Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< тому | зміст | вперед >>>

Сенін В.С Організація міжнародного туризму

Глава 10. Туризм і екологія. Екотуризм. Екологічний менеджмент у туризмі

Екологія (гр. oikos будинок, родина) - наука про взаємини живих організмів, умов середовища їх проживання і всіх функціональних процесів, що роблять середовище придатною для життя.

Дбайливе відношення до природи й навколишнього середовища є одним із привабливих елементів туризму й подорожей. Туристські готелі, кемпінги, курорти, які розташовані серед недоторканої природи й де приділяється належна увага питанням екології, збереженню природного ландшафту й культурної спадщини, стають усе більше популярними й залучають нових, екологічно свідомих і підготовлених туристів.

«Захист навколишнього середовища повинен встояти перед тиском з боку організацій або осіб, стурбованих тільки комерційним успіхом або особистим збагаченням», - сказано в Монреальської декларації по туризму (1996 р.). За твердженням Пітера Шэклфорда, регіонального представника ВТО в Європі, термін «екотуризм» використовується в індустрії туризму вже понад 10 років, проте в це поняття вкладається різний зміст. В одному випадку екотуризм - це подорожі, що робляться в незаймані людською цивілізацією, екологічно чисті куточки природи для підтримки екологічної рівноваги в природі. В іншому - термін «екотуризм» розглядається як ярлик пропонованого до продажу турпродукта. Але і в тому, і в іншому випадку екотуризм розглядається як невід'ємний елемент стійкого розвитку туризму. Відомо, що туризм по-різному впливає на навколишнє середовище. Туріндустрія експлуатує природні, культурні та історичні ресурси країни, потребує власності на землю, виробляє відходи, забруднює повітря, воду і грунт, надає потужний антропогенний вплив на природу. Транспорт використовує непоправні види палива, забруднюючи навколишнє середовище.

В останнє десятиліття охорона навколишнього середовища вийшла на новий рівень, включаючи заходи фінансового контролю та ринкові чинники, а також відповідні законодавчі заходи.

Європейський союз розробив Положення ЄС 1893/93 «Про добровільну участь компаній в Системі екологічного менеджменту і ревізії». Відповідно до методики екологічного менеджменту турфірма або готель може проводити або замовляти об'єктивні экоревизии, метою яких є поліпшення управління екологічними аспектами туристської діяльності.

Так, система екологічного менеджменту Фінляндії передбачає при проведенні экоревизии на туристських підприємствах розгляд наступних питань: - вимоги екологічно свідомих туристів до умов проведення подорожей;
- заходи, що сприяють економії сировини, води, електро - і теплоенергії туристськими підприємствами;
- освоєння управління відходами з метою забезпечення відповідності із Законом про відходи Фінляндії;
- особливі характеристики туристських підприємств при наданні ними специфічних туристських послуг.

Результати впливу на навколишнє середовище оцінюються за такими напрямами:

1. Повітря: запах (виробництво і споживання електро - і теплоенергії, приготування їжі, транспорт, який використовується туристами і персоналом).
2. Вода: водопостачання, споживання води (на кухні, при збиранні, в сауні, в номерах, при наданні туристських послуг).
3. Грунт і грунтові води: охорона ґрунтових вод (при наданні туристських послуг, утилізації відходів).
4. Шум: склад і рівень шуму (в місці відпочинку, при наданні туристських послуг).
5. Візуальні впливу: територія; навколишня місцевість; ландшафт; будівлі; маркетинг; відходи; туристські послуги.

Экоревизии дають відповідь на те, яким чином туристські підприємства на практиці вирішують екологічні питання, наскільки зацікавлено в їх рішенні керівництво, яка екологічна підготовка співробітників, як поширюється екологічна інформація і яким чином туристські підприємства враховують інтереси своїх клієнтів-туристів.

Дослідження показали, що завдяки застосуванню нових екологічних методів роботи (наприклад, сонячний підігрів води) і невеликим інвестиціям в готелях і ресторанах можна скоротити споживання електроенергії на 10-25%, а споживання води на 30%.

Відповідно до методики екологічного менеджменту підприємства при наданні туристських послуг повинні включати питання екології у всі сфери своєї діяльності - від планування і закупівель продовольства та інвентарю до рішення повсякденних практичних питань.

Упровадження екологічних методів в управління туристськими підприємствами, екологічного менеджменту є для індустрії туризму порівняно новою справою. В основі послідовного і прийнятного на міжнародному рівні управління екологічними питаннями лежить система екологічного менеджменту, яка базується на філософії системного ряду якості (оперативні, реєстраційні і контрольні процедури) ІСО 9000 Міжнародної організації стандартизації.

Система екологічного менеджменту може бути офіційно сертифікована в Європі у відповідності з вимогами стандарту BS 7750 Британської організації стандартизації, що підготувала його в 1992 р.

Завданням стандарту BS 7750 є стимулювання добровільної екологічної діяльності підприємств в частині розробки продукції, послуг, методик і інструментів, поліпшення якості продукції і ефективності використання ресурсів, застосування новітніх технологій для зменшення негативних наслідків впливу на екологію.

Екологічні проблеми займають чільне місце в діяльності Міжнародної готельної асоціації. В рамках МГА створений фонд ИХЕЯ (Міжнародна готельна екологічна ініціатива), головним завданням якого є збір і поширення інформації з екологічних питань, пов'язаних з готельним господарством. Фондом підготовлені навчальні посібники і компакт-диски, для індустрії туризму організовуються навчальні семінари з екології, а також щорічні конкурси на кращі методи, розроблені і використовувані готельно-ресторанним сектором з метою поліпшення екологічної обстановки. 11 найбільших міжнародних готельних ланцюгів, що входять до фонду, вже заощадили значні кошти в результаті проведених заходів. Так, «Інтерконтиненталь» за останні 10 років зберегла 10 млн ф. ст.; ланцюг «Скандік готель» встановила в номерах меблі і аксесуари з біологічних матеріалів, які можуть бути перероблені і використані знову. Готелям, які дотримуються екологічні вимоги природоохоронного стандарту JSO 14001 присвоюються відповідні знаки. Готельно-ресторанний рада та міністерство охорони навколишнього середовища Фінляндії випустили посібник «Екологічно дружнє готельно-ресторанне господарство», з якого випливає, що будь туристське підприємство при розумному управлінні може зменшити шкідливий вплив на навколишнє середовище.

Система екологічного менеджменту туристського підприємства включає:

- ділову концепцію екологічного менеджменту;
- екологічну політику підприємства й завдання захисту навколишнього середовища;
- склад екологічно чистого турпродукту;
- політику закупівель продовольства, інвентарю та співробітництва в справі захисту навколишнього середовища.

Готельно-ресторанний союз Швеції в 1992 р. розробив рекомендації для туріндустрії під назвою «Екологічна температура 92».

Закон РФ «Про основи туристської діяльності», державні стандарти Російської Федерації з туристсько-екскурсійного обслуговування та послуг населенню практично не торкаються питань екології та зменшення негативного впливу турпредприятий на навколишнє середовище.

У ГОСТах Р 50646-94 «Послуги населенню» і Р 50691-94 «Модель забезпечення якості послуг», Правила надання готельних послуг в Російської Федерації, затверджених постановою Уряду РФ від 25 квітня 1997 р. № 490, питання екології та негативного впливу туристських підприємств на навколишнє середовище практично не зачіпаються. В Гост Р 50690-2000 «Туристські послуги. Загальні вимоги» констатується, що «надання туристських послуг (внутрішній та в'їзний туризм) повинно здійснюватися відповідно до законодавства з охорони навколишнього середовища», а «туристські маршрути повинні проходити у районах зі сприятливими екологічними та санітарно-епідеміологічними умовами».

У Гост Р 50644-94 «Туристично-екскурсійне обслуговування. Вимоги по забезпеченню безпеки туристів і екскурсантів» вплив навколишнього середовища на туристів (температура, вологість, рухливість повітря і перепади барометричного тиску) відноситься до шкідливих факторів (факторів ризику) у туризмі, а попередження цих шкідливих впливів забезпечується в числі інших і «оснащенням приміщень і транспортних засобів пристроями кондиціонування, дезодорації повітря, опалювання, автоматичного контролю і сигналізації». В Гост Р 50645-94 «Туристично-екскурсійне обслуговування. Класифікація готелів» (п. 4.3.3) міститься вимога про те, що «готель повинна розташовуватися в сприятливих екологічних умовах».

Таким чином, впровадження екологічних методів управління підприємствами туристської індустрії в Росії вимагає співвідношення з європейською практикою і відповідного правового оформлення.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке екологічний туризм?
2. Дайте визначення системі екологічного менеджменту.
3. Яким чином можна сертифікувати систему екологічного менеджменту?
4. Що таке экоревизия туристського підприємства і які цілі вона переслідує?
5. За якими напрямками та показниками оцінюють результати негативного впливу туристського підприємства на навколишнє середовище?
6. Назвіть основні міжнародні організації, що приділяють увагу впровадженню екологічних методів управління туристськими підприємствами .

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.