Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

| зміст | передмова | глава 1 | глава 2 | глава 3 | розділ 4 | додатка |

Козирєва Т.В. Облік витрат в туризмі

ПЕРЕДМОВА

Менеджер і економіст, бухгалтер і фінансист, туроператор і турагент, директор готелі та турорганизатор, тобто кожна юридична особа і кожен працівник туристського підприємства, в сучасних умовах не можуть не знати двох економічних категорій витрат і прибутку - суть і основу будь-якої підприємницької діяльності в туризмі.

У сучасній економічній літературі практично відсутній аналіз витрат безпосередньо в сфері туризму. У наявних літературних джерелах об'єктом аналізу є не витрати в туризмі, а витрати взагалі, взяті на мікрорівні стосовно до поведінки фірми на сучасному ринку. Специфіка витрат у сфері туризму в них не врахована. Автор даної роботи поставив мету заповнити цю прогалину в сучасній економічній літературі.

Туристські послуги на світовому ринку порівнюють з "невидимим" товаром, що пов'язано специфіка туристського споживання, яке відбувається в місцях виробництва туристських послуг. Вартість такого товару можна визначити з точки зору як попиту на туристські послуги, так і пропозиції даних послуг. У цьому сенсі можна говорити про ціну попиту на туристські послуги та ціною пропозиції на них.

На міжнародному рівні для забезпечення порівнянності даних по туристським витрат на Оттавській конференції Всесвітньої туристської організації по статистиці подорожей і туризму в 1991 р. була прийнята концепція, згідно з якою за базу прийнята ціна попиту.

На цій же конференції були вироблені певні стандарти. Так, наприклад, класифікація статей туристських витрат на найширшому рівні включає сім категорій:

1) комплексні поїздки, пакети послуг на відпочинок та комплексні тури;
2) розміщення;
3) харчування і напої;
4) транспорт;
5) рекреаційні, культурні та спортивні види діяльності;
6) відвідування магазинів;
7) інші статті.

Концепція туристських витрат охоплює широкий діапазон статей - від придбання споживчих товарів та послуг, що є невід'ємним елементом подорожей і перебувань, до придбання невеликих товарів тривалого користування для особистого споживання, сувенірів і подарунків для родичів і знайомих.

У вітчизняній теорії і на практиці туристські витрати визначаються з точки зору пропозиції і являють собою витрати туристичних фірм по формуванню, просування і реалізації туристського продукту.

Насамперед від сумарного обсягу витрат залежить основний результуючий показник діяльності підприємства - прибуток. Не менш значна роль рівня фактичних витрат на вирішенні найважливіших завдань комерційного спрямування діяльності підприємства, а саме до підвищення конкурентності його послуг.

Забезпечивши навіть мінімальне зниження витрат на одиницю турпродукту, підприємство має можливість обрати один з альтернативних варіантів поліпшення свого фінансового становища:

- зберігши колишню ціну на свою продукцію, отримувати з кожної реалізованої її одиниці додатковий прибуток;
- зберігши колишню норму доходу на одиницю продукції, знизити її ціну в порівнянні з ціною конкурентів, забезпечивши тим самим можливість отримання додаткової прибутку за рахунок неминучого збільшення загальних обсягів реалізації.

Зазначені чинники визначають актуальність організації ефективної цільової підсистеми фінансового управління, безпосередньо спрямованої, з одного боку, на забезпечення раціональної структури витрат підприємства, а з іншого - на оптимізацію їх конкретних статей.

Витрати - явище складне і динамічне. Вони заслуговують постійного пильної уваги фахівців - економістів, фінансистів, бухгалтерів і менеджерів, бо проблема витрат - проблема не тільки теоретична, але і практична. Поза витрат неможлива діяльність будь-якого туристичного підприємства.

У даній книзі розглядається проблема витрат в сфері туризму як в теоретичному, так і практичному аспекті. І ще одну особливість має ця робота: облік витрат в сфері туризму розкривається з позицій не тільки чисто економічних або чисто фінансових, але і бухгалтерських. Усе це дає авторові сподівання, що книга буде корисною студентам і викладачам, керівникам та працівникам туристичних підприємств, економістам і бухгалтерам - всім тим, кого цікавлять питання економіки і фінансів у сфері туризму.

| зміст | передмова | глава 1 | глава 2 | глава 3 | розділ 4 | додатка |


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.