Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

| стор.1 | стор.2 | стор.3 | стор.4 |

СОЦІОЛОГІЯ РИНКУ

Практичне завдання 16

1. Ознайомтеся з таблицею 10 та проранжуйте ознаки за найбільшою вагомістю в суспільстві.
2. Виділіть п’ять найважливіших критеріїв стратифікації.
3. Проранжуйте у правій стороні таблиці 10 всі ознаки за вагомістю.
4. Проаналізуйте дані по таблиці. Які закономірності або тенденції ви помітили?

Таблиця 10

Ознаки критеріїв стратифікації

Ознаки Ранжування
1 Родинні зв'язки  
2 Національність  
3 Релігія  
4 Стать  
5 Освіта  
6 Спосіб життя  
7 Професія  
8 Родинний стан  
9 Хобі  
10 Прибуток  
11 Вік  
12 Належність до групи  
13 Сімейний стан  
14 Темперамент  
15 Характер  
16 Здоров'я  
17 Рівень культури  
18 Партійна належність  
19 Ораторські здібності  
20 Расова належність  
21 Організаторські здібності  
22 Влада  
23 Ідейні переконання  
24 Ставлення до алкоголю  
25 Походження  
26 Комунікабельність  
27 Професійна компетентність  
28 Толерантність  

Практичне завдання 17

Існують різні підходи до соціального статусу індивіда за рівнем його соціальної зрілості.

1. Охарактеризуйте основні соціальні статуси індивідів.
2. Запишіть основні характеристики типів колективів у відповідні колонки.
3. Виділіть у списку приписані і досягнуті статуси.
4. Проаналізуйте дані по таблиці. Які закономірності або тенденції ви помітили?

 

Таблиця 11

Основні соціальні статуси

Статуси Приписаний статус Досягнутий статус
1 Викладач    
2 Король    
3 Терорист    
4 Мати    
5 Мусульманин    
6 Українець    
7 Сангвінік    
8 Олігарх    
9 Президент    
10 Геній    
11 Папа Римський    
12 Жінка    
13 Раб    
14 Студент    
15 Фермер    
16 Алкоголік    
17 Араб    
18 Прима-балерина    
19 Хуторянин    
20 Військовий    
21 Жебрак    
22 Дитина    
23 Чоловік    
24 Друг    
25 Хворий    

Практичне завдання 18
Визначення ціннісно-орієнтаційної єдності групи

Кожна окрема людина орієнтована на цілком визначену си­стему цінностей, тобто в кожного є своя ціннісна орієнтація. Су­купність індивідуальних ціннісних орієнтацій становить ціннісно-орієнтаційну єдність колективу (ЦОЄ). Щоб посилено керува­ти між особистісними відносинами трудового колективу, потріб­но знати рівень його ЦОЄ.

Для оцінки рівня цього феномену служить спеціальна мето­дика. Її суть полягає в тому, що членам колективу пред'являється набір особистих якостей і кожний повинен вибрати з нього п'ять таких, які вважає найбільш цінними для успішної спіль­ної діяльності. Якості, що виписуються в анкету, врахову­ють професійну спрямованість досліджуваного колективу. Рівень ЦОЄ встановлюється за формулою:

Ціннісно-орієнтаційна єдність колективу (1)

де n - сума виборів, що припадають на п'ять якостей, які одержа­ли в даній групі максимальну перевагу;
m - сума виборів, що припадають на п'ять якостей, які одержа­ли в даній групі мінімальну перевагу;
 N- загальна кількість виборів, зроблених членами даної групи.

Відповідно до формули, якщо усі без винятку члени колекти­ву виберуть ті ж самі якості особистості, то загальна кількість ви­борів, що припадають на відповідні п'ять якостей, фактично ви­явиться рівною сумі усіх виборів, зроблених членами колективу, тобто n дорівнюватиме N, a m - нулю, уся формула обернеться в одиницю. У результаті одержимо показник, рівний 100%, що свідчить про збіг думок групи по ціннісних факторах. Управлін­ня міжособистісними відносинами виражається в збільшенні рів­ня ЦОЄ. Низький рівень ЦОЄ служить показником неузгодженості думки і насторожує, оскільки це означає, що в міжособистісному спілкуванні кількості існують якісь збої.

1. Якості, які необхідно оцінити:

1) Сталість.
2) Витримка.
3) Свобода дій.
4) Товариськість.
5) Ретельність.
6) Мінливість.
7) Чутливість.
8) Знання своїх можливостей.
9) Дотримання групових традицій.
10) Схильність до уяви.
11) Зарозумілість.
12) Професіоналізм.
13) Ощадливість.
14) Організованість.
15) Спритність.
16) Ініціативність.
17) Цілеспрямованість.
18) Наполегливість.
19) Уміння слухати співрозмовника.
20) Щирість.
21) Самостійність.
22) Ерудованість.
23) Прагнення до успіху.
24) Діловитість. 2. Визначте ціннісно-орієнтаційну єдність Вашої групи.
3. Складіть науковий звіт обсягом 0,5 - 1 стор.

Ситуаційне завдання 19
Визначення відносин у групі

Кількість членів групи в ідеалі 7±2 осіб. Ймовірно, це зв'яза­но з тим, що можливе одномоментне запам'ятовування інфор­мації, заснованої на цифрі сім. Це число являє собою також обсяг так званої оперативної пам'яті - та кількість одиниць інформації, яку ми можемо сприйняти, не ра­хуючи. У групі з 7 членів - 21 відношення, з 10 членів - 45, а з 15 - 105 відношень.

Оскільки кожен член групи постійно спостерігає за іншими, це забирає так багато часу у великих групах, що лю­ди не встигають виконувати свою роботу. Тому майбутньому менеджеру важливо вже на студентській лаві отримати досвід з цього питання.

Методика виконання завдання

Кількість відносин у групі описується формулою:

(2)

де N - кількість членів.

1. Визначте скільки відносин в академічній групі на Вашому курсі за спеціальністю "Менеджмент організацій".
2. Складіть науковий звіт обсягом 0,5 - 1 стор.

Практичне завдання 20

Існують різні підходи до класифікації типів колективів за рівнем їхньої соціальної зрілості.


1. Охарактеризуйте основні ознаки і впишіть у відповідні колонки таблиці 12.
2. Складіть науковий звіт обсягом 0,5-1 стор.

Таблиця 12

Типи колективів за рівнем соціальної зрілості
Сфера життє-діяльності трудових колективів Критерії вибору показників

Типи колективів по рівню їх соціальної зрілості

Колективи, що утворюються. Тип А Стабільні колективи. Тип В Колектив, що досягнув ступеня самокерованості Тип С
Мінімум Робоча норма Максимум
1. Виробничо-трудова Ступінь узгодженості особистих колективних і суспільних інтересів 1
2
3
4
5
2. Соціальна Ступінь реалізації принципів соціальної справедливості 1
2
3
4
5
3. Суспільно-політична Демократизм 1
2
3
4
5
4. Духовна Ступінь соціалізації 1
2
3
4
5
5. Соціокуль-турна Рівень соціалізації 1
2
3
4
5

  Аналітично-розрахункове завдання 21

Наприкінці цього року в одному з центральних регіонів України було проведене соціологічне дослідження, результати якого наводимо: 56,1% опитаних виявили бажання мати власну справу, 42,0% не збираються цим займатися, 1,9% замислилися над запитанням. Серед усіх за­цікавлених 72,2% - люди віком від 20 до 44 років, які хотіли б розпочати свій бізнес.

Мотивують вони свій намір таким чином: заро­бити гроші, забезпечити себе та родину - 63,5%; реалізувати себе, розкрити свій творчий потенціал, спробувати себе в новій справі - 17,5%; здобути незалежність, в т.ч. фінансову - 11,6%; принести користь державі - 1,5%; інше - 5,9%.

Серед факторів, що сприяли б втіленню у життя їхнього наміру, вказувалися (респонденти могли назвати одразу декілька факторів, тому сума процентних відношень перевищує 100): початковий капітал - 76,5%; стабільне законодав­ство - 53,6%; ліберальна податкова політика - 51,4%; надійні компаньйони - 30,9%; підтримка тіньових структур - 6,7%; інше - 3,0%.

Необхідно на основі цієї інформації: 1. Оцінити, що чекає нашу економіку протягом найближчого часу. 2. Виділити пріоритетні фактори, які забезпечують втілення в життя підприємницької ідеї. 3. Як ви думаєте - за яких умов могли б змінити свою думку інші 55,5% респондентів, які не відповіли на поставлені запитання?

Аналітично-розрахункове завдання 22

Розрахуйте, як змінилася структура зайнятого населення в економіці у звітному періоді, якщо всього зайнятих у цьому періоді в галузі економіки було 22,99 млн. осіб, у тому числі у сфері матеріального виробництва – 13,18 млн. осіб, у сфері послуг – 9,81. У базисному періоді було 13,77 і 9,98 млн. осіб відповідно.

Практичне завдання 23

Існують різні підходи до соціального портрету менеджера і підприємця за рівнем їхньої соціальної зрілості.

1. Охарактеризуйте основні ознаки менеджера і підприємця і впишіть їх у відповідні колонки таблиці 13.
2. Проаналізуйте дані по таблиці. Які закономір­ності або тенденції ви помітили?

Таблиця 13

Взаємозв’язок відмінностей між менеджером та підприємцем
Ознаки Характерні особливості
менеджера підприємця  
1. Формальний статус    
2. Виробничо-господарська орієнтація    
3. Здійснення задуманого    
4. Залучення ресурсів    
5. Фінансовий стан    
6. Організаційна структура управління    

Аналітично-розрахункове завдання 24

1. Охарактеризуйте основні види безробіття.
2. Розв'яжіть задачу. У звітному періоді рівень безробіття становив 12,1% і зріс на 0,9% порівняно з базисним. При цьому кількість економічно активного населення не змінилася. Який рівень безробіття був у базисному періоді?

Аналітично-розрахункове завдання 25

1. Охарактеризуйте взаємозв'язок інфляції та безробіття.
2. Розв'яжіть задачу. Що вигідніше і чому: одержувати щокварталу 2500 грн. протягом двох років чи одержати один раз 125 000 грн., якщо темп інфляції за квартал дорівнює: а) 8%; б) 20%; в) 12%.

Аналітично-розрахункове завдання 26

1. Вкажіть відмінності між офіційно зареєстрованими безробітними та незареєстрованими.
2. Розв'яжіть задачу. Розрахуйте рівень зареєстрованого безробіття, виходячи з таких даних: чисельність трудових ресурсів області – 400 тис. осіб, чисельність працюючого населення в працездатному віці – 1360 тис. осіб, чисельність безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості – 40,8 тис. осіб.

Аналітично-розрахункове завдання 27

1. Вкажіть спільні характеристики між офіційно зареєстрованими безробітними та незареєстрованими.
2. Розв'яжіть задачу. Розрахуйте рівень зареєстрованого безробіття, виходячи з таких даних: чисельність трудових ресурсів області – 600 тис. осіб, чисельність працюючого населення в працездатному віці – 445 тис. осіб, чисельність безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, – 40,8 тис. осіб.

Аналітично-розрахункове завдання 28

Розрахувати рівень безробіття населення, якщо чисельність працюючого працездатного населення – 90 млн. осіб, чисельність безробітних – 10 млн. осіб.
Через місяць 0,5 млн. осіб з кількості працюючих втратили роботу, а 1 млн. осіб з офіційно зареєстрованих безробітних припинили пошуки роботи.
Визначити за цих умов:

1. Чисельність працюючого працездатного населення.
2. Чисельність безробітних.
3. Рівень безробіття через місяць.

Аналітично-розрахункове завдання 29

Природний рівень безробіття складає 5% чисельності працездатного населення, фактичний рівень безробіття становить 9%. Визначити величину відставання реального валового внутрішнього продукту від потенційного, якщо реальний валовий внутрішній продукт становить 2500 млн. Яким чином можна подолати відставання реального валового внутрішнього продукту від потенційного?

Аналітично-розрахункове завдання 30

Економіка країни характеризується такими даними: реальний валовий внутрішній продукт – 100 млн. у.о., потенційний валовий внутрішній продукт – 140 млн. у.о. Якщо природний рівень безробіття становить 4% чисельності працездатного населення, то яким буде фактичне безробіття в економіці за таких умов?

Аналітично-розрахункове завдання 31

Фрикційне безробіття в економіці країни складає 2% чисельності працездатного населення, структурне – 1%, а циклічне – 7%. Якщо за цих умов реальний валовий внутрішній продукт становить 510 млн. грн., то яким буде потенційний валовий внутрішній продукт?

Аналітично-розрахункове завдання 32

Робоча сила - 20 млн. осіб, чисельність зайнятого населення - 18 млн. осіб, фрикційне безробіття - 2% чисельності працездатного населення, структурне безробіття - 4%. Номінальний валовий внутрішній продукт у поточному році склав 144 млн. грн., індекс цін за поточний рік становить 120%. Визначте потенційний валовий внутрішній продукт країни у даному році.

Практичне завдання 33

Кадрова служба вирішила провести опитування працівників торговельного підприємства. Мета опитування – вивчення проблем серед персоналу, а також перспектив розвитку персоналу підприємства.

1. Складіть анкету із запитаннями закритого та відкритого типів, яка б включала не менше 10 запитань.
2. Опишіть методику опрацювання результатів за запитаннями закритого та відкритого типів.
3. Які існують способи представлення результатів?

Аналітично-розрахункове завдання 34

З ВАТ "Калина" звільнилося 35 працівників із 410.
Причини звільнення, які вони зазначили в анкеті "Звільнення":

- незадоволення оплатою праці – 7 осіб;
- незадоволення умовами праці – 6 осіб;
- невдоволення стилем управління – 18 осіб;
- відсутність перспектив кар’єрного росту – 4 особи.

1. За формулою Александрова розрахуйте коефіцієнт соціальної напруги:

формула Александрова (3)

де k – коефіцієнт соціальної напруги;
х1…n – фактори незадоволеності;
Р – кількість факторів, які викликають незадоволення у більшості (понад 50%) опитаних.

2. Зробіть висновки та сформуйте пропозиції для керівництва ВАТ "Калина" у вигляді документу.

Практичне завдання 35

1. Охарактеризуйте стан соціальних аспектів вітчизняної культури.
2. Виділіть у списку об’єкти матеріальної й духовної культури.
3. Проаналізуйте дані по таблиці 14.

Таблиця 14

Характеристика об'єктів культури

Об'єкт культури Матеріальної Духовної
1 Засоби виробництва    
2 Моральні цінності    
3 Храми й монастирі    
4 Традиції    
5 Житло    
6 Мова    
7 Знання    
8 Міфи    
9 Теорема Піфагора    
10 Картини    
11 Релігії    
12 Засоби пересування й зв’язку    
13 Посуд    
14 Ідеологія    
15 Книги    
16 Одяг    
17 Церемонії    
18 Дуель    
19 Космічний корабель    
20 Стандарти поведінки    

Практичне завдання 36

Формування навичок соціологічного аналізу й осмислення добробуту та якості трудового життя є необхідним навиком для менеджера. Планування матеріальних потреб дозволяє визначити динаміку росту добробуту людини і формувати зростаючі потреби відповідно до прибутків. Існують 3 рівні задоволення матеріальних потреб, виходячи із поділу суспільства на 3 групи - багаті, середні, бідні.

1. Охарактеризуйте стан добробуту за рівнями у таблиці 15.
2. Проаналізуйте дані по таблиці. Які закономір­ності або тенденції ви помітили?

Таблиця 15

Динаміка росту добробуту і зміна матеріальних потреб людини в ринкових умовах

І рівень - низький добробут II рівень - середній добробут IIІ рівень - високий добробут
Кімната в загальній квартирі    
Звичайні меблі    
Мотоцикл (моторолер)    
Телефон    
Один комплект сезонного одягу    
Дешеве харчування    
Відпочинок вдома    

Практичне завдання 37
Вивчення соціальних аспектів вітчизняної культури

1. Охарактеризуйте стан соціальних аспектів вітчизняної культури.
2. Користуючись методом аналізу документів (письмових, фонетич­них, іконографічних), визначте рівень розвитку сучасної вітчизняної культури, назвіть її особливості, наведіть приклади елітарної, народної, масової, домінуючої культури, субкультури й контркультури.
3. Чи впли­ває і як саме культура суспільства на стереотипи поведінки? Як пов'яза­ні освіта й культура?
4. Як пов'язана культурна сфера з економічною й політичною?
5. Як ви розумієте твердження: культура - один з найбільш важли­вих критеріїв соціальної зрілості суспільної системи?
6. Які ви бачите тен­денції розвитку вітчизняної культури?
7. Чи сприяє взаємопроникнення різних культур розвитку суспільства?
8. Зробіть висновки до завдання.

Практичне завдання 38

Суспільна думка населення, його ціннісна орієнтація, відображені в дослідженнях соціологів, дозволяють міркувати про рівень ефективності політичної діяльності держави у всіх сферах суспільного життя, особливо в сфері соціальних відносин.

Завдання

1. Ознайомтесь з представленими у таблиці 16 ціннісними вимірами українців згідно з дослідженнями Інституту соціології НАН України.
2. Визначте пріоритетність цінностей в Україні з погляду їхнього поділу на матеріальні та постматеріальні.
3. Прорангуйте цінності населення розвинутих країн Європи та Америки у відповідній колонці таблиці 16.
4. Проведіть порівняльний аналіз ціннісних орієнтацій українців та жителів розвинутих країн Європи та Америки та обґрунтуйте вашу думку.

Таблиця 16

Ієрархія цінностей населення України (2004 р.)

Цінність Рангова позиція Ваша рангова позиція для розвинутих країн Європи та Америки
Матеріальне забезпечення 1  
Здоров'я 2  
Сім'я 3  
Зайнятість 4  
Соціально-економічна ситуація 5  
Свобода 6  
Права людини 7  
Освіта 8  
Релігія 9  
Культура 10  

Практичне завдання 39

1. Ознайомтесь з результатами соціологічних опитувань Інституту соціології НАН України щодо громадської довіри до військово-політичного альянсу НАТО.
2. Проаналізуйте динаміку довіри українського населення до НАТО згідно з результатами соціологічних опитувань. Встановіть причини виявлених результатів.
3. Визначте регіональні відмінності ставлення до можливого вступу до НАТО згідно з відповідями громадян на запитання: "Якби найближчої неділі проводився референдум з питання вступу України до НАТО, як би Ви проголосували ?". Встановіть причини виявлених результатів.

Таблиця 17

Динаміка рівня довіри до НАТО, %

Дата 01/12/99 01/12/02 01/02/03 01/12/04 01/03/05 01/10/05 01/09/06
Довіряють (сума відповідей "Повністю довіряю" та "Скоріше довіряю, ніж ні") 22 28 19 23 26 23 21
Не довіряють (сума відповідей "Повністю не довіряю" та "Скоріше не довіряю, ніж довіряю") 46 44 57 55 47 56 65
Різниця між "довірою" та "недовірою" -24 -16 -38 -32 -21 -33 -44

Таблиця 18

Розподіл відповідей респондентів, %

Регіон Захід Центр Північ Схід Південь АР Крим м.Київ
За вступ до НАТО 45 19 27 7 9 0 34
Проти вступу до НАТО 29 57 45 78 83 99 41
Не брав би участі в референдумі 10 9 14 7 5 1 16
Важко відповісти 16 15 14 8 3 0 9
Різниця між "за" та "проти" +16 -38 -18 -71 -74 -99 -7

Практичне завдання 40

Ознайомтеся з результатами дослідженнями Інституту соціології НАН України щодо рівня соціальної напруженості у суспільстві.

1. Визначте рівень соціальної напруженості, аналізуючи ставлення українських громадян до різних форм соціального, економічного та політичного протесту.
2. Проведіть соціологічне дослідження у Вашій групі, пропонуючи студентам відповісти на запитання "Як би Ви поставилися до того, що яка-небудь група людей може застосувати такі засоби для відстоювання своїх прав та інтересів?".
3. Опрацьовані результати дослідження представте у відповідній колонці таблиці 19.
4. Проаналізуйте чинники зменшення соціальної напруженості в українському суспільстві.

Таблиця 19

Ставлення населення до різних форм протесту, %

Форми протесту Підтримують Засуджують Ваша група
2000 2004 2000 2004 Підтримують Засуджують
Санкціоновані мітинги та демонстрації 51,8 50,1 10,4 13,4    
Санкціоновані страйки 41,6 47,9 23,3 17,4    
Бойкот влади 15,2 23,3 44,0 32.6    
Несанкціоновані мітинги та демонстрації 5,9 12,0 60,5 49,3    
Незаконні страйки 4,0 10,9 68,7 53,4    
Захоплення приміщень, блокування руху на автошляхах та залізницях 2,1 6,4 75,9 74,5    
Створення незалежних від Президента та уряду збройних формувань 3,5 3,4 72,6 76,2    

| стор.1 | стор.2 | стор.3 | стор.4 |
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.