Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

| сторінка 1 | сторінка 2 | сторінка 3 | сторінка 4 |

Звєрєв Ю.М. Світова економіка та міжнародні економічні відносини

5. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

5.1. Особливості, структура та географія міжнародної торгівлі товарами

Міжнародна торгівля, що з'явилася в глибокій старовині і отримала додатковий імпульс у зв'язку з утворенням світового ринку, продовжує залишатися провідною формою МЕВ. Саме через міжнародну торгівлю здійснюється міжнародний поділ праці (МРТ).

Ринки інших країн дозволяють отримувати додаткові прибутки. У той же час відсутність виробництва деяких видів сировини, продовольства (і особливо промислової продукції), використання вигод МРТ ведуть до підвищення ролі імпорту в задоволенні потреб національних економік.

Одним з показників ролі зовнішньої торгівлі може служити відношення експорту та імпорту до світової ВВП - понад 40%. Майже у всіх державах Західної Європи щорічний обсяг експорту та імпорту перевищує 50 відсотків ВВП. Лише в США і Японії зовнішньоторговельна квота менша (близько 1/4 і близько 1/5 ВВП відповідно).

В умовах зростаючої інтернаціоналізації господарського життя міжнародна торгівля зростає швидше, ніж виробництво. За 1950-1995 рр .. виріс у ВНП світу 6 разів, промислова продукція - в 7,4 рази, а товарний експорт - у 12,8 рази (у постійних цінах).

Головну роль у міжнародній торгівлі відіграють індустріальні держави Заходу. У 1998 р. на них припадало понад 70% світового експорту. При цьому близько 70% експорту розвинених країн Заходу припадає на взаємний товарооборот (див. табл. 3-5).

 

Таблиця 3

Регіональна структура світової торгівлі в 1998 р. (млрд. дол. США)

Регіон країна Експорт Імпорт
Світ 5225 5410
Північна Америка 898 1151
Латинська Америка 274 339
Мексика 118 129
Інші країни Латинської Америки 157 211
Західна Європа 2338 2359
Європейський Союз 2171 2163
Країни з перехідними економіками 178 207
Центральна і Східна Європа 99 133
Африка 106 129
ПАР 26 29
Близький Схід 138 139
Азія і Океанія (крім Близького Сходу) 1294 1290
Японія 388 281
Китай 184 140
Нові індустріальні економіки Східної і Південно-Східної Азії1 504 438

1 Тайвань (Китай), Гонконг (Китай), Малайзія, Республіка Корея, Сінгапур і Таїланд.

 

Таблиця 4

Найбільші експортери серед держав світу в 1998 р.

Країна Експорт
  В млрд. дол. США В % від світового*
1. США 683 12,7
2. Німеччина 540 10,0
3. Японія 388 7,2
4. Франція 307 5,7
5. Великобританія 273 5,1
6. Італія 241 4,5
7. Канада 214 4,0
8. Нідерланди 198 3,7
9. Китай 184 3,4
10. Гонконг (Китай) 174 3,2
11. Бельгія-Люксембург 172 3,2
12. Республіка Корея 133 2,5
13. Мексика 118 2,2
14. Тайвань (Китай) 110 2,0
15. Сінгапур 110 2,0
16. Іспанія 109 2,0
17. Швеція 85 1,6
18. Швейцарія 79 1,5
19. Росія 74 1,4
20. Малайзія 73 1,4

* У світовому підсумку врахований реекспорт, так що він дещо відрізняється від показника табл. 3.

 

 

Таблиця 5

Найбільші імпортери серед держав світу в 1998 р.

Країна Імпорт
В млрд. дол. США В % від світового
1. США 945 17,0
2. Німеччина 467 8,4
3. Великобританія 316 5,7
4. Франція 287 5,2
5. Японія 281 5,0
6. Італія 214 3,8
7. Канада 205 3,7
8. Гонконг (Китай) 189 3,4
9. Нідерланди 184 3,3
10. Бельгія-Люксембург 159 2,9
11. Китай 140 2,5
12. Іспанія 133 2,4
13. Мексика 129 2,3
14. Тайвань, Китай 104 1,9
15. Сінгапур 102 1,8
16. Республіка Корея 93 1,7
17. Швейцарія 80 1,4
18. Австрія 68 1,2
19. Швеція 68 1,2
20. Австралія 65 1,2
22. Росія (довідково) 60 1,1

Найбільш інтенсивними є товарні потоки всередині Західної Європи (особливо між країнами ЄС[1]), між Західною Європою і США, між США і Канадою, між Японією і США, Японією і Західною Європою.

Частка країн, що розвиваються (включаючи КНР) світовому експорті у 1998 р. склала понад 27%. Їхні зовнішньоекономічні зв'язки орієнтовані на розвинені капіталістичні країни. На взаємну торгівлю припадає лише приблизно 35% експорту країн, що розвиваються.

Країни Східної Європи ніколи не грали істотної ролі у світовій торгівлі. Після зміни в них соціально-економічного устрою і розпаду в 1991 р. Економічної Ради Взаємодопомоги (РЕВ) вони переорієнтувалися на ринки розвинених капіталістичних держав (насамперед ЄС).

СРСР у 1950-1990 рр. входив в першу десятку країн-експортерів (5-е місце в світі в 1960 р.). Але його частка в світовому експорті навіть в кращі роки не перевищувала 5% (на рівні Нідерландів, Бельгії, Канади чи Італії). Роль Російської Федерації у світовій торгівлі, незважаючи на спроби активізувати і диверсифікувати зовнішньоекономічні зв'язки, ще більш скромна - 19-е місце в світі, або 1,4% світового експорту, в 1998 р. Найважливішими зовнішньоторговельними партнерами Росії є країни СНД (насамперед всього Білорусь і Україна), держави ЄС (у першу чергу Німеччина[2]) і США.

Лідером світового експорту нині є США, знову які висуваються на передову позицію в кінці 80-х рр. (1986, 1990-1992 рр. їх випереджала ФРН). Цьому сприяло насамперед падіння курсу долара, що дозволило американським фірмам, значно скоротили в внаслідок багаторічної перебудови промисловості витрати виробництва, додатково знизити ціни на свої товари за кордоном. Однак питома вага США у світовій торгівлі зараз значно нижче, ніж кілька десятиліть тому - 12,7% світового експорту в

1998 р. проти 31,0% в 1950 р. США є зараз не тільки найбільшим, але і провідним імпортером, причому товарний імпорт у 1998 р. перевищив експорт більш ніж на 260 млрд. дол. Найважливіші зовнішньоторгові партнери США: в експорті - Канада, Мексика, Японія, в імпорті - Канада, Японія, Китай.

Найбільшим торговим блоком планети стали країни Європейського союзу (ЄС). Їх сумарний експорт у 1998 р. склав майже 2,2 трлн. дол. і більш ніж у три рази перевищив експорт США. На ЄС припадає близько 40% світового експорту. Зняття торговельних бар'єрів між країнами-членами Союзу стимулювало взаємну торгівлю - на неї припадає понад 60% зовнішньоторговельного обороту країн-членів ЄС.

У рамках експортної стратегії розвитку швидкими темпами нарощувала вивезення готової промислової продукції Японія: її питома вага у світовому експорті збільшилася з 1,3% у 1950 р. до 8,4% у 1990 р. В 90-е рр., однак, Японія вступила в смугу господарського застою і її частка в світовому експорті дещо зменшилася. Тим не менш і нині ця країна має найбільше у світі активне сальдо торгового балансу - експорт 1998 р. перевищував імпорт на 108 млрд. дол. Дефіцит США в торгівлі з Японією у 90-е рр. знаходився на рівні 50-60 млрд. дол. Швидкими темпами зростає експорт (передусім промислової продукції) з азіатських «нових індустріальних країн (НІК), а також з Китаю. У 1990-1995 рр., наприклад, він збільшувався в середньому на 11,5% в рік. У 1998 р. на частку Китаю, Тайваню, Гонконгу, Південної Кореї, Малайзії, Сінгапуру і Таїланду доводилося 13,2% світового експорту. За сумарним обсягом вивезення ці країни вже зрівнялися з США. Однак на подальших експортних перспективи азіатських НІК і КНР негативно позначився азіатський фінансова криза[3].

Російський експорт у далеке зарубіжжя 1992-1997 рр. за рахунок поставок сировини і палива збільшився в 1,7 рази - з 38 до 66 млрд. дол. З урахуванням торгівлі з країнами Балтії та державами СНД досяг майже 87 млрд. дол. Незважаючи на масовий імпорт продовольчих і споживчих товарів, Росія зберігала активне сальдо зовнішньоторговельного балансу - у 1997 р., наприклад, експорт перевищував імпорт на 21 млрд. дол. Фінансово-економічна криза 1998 р. і падіння світових цін на нафту скоротили обсяги російського зовнішньоторговельного обороту і погіршили російський зовнішньоторговельний баланс. Так, експорт у 1998 р. скоротився до 74 млрд. дол., а імпорт - з 66 до приблизно 60 млрд. дол.

Майже 60% міжнародного товарообігу складає внутрирегиональный експорт. На цьому рівні провідне місце займає регіональна торгівля всередині Європейського союзу (близько 26% світового експорту).

З міжконтинентальних потоків виділяється торгівля Північної і Південної Америки з Азією та Океанією[4] (близько 12% світового експорту), а також обмін Європи та Центральної Євразії з Північною і Південною Америкою (більш 9% світового експорту), Азією та Океанією (близько 9%). При цьому зменшується питома вага торговельних трансатлантичних відносин США із Західною Європою і зростає роль тихоокеанської торгівлі між США, Японією та країнами Східної і Південно-Східної Азії, а також європейсько-тихоокеанських зв'язків. Це є ще одним підтвердженням того, що Тихоокеанський басейн стає центром світової економіки XXI століття.

Характерною особливістю сучасної світової торгівлі є широке поширення так званої зустрічній торгівлі, на яку, за деякими оцінками, припадає від 20 до 30% міжнародної торгівлі. До операцій зустрічної торгівлі відносять зовнішньоторговельні операції, при яких покупець фінансує частину своєї закупівлі виручкою від реалізації на зовнішньому ринку конкретного набору товарів та (або) послуг з допомогою продавця. Більш 90 країн світу взяли державні закони, що зобов'язують своїх імпортерів проводити закупівлі тільки в ув'язці зі зустрічними зобов'язаннями іноземних імпортерів. Найбільш поширені у практиці зустрічної торгівлі бартерні угоди (безвалютний, але оцінений обмін товарами), зустрічні закупівлі експортерами на частину вартості товарів, що поставляються в країні-імпортері, компенсаційні угоди[5] (погашення фінансового або товарного кредиту постачанням товарів, випущених на закупленому в рахунок кредиту обладнанні, або товарами, виробленими на інших підприємствах), офсетні угоди (включення в експортований матеріал елементів, вироблених у країні-імпортері - особливо практикуються при продажу озброєнь).

У післявоєнні роки під впливом зрушень в світовому господарстві і в МПП, стимульованих науково-технічним прогресом, радикально змінилася товарна структура світової торгівлі. Якщо до Другої світової війни приблизно 2/3 світового товарообігу приходилося на продовольство, сировину і паливо, то нині - лише 22%. А частка продукції обробної промисловості зросла з 1/3 до 78%. Особливо істотно збільшився у світовому експорті питома вага машин і обладнання - з 1/10 до приблизно 38%, а всередині цієї товарної групи - питома вага електронного і телекомунікаційного обладнання (майже 30% всього експорту машинобудівної продукції). До числа динамічних товарних груп відноситься і хімічна продукція: 4,6% світового експорту в 1937 р. і близько 9% у 1995 р.

Як видно з табл. 6, товарна структура експорту та імпорту у різних регіонів світу неоднакова. Якщо в експорті промислово розвинених країн вирішальна роль відводиться машин і обладнання, у більшості країн (особливо найбільш відсталих) основна роль у вивозі належить сировини, палива і продовольства. Багато країни, що розвиваються, взагалі залежать від експорту якого-небудь одного виду сировинної продукції (наприклад, майже 60% експортних доходів Гані приносять какао-боби, 89% експорту Замбії становить мідь, 60% експорту Колумбії - кава тощо)[6]. Виняток становить група НІК, що спеціалізуються на експорті трудомістких, а останнім часом вже і наукомістких промислових товарів.

Близька по структурі експорту до країн, що розвиваються країнам і Росія. Так, у 1998 р. 48% російського експорту становили мінеральна сировина і паливо, 17,5% - чорні і кольорові метали, в той час як частка машин і устаткування за 1990-1998 рр. впала з 18 до 10%. На світовий ринок поставляється понад 40% видобутої в країні нафти, понад 30% природного газу, понад 70% вироблених мінеральних добрив, майже 85% целюлози і т.д.

В імпорті Росії переважають машини і обладнання (близько 35%) і продовольство (близько 15%)[7]

Торгівля різними видами товарів має свої специфічні особливості, на яких ми зупинимося нижче.

Таблиця 6

Товарна структура експорту різних регіонів світу
(у % до загального обсягу їх експорту)
Вид товару Африка
(1992)
Країни ОПЕК1 (1992) Колишній СРСР (1992) Латинська Америка (1993) Централь-ва і Східна Європа (1992) Розвиваю-щаяся Азія (1994)2 Північна Америка (1994) Західна Європа (1994) Японія
і чотири «тигри»3
Сільськогосподарська продукція 18,3 5,9 13,3 25,0 17,9 20,2 14,0 11,8 2,2
Продукція добувної промисловості 66,4 78,5 56,6 28,5 19,4 13,5 7,7 8,0 6,0
Паливо 59,4 75,6 40,4 16,3 7,4 8,2 3,7 3,7 2,0
Руди та метали 7,0 2,9 16,2 12,2 12,0 5,3 4,0 4,3 4,0
Готові вироби 14,9 15,3 26,7 46,0 60,7 65,0 72,9 75,4 89,6
Машини та транспортне обладнання 2,2 1,9 7,4 23,4 25,9 21,0 47,0 37,2 62,4
Нерозподілені товари 0,4 0,3 3,4 0,5 2,0 1,3 5,4 4,8 2,2

1 ОПЕК - організація країн-експортерів нафти;

2 Крім Японії, Гонконгу, Південної Кореї, Сінгапуру і Тайваню, а також країни Близького Сходу;

3 Гонконг, Республіка Корея, Сінгапур і Тайвань.

5.2. Міжнародна торгівля машинами і обладнанням

Ринок машин і устаткування розвивається під впливом найбільш прогресивних форм міжнародної спеціалізації і кооперування, об'єднання зусиль спеціалізованих продуцентів у міжнародному науково-технічному і виробничому співробітництві. На міжгалузеві та внутрішньогалузеві коопераційні поставки припадало більше 40% загального обсягу міжнародної торгівлі машинами та обладнанням. Відбувається помітне збільшення поставок не готових виробів, а їх частин у межах міжнародної поузлової до подетальней виробничої кооперації. Крім цього близько 10% міжнародної торгівлі машинами та обладнанням припадає на запасні частини для технологічного обслуговування раніше проданих виробів. Організація надійного післяпродажного обслуговування машин та обладнання є неодмінною умовою для збуту виробів, завоювання позицій на світовому ринку. Провідні машинобудівні компанії світу мають за кордоном розгалужені мережі по збуту і обслуговування своєї продукції.

Машини та обладнання поставляються на зовнішні ринки як в зібраному, так і в розібраному вигляді. В останньому випадку збірка готових виробів здійснюється безпосередньо в країні-імпортері. Поставка машинно-технічних товарів у розібраному вигляді дозволяє подолати протекціоністські бар'єри (митне оподаткування деталей і вузлів у більшості країн є пільговим порівняно з оподаткуванням готових виробів), а також заощадити на упаковці, транспортуванні, вантажно-розвантажувальних роботах та ін. наприклад, одне і те ж судно може перевезти розібраних автомобілів кілька разів більше, ніж зібраних).

З середини 50-х рр. широке розвиток отримала торгівля комплектним обладнанням. На його частку припадає 15-20% загального обсягу світової торгівлі машинами та обладнанням. Комплектним прийнято вважати обладнання промислового підприємства, що представляє собою єдиний закінчений технологічний комплекс. Приблизно 50-60% загального припливу іноземних замовлень на комплектне устаткування припадає в даний час на країни, що розвиваються. Постачання комплектного устаткування тісно пов'язані з спорудою об'єкту, для якого воно призначене. Основні форми угод на постачання комплектного устаткування: поставки комплектного розрізненого обладнання; будівництво об'єктів на умовах «під ключ» (об'єкт передається замовнику в стані повної готовності до роботи); будівництво об'єктів на умовах «продукція в руки» (підрядник надає замовнику допомогу аж до сталого виходу об'єкта на проектну потужність); будівництво об'єктів на умовах «ринок в руки» постачальник комплектного обладнання не тільки будує об'єкт, але і забезпечує ринок збуту продукції спорудженого підприємства); компенсаційні угоди (розрахунки за надані довгострокові кредити, призначені для придбання комплектного обладнання, здійснюються шляхом поставок готової продукції з новозбудованого або інших підприємств); угоди на умовах «БОТ» (підрядник будує об'єкт, оснащує його комплектним обладнанням та експлуатує його протягом обумовленого терміну, з тим щоб відшкодувати витрати і отримати запланований прибуток; і тільки потім об'єкт переходить до замовника).

Велике поширення в останні десятиліття набула практика збуту машин і обладнання через міжнародні торги (тендери). Торги являють собою форму торгівлі, коли покупець (замовник) оголошує конкурс для продавців (постачальників) на товар з наперед певними характеристиками і після порівняння отриманих пропозицій укладає контракт з тим продавцем (постачальником), який запропонував товар, найбільш відповідає умовам торгу і на найбільш вигідних умовах. Розрізняють відкриті (публічні) торги, до участі в яких запрошуються всі бажаючі фірми і організації, і закриті торги, до участі в яких запрошується обмежена кількість фірм і консорціумів (тимчасових союзів фірм для спільного боротьби за отримання заказу та його спільного виконання). Основна частина міжнародних торгів проводиться зараз в країнах, що розвиваються.

Машини та обладнання можуть не тільки продаватися, але і здаватися в оренду. Довгострокова оренда машин і устаткування називається лізингом. Лізинговий бізнес, поширився з середини 50-х рр. в США, прискорено розвивається на міжнародній арені з 70-х рр. Лізинг дозволяє промисловим, транспортним та іншим підприємствам (орендаторам) отримувати в спеціалізованих лізингових компаній (орендодавців) за певну плату в довгострокове користування широкий спектр основних засобів виробництва (від дрібного конторського обладнання до складних ЕОМ, від токарних станків до бурового обладнання, від автотранспортних засобів до реактивних авіалайнерів і океанських танкерів і тощо). Угода про лізинг зазвичай укладається на строк від п'яти до десяти, а іноді до 20 років і більше. Після закінчення терміну угоди підприємство-орендар зазвичай має право придбати орендоване устаткування з урахуванням внесеної суми орендної плати. Лізинг забезпечує додаткову можливість виробникам збуту продукції при загострення конкуренції на внутрішніх і зовнішніх ринках, а споживачам - можливість в умовах прискорених темпів науково-технічного прогресу оновлювати обладнання без одноразової мобілізації значних коштів на його придбання. На світовому ринку діє близько тисячі міжнародних лізингових компаній, на орендні операції яких доводиться, по деякими оцінками, 1/5 світового експорту машин і устаткування.

Визнаними світовими лідерами у виробництві та експорт машин і обладнання є США, Японія і ФРН, на частку яких припадає понад 60% виробництва машин та устаткування і приблизно така ж частина експорту цих видів продукції з промислово розвинутих країн. Великими експортерами машин і устаткування в цій групі держав є також Франція, Великобританія, Італія, Канада, Бельгія, Нідерланди, Швеція, Швейцарія. В цілому на розвинуті країни Заходу припадає близько ѕ світового експорту машинно-технічної продукції. Частка машинобудівної продукції в експорті найбільш велика в Японії, а Швейцарія посідає перше місце в світі з експорту машин і обладнання на душу населення. Зростає експорт машинно-технічних виробів з держав, що розвиваються (головним чином з НІК). Сінгапур, Тайвань, Республіка Корея входять в першу десятку світових експортерів електроніки, поступаючись лише таким визнаним лідерам науково-технічного прогресу, як США, Японія, Німеччина, Великобританія і Франція. Більш або менш відчутні успіхи досягнуті експортерами з країн просуванні на світовий ринок також автомобілів (Республіка Корея, Бразилія, Мексика, Малайзія та ін), літаків (Бразилія, Аргентина), суден (Республіка Корея, Бразилія, Тайвань та ін), електрообладнання, деяких озброєнь і інших технічно складних видів продукції. Частка країн Східної Європи і колишнього СРСР у світовому експорт машин та устаткування в 1990 р. становила всього 3,5%. Виділялися тут на загальному тлі колишній СРСР і Чехословаччина (у останньої в кінці 80-x рр. на машини, обладнання та транспортні засоби припадало майже 2/3 всього експорту). У зв'язку з економічною кризою, розпадом РЕВ і скороченням взаємної торгівлі, а також неконкурентоспроможністю більшості видів машин і обладнання, що виробляються в цих країнах, питома вага машинно-технічних виробів в експорті європейських країн з перехідною економікою (включаючи республіки колишнього СРСР) знижується. Суттєву роль у зменшенні поставок на зовнішній ринок машин і обладнання з Росії зіграло різке скорочення російського експорту зброї. Якщо в 1988 р. на СРСР припадало 37% світового експорту зброї (1-е місце в світі - близько 15 млрд. дол.[8]), то на Росію в 1998 р. припадало лише близько 6% (майже 1,3 млрд. дол. або 3-е місце в світі за обсягом експорту після США і Франції).

5.3. Міжнародна торгівля сировинними товарами

Статистика ООН відносить до сировинних товарів продовольство, сировинні матеріали (шкіряна сировина; каучук, включаючи синтетичний; лесопродукты, включаючи целюлозу і папір; текстильні волокна і ін), руди та інші мінерали, включаючи природні добрива, паливні товари і кольорові метали. У той же час чорні метали і хімічні продукти, пряжу, тканини ООН відносить до готових виробів.

У цілому досить складно провести межу між сировинними товарами і готовими виробами. У вузькому сенсі сировина включає в себе тільки продукцію видобувної промисловості і сільського господарства, у широкому - всі матеріали, безпосередньо видобуваються з навколишнього середовища (вугілля, нафта, руди, ліс і ін), а також напівфабрикати, тобто матеріали, піддані обробці і в свою чергу виступають сировиною для готової продукції (метали, хімічні товари, пряжа, фанера тощо). В даному розділі ми розглядаємо особливості міжнародної торгівлі сировинними товарами, взятими в широкому сенсі.

Міжнародна торгівля сировиною в значно більшій мірою, ніж торгівля готовою продукцією, монополізована найбільшими компаніями промислово розвинених капіталістичних країн, насамперед ТНК. THK контролюють, наприклад, до 80-90% експорту чаю, кави, какао, бавовни, лісових продуктів, тютюну, джуту, міді, залізної руди і бокситів. При цьому в кожному конкретному випадку контроль здійснюється трьома-шістьма провідними фірмами, які мають можливість контролювати ціни на відповідних ринках.

Особливе місце в торгівлі сировиною займає внутрикорпорационная торгівля між материнськими і дочірніми фірмами видобувних ТНК. Вона ведеться по зниженим трансфертними цінами, що створює можливість для безподаткового перекладу прибутків, отриманих при розробці зарубіжних джерел сировини з використанням місцевої дешевої робочої сили. Внутрикорпорационная торгівля становить близько 30% світового експорту сировини.

Для торгівлі сировиною характерно зростаюче число довгострокових угод. Звичайно вони укладаються на термін 15-20 років і більше. Особливо поширені такі угоди при торгівлі залізної, марганцевої, хромовою рудою, природним газом, фосфатами, бокситами, кам'яним вугіллям, урановою рудою.

Важлива форма довгострокових угод - вже згадувані компенсаційні угоди (угоди типу «розвиток-імпорт»). Згідно з умовами таких угод, імпортер сировини надає експортеру кредит на розробку родовища або створення відповідного виробництва, отримуючи в погашення позики частина продукції нового підприємства.

Істотне місце в торгівлі сировиною займають асоціації експортерів сировини, створювані на міжурядовій основі і здійснюють колективну політику контролю над видобутком, торгівлею і цінами. Є понад 20 подібних об'єднань, найбільш відоме і впливове серед них, мабуть, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), створена в 1960 р. і об'єднує 11 держав, на які припадає близько 40% обсягу нефтепродаж в світі.

У напрямку міждержавного регулювання ринків сировинних товарів в останні десятиліття успішно діє Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД). У її рамках була висунута і схвалена Інтегрована програма по сировині (1976), розроблено міжурядову угода про створення Загального фонду сировинних товарів, призначеного для стабілізації світових ринків сировини (1980 р.).
Близько 20% світової торгівлі сировинними і продовольчими товарами здійснюється через міжнародні товарні біржі. Біржові ціни служать орієнтирами для встановлення цін у позабіржовій торгівлі, а самі операції на біржі активно використовуються для страхування торговельних угод і сировинних запасів від зміни ринкових цін.

В даний час об'єктами біржової торгівлі є 60-70 видів товарів. Дві третини товарів, що обертаються на міжнародних товарних біржах, - це сільськогосподарські і лісові товари (насамперед олієнасіння та продукти їх переробки, зернові, жива худоба і м'ясо). В групі промислового сировини і продуктів його переробки більш половини обороту припадає на паливні товари (сиру нафту і продукти її переробки). Частка дорогоцінних металів (золота, срібла, платини, палладія) складає 30% обороту товарів цієї групи, кольорових металів (міді, олова, свинцю, цинку, нікелю, алюмінію) - 20%.

Найважливіші центри міжнародної біржової торгівлі зосереджені в США (Чикаго, Нью-Йорк) і Великобританії (Лондон). В останні роки істотно зросла роль Японії (Токіо).

До числа міжнародних відносять також ряд спеціалізованих бірж, які обслуговують регіональні ринки, - Вінніпеґська, Паризька, Сіднейська, Сінгапурська, Сянганская (Гонконг) і ряд інших.

На товарних біржах приблизно тільки 5-10% від загального числа угод відбувається на реальний товар, коли продавці зобов'язані доставити товар на біржу, а покупці - забрати його з біржі; 90-95% угод - це так звані термінові (ф'ючерсні) угоди, 80% яких вчиняється з метою спекуляції, гри на підвищення або зниження цін, 20% - для страхування (хеджування) від втрат, викликаних зміною цін на товари.

Країни, що розвиваються, продовжують залишатися найважливішими постачальниками палива (близько 57% світового експорту в 1995 р.) і мінеральної сировини (36%) для промислово розвинених країн Заходу. В той же час їх частка у світовому експорті сировини (без нафти) та продовольства скоротилася з 40 в 1960 р. до 28% на початку 90-х рр.

Країни Близького і Середнього Сходу забезпечують приблизно 2/3 світового експорту сирої нафти (найбільші експортери - Саудівська Аравія (1-е місце в світі), Іран, ОАЕ). До десятки провідних експортерів нафти входять і такі країни, що розвиваються, як Венесуела, Нігерія, Мексика, Лівія. Алжир і Індонезія є великими експортерами природного газу, Колумбія - кам'яного вугілля.

Видобуток основних видів мінеральних ресурсів у країнах, що розвиваються, приблизно в три рази перевищує їх власні потреби, а виникаючі «надлишки» направляються на експорт у промислово розвинені країни. Провідними експортерами мінеральної сировини в цій групі держав є Бразилія (залізна руда, марганець, титан, олово, боксити, графіт та ін), Чилі (мідь), Перу (мідь, свинець, цинк, олово), Гвінея (боксити) та ін.

На країни, що розвиваються, припадає близько 32% світового експорту сільськогосподарської сировини. Особливо важливу роль відіграють вони в експорт тропічних продуктів (какао-боби, кава, чай та ін) - близько 90% світового експорту, а також цукру - понад 50%. При цьому найбільше чаю Індія експортує, кави - Бразилія, какао - Кот-Д'івуар, цукру - Бразилія.

У зв'язку з перенесенням В країни, що розвиваються екологічно небезпечних, матеріале - і працемістких виробництв з розвинених капіталістичних держав і самостійним розвитком відповідних галузей збільшилася частка цієї групи держав у світовому експорті напівфабрикатів (чорні і кольорові метали, хімікати та ін)[9]. Так, Республіка Корея і Бразилія - великі експортери сталі і прокату; Бразилія, Венесуела, Бахрейн, ОАЕ - алюмінію.

Розвинені країни Заходу не забезпечують себе повністю паливом і мінеральним сировиною і значну частину своїх потреб задовольняють за рахунок поставок з країн Азії, Африки і Латинської Америки. Так, навіть в США з їх розвиненою нафтовою промисловістю частка імпортної нафти в споживанні досягла 50%. Західна Європа задовольняє свої потреби в нафті лише на 1/3, а вся решта нафти імпортується з країн, що розвиваються, та з Росії. Японія повністю залежить від імпорту нафти. Західна Європа імпортує з Росії і з країн Африки більше половини споживаного природного газу. Що стосується мінеральної сировини, то країни Заходу (в першу чергу Західна Європа і Японія) задовольняють за рахунок імпорту приблизно 1/3 своїх потреб.

У той же час на розвинені капіталістичні країни припадає 31% світового експорту палива і 55% світового експорту руд і металів (1995). Вони є великими експортерами нафти (Норвегія, Великобританія, Канада), природного газу (Канада, Нідерланди, Норвегія), кам'яного вугілля (Австралія, США. ПАР, Канада та ін), урану (Канада, ПАР, Австралія, США), залізниці (Австралія, Канада, Швеція) та хромової (ПАР) руди, нікелю (Канада), молібдену (США), бокситів (Австралія), свинцю (Австралія, Канада), цинку (Канада, Австралія), золота (ПАР, США, Австралія, Канада), металів платинової групи (ПАР, Канада), алмазів (Австралія, ПАР) і ін

Розвинені країни Заходу - провідні експортери (близько 67% світового експорту) та імпортери (68% світового імпорту) продовольства. Особливо велика їх частка у світовому експорті молочних товарів, зернових, м'яса, напоїв, фруктів, овочів, олійних, риби. Провідними експортерами продовольства у цій групі країн є США, країни ЄС, Канада, Австралія; імпортерами - Японія, США, країни ЄС.

На взаємну торгівлю промислово розвинених країн Заходу припадає понад 60% світової торгівлі хімічною продукцією (найважливіші експортери - ФРН, США, Франція, Великобританія, імпортери - ФРН, США, Франція, Великобританія, Італія).

Японія, ФРН, Бельгія, Люксембург, Франція і Італія є великими експортерами сталі і прокату, Канада, Австралія, Норвегія, США, Нідерланди - алюмінію.

Сировинні товари відіграють провідну роль в експорті Росії (75% всього російського експорту з урахуванням напівфабрикатів). Особливо виділяється Росія як експортер паливно-енергетичних ресурсів (нафти, нафтопродуктів, природного газу, кам'яного вугілля та урану). На експорт надходить понад 40% виробленої нафти і понад 1/3 виробленого природного газу.

Росія до 1996 р. вийшла на перше місце в світі за експорт металів, більш ніж утричі перевищивши максимальний рівень річного експорту усього колишнього СРСР у 80-ті рр. На експорт спрямовується близько 60% продукції з чорних металів, не менше 70% цинку і олова, близько 80% алюмінію, нікелю і міді. Зараз на частку нашої країни припадає близько 14% світового експорту продукції з чорних металів, понад 20% світового експорту алюмінію, 17% нікелю, 11% міді, більше 10% титану і т.д. Масовані поставки, нерідко за викидними цінами, призвели до різкої дестабілізації світового ринку та суттєвого зниження цін на метали, до того, що країни Заходу почали приймати протекціоністські заходи щодо захисту власних виробників від російської конкуренції.

Росія також є великим експортером алмазів, мінеральних добрив, деревини та целюлози.

Росія продовжує залишатися великим імпортером продовольства, але структура імпорту в 90-і рр. істотно змінилася. Так, імпорт зерна зменшився з 27 млн. т у 1992 р. до 0,7 млн. т у 1996 р., а імпорт м'яса в 1991-1996 рр. зріс приблизно в 2 рази, в тому числі м'яса птиці більше ніж у 8 разів. Істотно розширився асортимент імпортованих продовольчих товарів (імпорт бананів, наприклад, зріс більш ніж у 600 разів). В цілому в останні роки імпорт забезпечує приблизно 1/3 споживання продовольства у Росії і понад 50% його роздрібного товарообігу (менша частка імпорту в споживання пояснюється різко збільшеним об'ємом виробництва продовольства в особистих підсобних господарствах).

6. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ

Послуги, що надходять на зовнішній ринок, утворюють світовий ринок послуг. Він в свою чергу складається з ряду більш вузьких ринки: ліцензій і ноу-хау, інженерно-консультаційних (інжинірингових) послуг, послуг транспорту і зв'язку, туристичних послуг та ін.

В основі світового ринку послуг лежить така найважливіша частина світового господарства, як сфера послуг, питома вага якої в економіці провідних країн Заходу перевищує питома вага сфери матеріального виробництва.

В послуги на світовому ринку зазвичай включають транспорт і зв'язок, торгівлю, матеріально-технічне постачання, побутові, житлові та комунальні послуги, громадське харчування, готельне господарство, туризм, фінансові та страхові послуги, науку, освіту, охорону здоров'я, фізкультуру і спорт; культуру і мистецтво, а також інженерно-консультаційні, інформаційні та обчислювальні послуги, операції з нерухомістю, послуги вивчення ринків, організацію маркетингової діяльності, післяпродажний сервіс та ін. У ряді країн до послуг відносять і будівництво. Зрозуміло, різні види послуг залучені в міжнародний обмін з різним ступенем інтенсивності. В цьому сенсі, наприклад, сильно розрізняються, з одного боку, транспорт і зв'язок, туризм і, з іншого боку, комунальні та побутові послуги.

Міжнародна торгівля послугами, на відміну від торгівлі товарами, де велика роль торгового посередництва, заснована на прямих контактах між виробниками і споживачами. Справа в тому, що послуги, в відміну від товарів, виробляються і споживаються в основному одночасно і не підлягають зберіганню. З-за цього міжнародна торгівля послугами вимагає або присутності за кордоном їх безпосередніх виробників, або присутності іноземних споживачів в країні-виробнику послуг. У той же час розвиток інформатики значно розширило можливості надання багатьох видів послуг на відстані.

Міжнародна торгівля послугами тісно взаємопов'язана з торгівлею товарами і все більшою мірою впливає на неї. Для поставки товарів на зовнішній ринок потрібно все більше послуг, починаючи з аналізу ринків і закінчуючи транспортуванням товарів та їх післяпродажним обслуговуванням. Особливо велика роль послуг в торгівлі наукомісткими товарами, для яких необхідні великі обсяги післяпродажного сервісу, інформаційних і різних консалтингових (консультаційних) послуг. Обсяг і якість послуг, що залучаються для виробництва і реалізації товару, багато в чому визначають його успіх на зовнішньому ринку.

Міжнародна торгівля послугами тісно сполучається з міжнародним рухом капіталу та переміщенням робочої сили. Вона взагалі немислимі без транспортних, банківських, інформаційних та інших послуг. В свою чергу зростання світових ринків товарів, капіталів, робочої сили стимулює розвиток світового ринку послуг.

Експорт послуг на світовому ринку в 1998 р. склав близько
1,3 трлн. дол. і ставився до експорту товарів як один до чотирьох. Цифри ці занижені, так як багато видів послуг, що втягуються в міжнародний оборот, або фіксуються у статистиці торгівлі послугами не повністю, або включаються в експорт товарів. З-за цього у США, наприклад, фактичний обсяг експорту послуг, за деякими оцінками, майже в два рази вище офіційного.

Міжнародна статистика дає обмежений обсяг дані про світової торгівлі послугами. СОТ, наприклад, розбиває цю торгівлю всього лише на три види - транспортні послуги, туризм та інші послуги. Близько 1/4 світової торгівлі послугами припадає на транспортні послуги, ще близько 1/3 - на міжнародний туризм.

Основну частину міжнародних транспортних послуг складає фрахтування. Під фрахтування розуміється найм морського (рідше повітряного) судна. Розрізняють два види фрахтування суден: для виконання конкретної перевезення і фрахтування на час. Договір морського перевезення, укладається між морським перевізником (фрахтувальником) і вантажовідправником або вантажоодержувачем (фрахтувальником), називається чартером. Власне фрахт - одна з форм оплати морського перевезення вантажів. Її розмір встановлюється за угодою сторін для кожної конкретної угоди у вигляді фрахтової ставки яких обчислюється на основі тарифу. Суду на світовому фрахтовому ринку не закріплюються за певними напрямами, а вільно переміщаються з однієї секції фрахтового ринку в іншу в залежності від попиту на тоннаж і пропозиції вантажів. Існує дев'ять секцій світового фрахтового ринку: середньоєвропейська, японська, індійська, далекосхідна, західноєвропейська, північноафриканська, північноамериканська, південноамериканська і тихоокеанська.

В цілому сукупна світова вартість фрахту зросла з 123 млрд. дол. у 1980 р. до 247 млрд. дол. у 1995 р.

Міжнародний туризм вносить зараз, мабуть, найбільший внесок у міжнародну торгівлю послугами (близько 1/3 світового експорту). В 1996 р. число міжнародних туристичних поїздок склало 592 млн., що в 23 рази більше, ніж у 1950 р. Ще значніше зросли надходження від туризму - з 2,1 млрд. до 423 млрд. дол. (не рахуючи надходження від міжнародних перевезень). За розмірами доходів туризм поступається нині тільки торгівлі нафтою і нафтопродуктами - світового «товару № 1».

Туристичний попит сприяв формуванню індустрії туризму, в якій у світі зайнято приблизно 100 млн. чоловік.

Близько 60% загального числа міжнародних туристів світу і більше половини всіх доходів від міжнародного туризму припадає на Європу (включаючи Росію). Серед природних районів Європи найбільш приваблюють туристів Альпи (понад 60 млн. туристів в рік) і береги Середземного моря (понад 100 млн.). Для деяких західноєвропейських країн туризм є однією з головних експортних галузей; в Іспанії та Австрії, наприклад, доходи від експорту туристичних послуг еквівалентні майже 1/3 вартості товарного експорту. Великим експортером туристських послуг є США, посідають друге місце у світі за кількістю прийнятих туристів і перше місце за кількістю займаних туристів (табл. 7, 8).

 

Таблиця 7

Провідні країни світу прийому іноземних туристів в 1996 р.

Країна

Число прибуттів іноземних туристів

в млн. чол.

в % від світового
підсумок

1. Франція 61,5 10,4
2. США 44,8 7,6
3. Іспанія 41,4 7,0
4. Італія 35,5 6,0
5. Китай 26,1 4,4
6. Великобританія 25,8 4,4
7. Мексика 21,7 3,7
8. Угорщина 20,7 3,5
9. Польща 19,4 3,3

10. Канада

17,3 2,9

 

Таблиця 8

Провідні країни світу доходів від іноземного туризму в 1996 р.

Країна Дохід
в млрд. дол. США в % від світового підсумка
1. США 64,4 15,2
2. Іспанія 28,4 6,7
3. Франція 28,2 6,7
4. Італія 27,3 6,5
5. Великобританія 20,4 4,8
6. Австрія 15,1 3,6
7. Німеччина 13,2 3,1
8. Гонконг1 11,2 2,7
9. Китай 10,5 2,5

10. Швейцарія

9,9 2,3

1 З 1 липня 1997 р. - у складі Китаю.

Група країн країн, які приймають іноземних туристів, вкрай неоднорідна. З одного боку, неї входять невеликі і високоспеціалізовані на індустрії туризму країни, в яких надходження від іноземного туризму складають значну частку ВВП: на Багамських островах - близько 60%, на Барбадосі - близько 30%, на Бермудських островах - близько 40%, на Сейшельських - близько 35% і т.д. З іншого сторони, основну масу цієї групи утворюють все ж країни, що володіють багатими туристськими ресурсами і досить розвиненою матеріальною базою, але з більш низькою ступенем спеціалізації на туризмі - Індонезія, Філіппіни, Таїланд, Сінгапур, Єгипет, Марокко, Мексика, Ямайка та ін Значна частина туристської індустрії країн контролюється західним капіталом. Країни, що розвиваються загалом не є постачальниками туристів. Туристські потоки між ними незначні.

Бурхливо розвивається туризм в КНР: якщо на початку 90-х рр. Китай займав по прийому туристів 20-25-е місце у світі, то зараз він стійко входить у першу десятку країн за кількістю прийнятих туристів, так і за доходами від міжнародного туризму.

Розвитку міжнародного туризму в Росії заважають політична нестабільність та економічні труднощі, слабкий розвиток туристичної інфраструктури та низька якість сервісу. Тим не менш у 1997 р. Росію відвідало лінії організованого туризму майже 2,8 млн. чол. В тому ж році в країни далекого зарубіжжя (включаючи країни Балтії) виїхало з різними цілями близько 8 млн. чоловік, у тому числі близько 3,5 млн. чол. - по лінії організованого туризму.

З інших послуг слід відзначити зростаючу торгівлю сучасними послугами, пов'язаними насамперед з обміном науково-технічними знаннями і виробничим досвідом (торгівля ліцензіями, ноу-хау, інженерно-консультаційними та іншими послугами).

Головна форма міжнародного обміну науково-технічними досягненнями - ліцензійна торгівля, предметом якої є патентні і безпатентні (ноу-хау) ліцензії на передачу винаходів, технологічного досвіду, промислових секретів і комерційних знань, на використання товарних знаків і т.д.

Ліцензія - це дозвіл на використання іншою особою чи організацією винаходу, технології, технічних знань та виробничого досвіду, секретів виробництва, торгової марки, необхідних для виробництва комерційної і іншої продукції протягом певного строку за обумовлену винагороду.

Світова торгівля ліцензіями як самостійний сектор світового ринку заснована на існуванні патентної системи, що надає власнику патенту виключне право на використання приналежних йому нових технічних рішень, винаходів і товарів.

Найчастіше, однак, використання патенту неможливо без знання «секретів виробництва», що мають промислову і комерційну цінність, але не захищених міжнародним і національним патентним законодавством. Це і є ноу-хау (термін походить від англійського виразу «знаю, як зробити»). «Секретами виробництва», визначеними поняттям ноу-хау, можуть бути технологічні режими, способи, методи й досвід виготовлення продукції, особливості конструювання, без знання яких відтворення нової техніки і технології за зразками, патентних описів і опублікованої інформації в 90% випадків неможливо. Іноді в якості ноу-хау фігурують управлінські, комерційні, організаційні рішення і відомості, необхідні для ефективного виробництва і збуту продукції. Один з головних ознак ноу-хау - конфіденційність, секретність цього виду інформації. Ліцензії на використання ноу-хау без патентів на винахід називаються беспатентными ліцензіями. У більшості випадків, однак, ліцензійні угоди включають не тільки продаж права на використання патенту, але і передачу необхідних для його освоєння ноу-хау (так, майже 98% фірм США, які торгують ліцензіями, продають одночасно з ними і ноу-хау).

Терміни дії ліцензійних угод, прийняті в міжнародній практиці, варіюють (в залежно від виду та об'єкта ліцензії) від трьох до десяти років.

За надання права на використання предмета ліцензійної угоди покупець (ліцензіат) виплачує продавцю (ліцензіару) ліцензійна винагорода. Найбільш часто зустрічається така форма винагороди, як роялті - періодичні відрахування, які визначаються як виплата відсотка від обороту, вартості чистих продажів ліцензійної продукції або встановлюються у розрахунку на одиницю виробленого товару.

Світовим лідером у експорті ліцензій є США. Позитивне сальдо у торгівлі ліцензіями з промислово розвинутих країн мають також Великобританія і Швейцарія. Японія, яка з початку 50-х рр. була одним з найбільших у світі імпортерів ліцензій[10], тепер також продає ліцензії. Тому розрив між імпортом та експортом технологій у цієї країни скорочується і можна очікувати, що найближчим часом Японія стане нетто-експортером технологічних знань. З країн, що розвиваються цілеспрямовано закуповують технології за кордоном Аргентина, Бразилія, Мексика, Індія і Туреччина. Крім того, ці країни також продають (хоча і в менших масштабах у порівнянні з імпортом) ліцензії в сусідні держави. Інші країни, що розвиваються, відносяться до числа держав з імпортною спрямованістю ліцензійної торгівлі і до країн з епізодичним характером ліцензійної торгівлі.

У міжнародній ліцензійної торгівлі важливу роль відіграє внутрішньофірмовий обмін технологіями рамках ТНК. Особливо велика роль внутрішньофірмової ліцензійної торгівлі в США (понад 75% експортних надходжень за ліцензійними угодами промислових компаній).

Провідні галузі ліцензійної торгівлі - електротехніка і електроніка, загальне машинобудування, хімія і нафтохімія, транспортне машинобудування, текстильна і харчова промисловість. Особливо високими темпами розвивається торгівля ліцензіями області електротехнічного виробництва та електроніки.

Самостійні позиції до міжнародної торгівлі послугами займає торгівля інженерно-консультаційними послугами (інжиніринг), яка відокремилася від НДДКР під впливом НТР і концентрації капіталу в області інженерної діяльності.

Інжиніринг - це інженерно-консультаційні послуги, в відособлений самостійну сферу діяльності комплекс послуг комерційного характеру з підготовки і забезпечення процесу виробництва і реалізації продукції, за обслуговування будівництва та експлуатації промислових, інфраструктурних, сільськогосподарських та інших об'єктів.

Вся сукупність інжинірингових послуг може бути поділена на дві великі групи: послуги, пов'язані з підготовкою виробничого процесу, і послуги по забезпеченню нормального ходу виробництва і реалізації продукції.

Експортний інжиніринг здійснюється, як правило, спеціалізованими інженерно-консультаційними (інжиніринговими) фірмами, а також міжнародними і транснаціональними промисловими і будівельними компаніями.

Міжнародний ринок інжинірингових послуг тісно пов'язаний з ринком об'єктів капітального будівництва. Інжинірингові фірми часто виступають у ролі генеральних постачальників і генеральних підрядників при поставках комплектного устаткування і спорудження об'єктів. Вони підписують контракти з замовниками на спорудження промислових та інших об'єктів, розробляють проекти, які укладають контракти з субпостачальниками обладнання і матеріалів, привертають, будучи генеральними підрядниками, до виконання робіт будівельні і монтажні субпідрядні фірми, несучи повну відповідальність за виконання зобов'язань за контрактами з замовником і здаючи об'єкт на умовах «під ключ».

В останні роки великі інжинірингові фірми стали виступати лідерами консорціумів, що поєднують на основі солідарної відповідальності постачальників устаткування і виконавців робіт. У цих випадках вони беруть на себе розробку спільних проектів та організацію роботи консорціуму.

Майже 95% експорту інжинірингових послуг припадає на фірми розвинених капіталістичних країн. Основними ж імпортерами інжинірингових послуг виступають країни, що розвиваються (більш 80% світового імпорту). Найбільший ринок інжинірингових послуг в країнах - нафтовидобувні держави Азії. Другий за важливістю ринок - африканський (головним чином, Північна Африка). В 80-е і 90-е рр. в імпорті інжинірингу зростала частка промислово розвинених країн Європи та Азії. Почалося проникнення західних інжинірингових фірм на ринки Східної Європи, СНД і Китаю.

Домінуюче положення на міжнародному інжиніринговому ринку займають компанії США. Останнім часом, однак, вони стикаються з гострою конкуренцією з боку інших фірм капіталістичних країн: на Близькому Сході - Великобританії і ФРН; в інших державах Азії - Великобританії та Японії; в Африці - Франції та Великобританії; у Латинській Америці - Канади та ФРН. Зростає також активність на зовнішньому ринку інжинірингових фірм Скандинавії, Нідерландів і Швейцарії; почалося проникнення сюди компаній Мексики, Бразилії, Республіки Корея, Індії та ряду інших країн.

Говорячи про географію світового експорту послуг в цілому, відзначимо, що головними світовими експортерами та імпортерами послуг є розвинуті капіталістичні країни (майже 80% експорту і 3/4 імпорту послуг). На країни «великої сімки» припадає майже половина світового обороту послуг (табл. 9, 10).

 

Таблиця 9

Найбільші експортери послуг серед держав світу в 1998 р.

Країна Експорт
  в млрд. дол. в % від світового
1. США 234 18,1
2. Великобританія 100 7,7
3. Франція 79 6,1
4. Німеччина 76 5,9
5. Італія 70 5,4
6. Японія 61 4,7
7. Нідерланди 48 3,7
8. Іспанія 48 3,7
9. Бельгія-Люксембург 35 2,7
10. Гонконг, Китай 34 2,6
11. Австрія 31 2,4
12. Канада 29 2,2
13. Швейцарія 26 2,0
14. Республіка Корея 24 1,8
15. Китай 23 1,8
16. Туреччина 22 1,7
17. Сінгапур 18 1,4
18. Швеція 17 1,4
19. Тайвань 17 1,3
20. Австралія 16 1,2

 

Таблиця 10

Найбільші імпортери послуг серед держав світу в 1998 р.

Країна

Імпорт
  в млрд. дол. в % від світового
1. США 162 12,5
2. Німеччина 122 9,4
3. Японія 110 8,5
4. Великобританія 76 5,9
5. Італія 69 5,4
6. Франція 63 4,9
7. Нідерланди 45 3,5
8. Канада 35 2,7
9. Бельгія-Люксембург 34 2,6
10. Австрія 29 2,2
11. Китай 29 2,2
12. Іспанія 27 2,1
13. Тайвань 23 1,8
14. Республіка Корея 23 1,8
15. Гонконг, Китай 23 1,8
16. Швеція 21 1,6
17. Бразилія 19 1,5
18. Ірландія 18 1,4
19. Сінгапур 18 1,4
20. Росія 18 1,4

Для багатьох компаній розвинених капіталістичних країн все більшого значення набуває виробництво послуг в своїх зарубіжних філіях. У сфері послуг розміщено 40% прямих іноземних інвестицій в світі. Так, американські ТНК виробляють за кордоном послуг на суму, що приблизно в два рази перевищує весь експорт послуг з цієї країни. Так і в цьому експорті частка американських ТНК становить близько 1/2.

Поступово зростає роль у міжнародній торгівлі деякими видами послуг і ряду країн, що розвиваються, хоча в цілому їхні позиції залишаються слабкими із-за недостатнього розвитку сфери послуг у більшості з них, низької концентрації капіталу. Великими експортерами послуг у цій групі держав є: Республіка Корея - в області інженерно-консультаційних і будівельних послуг, Мексика - на туристичних, Сінгапур - фінансових та ін.

Частка країн з перехідною економікою у світовому вивезенні послуг невелика. В даний час вони виступають на світовому ринку головним як імпортери послуг. Зокрема, Росія в 1998 р. з імпорту послуг перебувала на 20-му місці в світі. Найближчим часом навряд чи варто очікувати значного зростання експорту послуг з країн з перехідною економікою, оскільки в них слабо розвинені дуже багато галузей цієї сфери. Коли ж вони з часом отримають розвиток, то будуть, мабуть, націлені насамперед на покриття внутрішнього незадоволеного попиту.


[1] Торгівля між країнами ЄС становить більше 45% світового експорту і понад 40% світового імпорту.
[2] Найбільший торговий партнер Росії.
[3] У 1998 р. експорт цієї групи країн збільшився всього на 2%.
[4] Без урахування Близького Сходу і нових незалежних держав, що утворилися на місці СРСР.
[5] Чверть світової торгівлі є предметом компенсаційних угод.
[6] 57% країн отримують не менше 25% експортних надходжень від одного виду товару.
[7] У кінці 90-х рр. частка імпортного продовольства (за вартістю) в загальноросійському споживанні перевищувала 50%.
[8] У цінах 1990 р.
[9] За 1980-1995 рр. питома вага країн у світовому експорті металів зріс з 7,5 до 23,4%, хімікатів - з 7,4 до 16,4%.
[10] За період з 1950 по 1978 р. Японія придбала (головним чином у США і Західній Європі) близько 26 тис. іноземних ліцензій і патентів на загальну суму близько 7 млрд. дол. Загальний ж виграш Японії від імпортних ліцензійних угод тільки з 1950-1951 за 1968-1969 фінансових р. склав 70 млрд. дол.

| сторінка 1 | сторінка 2 | сторінка 3 | сторінка 4 |


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.