Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< тому | зміст | вперед >>>

Сенін В.С Організація міжнародного туризму

Додатка

Додаток 2. Федеральний закон «Про ліцензування окремих видів діяльності» від 8 серпня 2001 р, MS 128-ФЗ (Витяг)

Стаття 1. Сфера застосування цього закону

1. Справжній Федеральний закон регулює відносини, що виникають між федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, юридичними особами та індивідуальними підприємцями у зв'язку із здійсненням ліцензування окремих видів діяльності у відповідності з переліком, передбаченим пунктом 1 статті 17 справжнього Федерального закону.

2. Дія цього закону не поширюється на наступні види діяльності:

- діяльність кредитних організацій;
- діяльність, пов'язана із захистом державної таємниці;
- діяльність в області виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції;
- діяльність у галузі зв'язку;
- біржова діяльність;
- діяльність у галузі митної справи;
- нотаріальна діяльність;
- страхова діяльність;
- діяльність професійних учасників ринку цінних паперів;
- здійснення зовнішньоекономічних операцій;
- здійснення міжнародних автомобільних перевезень вантажів і пасажирів;
- придбання зброї і патронів до нього;
- використання результатів інтелектуальної діяльності;
- використання орбитально-частотних ресурсів та радіочастот для здійснення телевізійного мовлення та радіомовлення (у тому числі додаткової мовлення інформації);
- використання природних ресурсів, у тому числі надр, лісового фонду, об'єктів рослинного і тваринного світу;
- діяльність, роботи та послуги в галузі використання атомної енергії;
- освітня діяльність.

Стаття 2. Основні поняття

В цілях цього закону застосовуються наступні основні поняття:

- ліцензія - спеціальний дозвіл на здійснення конкретного виду діяльності при обов'язковому дотриманні ліцензійних вимог і умов, видане ліцензіюючим органом юридичній особі або індивідуальному підприємцю;
- ліцензований вид діяльності - вид діяльності, на здійснення якого на території Російської Федерації потрібне отримання ліцензії у відповідності з справжнім Федеральним законом;
- ліцензування - заходи, пов'язані з наданням ліцензій, переоформленням документів, підтверджують наявність ліцензій, призупиненням і відновленням дії ліцензій, анулюванням ліцензій і контролем видають ліцензії органів за дотриманням ліцензіатами при здійсненні ліцензованих видів діяльності відповідних ліцензійних вимог і умов;
- ліцензійні вимоги і умови - сукупність встановлених положеннями про ліцензування конкретних видів діяльності вимог і умов, виконання яких ліцензіатом обов'язково під час здійснення ліцензованого виду діяльності;
- ліцензійні органи - федеральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, здійснюють ліцензування згідно з цим законом;
- ліцензіат - юридична особа або індивідуальний підприємець, що мають ліцензію на здійснення конкретного виду діяльності;
- здобувач ліцензії - юридична особа або індивідуальний підприємець, звернулися до ліцензуючий органу із заявою про надання ліцензії на здійснення конкретного виду діяльності;
- реєстр ліцензій - сукупність даних про надання ліцензій, переоформлення документів, підтверджують наявність ліцензій, зупинення та поновлення дії ліцензій та про анулювання ліцензій.

Стаття 3. Основні принципи здійснення ліцензування

Основними принципами здійснення ліцензування є:

- забезпечення єдності економічного простору на території Російської Федерації;
- встановлення єдиного порядку ліцензування на території Російської Федерації;
- встановлення ліцензійних вимог і умов положеннями про ліцензування конкретних видів діяльності;
- гласність і відкритість ліцензування;
- дотримання законності при здійсненні ліцензування.

Стаття 4. Критерії визначення видів діяльності, що ліцензуються

До ліцензованим видами діяльності відносяться види діяльності, здійснення яких може спричинити за собою заподіяння шкоди правам, законним інтересам, здоров'ю громадян, оборони і безпеки держави, культурної спадщини народів Російської Федерації і регулювання яких не може здійснюватися іншими методами, крім як ліцензуванням.

Стаття 5. Визначення повноважень Уряду Російської Федерації при здійснення ліцензування

В цілях забезпечення єдності економічного простору на території Російської Федерації Уряд Російської Федерації відповідно до визначених Президентом Російської Федерації основними напрямами внутрішньої політики держави:

- затверджує положення про ліцензування конкретних видів діяльності;
- визначає федеральні органи виконавчої влади,
- здійснюють ліцензування конкретних видів діяльності;
- встановлює види діяльності, ліцензування яких
- здійснюється органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації.

Стаття 6. Повноваження органів видають ліцензії

1. Органи ліцензування здійснюють наступні повноваження:

- надання ліцензій;
- переоформлення документів, що підтверджують наявність ліцензій;
- призупинення дії ліцензій;
- відновлення дії ліцензій;
- анулювання ліцензій (у випадку, передбаченому пунктом 3 статті 13 цього Федерального закону);
- ведення реєстру ліцензій;
- контроль за дотриманням ліцензіатами при здійсненні ліцензованих видів діяльності відповідних ліцензійних вимог і умов.

Порядок здійснення повноважень органів видають ліцензії встановлюється положеннями про ліцензування конкретних видів діяльності.

2. Федеральні органи виконавчої влади з угоді з органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації можуть передавати їм здійснення своїх повноважень, передбачених пунктом 1 цієї статті.

Стаття 7. Дія ліцензії

1. На кожен вид діяльності, зазначений в пункті 1 статті 17 цього Федерального закону, надається ліцензія.

Вид діяльності, на провадження якого надана ліцензія, може виконуватися тільки одержали ліцензію юридичною особою або індивідуальним підприємцем.

2. Діяльність, на здійснення якої ліцензія надана федеральним органом виконавчої влади або органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, може здійснюватися на всій території Російської Федерації. Діяльність, на здійснення якої ліцензія надана ліцензіюючим органом суб'єкта Російської Федерації, може здійснюватися на територіях інших суб'єктів Російської Федерації за умови повідомлення ліцензіатом видають ліцензії органів відповідних суб'єктів Російської Федерації у порядку, встановленому Урядом Російської Федерації.

Стаття 8. Термін дії ліцензії

Термін дії ліцензії не може бути менше ніж п'ять років. Термін дії ліцензії після його закінчення може бути продовжений за заявою ліцензіата.

Продовження терміну дії ліцензії здійснюється в порядку переоформлення документа, що підтверджує наявність ліцензії.

Положеннями про ліцензування конкретних видів діяльності може бути передбачене безстрокове дію ліцензії.

Стаття 9. Прийняття рішення про надання ліцензії

1. Для отримання ліцензії претендент ліцензії представляє в відповідний ліцензуючий орган наступні документи:

- заяву про надання ліцензії із зазначенням найменування та організаційно-правової форми юридичної особи, місця його знаходження для юридичної особи; прізвища, імені, по батькові, місця проживання, даних документа, посвідчує особу, - для індивідуального підприємця; ліцензованого виду діяльності, який юридична особа або індивідуальний підприємець мають намір здійснювати;
- копії установчих документів та копія свідоцтва про державну реєстрацію претендента ліцензії як юридичної особи (з пред'явленням оригіналів у випадку, якщо копії не завірені нотаріусом) - для юридичної особи;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію громадянина як індивідуального підприємця (з пред'явленням оригіналу в разі, якщо копія не завірена нотаріусом) - для індивідуального підприємця;
- копія свідоцтва про постановку претендента ліцензії на облік в податковому органі (з пред'явленням оригіналу в разі, якщо копія не завірена нотаріусом);
- документ, підтверджує сплату ліцензійного збору за розгляд ліцензіюючим органом заяви про надання ліцензії;
- відомості про кваліфікацію працівників здобувача ліцензії.

Крім зазначених документів у положеннях про ліцензування конкретних видів діяльності може бути передбачено подання інших документів, наявність яких при здійсненні конкретного виду діяльності встановлено відповідними федеральними законами, а також іншими нормативними правовими актами, прийняття яких передбачено відповідними федеральними законами.

Не допускається вимагати від здобувача ліцензії уявлення документів, не передбачених справжнім Федеральним законом і іншими федеральними законами.

Всі документи, представлені у відповідний ліцензуючий орган надання ліцензії, приймаються за описом, копія якої направляється (вручається) здобувачу ліцензії з відміткою про дату прийняття документів зазначеним органом.

За надання недостовірних або перекручених відомостей претендент ліцензії несе відповідальність згідно з законодавством Російської Федерації.

2. Ліцензуючий орган приймає рішення про надання або про відмову в наданні ліцензії в строк, що не перевищує шістдесяти днів з дня надходження заяви про надання ліцензії з усіма необхідними документами. Відповідне рішення оформляється наказом лицензирующего органу.

Більш короткі строки прийняття рішення про надання або про відмову в наданні ліцензії можуть встановлюватися положеннями про ліцензування конкретних видів діяльності.

Ліцензуючий орган зобов'язаний у зазначений термін повідомити здобувача ліцензії про прийняття рішення про надання або про відмову в наданні ліцензії.

Повідомлення про надання ліцензії надсилається (вручається) здобувачу ліцензії в письмовій формі із зазначенням реквізитів банківського рахунку та терміну сплати ліцензійного збору за надання ліцензії.

Повідомлення про відмову в наданні ліцензії надсилається (вручається) здобувачу ліцензії у письмовій формі із зазначенням причин відмови.

Протягом трьох днів після подання здобувачем ліцензії документа, підтверджує сплату ліцензійного збору за надання ліцензії, ліцензуючий орган безкоштовно видає ліцензіату документ, що підтверджує наявність ліцензії.

Ліцензіат має право на одержання дубліката зазначеного документа. Дублікати зазначеного документа надаються ліцензіату за плату, що дорівнює платі, встановленої за надання інформації, що міститься в реєстрі ліцензій.

3. Підставою відмови в наданні ліцензії є:

- наявність в документах, представлених здобувачем ліцензії, недостовірною чи перекрученою інформації;
- невідповідність здобувача ліцензії, що належать йому чи використовуваних їм об'єктів ліцензійним вимогам і умовам.

Не допускається відмова у видачі ліцензії на підставі величини обсягу продукції (робіт, послуг), виробленої або заплановану для виробництва здобувачем ліцензії.

4. Здобувач ліцензії має право оскаржити у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, відмова лицензирующего органу надання ліцензії або його бездіяльність.

Стаття 10. Зміст підтверджує наявність ліцензії документа і рішення про надання ліцензії

У рішенні про надання ліцензії і підтверджує наявність ліцензії документі зазначаються: найменування лицензирующего органу;

- найменування та організаційно-правова форма юридичної особи, місце його знаходження - для юридичної особи;
- прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, дані документа, що посвідчує особистість, - для індивідуального підприємця;
- ліцензований вид діяльності;
- строк дії ліцензії;
- ідентифікаційний номер платника податків;
- номер ліцензії;
- дата прийняття рішення про надання ліцензії.

Стаття 11. Переоформлення документа, підтверджуючого наявність ліцензії

1. У разі перетворення юридичної особи, зміни її найменування або місця його перебування, або зміни імені або місця проживання індивідуального підприємця, або втрати документа, що підтверджує наявність ліцензії, ліцензіат - юридична особа (його правонаступник) або індивідуальний підприємець зобов'язаний не пізніше ніж через п'ятнадцять днів подати заяву про переоформлення документа, підтверджуючого наявність ліцензії, з доданням документів, що підтверджують зазначені зміни або втрату документа, що підтверджує наявність ліцензії.

2. При переоформленні документа, що підтверджує наявність ліцензії, ліцензуючий орган вносить відповідні зміни до реєстру ліцензій.

Переоформлення документа, підтверджуючого наявність ліцензії, здійснюється в протягом десяти днів з дня отримання ліцензіюючим органом відповідного заяви.

3. За переоформлення документа, підтверджуючого наявність ліцензії, стягується плата у розмірі 100 рублів, що зараховується до відповідного бюджету.

Стаття 12. Здійснення контролю

1. Контроль за дотриманням ліцензіатом ліцензійних вимог і умов, визначених положенням про ліцензування конкретного виду діяльності, здійснюється ліцензійними органами в межах їх компетенції.

2. Органи ліцензування мають право:

- проводити перевірки діяльності ліцензіата на предмет її відповідності ліцензійним вимогам і умовам;
- запитувати у ліцензіата необхідні пояснення і документи при проведенні перевірок;
- складати на підставі результатів перевірок акти (протоколи) із зазначенням конкретних порушень;
- виносити рішення, які зобов'язують ліцензіата усунути виявлені порушення, встановлювати терміни усунення таких порушень;
- виносити попередження ліцензіату.

Стаття 13. Призупинення дії ліцензії та анулювання ліцензії

1. Органи ліцензування мають право припиняти дію ліцензії у разі виявлення ліцензійними органами неодноразових порушень або грубого порушення ліцензіатом ліцензійних вимог і умов.

Ліцензуючий орган зобов'язаний встановити строк усунення ліцензіатом порушень, спричинили зупинення дії ліцензії. Зазначений строк не може перевищувати шість місяців. У разі, якщо у встановлений термін ліцензіат не усунув зазначені порушення, ліцензуючий орган зобов'язаний звернутися до суду з заявою про анулювання ліцензії.

Ліцензіат зобов'язаний повідомити в письмовій формі ліцензуючий орган про усунення ним порушень, що призвели за собою припинення дії ліцензії. Ліцензуючий орган, який призупинив дію ліцензії, приймає рішення про поновлення її дії і повідомляє про це у письмовій формі ліцензіату в протягом трьох днів після отримання відповідного повідомлення та перевірки усунення ліцензіатом порушень, що призвели за собою припинення дії ліцензії.

Плата за поновлення дії ліцензії не стягується. Термін дії ліцензії на час призупинення її дії не продовжується.

2. Ліцензія втрачає юридичну силу у разі ліквідації юридичної особи або припинення його діяльності в результаті реорганізації, за винятком його перетворення, або припинення дії свідоцтва про державну реєстрації громадянина як індивідуального підприємця.

3. Органи ліцензування можуть анулювати ліцензію без звернення до суду в разі несплати ліцензіатом протягом трьох місяців ліцензійного збору за надання ліцензії.

4. Ліцензія може бути анульована рішенням суду на підставі заяви лицензирующего органу в разі, якщо порушення ліцензіатом ліцензійних вимог та умов спричинило за собою заподіяння шкоди правам, законним інтересам, здоров'ю громадян, оборони і безпеки держави, культурної спадщини народів Російської Федерації і (або) у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 1 цієї статті. Одночасно з подачею заяви в суд ліцензуючий орган має право призупинити дію зазначеної ліцензії на період до вступу в силу рішення суду.

5. Рішення про зупинення дії ліцензії, про анулювання ліцензії або про направлення заяви про анулювання ліцензії в суд доводиться ліцензіюючим органом до ліцензіата у письмовій формі з мотивованим обґрунтуванням такого рішення не пізніше ніж через три дні після його прийняття.

6. Рішення про зупинення дії ліцензії, про анулювання ліцензії може бути оскаржено в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

7. Ліцензуючий орган не має права проводити перевірки щодо предмету відання інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Стаття 14. Ведення реєстрів

1. Ліцензійні органи ведуть реєстри ліцензій на види діяльності, ліцензування яких вони здійснюють.

У реєстрі ліцензій крім відомостей, зазначених у статті 10 цього Федерального закону, повинні бути вказані:

- відомості про реєстрацію ліцензії в реєстрі ліцензій;
- підстави і дати припинення і відновлення дії ліцензії;
- підстава та дата анулювання ліцензії;
- інші відомості, визначені положеннями про ліцензування конкретних видів діяльності.

2. Інформація, що міститься в реєстрі ліцензій, є відкритою для ознайомлення з нею фізичних і юридичних осіб.

Інформація, що міститься в реєстрі ліцензій, у вигляді виписок про конкретних ліцензіатів надається фізичним та юридичним особам за плату. Розмір плати за надання зазначеної інформації становить 10 рублів.

Плата за надання інформації, що міститься в реєстрі ліцензій, зараховується у відповідний бюджет.

Інформація з реєстру ліцензій органам державної влади та органам місцевого самоврядування надається безкоштовно.

Термін надання інформації з реєстру ліцензій не може перевищувати три дні з дня надходження відповідної заяви.

Стаття 15. Ліцензійні збори

За розгляд ліцензіюючим органом заяви про надання ліцензії справляється ліцензійний збір у розмірі 300 рублів.

За надання ліцензії справляється ліцензійний збір у розмірі 1000 руб.

Суми зазначених у цій статті ліцензійних зборів зараховуються в відповідні бюджети.

Стаття 16. Фінансування ліцензування

Фінансування ліцензування здійснюється в межах коштів, що виділяються з відповідних бюджетів на утримання органів видають ліцензії.

Стаття 17. Перелік видів діяльності, на здійснення яких потрібні ліцензії

1. Відповідно до цього закону ліцензуванню підлягають такі види діяльності: туроператорська діяльність; турагентська діяльність; діяльність з продажу прав на клубний відпочинок.

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.