Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

| зміст | вступ | тематичний план | практичні заняття | питання до заліку | словника | література |

Шматків А.С., Маркелов О.Ю.

Транспортне забезпечення в туризмі

Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 100104 «Туризм» (Бакалаврат)

Введення

Навчальна дисципліна «Транспортне забезпечення в туризмі», що вивчається в більшості вищих навчальних закладів, де ведеться підготовка студентів за туристичним, транспортним та сервісним спеціальностями і спеціалізаціями (в першу чергу за спеціальністю 100104 «Туризм»).

Незважаючи на деяку активізацію діяльності по виданню навчальних посібників, зачіпають питання теорії і практики організації транспортного обслуговування туристів, потреба якісної та змістовної навчальної і особливо навчально-методичній літературі ще залишається значною, а питання її видання актуальним і перспективним.

Представлені матеріали певною мірою покликані задовольнити наявну потреба в літературі методичного характеру. Вони містять розробки семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи, ситуації, теми рефератів і доповідей, понятійно-термінологічний словник, які відображають ті чи інші аспекти транспортного забезпечення туризму. Основна увага приділяється питанням організації обслуговування туристів як окремими видами транспорту - автомобільним, авіаційним, залізничним, морським і внутрішнім водним, так і їх сукупністю - шляхом організації комбінованих перевезень.

Пропоновані навчально-методичні матеріали, покликані допомогти студентам закріпити отримані теоретичні знання на практиці», в короткі терміни підготуватися до заліків та іспитів, правильно організувати свою самостійну роботу. Викладач, у свою чергу, зможе оптимізувати свою роботу, розробити цикл цікавих і змістовних практичних і семінарських занять, «безболісно» винести частину тем і розділів на самостійне вивчення студентами, зберігши при цьому єдиним концептуальний зміст навчального курсу.

Головною метою даної дисципліни є ознайомлення студентів з особливостями організації транспортних перевезень туристів, документаційної та управлінської специфікою перевізного процесу. Особлива увага приділяється питанням організації високого рівня обслуговування як у процесі перевезення, так і до після її здійснення і забезпечення безпеки туристів у процесі подорожей.

Завдання дисципліни:

- визначення ролі транспорту та транспортного комплексу в економіці країни та в туристському бізнесі;
- розкриття особливостей використання транспортних засобів при туристських подорожах;
- виявлення техніко-економічних особливостей, переваг і недоліків основних видів пасажирського транспорту.
- виділення основних функцій, принципів та особливостей управління на транспорті; характеристика основних методів управління;
- розгляд та аналіз маркетингової політики на транспорті;
- визначення складу транспортного сервісу і виділення основних показників якості транспортного обслуговування;
- розгляд особливостей правового регулювання та правових основ організації туристських перевезень;
- аналіз особливостей організації перевізного та сервісного обслуговування на основні види транспорту;
- аналіз документаційного забезпечення транспортних перевезень туристів;
- виявлення особливостей та специфіки використання основних видів транспорту в туристському бізнесі;
- розгляд питань, пов'язаних з безпекою туристських перевезень різними видами транспорту;
- виявлення і розгляд найважливіших аспектів взаємини з турфірм транспортними підприємствами;
- аналіз особливостей технічної організації перевізного процесу.

Об'єктом дослідження даної дисципліни служить транспортний комплекс і його структура, а також власне перевізний процес як продукт виробництва транспортного комплексу і його основних галузей.

Предметом курсу є специфіка організації перевізного процесу, а також особливості взаємовідносин між виробниками, замовниками та споживачами транспортних послуг у процесі формування та реалізації турпродукту.

Для успішного засвоєння дисципліни необхідні знання, отримані студентами при вивчення таких дисциплін, як основи туристської діяльності, менеджмент в туризмі, маркетинг в туризмі, безпека в туризмі, страхування туризм, туроперейтинг, правове забезпечення туризму, документаційне забезпечення туризму, техніка і технологія туризму та ін

Вимоги до знань та умінь студентів з дисципліни

Студент повинен знати:

1. Основні теоретичні концепції, поняття та категорії транспортного менеджменту.
2. Особливості та роль транспортної складової в туристському бізнесі.
3. Техніко-економічні особливості, переваги і недоліки основних видів магістрального пасажирського транспорту.
4. Основи методи, особливості та напрями управлінської діяльності на транспорті.
5. Найбільш суттєві аспекти взаємовідносин турфірм з транспортними підприємствами.
6. Особливості технічної організації перевізного процесу.
7. Основи правового регулювання та організації туристських перевезень.
8. Особливості організації перевізного та сервісного обслуговування на основних видах транспорту.
9. Основні засади документаційного забезпечення транспортних перевезень туристів.

Студент повинен вміти:

1. Використовувати основні методи аналізу соціологічної та економічної інформації для цілей планування і організації туристських перевезень.
2. Налагоджувати партнерські взаємини з транспортними підприємствами.
3. Грамотно оформляти необхідну документацію, пов'язану з перевізним процесом.
4. Грамотно і чітко організувати роботу транспорту і обслуговуючого персоналу.
5. Забезпечити належну безпеку туристів і екскурсантів в процесі перевезення.
6. Забезпечувати туристам і екскурсантам необхідний рівень комфорту при організації туристсько-екскурсійних поїздок.

| зміст | вступ | тематичний план | практичні заняття | питання до заліку | словника | література |


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.