатимуть за формування, розвиток і місце національного ринку туристичних послуг у світовій системі міжнародного туризму, в тому числі спеціалістів, які б відстежували туристичний розвиток та займались промоцією туристичного потенціалу України у посольствах, консульствах та представництвах за кордоном.

 

2. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

Завідувач кафедри, професор, доктор істор. наук Антонюк Наталія Володимирівна

Доцент, канд.економ. наук Занько Юрій Степанович

Доцент, канд. економ, наук Зінько Ігор Зіновійович

Доцент, канд. географ.наук Федунь Олександра Василівна

Доцент, канд. економ, наук Худо Володимир Володимирович

Доцент, канд. політ, наук Романюк Наталія Андріївна

Асистент Владімірова Наталія Анатоліївна

Асистент Папіш Наталія Іванівна

 

| сторінка 1 | сторінка 2 | сторінка 3 | сторінка 4 | сторінка 5 | сторінка 6 |
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.