Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< тому | зміст | вперед >>>

Сенін В.С Організація міжнародного туризму

Додатка

Додаток 3. Положення про ліцензування туроператорської діяльності

Затверджено
постановою Уряду Російської Федерації
від 11 лютого 2002 року №95

1. Це Положення визначає порядок ліцензування туроператорської діяльності, що здійснюється на території Російської Федерації юридичними особами та індивідуальними підприємцями.

2. Ліцензування туроператорської діяльності здійснюється Міністерством економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації (далі іменується - ліцензуючий орган).

3. Термін дії ліцензії на здійснення туроператорської діяльності (далі іменується - ліцензія) - 5 років.

4. Ліцензійними вимогами і умовами при здійсненні туроператорської діяльності є:

а) наявність в штаті туроператора - юридичної особи не менше 7 працівників, здійснюють туроператорську діяльність;
б) наявність у туроператора (структурного підрозділу, який здійснює туроператорську діяльність) не менше 30 відсотків працівників (за штатним розкладом), які мають вищу, середню спеціальну чи додаткову освіту в галузі туризму або стаж роботи в туризмі не менше 5 років, а також наявність у керівника туроператора (керівника структурного підрозділу, здійснює туроператорську діяльність) вищої, середньої спеціальної або додаткової освіти та стажу роботи в галузі туризму не менше 5 років;
в) наявність сертифіката відповідності туристських послуг вимогам безпеки;
г) підвищення кваліфікації не рідше 1 разу в 3 роки кваліфікації працівників юридичної особи, здійснюють туроператорську діяльність, а також туроператора - індивідуального підприємця;
д) доведення в установленому порядку до кожного туриста вичерпної інформації про особливості виїзду, в'їзду і перебування в іноземній державі, про специфіку поведінки під час туристичної поїздки, у тому числі про необхідність поваги місцевих традицій і звичаїв, дбайливе ставлення до культурної спадщини і навколишнього середовища та інших правил перебування в кожній конкретній країні;
е) надання туристичних послуг тільки після висновку із клієнтом договору, що відповідає вимогам законодавства Російської Федерації;
ж) надання клієнтові вичерпної інформації про режим роботи туроператора, місце його знаходження, наявність ліцензії, сертифікатів на послуги, що підлягають обов'язковій сертифікації, прізвища, імені та по батькові посадових осіб, відповідальних за ведення відповідних напрямів туристичної діяльності.

5. Для отримання ліцензії претендент ліцензії представляє в ліцензуючий орган наступні документи:

а) заяву про видачу ліцензії із зазначенням:
- найменування, організаційно-правової форми та місця знаходження-для юридичної особи;
- прізвища, імені, по батькові, місця проживання, даних документа, що посвідчує особистість, - для індивідуального підприємця;
- ліцензованої діяльності, яку юридична особа або індивідуальний підприємець мають намір здійснювати;
б) копії установчих документів та копія свідоцтва про державну реєстрацію претендента ліцензії як юридичної особи - для юридичної особи;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію громадянина як індивідуального підприємця - для індивідуального підприємця;
в) копія свідоцтва про постановку претендента ліцензії на облік в податковому органі;
г) документ, що підтверджує сплату ліцензійного збору за розгляд ліцензіюючим органом заяви про видачу ліцензії;
д) копії документів, що підтверджують відповідну ліцензійним вимогам і умовами кваліфікацію претендента ліцензії-індивідуального підприємця або працівників здобувача ліцензії-юридичної особи;
е) інформація про наявність у претендента ліцензії на праві власності або на іншому законній підставі будівель і приміщень, використовуваних їм для здійснення туроператорської діяльності, з зазначенням найменування та інших реквізитів документів, на підставі яких здобувач ліцензії їх використовує.

Якщо копії документів не завірені нотаріусом, вони представляються з пред'явленням оригіналу.

6. Контроль за дотриманням ліцензіатом ліцензійних вимог і умов здійснюється на підставі розпорядження керівника лицензирующего органу, в якому визначаються ліцензіат, терміни проведення перевірки та склад комісії, здійснює перевірку. За результатами перевірки оформляється акт із зазначенням конкретних порушень, який підписується всіма членами комісії. Ліцензіат (його представник) повинен бути ознайомлений з результатами перевірки, і в акті повинна бути зроблено відповідний запис про факт ознайомлення. Якщо ліцензіат не згоден з результатами перевірки, він має право відобразити в акті свою думку. Якщо ліцензіат відмовляється ознайомитися з результатами перевірки, члени комісії фіксують цей факт в акті і завіряють його своїми підписами.

Термін проведення перевірки усунення ліцензіатом порушень, що призвели за собою зупинення дії ліцензії не повинен перевищувати 15 днів з дня отримання від ліцензіата повідомлення про усунення зазначених порушень.

7. Ліцензіат зобов'язаний проінформувати в 15-денний термін (у письмовій формі) ліцензуючий орган про зміну своєї поштової адреси і (або) адреси використовуються ним для здійснення туроператорської діяльності будівель і приміщень, а також забезпечувати умови для проведення перевірок, у тому числі надавати необхідну інформацію та документи.

8. Ліцензуючий орган веде реєстр ліцензій, в якому указуються:

а) найменування лицензирующего органу;
б) ліцензійована діяльність;
в) відомості про ліцензіатів із зазначенням їх коду по Загальноросійському класифікатору підприємств і організацій та ідентифікаційного номера платника податків:
- найменування, організаційно-правова форма, номер свідоцтва про державної реєстрації як юридичної особи, місце знаходження (з зазначенням місця знаходження територіально відокремлених підрозділів) - для юридичної особи;
- прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, дані документа, що посвідчує особу, номер свідоцтва про державну реєстрацію як індивідуального підприємця - для індивідуального підприємця;
г) адреси будівель або приміщень, які використовуються для здійснення туроператорської діяльності;
д) дата прийняття рішення про видачу ліцензії;
е) номер ліцензії;
ж) строк дії ліцензії;
з) відомості про реєстрацію ліцензії в реєстрі ліцензій; і) відомості про продовження терміну дії ліцензії;
к) відомості про переоформлення ліцензії;
л) підстави і дати припинення і відновлення дії ліцензії;
м) підстава і дата анулювання ліцензії.

9. Ліцензуючий орган при прийнятті рішення про видачу ліцензії, переоформлення, зупинення та поновлення дії, анулювання ліцензії, ведення реєстру ліцензії та стягнення ліцензійних зборів керується відповідними статтями Федерального закону «Про ліцензування окремих видів діяльності» та цим Положенням.

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.