Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< тому | зміст | вперед >>>

Сенін В.С Організація міжнародного туризму

Додатка

Додаток 15. Договір про туристському обслуговуванні

№ ________________

р. Москва

Дата «___» ___________ 200_ р.

ТОВ « ______________________________ », далі Компанія (ліцензія на туроператорську діяльність № ______________ видана Міністерством економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації діє до ____________ , сертифікат відповідності № ___________________________ ) особі генерального директора Іванова І.І., діючого на підставі Статуту, з одного боку, і пан (пані) ______________________________________ (паспорт серія _________ № _____________ виданий ________________________ ), далі іменований Клієнт, з іншого боку, уклали договір про нижченаведене.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Клієнт замовляє і оплачує Тур по _______________________ (країна), Початок подорожі ______________, Закінчення подорожі _____________, Кількість днів/ночей ___________________ , а Компанія надає комплекс туристських послуг, що входять у Тур в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

1.2. Тур містить наступний комплекс послуг:

Розміщення:

Місто/курорт Готель, категорія готелю Дата заїзду Дата виїзду Кількість днів/ночей Тип номера кількість номерів
           
           
           
           
           

Харчування ______________________________________________________
Проїзд: ________________________________________________________

Дата відправлення Пункт відправлення Пункт призначення Вигляд транспорту Номер маршруту, рейсу Категорія проїзного квитка

Екскурсійна програма:______________________________________
Візова підтримка:_____________ так / немає
Страховка:____________________ так / немає
Трансфер:______________________________________________________
Додаткові услуги__________________________________________

2. ВАРТІСТЬ ТУРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Вартість Туру составляет________________________у.е. Ціни на послуги зазначаються в умовних одиницях (1 у.о. еквівалентна 1 дол. США).

6.2. Повна або часткова оплата Туру здійснюється в рублях за курсом ЦБ РФ - при безготівковій формі оплати.

6.3. При безготівкових розрахунках днем оплати вважається день надходження платежу на розрахунковий рахунок, зазначений Компанією. При ненадходженні оплати (передоплати) Туру до зазначеного терміну Компанія має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір або змінити його умови.

6.4. Повна оплата Туру повинна бути проведена не пізніше, ніж за 14 днів до дати початку Туру.

6.5. У разі затримки Клієнтом повної оплати Туру Компанія залишає за собою право припинити свої зобов'язання в односторонньому порядку, при цьому Компанія повертає Туристу сплачену суму за вирахуванням фактично понесених Компанією витрат по організації Туру на дату відмови, штрафних санкцій, які випливають з договірних зобов'язань з партнерами Компанії при відмові від їх послуг, і винагороди Компанії за вже виконану частину роботи.

6.6. Повна оплата Туру, вироблена в строк, є гарантією незмінності його вартості, за винятком випадків різкого і непередбаченої зміни курсу національної валюти країни перебування до долара США, а також не оголошеного заздалегідь підвищення тарифів на послуги перевізника (ціни на авіаквитки тощо).

3. БРОНЮВАННЯ ТУРУ

3.1.Бронирование Клієнтом Туру здійснюється безпосередньо в офісі Компанії або її агента. Конкретні побажання Клієнта про терміни надання, складі і категорії послуг, що входять у Тур і надаються додатково, відображаються в Аркуші бронювання (попередньому договорі). При заповненні Листа бронювання Клієнт оплачує частину замовлених послуг.

3.2. Компанія протягом трьох робочих днів підтверджує можливість надати Клієнту Тур на умовах, обумовлених у Листі бронювання, або відмовляє в організації Туру, або пропонує Клієнту тур, відмінний за складом, категорії і датою надання послуг, від описаних у Листі бронювання.

3.3. У разі відмови Клієнта від бронювання послуг, відмінних за складом, категорії та дату від описаних у Листі бронювання, Компанія має право відшкодувати з суми, внесеної Клієнтом при оформленні Листа бронювання, фактично понесені збитки за погодженням можливість бронювання зі своїми партнерами.

3.4. Остаточні узгоджені сторонами терміни, умови і категорії послуг, входять у Тур, відображаються в п. 1.2. цього Договору та туристської путівці, видається туристу після повної оплати туру. При цьому всі попередні домовленості втрачають силу.

4. ЗМІНИ І ВІДМОВА ВІД БРОНЮВАННЯ

4.1. Клієнт має право внести зміни в склад, категорію, дати послуг, входять у Тур, а також у список туристів, які беруть участь у турі. Будь-які зміни оформлюються письмово у вигляді нового Листа бронювання.

4.2. В залежності від характеру змін, що вносяться Компанія має право розцінювати зміни як відмову від Туру і замовлення на бронювання нового Туру.

4.3. Відмова Клієнта від придбаного Туру здійснюється в письмовому вигляді особою, підписали цей Договір. Датою відмови вважається день, коли Компанія отримала від Клієнта письмове повідомлення про відмову. Компанія повертає Клієнтові сплачену суму за вирахуванням фактично понесених витрат з Компанією організації Туру на дату відмови, штрафних санкцій, які випливають з договірних зобов'язань з партнерами Компанії при відмові від їх послуг, і винагороди Компанії за вже виконану частину роботи.

4.4. Компанія має право зробити заміну готелю, зазначеної в путівці, на готель того ж або більш високого класу на тому ж курорті без зміни загальної вартості Туру, а також має право змінити черговість надання екскурсійних послуг без зміни їх складу та кількості.

4.5. Компанія має право в односторонньому порядку розірвати Договір у разі недобору мінімальної кількості туристів у групі, необхідного для того, щоб подорож відбулася, про що зобов'язується інформувати Клієнта за 21 день до початку Туру. Мінімальна кількість туристів у групі з даного Туру становить ______________ чол.

5. ОБОВ'ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Компанія зобов'язується.

- Прийняти Замовлення на Тур, оформлених у вигляді Листа бронювання (попереднього договору), з описом необхідних Клієнтом послуг. Протягом трьох робочих днів підтвердити можливість їх надання або відмовити в організації Туру.
- У разі підтвердження Листа бронювання організувати надання всіх послуг, що входять у Тур.
- Надати Клієнту всі необхідні документи для користування послугами, входять до складу Туру ( туристичні ваучери, проїзні квитки, візи, квитки для відвідування культурних та спортивних заходів).
- Довести до відома Клієнта в наочній і доступній формі основну інформацію про споживчі властивості Туру, про країну перебування, місцеві звичаї, умовах і правила проживання в готелях, заходи щодо забезпечення особистої безпеки тощо), виходячи з припущення, що у Клієнта відсутні спеціальні знання про особливості реалізованого туристського продукту.
- У разі зміни будь-яких умов Замовлення або виникнення інших обставин (підвищення тарифів на послуги, що входять до складу Туру, недобір туристської групи, зміна правил в'їзду в країну) Компанія зобов'язується негайно повідомити про це Клієнта для прийняття їм необхідних рішень.

5.2. Компанія несе відповідальність :

- за матеріальну та моральну шкоду, завдану Клієнту внаслідок недоліків наданого туристського обслуговування в порядку та обсязі, передбаченому законодавством РФ, за винятком випадків, коли порушення прав Клієнта виникло в наслідок обставин непереборної сили і з вини Клієнта;
- за правильне оформлення, виписки та надання документів, що підтверджують бронювання і оплату туристських послуг.

5.3. Компанія не несе відповідальність:

- за не надання в'їзної візи Клієнтові посольством при дотриманні Компанією всіх формальностей, встановлених для подачі документів на візу;
- за дії прикордонних та митних органів;
- за скасування чи зміну часу відправлення поїздів та авіарейсів та пов'язані з цим зміни Програми туру. У цих випадках відповідальність перед Клієнтом несуть авіаційні, залізничні або морські перевізники у відповідності з Правилами міжнародних перевезень;
- за зміну часу відправлення, типу літака за ініціативою перевізника;
- за збереження особистих речей і багажу Клієнта під час подорожі;
- у разі виникнення непередбачених медичних витрат Клієнта;
- у разі відмови в наданні послуг Клієнту в країні перебування з вини Клієнта (порушення правопорядку, недотримання правил проживання в готелі, підробка документів, поширення і споживання наркотиків тощо).

5.4. Права та обов'язки Клієнта. Клієнт має право:

- на необхідну і достовірну інформацію про правила в'їзду, виїзду і перебування в країні (місці) тимчасового перебування, про звичаї місцевого населення, про релігійні обряди, святині, пам'ятники природи, історії, культури та інших об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього природного середовища;
- на відшкодування збитків у разі невиконання або часткового невиконання Агентством своїх зобов'язань за цим Договором.

Під час подорожі, включаючи транзит, Клієнт зобов'язаний:

- своєчасно оплатити повну вартість Туру і передати Компанії свій закордонний паспорт та документи, необхідні посольство для оформлення візи (за необхідності). У разі відмови Клієнта від передачі Компанії всіх документів, необхідних для оформлення візи, проїзних і туристських документів, Компанія знімає з себе відповідальність за дотримання умов Туру;
- дотримуватися правила в'їзду в країну (місце) тимчасового перебування, виїзду з країни (місця) тимчасового перебування і перебування там, а також у країнах транзитного проїзду;
- дотримуватися законодавства країни (місця) тимчасового перебування, поважати її соціальний устрій, звичаї, традиції, релігійні вірування;
- зберігати навколишнє природне середовище, дбайливо ставитися до пам'ятників історії і культури в країні (місці) тимчасового перебування;
- дотримуватися під час подорожі правил особистої безпеки та забезпечення збереження свого майна;
- дотримуватися умови та термін Туру.

5.5. Відповідальність Клієнта:

- клієнт несе повну відповідальність за порушення Законодавства країни (місця) тимчасового перебування;
- клієнт несе особисту відповідальність за порушення діючих правил в'їзду та виїзду, а також за заподіяння збитків майну перевізника та інших партнерів Компанії, що надають туристично-екскурсійні послуги згідно Туристської Путівці, Листу бронювання;
- клієнт несе повну відповідальність за правильність зазначених відомостей в закордонному паспорті та інших документах, необхідних посольством країни (місця) тимчасового перебування, для оформлення візи.

6. ПРЕТЕНЗІЇ ДО ЯКОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

6.1. У разі виникнення у Клієнта претензій, пов'язаних з якістю надаються Агентством або його партнерами туристсько-екскурсійних послуг, зазначених у Туристській Путівці, Листі бронювання, останній зобов'язаний негайно повідомити Агентство (його представника на маршруті) або представника приймаючої сторони. У разі, якщо вжиті заходи виявляться недостатніми або виникли претензії неможливо усунути на місці, а Клієнт вважає, що йому зазначеними діями заподіяно матеріальну шкоду, або фізичні або моральні страждання (моральну шкоду), то Клієнт зобов'язаний заповнити Протокол (рекламацію) з докладним зазначенням характеру пред'явлених претензій. При обгрунтованості заявлених претензій складений Протокол (в 2 примірниках) підписується представником або представником Агентства приймаючої сторони є основним документом з претензионному (досудового) порядку вирішення спорів між Агентством і Клієнтом, відповідно до ст. 10 Закону РФ «Про основи туристської діяльності в Російській Федерації».

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком форс-мажорні обставини: пожежі, природних стихійних лих, військових дій, страйків або інших суспільно-політичних та економічних подій, а також непередбачених і нездоланних обставин, у тому числі з-за істотного і не оголошеного заздалегідь зміни урядом Росії або країн за маршрутом Туру умов в'їзду/виїзду громадян.

7.2 Сторона, для якої у зв'язку з обставинами форс-мажор створилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, повинна повідомити іншій Стороні про настання (або припинення) зазначених обставин негайно або у строк не пізніше трьох днів з моменту їх настання (або припинення). Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про зазначених обставин позбавляє Сторони права посилатися на будь-які з цих обставин і не звільняє від відповідальності за цим Договором.

8. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Зміна та/або розірвання Договору можливі за згодою Сторін. Угода про зміну або про розірвання Договору вчиняється в письмовому вигляді і підписується обома Сторонами. Кожна із Сторін має право вимагати зміни або розірвання Договору у зв'язку з істотною зміною обставин, з яких сторони виходили при укладенні Договору:

- погіршення умов Туру, зміна строків Туру;
- недобір мінімальної кількості туристів у групі, необхідного для того, щоб подорож відбулося;
- порушення умов бронювання, передбачених цим Договором;
- непередбачене збільшення транспортних тарифів;
- введення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів;
- різка зміна курсу національних валют.

8.2. Якщо Сторони не досягли згоди щодо приведення Договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, Договір розривається на підставі ст. 450 п. 3 ГС РФ, і Сторони відшкодовують фактичні витрати у зв'язку з виконанням даного Договору.

8.3. Будь-які угоди про зміну або про розірвання Договору вчиняється в письмовому вигляді і підписується обома Сторонами.

8.4. У відповідності зі ст. 10 Федерального закону «Про основи туристської діяльності в Російській Федерації» письмова претензія до якості туристського продукту пред'являється Клієнтом Компанії не пізніше 20 днів з моменту закінчення дії Договору та за згодою Сторін оформляється у відповідності з порядком, передбачених цим Договором. При встановленні вини Компанії (його представників) або приймаючої сторони Компанія задовольняє претензію протягом 10 днів після її одержання.

8.5. У разі відмови Клієнта від усього або частини туристського обслуговування Договором під час туристської поїздки з будь-яких причин, а також переривання Клієнтом поїздки, пов'язане з порушенням законів країни перебування, або з інших причин з вини Клієнта, компенсація за невикористану частину туристського обслуговування, передбаченого Договором, не проводиться.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір діє з дня його підписання Сторонами до моменту повного виконання зобов'язань.

9.2. Цей Договір складено в 2-х примірників, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

9.3. Даний Договір включає в якості його невід'ємних частин наступні документи: Туристську путівку, Інформаційний листок, Ваучер.

10. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Турист
ПІБ.: ________________________________________
Паспорт (або документ, що його замінює) .
Серія № ___________ № ________________________
Виданий ________________________________________
Адреса ________________________________________
Телефони для зв'язку: ____________________________
З умовами поїздки, особливостями країни перебування та договору згоден, інструктаж пройшов, інформаційний листок з інфекційних, паразитарних захворювань та безпеки поїздки отримав.
Підпис _____________________________________
Компанія
Юридична адреса ______________________________
_______________________________________________
Фактична адреса _______________________________
_______________________________________________
Тел./факс. ______________________________________
ІПН __________________________________________
Розрахунковий рахунок __________________________________
Кореспондентський рахунок __________________________
БИК ___________________________________________
Генеральний директор ____________________________

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.