Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< тому | зміст | вперед >>>

Сенін В.С Організація міжнародного туризму

Додатка

Додаток 13. Правила надання послуг громадського харчування

Затверджені
постановою Уряду Російської Федерації
від 15 серпня 1997 року № 1036

I. Загальні положення

1. Ці Правила розроблені відповідно до Закону Російської Федерації «Про захист прав споживачів» і регулюють відносини між споживачами і виконавцями у сфері надання послуг громадського харчування.

2. Під споживачем розуміється громадянин, має намір замовити або замовляє, використовує послуги громадського харчування виключно для особистих (побутових) потреб, не пов'язаних з отриманням прибутку.

Під виконавцем розуміється організація незалежно від організаційно-правової форми, а також індивідуальний підприємець, які надають споживачеві послуги громадського харчування за відплатним договором.

3. Послуги громадського харчування (далі іменуються - послуги) виявляються в ресторанах, барах, кафе, їдалень, закусочних та інших місцях громадського харчування, типи яких, а для ресторанів і барів також їх класи (люкс, вищий, перший) визначаються виконавцем відповідно до державним стандартом.

4. Режим роботи виконавця - державній чи муніципальної організації встановлюється за рішенням відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Режим роботи виконавця - організації іншої організаційно-правової форми, а також індивідуального підприємця встановлюється ними самостійно.

У разі тимчасового припинення надання послуг (для проведення планових санітарних днів, ремонту та в інших випадках) виконавець зобов'язаний своєчасно надати споживачеві інформацію про дату і терміни припинення своєї діяльності.

5. Виконавець має право самостійно встановлювати в місцях надання послуг правила поведінки для споживачів, що не суперечать законодавству Російської Федерації (обмеження куріння, заборона перебування у верхній одяг та інші).

6. Виконавець зобов'язаний дотримуватися встановлених у державних стандартах, санітарних, протипожежних правилах, технологічних нормативах, інших правилах і нормативних документах (далі іменуються-нормативні документи) обов'язкові вимоги до якості послуг, їх безпеки для життя, здоров'я людей, навколишнього середовища і майна.

7. Виконавець самостійно визначає перелік послуг в сфері громадського харчування. Він повинен мати асортиментний перелік виробленої ним продукції громадського харчування, відповідний обов'язковим вимогам нормативних документів.

8. Виконавець зобов'язаний мати книгу відгуків і пропозицій, яка надається споживачу за його вимогою.

9. До відносин, що виникають при наданні послуг у частині, не врегульованій цими Правилами, застосовуються правила продажу окремих видів продовольчих і непродовольчих товарів.

10. Ці Правила в наочній і доступній формі доводяться виконавцем до відома споживачів.

II. Інформація про послуги

11. Виконавець зобов'язаний довести до відома споживачів фірмове найменування (найменування) своєї організації, місце її знаходження (юридична адреса), тип, клас і режим роботи, розміщуючи зазначену інформацію на вивісці.

Індивідуальний підприємець повинен надати споживачам інформацію про державну реєстрацію та найменування зареєстрував його органу.

Якщо діяльність виконавця підлягає ліцензуванню відповідно до законодавством Російської Федерації, то він зобов'язаний подати інформацію про номер, термін дії ліцензії, а також про орган, що її видав.

Зазначена інформація розміщується в зручних для ознайомлення споживача місцях.

12. Виконавець зобов'язаний у наочній і доступній формі довести до відома споживачів необхідну і достовірну інформацію про надавані послуги, забезпечує можливість їх правильного вибору. Інформація повинна містити:

- перелік послуг і умови їх надання; ціни та умови оплати послуг;
- фірмове найменування (найменування) пропонованої продукції громадського харчування із зазначенням способів приготування страв і вхідних в них основних інгредієнтів;
- відомості про вазі (обсязі) порцій готових страв продукції громадського харчування, ємності пляшки пропонованого алкогольного напою та про обсяг його порцій;
- позначення нормативних документів, обов'язковим вимогам яких повинні відповідати продукція громадського харчування та надається послуга;
- відомості про сертифікацію послуг.

На підтвердження факту сертифікації виконавець повинен мати один з наступних документів:

- оригінал сертифіката;
- копія сертифіката, завірена власником оригіналу сертифіката, нотаріусом чи органом з сертифікації послуг, що видав сертифікат.

13. Інформація про продукцію і послуги доводиться до відома споживачів за допомогою меню, прейскурантів або іншими способами, прийнятими при наданні таких послуг.

14. Споживачеві повинна бути надана можливість ознайомлення з меню, прейскурантами й умовами обслуговування, як в залі, так і поза залу обслуговування.

15. Інформація про виконавця і наданих їм послугах доводиться до відома споживачів у місці надання послуг російською мовою, а додатково, за розсуд виконавця, на державних мовах суб'єктів Російської Федерації і рідних мовах народів Російської Федерації.

Споживач має право отримати додаткову інформацію про основні споживчі властивості та якості пропонованої продукції громадського харчування, а також про умови приготування страв, якщо ці відомості не є комерційною таємницею.

III. Порядок надання послуг

16. Виконавець зобов'язаний надати послугу будь-якому споживачеві, який звернувся до нього з наміром замовити послугу, на умовах, погоджених сторонами.

Умови надання послуги, в тому числі її вартість, встановлюються однаковими для всіх споживачів, за винятком випадків, коли законом і іншими правовими актами Російської Федерації допускається надання пільг для окремих категорій споживачів.

17. Попереднє замовлення на надання послуги може бути оформлений шляхом складання документа (замовлення, квитанція та інші види), що містить необхідні відомості (найменування виконавця, прізвище, ім'я та по батькові споживача, вид послуги, її ціна і умови оплати, дата приймання і виконання замовлення, умови виконання послуги, відповідальність сторін, посаду особи, відповідальної за прийом і оформлення замовлення, підпис особи, яка прийняла замовлення, та інші відомості), а також шляхом оформлення замовлення за допомогою телефонного, електронного чи іншого зв'язку.

Один примірник документа, що підтверджує укладення договору про надання послуги, видається споживачу.

18. Виконавець зобов'язаний надати споживачеві послуги у строки, погоджені з споживачем.

19. Виконавець зобов'язаний надати послуги, якість яких відповідає обов'язковим вимогам нормативних документів та умовам замовлення.

20. Виконавець має право запропонувати споживачеві попередню оплату послуг, оплату після відбору страв або після прийому їжі або інші форми оплати, а також готівковий або безготівковий порядок розрахунку за надані послуги в залежності від методу обслуговування, типу, спеціалізації виконавця та інших умов.

Споживач зобов'язаний оплатити надані послуги у строки та в порядку, які погоджені з виконавцем.

Виконавцем при розрахунках за надані послуги видається споживачеві документ, підтверджує їх оплату (касовий чек, рахунок або інші види).

21. Виконавець зобов'язаний надати споживачеві можливість перевірки обсягу (маси) пропонованої йому продукції громадського харчування.

22. Виконавець повинен проводити контроль якості та безпеки послуг послуг.

23. До надання послуг, пов'язаних безпосередньо з процесом виробництва продукції громадського харчування і обслуговуванням споживачів, допускаються працівники, що пройшли спеціальну підготовку і профілактичні медичні огляди у відповідності з обов'язковими вимогами нормативних документів.

24. Поряд з наданням послуг громадського харчування виконавець має право запропонувати споживачеві інші оплатні послуги.

Виконавець не вправі нав'язувати споживачу додаткові послуги, що надаються окремо від послуг громадського харчування.

Споживач має право відмовитися від пропонованих послуг, безпосередньо не пов'язаних з послугами громадського харчування.

25. При порушенні строків виконання попереднього замовлення на надання послуги, при виявленні недоліків наданої послуги споживач має право за своїм вибору:

- призначити виконавцю новий термін, протягом якого виконавець має приступити до надання послуги і (або) закінчити надання послуги, та вимагати зменшення ціни за надану послугу;
- вимагати зменшення ціни за надану послугу;
- вимагати безоплатного усунення недоліків в розумний строк, призначений споживачем, або виготовлення аналогічної продукції громадського харчування належної якості, або її заміни іншою продукцією;
- відмовитися від послуги.

Споживач має право вимагати також повного відшкодування збитків, завданих йому у зв'язку з порушенням строків початку та (або) закінчення надання послуги. Збитки відшкодовуються в терміни, встановлені законодавством Російської Федерації для задоволення відповідних вимог споживача.

Вимоги споживача не підлягають задоволенню, якщо виконавець доведе, що порушення строків надання послуги сталося внаслідок непереборної сили або з вини споживача.

26. Споживач має право в будь-який час відмовитися від замовленої ним послуги умови оплати виконавцю фактично понесених витрат.

27. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань при наданні послуг виконавець несе відповідальність згідно із цивільним законодавством і законодавством про захист прав споживачів.

28. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється Державною інспекцією з торгівлі, якості та захисту прав споживачів Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі Російської Федерації, Державним антимонопольним комітетом Російської Федерації та їх територіальними органами, а також органами місцевого самоврядування в межах своєї компетенції.

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.