Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< тому | зміст | вперед >>>

Сенін В.С Організація міжнародного туризму

Додатка

Додаток 11. Угоду і стандартний контракт між готелем і перевізником (Витяг)

Прийняті Міжнародної готельної асоціації (МГА)
та Міжнародним союзом учасників дорожнього
транспорту (МСДТ) в 1994 р.

Стаття 1

1. МГА і МСДТ нададуть своїм членам стандартні контракти разом з стандартними правилами розміщення (надалі «стандартні контракти») з метою:

- сприяти удосконаленню контрактних відносин між готелями і підприємствами-перевізниками як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні;
- сприяти поширенню автобусних турів з розміщенням в готелях;
- надати особам, що купують автобусний тур, однаковий рівень готельних послуг в порівнянні з наданими власниками готелів безпосереднім клієнтам.

2. Застосування стандартних контрактів підприємствами-перевізниками та готелями залишиться добровільним. Умови контрактів повинні бути використані з моменту підписання сторонами контракту форм(и) стандартного контракту.

Стаття 2

1. МГА і МСДТ створять об'єднану Комісію МГА/МСДТ, що складається в рівному кількість представників МГА і МСДТ, в чиї обов'язки будуть входити відстеження правильності застосування цієї Угоди і стандартних контрактів і надання інформації в компетентні органи відповідних двох організацій. Дана Комісія може пропонувати на розгляд даних органів різні поправки та зміни у стандартних контрактах відповідно до потребами сторін. Також Комісії надається право інтерпретувати (тлумачити) положення стандартних контрактів і виконувати відповідні функції, про які йдеться в Стандартних правилах розміщення (див. с. 299).

2. Об'єднана Комісія буде збиратися на вимогу однієї із сторін контракту в місці, яке буде обрано спільним рішенням. Головою Комісії будуть по черзі з'являтися представники МГА і МСДТ.

3. Всі рішення Комісії мають бути одностайними.

Стаття 3

1. Ця Угода укладається на період у 2 роки. Воно буде автоматично поновлюватися на наступні 2 роки, якщо тільки одна із сторін не заявить про своє бажання розірвати його в зв'язку з закінченням терміну дії Угоди: повідомлення про подібне бажання повинно пройти письмово але принаймні за 6 місяців до закінчення терміну дії Угоди.

2. У разі розірвання Угоди положення статті 2 зберігають силу для вирішення конфлікту між підприємствами-перевізниками і готелями в згідно зі стандартними контрактами.

Стаття 4

1. Дана Угода і стандартні контракти були представлені англійською та французькою мовами у двох примірниках, кожна сторона отримала один примірник.

2. Для того щоб уникнути різних непорозумінь, які можуть виникнути із-за неточності в перекладі, сторони прийняли рішення вважати французький варіант оригіналом.

Президент МРА
Президент МСДТ

СТАНДАРТНІ ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ (Витяг)

I. Загальні положення

1. Контракт (статті 1 і 2) укладено і буде здійснюватися у відповідності з Стандартними правилами розміщення (статті 3 і 4), наведені нижче.

2. Щоб уникнути непорозумінь такі терміни Контракту вимагають точного визначення:

- «організація» - готель і/або ресторан;
- «група» - принаймні 15 платоспроможних осіб, що прибувають у готель і покидають її одночасно, яким пред'являється один рахунок;
- «список з умовами замовлення» - список, що містить:
а) прізвища, імена та стать (чол./жін.) осіб, які входять у групу;
б) інформацію, що стосується розподілу кімнат і послуг, які повинні бути надані групі;
в) інформацію, необхідну поліцією країни, в якій знаходиться організація;
- «обслуговування у позаурочні години» - послуга, що надається під час, не передбачене Контрактом (додаткова послуга);
- «передоплата попереднього замовлення» - адміністративні виплати, вироблені до виконання умов Контракту, віднімаються з остаточного рахунку і не підлягають поверненню в разі невиконання перевізником взятих зобов'язань;
- «гарантійний депозит» - сума, що виплачується до виконання умов контракту, яка віднімається з остаточного рахунку і яка повинна бути повернена в у разі розірвання контракту у відповідності з його умовами або відповідно до юридичними положеннями, що застосовуються умовами або відповідно до юридичними положеннями, що застосовуються до контракту;
- «застава» - якщо застосований національний закон дозволяє дану форму - штраф (повне відшкодування) на користь будь-якої з сторін Контракту. Застава виплачується: перевізником, якщо він не виконує взятих на себе зобов'язань з причин, зазначеним нижче; в подвійному розмірі власником готелю, якщо він не виконує свої зобов'язання;
- «у письмовому вигляді і зареєстрованому» - термін, що передбачає офіційне лист, телекс, телефакс, телеграму або комп'ютерне послання.

II. Підготовка Контракту та дотримання його умов

3. Контракт повинен бути підготовлений і підписаний у двох примірниках; кожна сторона отримує один примірник.

4. Будь-яка зміна, доповнення чи додаток до Контракту, або будь-яка скасування замовлення вважаються дійсними, якщо представлені в письмовому вигляді і підписані сторонами.

III. Скасування або «неявка» групи

5. У разі повної відміни замовлення після закінчення строку, зазначеного в параграфі 5 Контракту, і неможливості для організації покрити свої втрати за рахунок інших замовлень остання повинна мати право:

- утримати оплату попереднього замовлення або заставу, якщо вони передбачалися Контрактом;
- пред'явити позов/рекламацію, якщо не були передбачені оплата попереднього замовлення або заставу на 2/3 вартості невикористаних послуг або 3/4 вартості невикористаних послуг у разі, якщо скасування або скорочення замовлення були зроблені за 72 години або менше до планованого прибуття групи. З цією метою організація може утримати з гарантійного депозиту або попередньої оплати (якщо такі передбачені Контрактом) суму компенсації відповідно до положення попереднього параграфа.

6. Цей механізм діє і у випадку часткової відміни. Однак у цьому випадку утримується оплата попереднього замовлення або заставу тільки тих осіб, хто скасував своє замовлення.

7. У разі раннього від'їзду групи організація має право виставити рахунок за невикористані послуги як за використані.

Однак це положення не має сили, якщо ранній від'їзд був викликаний організацією або якщо невикористані послуги можуть бути перепродані.

8. «Неявка» групи буде розглядатися як повна відміна замовлення. Організація отримує право перепродати свої послуги на наступний день після запланованої дати прибуття або вимагати компенсації у відповідності з параграфом 5 цієї документа.

IV. Права власника готелю

9. Організація має право розглядати нескасований замовлення в якості гарантії.

10. Організація має право використовувати до членів групи тарифні ставки, що застосовуються до індивідуальних клієнтів, якщо чисельність групи менше 15 осіб.

11. Якщо Контракт передбачає оплату перевізником замовлення відповідно до положення цього Контракту, організація може відмовитися прийняти групу, якщо виплати не були вироблені до крайнього терміну до прибуття даної групи.

Організація зобов'язується інформувати перевізника про отримання оплати протягом 72 годин після отримання передбаченої суми.

12. У разі несплати рахунків у встановлений строк організація має право зажадати пені на суму боргу в розмірі, передбаченому даним Контрактом, і, більш того, вимагати повної попередньої оплати для наступних груп або розірвати Контракт.

V. Обов'язки організації

13. Організація зобов'язується зарезервувати і надати готельні послуги в відповідно до положень Контракту.

14. Пасажири й екіпаж повинні отримати послуги тієї ж якості, яке надається організацією на тих же умовах її клієнтам, здійснюють оплату безпосередньо. Якщо згідно з Контрактом передбачаються особливі послуги, відповідні заходи мають бути вжиті.

15. В кожній групі з 15 людина одному водієві і одному неоплачуваної гіду повинні бути безоплатно надані ті ж послуги з харчування та розміщення, такого ж якості, як і пасажирам, якщо в

Контракті не міститься точних вказівок, ці особи повинні бути розміщені в 2-місному номері з підселенням або, за рішенням готелі, в одномісному номері.

16. Тарифні ставки, що застосовуються організацією, повинні бути у валюті, передбаченої Контрактом.

17. Якщо організація не в змозі надати послуги, передбачені Контрактом в готелі та/або ресторані, зазначені в Контракті, вона повинна надати ці послуги за свій рахунок в найближчій еквівалентної готелі або ресторані, при цьому можлива різниця в цінах на послуги повинна бути також відшкодована (покрита) організацією. Більш того, організація оплачує витрати по доставку клієнтів у зазначені готель/ресторан, а також вартість телефонних переговорів, послуг телефаксу, що надаються пасажирам та екіпажу, бажаючим інформувати свою сім'ю і/або установу про зміни, що сталися.

18. Якщо перевізник заявляє про несподіваної затримки прибуття групи, організація, якщо вона приймає цю заяву, повинна очікувати групу, готова надати замовлені кімнати і послуги.

VI. Права перевізника

19. Перевізник має право отримати всі обумовлені послуги.

20. Якщо організація використовує свої права, передбачені в параграфах 5-8, перевізник має право вимагати від неї доказів, що організація не мала можливості перепродати замовлені послуги за домовленою ціною.

21. Якщо в силу законодавства, що застосовується до контрактних відносин між перевізником і пасажиром, особливо якщо мова йде про захист прав споживача або правил перевезень з розміщенням, перевізник буде змушений компенсувати пасажирам недоліки в роботі, викликані діями організації, в такому випадку перевізник отримує право на повну компенсацію своїх вищевказаних витрат з боку організації.

VII. Обов'язки перевізника

22. Перевізник зобов'язаний дотримуватися умови та взяті на себе відповідно до Контрактом зобов'язання. У разі порушення він зобов'язаний зробити компенсаційні виплати організації відповідно до положень Контракту та цими Правилами.

23. Перевізник платить тільки за те, що не передбачено Контрактом. Він зобов'язаний дотримуватися платіжне розклад та строки, зазначені в рахунках, виставлених організацією.

24. Крім компенсаційних виплат, передбачених Контрактом, перевізник несе відповідальність (є компенсаційним гарантом) за можливий матеріальний шкоду, заподіяну організації, пасажирам або екіпажем автобуса.

25. Пасажири й екіпаж повинні покинути номери готелю не пізніше півдня до відбування, якщо тільки не буде іншої домовленості.

VIII. Взаємодія між сторонами

26. З питання організації перевізник зобов'язаний надати інформацію про місце останнього ночівлі групи перед прибуттям в організацію.

27. Якщо одна із сторін дізнається про яких би то не було перешкоди до здійснення умов угоди, вона повинна негайно повідомити про це партнеру. Сторони повинні спільно спробувати знайти вихід, забезпечує найменші фінансові та матеріальні збитки, в тому числі ті, які можуть нанести пасажири.

28. Якщо обставини не дозволяють стороні, яка дізналася про вищевказаних перешкоди, повідомити про них партнеру, перша зобов'язана самостійно прийняти всі заходи, необхідні для зменшення можливих збитків партнера.

29. Сторони повинні утримуватися від будь-яких заяв своїм клієнтам, які могли б поставити під сумнів якість послуг, що надаються партнером, або можуть зашкодити професійній репутації партнера.

IX. Відповідний закон

30. Контракт, його форма, його дієвість, зобов'язання, передбачені їм, і неможливість здійснення контрактних умов підлягають погодженню з законом країни, на території якої розташована організація, приймаюча замовлення.

X. Відправлення правосуддя

31. Всі розбіжності сторін, що уклали контракт, які не можуть бути можна ними самими, підлягають:

- розгляду та вирішенню в арбітражному суді МГА/ МСДТ у разі, якщо сторони розміщуються в різних державах і якщо між ними існує письмова Угода (Арбітражна угода) про передачу справи на розгляд саме такого суду і ніякого іншого;
- звичайного суду.

32. Позивач має один місяць з моменту укладення Арбітражної конвенції для того, щоб надіслати офіційний зареєстроване лист;
- МДА, якщо вона представляє організацію, або МСДТ, якщо він представляє перевізника, або будь-якої іншої організації, яка є стороною Контракту, у якому б містилися ім'я, адресу і становище адвоката, якого позивач призначає, разом з викладом суті своїх претензій.

Арбітражна конвенція також повинна бути представлена в МГА/МСДТ.

33. Відповідач зобов'язаний протягом місяця після отримання письмового повідомлення від позивача призначити свого арбітра/адвоката і відіслати офіційно зареєстроване лист іншій стороні і відповідно МГА і МСДТ, в якому б містилися ім'я, положення та адресу адвоката відповідача, а також відповідь останнього на позовну заяву.

34. У випадку, якщо яка-небудь із сторін не може з вибором адвоката/арбітра, призначення повинно бути вироблено об'єднаної Комісією МГА/МСДТ.

35. У той місяць, коли об'єднана Комісія МГА/МСДТ отримає інформацію про призначених адвокатів, вона повинна вибрати головного третейського суддю з числа юристів готельного бізнесу, якщо відповідачем є організація, і з числа юристів дорожнього транспорту, якщо відповідач - перевізник.

36. Арбітражний трибунал буде використовувати у своїй роботі закон, обумовлений в Контракті. Якщо застосований закон дозволяє, арбітражний трибунал отримає право діяти по справедливості.

37. Організація і перевізник зобов'язані беззастережно виконувати рішення суду.

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.