Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< тому | зміст | вперед >>>

Воскресенський В.Ю. Міжнародний туризм

Розділ 1. Теоретичні і практичні основи міжнародного туризму

1.5. Економіка і організація міжнародного туризму

Основні економічні закони і категорії в туризмі. Аналіз макроекономічного чинника туристичної діяльності. Розкриття основних фінансово-економічних показників діяльності турфірми і особливості організації турпоїздки. Туризм і регіональна економіка.

1.5.1. Основні економічні закони і категорії в туризмі

До числа економічних законів і категорій, найбільш рельєфно характеризують туристичний ринок, можна віднести закон попиту і пропозиції, категорію еластичності, закон Енгеля, ефект сноба, ефект Веблена, ефект мультиплікатора, криві байдужості та ін.

Закон попиту і пропозиції встановлює пряму залежність між ціною турпродукту і його пропозицією і зворотну залежність між ціною і попитом на турпродукт.

Еластичність попиту за ціною показує, на скільки відсотків зміниться попит на турпродукт, якщо його ціна зміниться на 1%.

Згідно із законом Енгеля, зі збільшенням доходу зменшується та його частка, яка витрачається на товари першої необхідності, і збільшується частка витрат на предмети розкоші і на духовний розвиток, куди можна віднести і туризм.

Ефект сноба означає, що споживач туристичного продукту хоче відрізнятися від більшості. Покупець-сноб ніколи не придбає те, що купують інші. Тут має місце залежність від оточуючих, яка в звичайному сенсі розуміється як ефект приєднання до більшості. Однак при ефект сноба вона має зворотну спрямованість.

Ефект Веблена виражається в престижному демонстративному споживанні. Вважається, що певні товари привабливі для людей, які купують їх з тим, щоб справити враження на оточуючих. В туризмі такими прикладами можуть служити особливо дорогі новинки туристичного ринку.

Ефект мультиплікатора означає, що кошти, вкладені в туристичну діяльність, дають не тільки прямий дохід, але й опосередковано впливають на галузеву і територіальну структуру господарства.

Криві байдужості (категорія байдужості) свідчать про те, що споживачеві туристичного продукту часто неважливо куди їхати, головне, щоб вартість туру збігалася з фінансовими можливостями (бюджетним обмеженням) споживача.

Для туристичної діяльності деякі економічні поняття і категорії набувають специфічний сенс. Наприклад, таке поняття, як «товар», тобто продукт, вироблений для обміну, в туризмі фактично еквівалентний поняттю «турпродукт», тобто сукупності речових і нематеріальних споживчих вартостей, необхідних для задоволення потреб туриста.

Турпродукт оформляється у вигляді туристичного пакету і реально являє собою конкретний тур.

Туристична рента - регулярний твердий дохід, не пов'язаний з підприємницькою діяльністю. Причиною виникнення туристичної ренти є специфічність ресурсів туризму, їх природно-оздоровча, духовно-моральна, естетична, історико-культурна та інша соціальна значущість, а також унікальність. Монопольна туристична рента утворюється на основі господарського використання туристичних ресурсів унікальної якості. Диференціальна туристична рента утворюється на основі використання туристичних ресурсів нерівного якості [37].

1.5.2. Аналіз макроекономічного чинника туристичної діяльності

Макроекономічний підхід до туристичної діяльності спрямований на вивчення впливу туризму на економіку країни в цілому і його внесок у валовий дохід держави. Кількісно оцінити доходи туризму можна за допомогою показника платіжного балансу, де виділяються статті невидимого експорту та імпорту, що включають надходження від туризму.

1.5.3. Розкриття основних фінансово-економічних показників діяльності турфірми і особливості організації турпоїздки

Мікроекономічний підхід передбачає насамперед аналіз діяльності господарюючого суб'єкта на туристичному ринку, тобто туристичної фірми. В даному випадку необхідно оперувати конкретними фінансово-економічними показниками, такими, як економічний ефект, ефективність, прибуток, рентабельність, фондовіддача, фондомісткість, оборотність оборотних коштів, продуктивність праці та ін

Сучасний мікроекономічний аналіз передбачає також аналіз бухгалтерської фінансової звітності, вміння розраховувати фінансові коефіцієнти (ліквідність, маневреність, автономність та ін). Це важливо для знання фінансово - економічного «здоров'я» фірми і її платоспроможності.

Аналіз структури собівартості та витрат турфірми, здійснюваний у рамках бухгалтерського управлінського обліку, дозволяє приймати правильні управлінські рішення, максимізувати прибуток, мінімізувати витрати.

Важливо також уявляти собі особливості організації турпоїздки. Тут оперують такими поняттями, як ваучер (право на проживання в готелі), трансфер (вартість перевезення туриста від аеропорту до готелю), чартер (міжнародний авіапереліт в обидва кінці). Певне значення мають знання основних елементів страхування, що є обов'язковим при здійсненні турпоїздки.

1.5.3. Розкриття основних фінансово-економічних показників діяльності турфірми і особливості організації турпоїздки

Міжнародний туризм має прямий зв'язок з регіональною економікою. Можна стверджувати, що економіка туризму, як жодна інша сфера економічної діяльності, географична, що дозволило Всесвітньої туристичної організації провести спеціальне туристичне районування, тобто виявити найбільш відвідувані регіони світу.

СОТ виділяє наступні туристичні регіони: Європа, Північна Америка, Південна Америка, Африка, Середній Схід, Південна Азія, Південно-Східна Азія, Австралія і Тихий океан. Крім того, міжнародний туризм можна розглядати в контексті цілей регіонального розвитку.

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.